handdator

Visa fullständig version : Förlikningar


stephan
2009-03-20, 11:05
Förlikningar handlar väl alltid om att 2 partner båda har gjort fel, eller rätt?
Som i detta fall där HSB gjort upp i en förlikning med en bostadsrätt.
Nya fönster i fuktskadade lägenheter (http://hd.se/helsingborg/2009/03/20/nya-foenster-i-fuktskadade/)

"Vad går uppgörelsen ut på?
- Innehållet i avtalet är något mellan parterna, svarar han".

Oftast skrivs det in i en förlikning att parterna inte skall yppa något om vad förlikningen innebär.

Men hur ska då styrelsen kunna förklara för medlemmarna?
Och om medlemmarna tror att styrelsen gjort fel, hur kan de då gå vidare?
Omöjligt?

Admin
2009-03-20, 11:10
En förlikning har inget att göra med vem som gjort rätt eller fel.
Det handlar bara om att man är överens om att göra en överenskommelse utan dom.

Du har rätt. En brf kan göra en förlikning med en medlem, men en brf torde inte ha någon rätt att skriva in i förlikningen att vad förlikningen innebär inte ska yppas.

Men då får man skriva in detta i stadgarna.

totiki
2009-03-20, 11:29
Förlikning kan vara ett tveeggat svärd.

Det fina i kråksången kan vara att man får den kompensation man vill ha och behöver av någon anledning.
Baksidan kan vara att man inte har ett rättsligt utslag att luta sig emot när något liknande händer. Särskilt inte om man i förlikningen lovat att inte yppa något om saken.

Exempel. Om ni förlikats med en byggherre angående uppkomna skador kan ni tyvärr inte anföra denna förlikning som anledning till att en annan byggherre redan i förväg inte skall åsamka er liknande skador vid ett senare tillfälle. Förlikning går liksom inte att använda till att mota "Olle i grind".

Ofta är det också så att den part som frågar efter förlikning är den svagare vid en rättslig bedömning. Då kan det finnas en chans, men också en risk, att man har mer att vinna på att gå vidare. Inte nödvändigt vis ekonomiskt, utan som ovan nämnts, för framtida bruk.

Allt beror ju givetvis på vad saken gäller.