handdator

Visa fullständig version : Bilagan till motionen är inte med


en till som är trött
2009-03-18, 18:29
Är det ok att ta bort bilagan till en motion?

Francois
2009-03-18, 19:06
Är det ok att ta bort bilagan till en motion?

Nej. I motionens text ska det finns en referens till bilagan. Bilagan är då en del av motionen. En styrelse får inte ändra på en motion utan motionärens samtycke.

en till som är trött
2009-03-18, 19:31
Tack för svaret.
I texten har vi skrivit "se bifogad...", samt i slutet av motionen "Bilaga XXX" .
Vad kan man då göra när styrelsen inte har tagit med bilagan? Kan man kräva att styrelsen delar ut nya papper med motion och bilaga till medlemmarna?

Admin
2009-03-18, 19:51
Om det inte är för sent kan du begära att styrelsen delar ut bilagan i efterskott.

Vägrar styrelsen detta så återstår tyvärr inget annat än att klandra stämman eller försöka väcka medlemmarnas misstroende mot den styrelse som bryter mot regelverket på detta fula sätt.

Jag hade klandrat stämman, men de flesta vill nog inte göra sig besväret.

Francois
2009-03-18, 19:59
Jag skulle göra som Admin säger, att kräva av styrelsen att dela ut bilagan. Om de inte vill, skulle jag överväga att dela ut bilagan själv (har ingen aning hur stor din förening är).

en till som är trött
2009-03-19, 12:22
Nu har det kommit in två stycken svar från styrelsen på frågan varför vår bilaga saknas:

Svar 1 (från ordförande) "vi har inte ändrat i din motion.
Den finns kopierad med namnteckning. Bilagorna ansåg vi inte hörde till motionen"

Svar 2 (från styrelseledamot) " Styrelsen anser inte att privat korrespondens mellan styrelsen och enskild medlem bör lämnas ut till andra boende annat än i särskilda fall. Trots att ni nu lämnat den som bilaga till er motion har vi valt att inte trycka den då det inte har någon inverkan på motionen eller styrelsen svar på motionen. Ni har i motionen givit en gedigen bakgrund som väl täcker behovet av tydlighet.

Bilagan innehåller korrespondens (förslag från oss och svar från styrelsen). Vi anser att bilagan hjälper till och förklarar, mycket väl, både vår motivering och bakgrund till motionen.
Att den inte skulle ha någon inverkan på motionen håller vi inte heller med, då skulle vi inte ha tagit med den som bilaga.
Hade vi vetat att styrelsen kunde plocka bort information som dem själva vill, så hade vi "bakat" in texten, undrar vad de hade hittat på då?
Får styrelsen göra på detta sätt?

Admin
2009-03-19, 13:28
Jag kan garantera dig att styrelsen helt och hållet saknar rättighet att göra som de gjort.

Det är inte styrelsen som ska avgöra vad som hör till motionen. Det är motionären!
Vare sig bilagan hör till motionen eller ej så ska den vara med om motionären säger så.
Styrelsen har inget att säga till om i denna fråga.

Svaren du fått från styrelsens ordförande och ledamoten är alltså helt irrelevanta.
De är fria att tycka precis vad de vill men de får under inga omständigheter undanhålla medlemmarna din bilaga!
Det är mycket allvarligt.

Det är faktiskt inget annat än ett rent lagbrott på precis samma sätt som om styrelsen inte tagit med din motion överhuvudtaget!

Francois
2009-03-19, 13:31
Nej, styrelsen får inte göra så.

Styrelsen måste verkligen förstå att en motion är ett dokument som ska behandlas på en stämma, av medlemmarna, och den får under inga omständigheter ändras av styrelsen.
Den enda anledningen tills varför styrelsen får motionen innan stämman, är för att styrelsen dels får tid att förberedda ett svar, dels för att de ska dela ut motionen tillsammans mde kallelsen till stämman.
Det är helt respektlös mot motionären och de övriga medlemmarna att ändra motionen.

en till som är trött
2009-03-30, 10:49
...så i helgen delade vi själva ut vår motion +bilaga till samtliga medlemmar med en kortare förklaring:
"Då styrelsen har utelämnat den bifogade bilaga vi hänvisar till I motion nr till årsmötet så delar vi ut den själva.Vi har begärt att styrelsen ska dela ut den, men det har fortfarande inte skett..."

Styrelsens blickar på oss denna helg har inte gått av för hackor "om blickar kunde..."

Vi har fått svar från andra medlemmar som har hört av sig och berättat hur styrelsen har betett sig mot dem under åren. Inga roliga historier alls men vi förstår nu att vi inte är ensamma med att bli illa behandlad (helt utan respekt).

stephan
2009-03-30, 11:47
Ännu en till som är trött på dåliga styrelser.

Jag föreslår att ni skickar en räkning till styrelsen för nerlagd tid på motionsutdelning.

Allt som skall bevaras i föreningen i form av skrivelser och i detta fall en räkning kan vara bra för framtiden.

Admin
2009-03-30, 13:20
...så i helgen delade vi själva ut vår motion +bilaga till samtliga medlemmar med en kortare förklaring

Bra gjort!
Jag tycker också att du kan skicka en faktura till styrelsen, i alla fall för materialkostnaden för detta utskick. Bara för att styrelsen inte sköter sitt uppdrag så innebär det inte att enskilda medlemmar ska behöva bära kostnaden för detta.

Kompensation för detta kan du också ta upp på själva stämman, om du vill och om du känner att det är lämpligt.

Trötter
2009-03-30, 14:29
Jag har delgivit styrelsen 16 st motioner för ordinarie årsstämma 2009.

Jag är övertygad om att dessa motioner inte kommer att bifogas kallelsen till stämman.

Jag har även upprättat mer än 400 motioner för framtida bruk. Om styrelsen inte sköter sig då har jag avsikten att förmedla alla dessa motioner för behandling vi stämma :D.