handdator

Visa fullständig version : Dolda förluster i brf


totiki
2009-03-19, 09:51
Det förekommer i många föreningar att när man tar upp lån och inte allt används på en gång, att banken föreslår att man sätter dessa medel i en "Penningmarknadsfond". Alla banker gör det, säkert även de stora borättsorganisationerna och förvaltare också.

Dessa är utformade så att de ger ett visst antal andelar för den summa man lagt in. Och "vinsten" redovisas i andelar. Så fonden ökar i andelar varje år. Och det ser ju bra ut. Men andelarnas värde varierar.

Det kan innebära att den summa man betalar ränta för med råge överstiger värdet av andelarna. Det vill säga att på ett lån för en miljon är värdet av andelarna kanske endast 200.000. Banken anser givetvis att andelsvärdet kommer att gå upp igen vid goda tider. - Så sälj inte nu! Då förlorar ni ju era pengar. Säger dom.

På det viset tjänar banken pengar på inflationen samt att de döljer kreditförluster (era) för omvärlden. Samtidigt investerar de ju också ert kapital i sin egen verksamhet. Och tjänar pengar på det, såklart. Det är ju så deras verksamhet fungerar.

Så någonstans i djupt ner i denna finanskrisen finns också ett stort antal föreningars dolda kreditförluster som ännu inte redovisats. Och bankerna jobbar ju globalt så samma typ av kreditförluster finns dolt i varje land på Tellus. Det blir säkert en bra slant när det räknas ihop.

Så det är en sak ni kan titta efter i årsredovisningen när ni skall köpa en ny lägenhet, var pengarna är placerade.

clabbe
2009-03-19, 11:10
Det är konstigt för vad jag vet ska bostadsrättsföreningars årsredovisningar upprättas enligt god sed. Sjunker värdet på en tillgång under bokfört värde ska man göra en nedskrivning i bokslutet till marknadsvärde.

För övrigt håller jag med Totikki att det är jätteviktigt att kolla vad föreningens tillgångar och skulder består av. Helst ska det inte finnas andra tillgångar än fastigheten med dess inventarier och kontanter på banken (som inte bör vara isländsk :-) och alla lån ska inte tecknas om samtidigt pga risken för hög ränta just då. Föreningen ska sprida sina risker men inte spekulera.