handdator

Visa fullständig version : Okontrollerbara styrelsemedlemmar i brf


rannerboy
2009-03-18, 10:17
De senaste två åren har nästan alla lägenheter i vår lilla fastighet om tolv lägenheter sålts vilket innebär att det inte finns någon av de nu boende som varit med i gamla styrelsen. Den gamla styrelsen har varit extremt ovillig att lämna ifrån sig kontrollen över föreningen och vi har varit tvungna att hota med Länsstyrelsen ett par gånger bara för att få till stånd möten/stämmor.

På den försenade årsstämman i höstas bestämdes att jag och tre andra boende skulle ingå i styrelsen från årsskiftet och att de tre gamla styrelsemedlemmarna då skulle hjälpa oss in i arbetet och överlämna allting för att sedan avgå på nästa stämma i maj. Såklart har absolut ingenting hänt sedan dess trots mängder av påtryckningar och tiden rinner iväg.

Igår uppdagades följande:

Det kröp fram att de gamla styrelsemedlemmarna i februari har tagit ett nytt lån på 400 000 kr, utan att kalla till styrelsemöte och utan att ens tillfråga eller informera oss nya styrelsemedlemmar!! Detta trots att vi sedan årsskiftet alltså utgör en majoritet av styrelsen! En del av pengarna har redan använts, men vi har ingen aning om till vad, och trots att vi pressade dem så fick vi inget annat än svävande och slingrande svar. Utöver detta har även avgifterna höjts med nästan 20% utan att vi haft något styrelsemöte för att besluta om detta.

Min fråga är om det verkligen är lagligt för de gamla styrelsemedlemmarna att handla på detta sätt?
Vad kan vi vidta för åtgärder för att få stopp på galenskaperna?

Nu väntar vi med spänning och oro på att få se bokföringen och årsbokslutet som vi med största sannolikhet kommer ta in en utomstående auktoriserad revisor för att granska.

clabbe
2009-03-18, 10:27
Vem i styrelsen har rätt att teckna firman?
Har ni någon extern förvaltare?
Föreningen borde ha något bankkonto, kontoutdrag kan ni begära ut kopior av för att se vad som finns där t.ex.
Ni kanske redan nu skulle koppla in någon jurist som kan hjälpa er att reda ut vad som ska göras. Om ni misstänker att pengarna flyter iväg är det första ni borde göra att se till att "di gamle" inte har rätt att teckna föreningens firma.

stephan
2009-03-18, 10:37
Eftersom det är en liten förening, och ni redan är 3 som vill veta vad som hänt och om den gamle styrelsen gjort sig skyldiga till något, bör ni nog se till att en granskning kommer till stånd.

Detta görs på en utlyst stämma. kostnaden för detta behöver väl inte bli så dyr, då ni själva kan medverka och hjälpa granskaren.

Ta kontakt med en juist, kalla till stämma föreslå grankning (obs viktigt att ha med i kallelsen) och föreslå denne jurist som granskare.

Hoppas ni får ordning på föreningen. Bättre att satsa lite pengar på granskning redan nu istället för att låta misstankarna "svälla".

totiki
2009-03-18, 10:39
De senaste två åren har nästan alla lägenheter i vår lilla fastighet om tolv lägenheter sålts vilket innebär att det inte finns någon av de nu boende som varit med i gamla styrelsen. Den gamla styrelsen har varit extremt ovillig att lämna ifrån sig kontrollen över föreningen och vi har varit tvungna att hota med Länsstyrelsen ett par gånger bara för att få till stånd möten/stämmor.
De sitter alltså kvar i styrelsen även fast de inte längre har några borätter kvar?

På den försenade årsstämman i höstas bestämdes att jag och tre andra boende skulle ingå i styrelsen från årsskiftet och att de tre gamla styrelsemedlemmarna då skulle hjälpa oss in i arbetet och överlämna allting för att sedan avgå på nästa stämma i maj. Såklart har absolut ingenting hänt sedan dess trots mängder av påtryckningar och tiden rinner iväg.

Detta är vanligare än man kan tro. Begär ut alla dokument som hör till föreningen för självstudier. Dessa behövs till er revision också. Lika bra att vara förberedd till stämman då de gamla styrelseledamöterna finns till hands och kan svara på frågor.

Det kröp fram att de gamla styrelsemedlemmarna i februari har tagit ett nytt lån på 400 000 kr, utan att kalla till styrelsemöte och utan att ens tillfråga eller informera oss nya styrelsemedlemmar!! Detta trots att vi sedan årsskiftet alltså utgör en majoritet av styrelsen! En del av pengarna har redan använts, men vi har ingen aning om till vad, och trots att vi pressade dem så fick vi inget annat än svävande och slingrande svar.
Det måste finnas styrelseprotokoll med beslutsunderlag, det skall ingå bland alla dokument ovan. Finns inget sådant eller de vägrar att lämna ut det, gör en polisanmälan.
Utöver detta har även avgifterna höjts med nästan 20% utan att vi haft något styrelsemöte för att besluta om detta.
När dessa tre är i minoritet i styrelsen kan de inte ta något sådant beslut ens ifall de hade haft ett styrelsemöte.

Min fråga är som ni säkert förstår om det verkligen är lagligt för de gamla styrelsemedlemmarna att handla på detta sätt? Och vad kan vi vidta för åtgärder för att få stopp på galenskaperna? Nu väntar vi med spänning och oro på att få se bokföringen och årsbokslutet som vi med största sannolikhet kommer ta in en utomstående auktoriserad revisor för att granska...

Jag tror svaren på de flesta av dina frågor finns ovan. Detta är allvarligt.

clabbe
2009-03-18, 10:58
Ni har också inom er kontroll att återställa avgiften till vad den var tidigare.

rannerboy
2009-03-18, 12:01
De sitter alltså kvar i styrelsen även fast de inte längre har några borätter kvar?

Delvis. Ett par av medlemmarna har sålt och flyttat därifrån medan ett par andra fortfarande har kvar borätter, dock utan att själva bo där. Känslan är att de försöker utnyttja föreningen till max medan de har möjlighet för att sedan sälja sina borätter och lämna eventuella problem till oss andra.

Detta är vanligare än man kan tro. Begär ut alla dokument som hör till föreningen för självstudier. Dessa behövs till er revision också. Lika bra att vara förberedd till stämman då de gamla styrelseledamöterna finns till hands och kan svara på frågor.

Det är det vi har försökt med väldigt länge, men vi har fortfarande inte sett ett enda papper på nånting. Och det största problemet är just att de aldrig svarar konkret på några frågor. Det är nästan helt omöjligt att få ut någon vettig information från dem.

Det måste finnas styrelseprotokoll med beslutsunderlag, det skall ingå bland alla dokument ovan. Finns inget sådant eller de vägrar att lämna ut det, gör en polisanmälan.

Så du säger alltså att de inte har rätt att ta ett lån på föreningen utan att först förankra det med ett styrelsebeslut?

När dessa tre är i minoritet i styrelsen kan de inte ta något sådant beslut ens ifall de hade haft ett styrelsemöte.

Jag misstänkte det, men vad kan man göra åt det? Är det polisanmälan som gäller även i dessa fall, dvs om de tar beslut utan att hela styrelsen får komma till tals?

Jag tror svaren på de flesta av dina frågor finns ovan. Detta är allvarligt.

Tack för svaren. Och ja, det känns väldigt allvarligt och olustigt allting.

totiki
2009-03-18, 12:43
De kan inte ta ett lån som ej är förankrat med ett styrelsebeslut. Det är bedrägeri. Och kan/ska absolut polisanmälas. De kan inte heller ta ett beslut på egen hand om styrelsen inte har mandat genom att vara beslutsmässig. Kolla stadgarna så dessa inte säger att ordföranden ensam kan ta dessa beslut, men det har jag svårt att tro.

Vid en polisanmälan kan inte styrelsen vägra att lämna ut alla dokument till utredaren. Dokumenten kommer att återföras föreningen, men då har ni ju ny styrelse. Då kan ni utföra en egen revision och skulle ni finna fler fel har ni 10 år på er att göra en ny polisanmälan.

Förmodligen räcker det med en polisanmälan för att de skall gå er till mötes. När ni fått alla papper och gått igenom dessa kan ni alltid dra tillbaka er polisanmälan om ni finner det acceptabelt. Som påtryckningsmedel i samband med en diskussion med gamla styrelsen är en redan gjord polisanmälan och en underförstådd vilja från er sida att dra tillbaka den en mycket kraftfull handling. Särskilt om de har eller tror sig ha, klara papper.

Det är lite lustigt, men det krävs inget medlemsskap för att sitta i styrelsen för en brf. Det är dock ovanligt om det inte gäller en juridisk person eller en mycket stor förening med proffsledamöter.
Fast medlemmar kan inte biträdas av någon som inte är närstående eller icke-medlem på stämman.

Men det är inte lämpligt enligt mitt synsätt, att det i styrelsen finns personer som hyr ut i andra hand och ej själva bor i brf:en. De delar ju inte samma miljö och problem som övriga i föreningen utan kan se enbart till sina egna ekonomiska åtaganden.

rannerboy
2009-03-18, 13:47
Ja, det kan nog tyvärr vara så att en polisanmälan är det som måste till för att ha en chans att få ordning på den här situationen. Nu när vi dessutom har en konkret handling att peka på (det nya lånet) så känns det lättare än att bara anmäla för att vi misstänker att allt inte går rätt till.

Nån som har en aning om hur länge det brukar ta från att anmälan görs tills en utredning faktiskt påbörjas? Vore intressant att veta vilken tidsram vi själva har på oss att försöka få kontroll på allting innan det lämnas över till en utredare.

Trötter
2009-03-18, 15:45
Ett förslag

Om ni är tolv medlemmar i föreningen så har jag ett förslag. Kolla om ni kan få mandat att kicka dessa som inte kan detta med att sköta en styrelse.

Tillvägagångssätt.
Kalla till extrastämma
Styrelsens ordförande är skyldig att kalla till stämma inom 2 veckor enligt lagen om ekonomiskförening.
Kap7 §5 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

Skriv ett brev till styrelsens ordförande och skriv under detta, bifoga dagordning till den skriftliga begäran. Var noggrann med hur ni utformar dagordningen denna lämnar ni i hop med begäran om extrastämma.

Sedan till förslag på dagordning dagordningen. för in att hela styrelsen skall entledigas och att en ny styrelse väljs. ni kan även i fråga sätta ansvarsfriheten hos de i styrelsen som ni misstänker har agerat konstigt.

Dagordning för extrastämma i brf ___________ den____-____-____

i lokalen_________________


Dagordning:
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförande val av protokollförare eller att en protokollförare väljs
Godkännande av röstlängd "lägenhets/medlems förtäckning"

Val av justerade och rösträknare
Fråga om kallelse behörigen skett
Ansvarsfrihet styrelsemedlem namn____________________
Ansvarsfrihet styrelsemedlem namn____________________
Ansvarsfrihet styrelsemedlem namn____________________
Beslut om att entlediga hela styrelsen
Val av ny styrelsesammansättning enligt bifogat förslag
Ordförande avslutar mötet med att meddela styrelsens plikt att konstituera sig.För ett protokoll över detta möte eller eventuellt spela in vad som avhandlas på mötet, detta kan ni göra utan att delge de andra så länge ni själva
är med i diskussionen.

Punkt 1 till 5 är bra om dessa är med för att det ska bli rätt. de andra punkterna i dagordningen kan redigeras till den form som behagas.

Detta med att konstituera styrelsen:Ni som eventuellt blir tillsatta skall teckna föreningens firma, och sedan besätta posterna i styrelsen som ordförand, sekreterare mm kolla stadgan där finns det mycket information.
Till detta möt skall det föras ett protokoll som visar vilka i styrelsen som har rätt att föra juridisk handling för föreningen

Tänk på att ingen får rösta i egen sak!

Lyck till:4:

clabbe
2009-03-18, 16:18
Varför krångla till det?
Styrelsen består av "Nya" styrelsen med 4 personer och "Gamla" styrelsen med 3 personer.
Håll ett ordinarie styrelsemöte där styrelsen konstituerar sig så att en av de nya blir ordförande och en av de nya blir kassör. Firman tecknas av de 4 nya och de 3 gamla får ingen teckningsrätt. De 3 gamla sätts så att säga i karantän på en gång. Man slipper hela jobbet med kallelse och stämma m.m.
Sen kan de i styrelsen med firmateckningsrätt reda ut alla affärer, ta in någon revisor m.m.

totiki
2009-03-18, 16:31
Clabbes och Trötters idéer är också bra och väl värda att prova.

Clabbes kan kanske falla på gamla styrelsens redan visade ovilja. Man kan genomföra mötet men sedan händer ändå inget.
Trötters är också bra, men ni skall snart ha ett årsmöte iallafall och inför det skulle ni helst vilja ha insyn redan gjord, antar jag.

Prata med gamla styrelsen och säg att ifall dokumenten inte kommer fram till på fredag så ser ni er nödgade att göra en polisanmälan.
Det kan ju hända att lånet är helt korrekt och årsavgiftshöjningen också. Ingen vet ju som det är nu utan insyn.

Har dom klara papper så kommer de givetvis att ta sig i kragen och plocka fram alla dokument. De kanske inte förstår hur allvarligt ni ser på detta. Och fixar de inte fram dokumenten p g a. att saker och ting inte står riktigt rätt till...ja, då skall ni ju ändå göra en polisanmälan. Lika bra att få det gjort så tidigt som möjligt. Enligt min åsikt.

clabbe
2009-03-18, 16:47
Min åsikt är att i såna här fall gäller det att handla snabbt. Ju fortare den nya styrelsen tar kontrollen desto bättre. Ett styrelsemöte kan kallas in på nolltid och det kan då sättas stopp (eller minskas) för risken att mer pengar flyter ut ur verksamheten eller dansar iväg.
Vad säger att den gamla styrelsen visar mer vilja bara för att det hålls en extrastämma istället för ett styrelsemöte? De har ju som sagt redan visat sin ovilja.
Oavsett hur vettigt den gamla styrelsen agerat ekonomiskt så måste det finnas insyn och ju tidigare insynen kan fås desto bättre.

totiki
2009-03-18, 17:17
Ja, absolut. Polisanmäl dom. Att det ligger en hund begraven, när resten av styrelsen ställs utanför det ordinarie styrelsearbetet och utan insyn, tyder detta handlingssätt på. Gör som Clabbe säger också för att stoppa de tidigare firmatecknarna från fortsatta bedrifter.

Kombinationen nya lån, årsavgiftshöjning och att de står i begrepp att sälja sina borätter (om inte så redan skett) skulle kunna tyda på att de tillfälligtvis blåser upp värdet på sitt lägenhetspris. När detta slår igenom i nästa års årsredovisning, alltså för 2009, är det risk för att det innebär en värdeminskning för de som då har sina borätter i fastigheten.
Det liknar det som de här gubbarna (http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/_AMF_s_forre_vd_flyttade_miljoner_.aspx%3FArticleI D%3D2009\03\17\329166%26words%3Damf%252cpension%26 SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan;Huvud nyheter) gjorde. Inte juridiskt fel, men moraliskt förkastligt eftersom det finns andra som förlorar.

clabbe
2009-03-18, 18:54
Jag hänger inte med i ditt resonemang Totikki. Om avgiften har höjts med 20% och föreningens skulder ökar, hur ökar det värdet på lägenheten?

rannerboy
2009-03-18, 19:01
Varför krångla till det?
Styrelsen består av "Nya" styrelsen med 4 personer och "Gamla" styrelsen med 3 personer.
Håll ett ordinarie styrelsemöte där styrelsen konstituerar sig så att en av de nya blir ordförande och en av de nya blir kassör. Firman tecknas av de 4 nya och de 3 gamla får ingen teckningsrätt. De 3 gamla sätts så att säga i karantän på en gång. Man slipper hela jobbet med kallelse och stämma m.m.
Sen kan de i styrelsen med firmateckningsrätt reda ut alla affärer, ta in någon revisor m.m.

Om det är så enkelt tycker jag det låter som ett utmärkt tillvägagångssätt! Vi har redan försökt med att kalla till stämma, ta upp rätt punkter på dagordningen mm, men eftersom ingen av oss vet exakt hur vi ska gå tillväga så har det ändå inte gett önskat resultat. Nu är vi ju iaf invalda i styrelsen och då borde det vara enklast att gör enligt ovan antar jag.

totiki
2009-03-18, 19:34
Clabbe, det är en fråga om timing. Ifall lånet togs i år, som jag uppfattade det, kommer det inte med förrän vid nästa årsredovisning. Lånet syns alltså inte vid en försäljning under detta år och påverkar inte försäljningspriset.

Nu vet jag ju och inte någon annan heller varför lånet togs, men någon uppenbar anledning som renovering exempelvis, föreligger inte enligt rannerboy.
Då skulle det exempelvis kunna skett för att täcka ett löpande underskott. Summan passar väl in på en 12 lgh:s brf. På detta viset blir det bara räntan och eventuella amorteringar som läggs på den nya årsavgiften. Plus korrigering av det löpande underskottet.
Hade de varit tvungna att fördela ut de 400.000 direkt på årsavgiften för att täcka ett gammalt underskott funnes ingen medlem som inte skulle undra vad som händer. Årsavgiften skulle höjas drastiskt och värdeminskningen skulle slå på deras egna lgh som ligger för försäljning.
På detta viset kan allt skjutas på i ett år och därefter förhoppningsvis sopas under mattan.

rannerboy
2009-03-18, 21:58
Faktum är att vi under hösten fick reda på att föreningen kommer ha ett visst underskott som måste rättas till. Gamla styrelsemedlemmarna ville då att vi skulle skjuta till kapital, något som vi inte alls hade lust med, både pga att vi inte hade fått se några ordentliga kalkyler på underskottet och för att vi upplevde det som att det bara skulle lösa ett tillfälligt problem. Dessutom ville vi såklart att det skulle tas upp på korrekt sätt på en stämma om det över huvud taget skulle bli aktuellt, inte som de betedde sig nu och bara ringde runt till folk och frågade om de var beredda att lägga in kapitaltillskott. Det pratades om ett underskott i storleksordningen 100 000 vilket alltså skulle ha betytt ca 10 000/lägenhet.

Vi kände också att de ville utnyttja kapitaltillskott istället för en avgiftshöjning enbart för att inte sänka värdet på sina egna lägenheter inför försäljning. Därför föreslog vi att man istället skulle ta ett lån på ca 200 000 och samtidigt höja avgiften för att täcka upp för de extra räntorna samt se till så att man inte fick ett underskott kommande år. En mer långsiktig lösning helt enkelt.

Detta förslag togs inte alls väl emot av styrelsemedlemmarna och inget gjordes åt saken. Inte ens en vettig diskussion var de intresserade av, bara enstaka spridda telefonsamtal. Vi hörde sen inget mer om detta förrän vi nu fick reda på att man trots allt tagit ett lån på 400 000 kr! Detta lån var alltså väsentligt större än vad som borde vara nödvändigt och dessutom verkar det som att man redan använt minst 70 000 kr av det. Vad pengarna använts till kunde vi inte heller få några vettiga svar om.

totiki
2009-03-19, 07:31
Jaha. Då var mitt tänkta scenario inte helt fel då.
Vad de gjort i sak är, som med "gubbarna" nedan, inte juridiskt fel men moraliskt förkastligt.
Tillvägagångssättet däremot att inte ta detta beslut enligt LEF/BRL. Med minoritetsbeslut, är oförenligt med lagen.

Ni är inte den första föreningen som råkar ut för detta och ej heller den sista. Så då är frågan hur ni kommer att göra? Sopa det under mattan som de hoppas på och som är det som de flesta föreningar också gör. För att det är enklast så, man slipper besvär och det är inte behagligt att behöva polisanmäla någon.
Eller föregå med gott exempel och dessutom försöka få mediauppmärksamhet. Det skulle gagna alla andra brf:er i detta landet.

Trist situation.

"Vi kände också att de ville utnyttja kapitaltillskott istället för en avgiftshöjning enbart för att inte sänka värdet på sina egna lägenheter inför försäljning."
Hade de lyckats få igenom detta med kapitaltillskott då hade det varit mer utstuderat. För vid försäljningen skulle de ju kvitta kapitaltillskottet. Så det är inte frågan om att de inte ordentligt tänkt igenom situationen och hur den skulle kunna vändas till deras egen fördel. De är säkert då också medvetna om att det är ni andra som bor kvar som får betala notan. Ni behöver inte känna något medlidande med dessa herrar, enligt min åsikt.

Trötter
2009-03-19, 09:10
Syftet med att kalla till en extrastämma är att få medlemmarna att förstå att det behövs en förändring i föreningen. Detta kan ge föreningen en möjlighet att få en stark och ärlig styrelse med intentionen att vara öppen mot medlemmarna i föreningen.

"En styrelse är inte bättre än den utbildningsnivån som speglar föreningens medlemmar"

totiki
2009-03-19, 09:12
När ni får kontroll över dokumenten tycker jag att ni skall kolla en sak särskilt, avskrivningarna. Och då måste ni nog gå tillbaka över ett antal år, kanske fem.

För anledningen till att lånet uppgår till 400.000 när underskottet var beräknat till 100.000 kan ha sin förklaring i att man endast gjort bokföringsmässiga avskrivningar under ett antal år. Eller kanske inga alls? Istället har man använt dessa medel till de löpande kostnaderna. Då syns ju inte detta som ett direkt underskott även om det finns där dolt bokföringsmässigt. Detta är ett väl känt sätt att hålla årsavgiften nere och lgh-priset uppe. Det kan fungera ett antal år, särskilt under goda tider, men kryper alltid fram till slut. Gäller det en förening med hög omsättning på lgh:erna och oinsatt/oengagerade medlemmar kan det pågå till föreningen sätts i konkurs av banken.

Jag tycker ni skall börja med Clabbes förslag och på samma styrelsemöte utlysa till extrastämma enligt Trötters förslag och samtidigt polisanmäla dessa tre enligt mitt förslag. Det kommer inte bli mycket till påföljd för dem, men en reprimand blir det iallafall. Och en markering från myndigheterna att man inte kan styra en brf på ett totalitärt sätt utan påföljd. Det skulle som sagt var gagna alla brf:er i detta landet.

rannerboy
2009-03-19, 10:00
När ni får kontroll över dokumenten tycker jag att ni skall kolla en sak särskilt, avskrivningarna. Och då måste ni nog gå tillbaka över ett antal år, kanske fem.

För anledningen till att lånet uppgår till 400.000 när underskottet var beräknat till 100.000 kan ha sin förklaring i att man endast gjort bokföringsmässiga avskrivningar under ett antal år. Eller kanske inga alls? Istället har man använt dessa medel till de löpande kostnaderna. Då syns ju inte detta som ett direkt underskott även om det finns där dolt bokföringsmässigt. Detta är ett väl känt sätt att hålla årsavgiften nere och lgh-priset uppe. Det kan fungera ett antal år, särskilt under goda tider, men kryper alltid fram till slut. Gäller det en förening med hög omsättning på lgh:erna och oinsatt/oengagerade medlemmar kan det pågå till föreningen sätts i konkurs av banken.

Jag förstod inte riktigt det där, men ändå mycket bra att känna till när vi får in nån som är duktigare än vad jag är på bokföring för att granska vad som gjorts.

Jag tycker ni skall börja med Clabbes förslag och på samma styrelsemöte utlysa till extrastämma enligt Trötters förslag och samtidigt polisanmäla dessa tre enligt mitt förslag. Det kommer inte bli mycket till påföljd för dem, men en reprimand blir det iallafall. Och en markering från myndigheterna att man inte kan styra en brf på ett totalitärt sätt utan påföljd. Det skulle som sagt var gagna alla brf:er i detta landet.

Vi håller som bäst på att diskutera hur vi ska gå till väga. Allra mest troligt blir det så att vi börjar enligt Clabbes förslag med att försöka få till ett konstituerande möte snarast möjligt och på så sätt få bort möjligheten för de gamla "fifflarna" att styra ekonomin. Får vi inte tillgång till alla papper efter detta, eller om vi hittar oegentligheter, är det polisanmälan som gäller.

För tillfället känns det inte som att vi tjänar något på att kalla till ytterligare en stämma, eftersom det nu bara handlar om att få kontroll över saker och ting. Alla i huset är medvetna om hur situationen ser ut och jag tror de flesta också börjat förstå allvaret i det, så för den sakens skull är inte heller stämman nödvändig.

stephan
2009-03-19, 11:19
Att inte kalla till en stämma och istället starta en internutredning som jag ser du föreslår kan ha sina "svagheter"?

Jag rekomenderar en stämma, men den behöver kanske inte hållas redan nu.

Låt säga att det lyckas med att omkonstituera sig i styrelsen, och starta denna internutredning vad som hänt.

Detta innebär troligtvis ett stort arbetena för de styrelselEdamöter som "tar över". Problem skulle kunna uppstå om några "hoppar av".

Då skall nya styrelseldamöter såtta sig in i detta och gå vidare.

Att vara rädd för att en granskning skulle kosta föreningen massa pengar, skall nog funderas över.

Föreningen skadas nog mer om det olyckligtvis framöver kommer att finnas diverse "misstankar", som inte blir helt klarlagda.

rannerboy
2009-03-19, 13:39
Risken för att nån av oss nya ledamöter hoppar av är mycket liten eftersom alla är ganska nyinflyttade och väldigt engagerade i att lösa dessa problem.

Jag vet inte riktigt vad du menar med internutredning. Att vi börjar med att via ett styrelsemöte försöka få tillgång till alla papper innebär inte att vi drar oss för att ta in extern hjälp om det anses nödvändigt. Det blir en kostnad vi får ta helt enkelt.

En stämma kommer snart vara akuellt ändå (ordinarie stämma) och då kan vi ta upp punkter om granskning mm om vi behöver.

rannerboy
2009-03-19, 13:41
Jag är osäker på hur det här med firmateckning fungerar. Kan vi på ändringsblanketten till Bolagsverket fylla i exakt vilka av styrelsemedlemmarna som ska vara firmatecknare? Dvs att vi t ex anger att vi fyra nya medlemmar kan teckna firman "två i förening" samt att de tre gamla inte har nån teckningsrätt alls? Som ni märkar har jag väldigt dålig koll på det här... det är mycket nytt att sätta sig in i.

clabbe
2009-03-19, 13:53
Styrelsen konstituerar sig internt precis som (majoriteten) i den behagar. Den som undertecknar blanketten intygar att det som står stämmer överens med vad som faktiskt beslutats.
Det vanliga är vad jag vet att antingen tecknas firman av en eller flera namngivna styrelsemedlemmar tillsammans eller av styrelsen i sin helhet.

I ert fall instämmer jag i din egen idé med att namnge de som får teckna firman och skriva "två i förening".

Ni behöver inte skriva vilka som inte får teckna firman.

Admin
2009-03-19, 14:05
Kan vi på ändringsblanketten till Bolagsverket fylla i exakt vilka av styrelsemedlemmarna som ska vara firmatecknare? Dvs att vi t ex anger att vi fyra nya medlemmar kan teckna firman "två i förening" samt att de tre gamla inte har nån teckningsrätt alls?

Jag är inte säker på om jag förstått det hela rätt.
Vill du att bara de fyra nya ledamöterna ska ha rätt att teckna firma?

Ofta skriver man t.ex. "Styrelsen, två i förening".
Men om de tre tidigare medlemmarna inte ska ha rätt att teckna firma måste de fyra nya medlemmarna uppges vid namn och t.ex. "två i förening" (eller hur många ni nu vill att det ska vara som måste skriva under samtidigt).

PS.
Rannerboy, du har inte fyllt i din profil här i forumet.

Tillägg;
Stephans tips här under är mycket bra.
Se till att involvera alla revisorer snarast möjligt.

stephan
2009-03-19, 14:09
har ni "Nya" diskuterat föreningens revisorers roll i det som hänt?

har de "godkänt" något av "felen"?

Det skulle nog vara bra att nya styrelsen sätter sig ner med revisorerna för att reda ut framtiden?

rannerboy
2009-03-19, 14:12
Jag är inte säker på om jag förstått det hela rätt.
Vill du att bara de fyra nya ledamöterna ska ha rätt att teckna firma?

Ofta skriver man t.ex. "Styrelsen, två i förening".
Men om de tre tidigare medlemmarna inte ska ha rätt att teckna firma måste de fyra nya medlemmarna uppges vid namn och t.ex. "två i förening" (eller hur många ni nu vill att det ska vara som måste skriva under samtidigt).

Ja, det är precis så jag tänkte. Vi vill få bort den gamla styrelsens inflytande över föreningens ekonomi så fort som möjligt tills vi kan avsätta dem helt på nästa stämma, och då har jag förstått det som att det är så här vi ska gå tillväga. Jag var dock osäker på om man kunde namnge bara vissa utvalda styrelsemedlemmar som firmatecknare.

rannerboy
2009-03-19, 14:15
har ni "Nya" diskuterat föreningens revisorers roll i det som hänt?

har de "godkänt" något av "felen"?

Det skulle nog vara bra att nya styrelsen sätter sig ner med revisorerna för att reda ut framtiden?


Nej, det har vi inte gjort ännu eftersom vi inte haft tillgång till några papper alls, men vi misstänker att revisorn är vän med gamla styrelsen och egentligen bara godkänt allt som de tagit sig för utan att granska det ordentligt.

När nya styrelsen tillträder kommer det även utses ny revisor. Det är iaf tanken.

Admin
2009-03-19, 14:25
Jag var dock osäker på om man kunde namnge bara vissa utvalda styrelsemedlemmar som firmatecknare.

OK, i så fall är det bara att uppge namnen på de fyra nya ledamöterna och sedan lägga till (t.ex.) "två i förening".

När det gäller tipset Stephan gav om revisorn så är det ett exempel på där en ifylld profil underlättat svaren som forummedlemmarna ger (jag vet att du gav lite info i början av tråden, men ibland kommer man bara in mitt i en tråd, som jag gjorde här och då är det praktiskt att bara klicka på användarnamnet och få den grundläggande infon).
Har ni bara en revisor?
Är det t.ex. en HSB-brf så finns det ju en extern revisor som ni kan kontakta.

En brf bör ALLTID ha en auktoriserad revisor. Så är det tyvärr sällan i HSB-brf:ar, men det ger föreningen en utökad säkerhet som är värd mycket.

rannerboy
2009-03-20, 10:25
Visst är det så att styrelsesuppleanter inte har någon rösträtt på styrelsemöten om de ordinarie styrelsemedlemmarna är närvarande?
Jag hittar ingen information i stadgar om detta så jag vill bara vara säker på att vi kan få majoritet om vi ska konstituera. Den gamla styrelsen är nämligen tre ordinarie medlemmar samt en suppleant, varav suppleanten är den som ligger bakom allting som händer i föreningen medan de ordinarie medlemmarna bara verkar vara hans marionetter.

Sen undrar jag också vad som händer efter vi konstituerat? Vi vill såklart inte att de gamla medlemmarna över huvud taget ska kunna röra våra tillgångar.
Är de automatiskt hindrade från det iom att vi tagit över rollerna som ordf, kassör etc samt tagit bort deras teckningsrätt till firman?


Så vitt jag vet finns det bara en - icke-auktoriserad - revisor i föreningen. Något som vi alltså vill försöka få en ändring på.


Jag ska ta och fylla i min profil, har inte tänkt på att den kunde vara till hjälp för andra medlemmar.

stephan
2009-03-20, 11:13
Efter konstituerandet uppstår nog ett vacum under den tid fram till att styrelsen får besked från Bolagsverket om de nya firmatecknarnas gällande.

totiki
2009-03-20, 11:35
De har nog sin teckningsrätt tekniskt förverkad från det styrelsemöte där detta sker. Praktiskt från att Bolagsverket inför ändringen. Skulle något ske under detta "vacum" är det ett solklart bedrägeri.

Det går ganska fort att ordna detta med Bolagsverket över nätet. Dock kan det vara förenat med hinder ifall de enda som har rätt att göra detta är de ovilliga personer det gäller.

rannerboy
2009-03-20, 11:42
Vilka i styrelsen har rätt att använda föreningens tillgångar till att t ex betala fakturor? Har detta nånting med teckningsrätten att göra?

Sen undrar jag också om man måste begära av ordföranden att styrelsen ska konstitueras innan hon kallar till styrelsemötet? Eller kan man bara ta upp det direkt på mötet?

Francois
2009-03-20, 11:47
Efter konstituerandet uppstår nog ett vacum under den tid fram till att styrelsen får besked från Bolagsverket om de nya firmatecknarnas gällande.

Det tror jag inte på. Varför skulle man vänta på Bolagsverkets besked? Står det någonstans?
En styrelse ska kunna arbeta redan 1 minut efter att den konstituerat sig och bestämt var får teckna firma.

Francois
2009-03-20, 11:49
Vilka i styrelsen har rätt att använda föreningens tillgångar till att t ex betala fakturor? Har detta nånting med teckningsrätten att göra?

Sen undrar jag också om man måste begära av ordföranden att styrelsen ska konstitueras innan hon kallar till styrelsemötet? Eller kan man bara ta upp det direkt på mötet?

Vi brukar att ett möte så snart som möjligt efter stämman (ofta direkt efter stämman, ibland 2-3 dagar efter) där vi konstituerar oss. Du kan få en mall av mig på vad vi tar upp på detta möte. Vi kallar det "konstituerande möte", men det är ett styrelsemöte, bara att dess agenda är lite annorlunda.

totiki
2009-03-20, 12:07
Det tror jag inte på. Varför skulle man vänta på Bolagsverkets besked? Står det någonstans?
En styrelse ska kunna arbeta redan 1 minut efter att den konstituerat sig och bestämt var får teckna firma.

Det är det jag menar med rent tekniskt. Så är det.

Men i praktiken och det gäller också din fråga rannerboy.... "Vilka i styrelsen har rätt att använda föreningens tillgångar till att t ex betala fakturor? Har detta nånting med teckningsrätten att göra?"... är det så att ifall någon begär ett utdrag ur bolagsregistret och detta ännu ej hunnit bli ändrat där, så finns fortfarande en möjlighet att utföra ett bedrägeri.

Teckningsrätten betyder i detta fall att två i förening exempelvis, attesterar fakturorna innan de går till betalning, innan ett lån börjar gälla, skriver under avtal o s v.

stephan
2009-03-20, 12:13
Jag skrev
"Efter konstituerandet uppstår nog ett vacum under den tid fram till att styrelsen får besked från Bolagsverket om de nya firmatecknarnas gällande. "
Detta skrev jag med anledning av erfarenhet att allt går inte på räls.

"Bror Duktig" var som vanligt snabb med en replik på det jag skriver

"Det tror jag inte på. Varför skulle man vänta på Bolagsverkets besked? Står det någonstans?
En styrelse ska kunna arbeta redan 1 minut efter att den konstituerat sig och bestämt var får teckna firma."

Fakta från bolagsverket:
Kötid innan handläggning
InnehållKötiden är tiden från det att ett ärende kommer in till Bolagsverket till dess att vi börjar handlägga. Om alla uppgifter finns med innebär det att vi kan registrera och göra klart ärendet. Saknas uppgifter tar det förstås längre tid. Vi skickar då ett brev till dig där vi förklarar vilka uppgifter vi behöver.

Kötider, den 16 mars 2009
Samtliga ärendetyper
Kötiden är 1 vecka – för en del ärenden kan det gå snabbare.

Hur lång handläggningstiden är beror på
typ av ärende
om du lämnat in alla uppgifter som behövs
hur många ärenden som totalt kommit in till Bolagsverket.

rannerboy
2009-03-20, 13:06
Det är det jag menar med rent tekniskt. Så är det.

Men i praktiken och det gäller också din fråga rannerboy.... "Vilka i styrelsen har rätt att använda föreningens tillgångar till att t ex betala fakturor? Har detta nånting med teckningsrätten att göra?"... är det så att ifall någon begär ett utdrag ur bolagsregistret och detta ännu ej hunnit bli ändrat där, så finns fortfarande en möjlighet att utföra ett bedrägeri.

Teckningsrätten betyder i detta fall att två i förening exempelvis, attesterar fakturorna innan de går till betalning, innan ett lån börjar gälla, skriver under avtal o s v.


Okej, det låter ju som det vi är ute efter, dvs att om vi tar över som firmatecknare så måste alla fakturor gå via oss innan de betalas etc. Visserligen är det svårt att vara helt säker på att de inte fortsätter precis som tidigare, men då vet man åtminstone att de inte har rätt att göra det.

stephan
2009-03-20, 13:22
Visst är det så att styrelsesuppleanter inte har någon rösträtt på styrelsemöten om de ordinarie styrelsemedlemmarna är närvarande? Jag hittar ingen information i stadgar om detta så jag vill bara vara säker på att vi kan få majoritet om vi ska konstituera.
Helt klart gäller att när ordinarie styrelseledamöter deltar, så har suppleanter ingen rösträtt.

Trötter
2009-03-20, 16:14
Det som står om suppleanter. Är att de skall ges möjlighet att träda in vid ordinarie ledamots frånvaro. Genom detta så har suppleanten samma befogenheter som ledamot i styrelsen.

rannerboy
2009-03-23, 11:38
Nu har det gått en vecka sedan extrastämman där det bestämdes att det skulle kallas till ett styrelsemöte till denna vecka. En av de gamla styrelsemedlemmarna tog på sig detta och skulle bestämma tid med ordföranden som inte deltog vid stämman. Givetvis har ingen mötestid bestämts ännu och när jag igår pratade med styrelsemedlemmen i fråga blev han bara arg för att vi är så "stressade". Han ignorerar totalt både vår oro samt de uppgifter han själv tagit på sig.

Hur ska vi bära oss åt för att de ska kalla till detta konstituerande styrelsemöte? Är det bara ordföranden som kan göra det?

clabbe
2009-03-23, 12:23
Så ni har haft en extra föreningsstämma? Det känns lite ovanligt att stämman bestämmer när styrelsen ska kallas till styrelsemöte, normalt sköter ju styrelsen det själv. Fast i er styrelse verkar inget vara "normalt" iofs...
Nåväl, vad bestämdes mer på stämman förutom det du nämner? Sitter det gamla gardet fortfarande kvar?

PS: det är nog enbart era egna regler i styrelsen om vem som får kalla till styrelsemöte som ni kan stöda er på, någon allmän regel finns inte. Sedvänjan är att ordförande kallar men i ordförandes frånvaro kan nog andra styrelsemedlemmar kalla till möte.
DS

rannerboy
2009-03-23, 12:46
Ja, vi hade en extrastämma förra veckan, det framgick nog kanske inte av vad jag skrivit tidigare.

Anledningen till den stämman var att försöka samla ihop gamla styrelsen och få dem att förklara för resten av föreningen vad som försigår samt att bestämma hur och när överlämnandet till nya styrelsen ska ske. Det var därför vi på stämman bestämde att det skulle kallas till ett styrelsemöte redan kommande vecka.

Redan på ordinare stämman som hölls (alldeles för sent) i höstas så valdes vi nya in i styrelsen från 1 jan och det var alltså tänkt att de skulle lämna över till oss under hösten och vintern. Men eftersom de varit totalt frånvarande och ovilliga att kalla till styrelsemöten var vi tvungna att kalla till en extrastämma.

Så egentligen bestämdes inget mer på stämman än att det spreds lite information och att det lovades att styrelsemöte skulle hållas så snart som möjligt, något som nu ändå inte verkar ske. Med facit i hand skulle vi nog varit hårdare och röstat bort dem från styrelsen på stämman, men vi visste för lite om hur saker och ting funkar för att hålla en hård linje. De lovade också bättring och att man nu skulle vara villiga att hjälpa till. Tyvärr visade det sig återigen vara tomma löften.

Dessutom har jag förstått det som att man ändå måste hålla ett konstituerande styrelsemöte för att byta ut styrelsemedlemmarna, så jag vet inte om det hade spelat någon roll om vi hade avsatt dem på stämman?

Trötter
2009-03-23, 13:19
Kolla min guide angående detta med att ändra i styrelsen eller något annat i föreningen när det gäller extrastämmor;
Guide till Extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865).
Eller den informationen som Admin har angående detta med stämma i sin kompletta stadgar;
Stadgar för bostadsrättsförening (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm).

Det konstituerade mötet är till för att göra styrelsen beslutsför och att fördela det juridiska ansvaret i styrelsen när det gäller att få handha juridiska åtaganden i föreningens sak. Jag har även mallar för hur ett konstituerande möte ska protokollföras om det är av intresse.

Jag är av den uppfattningen att ni som är nya i styrelsen med säkerhet kommer att klara av er uppgift utan den gamla styrelsen.

rannerboy
2009-03-23, 14:09
PS: det är nog enbart era egna regler i styrelsen om vem som får kalla till styrelsemöte som ni kan stöda er på, någon allmän regel finns inte. Sedvänjan är att ordförande kallar men i ordförandes frånvaro kan nog andra styrelsemedlemmar kalla till möte.
DS

I våra stadgar står ingenting om vem som får kalla till styrelsemöte. Finns det alltså ingen generell regel alls om detta? Vad gör man i så fall om ordf vägrar kalla? Tror du alltså att vi kan kalla till möte själva och strunta i om de andra går med på det/de datum vi föreslår?

Jag kan tillägga att ordföranden är den som har varit mest osynlig av alla från gamla styrelsen. Hon var med i ca en halvtimme på ordinarie stämman i höstas innan hon fick viktigare saker för sig, och nu på extrastämman behagade hon inte dyka upp alls.

totiki
2009-03-23, 14:18
Ni utsåg ingen sammankallande antar jag. Då är ordföranden sammankallande.

Valde ni en ny styrelse? Ingår de gamla styrelsemedlemmarna i den nya? Valdes det en ny ordförande? Då är denna sammankallande.
Valdes ingen ordförande utan enbart ledamöter?
Då hindrar detta inte att ni som ingår i den nya styrelsen själva sammankallar till ett konstituerande möte. Se till att alla som ingår i den nya styrelsen får kallelse.

Trötter
2009-03-23, 14:28
Styrelse möten skall hållas om det finns skäll eller att någon av styrelsens ledarmöter finner anledning. Det är ordförande som är sammankallande till styrelsens möten och om inte ordförande kan så är det Vice ordförande Och sedan är det "förslag av mig" sekreteraren och sist ledamot som sammankallar till möte.

Lagen om ek förening

6 kap. Föreningens ledning

8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Verk- ställande direktören får inte vara ordförande.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas. Verkställande direktören har, även om han inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt 9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika rösttal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Lag (1987:1247).


10 § En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

clabbe
2009-03-23, 14:34
I våra stadgar står ingenting om vem som får kalla till styrelsemöte. Finns det alltså ingen generell regel alls om detta? Vad gör man i så fall om ordf vägrar kalla? Tror du alltså att vi kan kalla till möte själva och strunta i om de andra går med på det/de datum vi föreslår?

Jag kan tillägga att ordföranden är den som har varit mest osynlig av alla från gamla styrelsen. Hon var med i ca en halvtimme på ordinarie stämman i höstas innan hon fick viktigare saker för sig, och nu på extrastämman behagade hon inte dyka upp alls.

Förlåt, nu har jag sagt fel, det finns lagregler om kallelse till styrelsemöte. Sorry!
Det är 8§ 6 kap Lagen om ekonomiska föreningar (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.HTM)som gäller. Såhär står det:
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot ... skall styrelsen sammankallas.

Har er nuvarande ordförande valts på stämman eller utsetts inom styrelsen?

Det är väldigt intressant att läsa 16 kap i Lagen om ekonomiska föreningar. Där står nämligen att:
1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller 9 § första stycket andra eller tredje meningen.

Det är alltså förbundet med straffansvar för ordföranden att inte sammankalla till styrelsesammanträden om en styrelseledamot begärt detta!

clabbe
2009-03-23, 14:38
Både Trötter och Totikki har skrivit kloka saker i inläggen ovan om vad som gäller och vad som är en rimlig ordning för kallelse till styrelsemöten. Frågan är om lagen ger utrymme för att någon annan än ordförande får se till att sammanträden kan hållas?

rannerboy
2009-03-23, 14:50
Okej, det var intressant att se att det faktiskt finns lagar om detta. Man får väl helt enkelt upplysa dem om att det är straffbart att ignorera vår begäran till kallelse och hoppas att nåt händer.

Vi har inte omfördelat rollerna i styrelsen någonting ännu, det enda som hände på stämman i höstas var att vi fyra nya valdes in i styrelsen som nu alltså består av sju personer. Vår plan är att konstituera för att ta över rollerna samt rätten att teckna firman, och sedan avsätta de gamla helt på stämman som kommer hållas före sommaren. Men än så länge är det samma person som sitter kvar som ordförande.

totiki
2009-03-23, 14:52
Jag ser nu när jag läser att stämman beslutade att ett styrelsemöte skulle ske redan nästa vecka. Då skall det ske.

Men eftersom inga nyval har skett har jag svårt att se att detta skall kunna vara ett konstituerande möte ifall inte "de gamla" avgår från sina poster frivilligt.
Ni genomförde inte extrastämman på ett sådant sätt att detta blev möjligt eller att teckningsrätten kan ändras utan "de gamlas" frivilliga tillåtelse.
Ingenting verkar ha skett eller förändrats p g a. extrastämman.

rannerboy
2009-03-23, 14:55
Det är vanligt att man väljer en styrelse utan ordförande och låter styrelsen konstituera sig själv. Då brukar det utses en sammankallande, har så ej skett kan en ledamot kalla samman styrelsen så det blir lite ordning på torpet.

Men om vi nu bara har lagt till oss nya medlemmar till den gamla styrelsen är det väl ändå samma person som fortfarande är ordförande? I så fall kan vi som ledamöter inte sammankalla själva men kräva att ordföranden gör detta som jag tolkade lagtexterna.

totiki
2009-03-23, 15:04
Jag skrev om texten i mitt förra inlägg då jag råkade läsa vad du skrivit tidigare om x-stämman.

Nu har stämman beslutat om att ett styrelsemöte skulle ske veckan därpå, om inte så sker missbrukar styrelsen stämmans förtroende. Då kan ni kalla till ny x-stämma p g a. detta och avsätta ordföranden, välja en ny och besluta om ett konstituerande möte där ni kan formera er efter era egna önskemål.

clabbe
2009-03-23, 15:49
Men om vi nu bara har lagt till oss nya medlemmar till den gamla styrelsen är det väl ändå samma person som fortfarande är ordförande? I så fall kan vi som ledamöter inte sammankalla själva men kräva att ordföranden gör detta som jag tolkade lagtexterna.

Antingen har er stämma valt en ordförande eller så har stämman inte valt ordförande.

Har stämman valt en ordförande kan ni inte inom styrelsen konstituera om er och byta ordförande. Om det är så att enbart ordförande lagligen kan sammankalla till ordförande krävs det en extra stämma som entledigar ordföranden för att ni ska kunna komma igång mer ett fungerande arbete. Er nuvarande ordförande verkar ju inte vara förmögen att ta tag i saken.

Har stämman inte valt en ordförande är det enligt min mening fritt fram för styrelsen att konstituera om sig, även mot en minoritets vilja. Då kan ni "nya" som är i majoritet (om jag förstått dig rätt) utse en ny ordförande. Ni kan också samtidigt frånta teckningsrätten från "de gamla".

Trötter
2009-03-24, 10:23
Jag har funderat lite nu om detta med sammankallande till möte.

Det jag har kommit framtill är.
Om en majoritet av styrelsen håller ett möte som ordförande ej kallar till, så kommer detta mötet att vara beslutande om styrelsemedlemmarna är eniga i sina beslut.
Det är viktigt att de som håller detta möte för protokoll och har en dagordning.

Detta borde gälla oavsett vem som kallar till mötet.

Risken i detta är att man har en förbanad ordförande:11:

rannerboy
2009-03-24, 10:38
Efter ett mycket givande samtal med Totiki, och även tack vare all input från er andra här på forumet, tror jag nu att vi rett ut hur vi ska gå till väga med nästa steg för att få kontroll på föreningen.

Enligt stämmoprotokollet i höstas bestämdes endast att gamla styrelsen skulle sitta kvar, samt att styrelsen skulle utökas med fyra nya ordinarie ledamöter från 1 jan 2009. Ingen ordförande valdes.

Efter detta har inget konstituerande styrelsemöte hållits, åtminstone inget som vi känner till, och det vore ju ytterst märkligt om man hållit ett sådant möte utan att tillfråga oss eller informera oss om hur styrelsen konstituerats.

Därför kan nu alltså vem som helst av oss styrelseledamöter kalla till konstituerande styrelsemöte då vi för tillfället saknar ordförande eller annan sammankallande. I stadgarna står även uttryckligen att "Styrelsen konstituerar sig själva". Jag vet inte om de gamla styrelsemedlemmarna är medvetna om att de inte längre besitter sina roller och bara mörkat det för oss, eller om de verkligen har dålig koll på hur detta fungerar. Det kan nog vara en blandning av båda.

Jag hoppas att jag till slut verkligen har uppfattat allt detta korrekt.

Nu har jag dock ytterligare lite funderingar om hur man genomför omröstningarna på styrelsemötet. Jag vill ha allt sånt här glasklart för mig och vara säker på att vi kan få majoritet så att vi kan hantera de troliga motsättningarna som kommer uppstå.

Att rösta fram ordförande, vice ordf etc ser jag inga problem med eftersom alla får lägga sin röst på valfri person, så där får vi majoritet oavsett om en person får rösta på sig själv eller inte.

Däremot när det gäller firmatecknare känns det lite lurigare eftersom vi vill ha oss fyra nya ledamöter som tecknare, men inte de andra tre. Måste man där gå igenom ledamot för ledamot och rösta om denna ska få vara firmatecknare eller inte? Om man får rösta på sig själv blir det såklart inga problem eftersom vi då är fyra mot tre, men om man inte får rösta på sig själv innebär det att det troligtvis kommer bli 3-3 i röster istället, och det skulle i så fall innebära att vi inte kan enas om en endaste person som ska vara firmatecknare.

Det finns säkert ett enkelt och bra svar på detta, bara det att jag inte känner till det ännu...

Admin
2009-03-24, 10:46
En av er fyra ger ett förslag som lyder;
Jag föreslår att Nisse, Sabina, Erika och Laban får teckna firma, två i förening. Kan vi enas om detta förslag?

Ni fyra röstar då ja och så är det klart.

stephan
2009-03-24, 11:20
Obs, avseende röstning om firmatecknare, och konstituering.
Om de andra inte kommer, så att ni bara är 4 deltar på styrelsemötet, måste det framgå att besluten är enhälliga.

Beslut med minsta antalet röstande kräver detta.

rannerboy
2009-03-24, 11:26
Vad innebär det? Räcker det att man skriver i protokollet att besluten är enhälliga?

stephan
2009-03-24, 12:07
Så här säger lagen lagen om ekonomiska föreningar 6kap.

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.
Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

Stadgar (i alla fall HSB:s brukar ha denna § med:
Beslutsförhet:
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet styrelseldamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder (OBS gäller mötesordföranden). När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

man skriver bara "Detta beslut är enhälligt" under själva beslutet i protokollet.

rannerboy
2009-03-24, 13:36
Pratade just med en av de gamla styrelsemedlemmarna. Vi har nu bestämt tid för styrelsemötet vilket är bra. Mindre bra är dock att han sa att de redan konstituerat sig, bara kort efter stämman i höstas. Det innebär alltså att vi inte kan ha ett konstituerande styrelsemöte nu.

Jag undrar nu om de handlat rätt? Vi fyra nya valdes alltså in i styrelsen på stämman, men skulle inte tillträda förrän 1 jan. De höll sedan sitt konstituerande möte och behöll ordningen i styrelsen som tidigare. Vi tillfrågades inte, och inte heller fick vi någon information om att detta var gjort. Jag tror såklart inte ens att de hållit nåt möte och att de inte kan uppvisa något protokoll. Men förutsatt att de kan det, har de gjort rätt och måste vi isf vänta till nästa stämma med att välja ny styrelse igen och sedan konstituera?

Admin
2009-03-24, 13:42
Det är bara att omkonstituera sig.
Ni fyra bestämmer.
Dvs om stämman inte bestämt vem som ska göra vad, vilket vad jag förstår inte är fallet är.

Tror Clabbe redan påpekat detta... tidigare i denna tråd eller i en annan tråd, minns inte.

Se bara till att denna punkt där ni konstituerar er är med på dagordningen.
Det kan varje ledamot begära.

rannerboy
2009-03-24, 13:47
Jag har från tidigare diskussioner förstått det som att man bara kan konstituera styrelsen om det inte redan är gjort, vilket det nu alltså verkar vara. Är jag helt ute och cyklar?

clabbe
2009-03-24, 14:12
Ja nu är det Vättern runt :-)

En styrelse kan omkonstituera sig när som helst. Gränserna för rollfördelningen sätts av stämmans beslut dvs har t.ex. ordförande valts av stämman går det inte att för styrelsen internt utse annan ordförande.

Det kanske hjälper att tänka såhär: det kan ju ofta finnas helt naturliga behov för en styrelse att ändra roller internt - folk kan bli sjuka, lämna styrelsen pga flytt eller andra uppdrag som hindrar styrelsearbete. Känns det rimligt att man skulle behöva sammankalla en stämma isåfall? Elelr kan det vara upp till styrelsen själv att omfördela rollerna?

rannerboy
2009-03-24, 14:19
Hehe, okej, då ska jag sluta trampa nu!

Visst låter det du säger rimligt, men ofta tycker jag att det inte verkar vara det logiska eller rimliga som verkligen gäller...

Nästa fråga: Måste vi se till att ordföranden vet om att vi vill konstituera före mötet eller räcker det att vi ser till att punkterna införs på dagordningen innan den spikas i början av mötet?

Admin
2009-03-24, 14:25
Som någon, minns inte vem, tidigare påpekat måste ledamöterna vara insatta i de frågor som ska tas. Denna fråga behöver kanske inte någon förberedelse bland ledamöterna, men det är en definitionsfråga, så du måste säkra dig genom att kontakta dagens styrelseordförande och förklara att konstituering ska vara den första punkten att behandla i dagordningen på ert nästa styrelsemöte.

Du behöver inte ge något skäl om du inte vill, även om det torde vara det naturliga tillvägagångssättet när det kommer in nya ledamöter i styrelsen.

Trötter
2009-03-25, 11:32
Som någon, minns inte vem, tidigare påpekat måste ledamöterna vara insatta i de frågor som ska tas. Denna fråga behöver kanske inte någon förberedelse bland ledamöterna, men det är en definitionsfråga, så du måste säkra dig genom att kontakta dagens styrelseordförande och förklara att konstituering ska vara den första punkten att behandla i dagordningen på ert nästa styrelsemöte.

Du behöver inte ge något skäl om du inte vill, även om det torde vara det naturliga tillvägagångssättet när det kommer in nya ledamöter i styrelsen.


Lagen om ekonomisk förening anger detta:

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.

Ex. En händelse. Beslut skall fattas i en styrelse om att renovera och underhålla en fastighet. Styrelsen fattar beslut om att anlita entreprenör Kalle Karlsson som skall renovera balkonger. När detta beslut skall fattas så är inte styrelsen enig i beslutet men det finns en majoritet som är för att anlita K,K. I denna majoritet så uttrycker en av ledarmontera att jag vet inte vad det handlar om, utan jag vill bara ha en ny balkong.
Detta styrelse beslut är således inte giltigt.

Det som är avgörande här, är att dokumentera detta i protokollet vid mötet för att ha ett bra bevis läge senare.

rannerboy
2009-03-25, 11:39
Trötter:

Jag förstår inte hur det du skriver förhåller sig till frågan om huruvida vi måste informera styrelsemedlemmarna före mötet om att vi vill konstituera styrelsen?

Det behövs väl knappast något underlag för att sätta sig i denna fråga, och ingen kan heller komma och säga att de inte vet vad det handlar om.

Francois
2009-03-25, 12:57
I denna majoritet så uttrycker en av ledarmöterna att han inte vet vad det handlar om, utan att han vill bara ha en ny balkong.
Detta styrelse beslut är således inte giltigt.


Note: har redigerat om texten ovan, hoppas jag inte ändrat meningen!

Detta "Detta styrelse beslut är således inte giltigt." stämmer i alla fall inte. Om en styrelseledamot har fått tillräckligt med underlag för att ta beslut, men vill inte ta beslut oavsett orsak, då gäller beslutet ändå, om en majoritt har röstat för beslutet.

Admin
2009-03-25, 14:59
Det behövs väl knappast något underlag för att sätta sig i denna fråga, och ingen kan heller komma och säga att de inte vet vad det handlar om.

Du har rätt, det behövs förmodligen (inget är 100-procentigt) inte i detta specifika fall.
Men som jag tidigare påpekat så finns det ingen anledning att inte tala om för ordföranden att detta ska ingå i dagordningen.
Jag tycker inte ni ska börja er bana i styrelsen så som den gamla styrelsen tydligen betett sig, och dessutom säkrar ni er mot ev. framtida protester.

Ärlighet och uppriktighet lönar sig.

rannerboy
2009-03-25, 15:05
Situationen är den att vi verkligen försöker kontakta gamla styrelsen för att meddela att vi vill detta. Vi har mailat, sms:at och ringt och bett om bekräftelse på att de fått infon. Utan respons. Känns inte som vi kan göra så mycket mer just nu. Bara hoppas att de dyker upp till mötet imorgon och att vi får igenom våra förslag.

clabbe
2009-03-25, 15:10
Jag håller med Admin om att inget är 100-procentigt.

Men - det låter som att ni har gjort allt som är rimligt (även kallat suppleanter får man förmoda) och försett "de gamla" med tillräckligt underlag före mötet.
Kommer de inte trots detta skulle jag nog hävda att mötet har sammankallats på rätt sätt och att ni har full rätt att fatta beslut och att styrelsen är beslutsför om ni får ihop 4 personer till mötet.

Admin
2009-03-25, 15:13
Ja ja, men har ni gjort detta så är saken biff.
Niente problemas.

Dyker de inte upp till mötet så är ni fyra eniga, så då är det bara att omkonstituera er.

rannerboy
2009-04-28, 11:42
2009-03-26, 11:36
Nu har vi även fått bekräftat från ordföranden att de mottagit våra önskemål om att det på dagordningen ska tas upp punkter för att konstituera styrelsen och det som hör därtill. Ser inte vad som kan stoppa oss nu från att få vår vilja igenom på mötet ikväll. Känslan är dock att allt inte kommer gå som på räls... men jag hoppas verkligen vi är på väg att lyckas styra upp det här nu.
-------------------------------------------------------

Lite uppdatering om vad som hänt sen jag skrev senast:

Vi har konstituerat om styrelsen och jag är numera ordförande i föreningen och de gamla styrelsemedlemmarna har inte längre kvar sin teckningsrätt för firman.

Fortfarande har det dock varit problem att få tillgång till alla papper, bokföring, nycklar till gemensamma utrymmen mm. Nu tänker jag ställa krav på att ha allting på mitt bord inom några dagar med hot om polisanmälan. Jag antar att jag kan och ska göra detta som ordförande?

Sen visade sig en mycket märklig sak i samband med att jag fick tillgång till kontoutdrag från banken förra veckan. En person från gamla styrelsen (den som varit "hjärnan" bakom allt) äger fortfarande två lägenheter i huset men har inte betalat in hyrorna för dessa och inte heller betalt hyra för de garageplatser han lagt beslag på! När jag frågade honom om detta påstod han att han har kvittat dem genom att göra avskrivningar på en skuld som föreningen har till honom. Kan man verkligen göra så?

Att han har lånat ut pengar till föreningen som han kontinuerligt plockar ut av är såklart inget han ens har nämnt för någon av oss tidigare och det kommer alltså som en ytterst obehaglig överraskning att föreningen inte får in de avgifter varje månad som vi räknat med. Även när han tidigare i höstas presenterade kalkylen för 2009 så hade han räknat på att vi får in avgifter från samtliga tolv lägeneheter och alla garageplatser, trots att han alltså visste att detta inte var sant!

Utöver detta börjar det dyka upp fler mindre roliga grejer som t ex att man slarvat med att betala räkningar i tid, man har betalat Comhem för abonnemang för samtliga lägenheter utan att informera oss boende, osv. Sammantaget har man hanterat ekonomin väldigt vårdslöst.

Jag misstänker att en polisanmälan är sista utvägen nu. Vi har försökt undvika det (trots att ni här på forumet förespråkat det) men nu börjar det kännas oundvikligt.
Vad och vem ska man anmäla? Måste man peka på något specifikt eller gör man bara någon generell typ av anmälan? Anmäler man hela gamla styrelsen eller specifika personer?

stephan
2009-04-28, 12:41
Ja nog luktar det mygel allt!!


Gör en polisanmälan mot ordföranden, men delge även att övriga i styrelsen kan komma att bli inbegripna.
Det man inte vet i nuläget är ju om dessa vet något om bland annat hans "lån till föreningen".

har ni pratat med revisorerna?

Vad vet de? har även de missat, bör en anmälan göras till revisorsnämnden.

Lycka till i ditt superba arbete att hjälpa boende i er förening.
För att hjälpa andra bör du också kontakta media, så att vi bostadsrättsintresserade får inblick hur det går till i många brf:er.

Du gör då även samhället en tjänst, med att fler får upp att lagarna i denna branch är alldeles för "veka" och behöver en grundlig översyn och ändring.

rannerboy
2009-04-28, 13:02
Ja nog luktar det mygel allt!!


Gör en polisanmälan mot ordföranden, men delge även att övriga i styrelsen kan komma att bli inbegripna.
Det man inte vet i nuläget är ju om dessa vet något om bland annat hans "lån till föreningen".


Jag tror inte jag varit riktigt tydlig med det tidigare, men det är inte ordföranden som ligger bakom allt detta. Det är en suppleant som har haft en fullmakt att handla på egen hand i övriga styrelsemedlemmars ställe. Det är därför jag undrar om man ska anmäla bara denna person, eller om man ändå ska anmäla övriga styrelsen för att de är ansvariga och har låtit suppleanten härja fritt i deras namn?

En annan intressant sak som jag inte vet om jag nämnt är att suppleanten tillsammans med en av styrelsemedlemmarna äger ett byggföretag som utfört alla renoveringar av fastigheten, så där kan det nog ha bollats pengar lite hur som helst fram och tillbaka...


För att hjälpa andra bör du också kontakta media, så att vi bostadsrättsintresserade får inblick hur det går till i många brf:er.

Du gör då även samhället en tjänst, med att fler får upp att lagarna i denna branch är alldeles för "veka" och behöver en grundlig översyn och ändring.

Jag ska definitivt fundera på att kontakta media när vi börjar få mer kontroll över situationen.

totiki
2009-04-28, 13:02
"När jag frågade honom om detta påstod han att han har kvittat dem genom att göra avskrivningar på en skuld som föreningen har till honom. Kan man verkligen göra så? "

Jo, det är klart att det går, även om det är lite okonventionellt. Dock måste det finnas en överenskommelse om detta mellan den person det gäller samt styrelsen och då kan inte denna person vara en av de två med teckningsrätt i styrelsen som godkänt det hela. I detta fall som känns flagrant, bör överenskommelsen också vara skriven och ej muntlig, alternativt införd som beslut på ett styrelsemöte.
Att föreningen har en skuld till honom måste också finnas dokumenterat givetvis och reglering av skulden måste dokumenteras i den mån detta görs. Här beror det dock på lite vilken skuld det avses. Han kan exempelvis inte ha ett företag som löpande utför arbete åt föreningen och som sedan kvittas mot hans personliga åtaganden till föreningen. Det är att anse som skattesmitning eller pengatvätt.

"Utöver detta börjar det dyka upp fler mindre roliga grejer som t ex att man slarvat med att betala räkningar i tid, man har betalat Comhem för abonnemang för samtliga lägenheter utan att informera oss boende, osv. Sammantaget har man hanterat ekonomin väldigt vårdslöst."

Detta lär ni utreda och reda opp. Det är ju inte helt säkert att det är så allvarligt att det måste leda till ett bedrägeriåtal. Har alla och använder alla Comhem t ex?

rannerboy
2009-04-28, 13:09
"När jag frågade honom om detta påstod han att han har kvittat dem genom att göra avskrivningar på en skuld som föreningen har till honom. Kan man verkligen göra så? "

Jo, det är klart att det går, även om det är lite okonventionellt. Dock måste det finnas en överenskommelse om detta mellan den person det gäller samt styrelsen och då kan inte denna person vara en av de två med teckningsrätt i styrelsen som godkänt det hela. I detta fall som känns flagrant, bör överenskommelsen också vara skriven och ej muntlig, alternativt införd som beslut på ett styrelsemöte.
Att föreningen har en skuld till honom måste också finnas dokumenterat givetvis och reglering av skulden måste dokumenteras i den mån detta görs. Här beror det dock på lite vilken skuld det avses. Han kan exempelvis inte ha ett företag som löpande utför arbete åt föreningen och som sedan kvittas mot hans personliga åtaganden till föreningen. Det är att anse som skattesmitning eller pengatvätt.


Ok, mycket intressant.


"Utöver detta börjar det dyka upp fler mindre roliga grejer som t ex att man slarvat med att betala räkningar i tid, man har betalat Comhem för abonnemang för samtliga lägenheter utan att informera oss boende, osv. Sammantaget har man hanterat ekonomin väldigt vårdslöst."

Detta lär ni utreda och reda opp. Det är ju inte helt säkert att det är så allvarligt att det måste leda till ett bedrägeriåtal. Har alla och använder alla Comhem t ex?

Nej visst, detta i sig är kanske inte speciellt allvarligt. Det var mer bara exempel för att visa på hur slarvigt allting skötts och att de verkligen inte brytt sig om föreningens eller medlemmarnas ekonomi.

När jag fick tillgång till vårt bankkonto i förra veckan fick jag t ex börja med att betala ett par mycket stora Fortum-räkningar som gått till Intrum och där de hotade att stänga av elen om de inte betalades inom några dagar. Vad gäller Comhem har t ex jag själv betalat ett eget abonnemang utan att veta att föreningen redan betalade ett. Vissa andra vet jag inte ens har TV, samt att det inte bor folk i alla lägenheter.

totiki
2009-04-28, 13:25
En sak som du kan fundera över är att göra om årsredovisningen tillsammans med revisorn eller en annan revisor. Då tänker jag inte enbart på bokföringen, även om man givetvis till stor del utgår ifrån den, utan jag tänker på det övriga man brukar ha med i årsredovisningen som t ex. information om verksamheten, fastigheten, fastighetens tekniska status, föreningsfrågor, händelser under räkenskapsårets gång samt föreningens ekonomiska ställning. Utöver det kan det vara bra att se till den ekonomiska planen samt underhållsplanen.

Jag menar inte att du skall göra detta ur ett eventuellt bedrägeriperspektiv utan för att få en bra överblick över föreningen och dess status. Detta är till god hjälp för ditt kommande arbete med att lägga upp en plan för framtiden. Du behöver inte göra allt på en gång, utan ta en sak i sänder så du inte sliter ut dig och tröttnar.
Det mest akuta först.
Internrevision sedan.
Planläggning därefter med prioritetsordning. Bra att engagera medlemmar och skapa arbetsgrupper som kommer med färdiga förslag.
Efter det kan du börja beta av en sak i sänder.

Ditt jobb är att hålla ihop det hela och se till att det framskrider. Ditt jobb är inte att utföra allt på egen hand.

stephan
2009-04-28, 14:26
Totiki tycker

"När jag frågade honom om detta påstod han att han har kvittat dem genom att göra avskrivningar på en skuld som föreningen har till honom. Kan man verkligen göra så? "

Jo, det är klart att det går, även om det är lite okonventionellt. Dock måste det finnas en överenskommelse om detta mellan den person det gäller samt styrelsen och då kan inte denna person vara en av de två med teckningsrätt i styrelsen som godkänt det hela. I detta fall som känns flagrant, bör överenskommelsen också vara skriven och ej muntlig, alternativt införd som beslut på ett styrelsemöte.

Jag är av uppfattningen att detta ska inte godkännas varken av revisorn eller av en styrelse. Detta måste vara på gränsen till bokföringsbrott?

Brf Väduren gjorde enligt förvaltaren ungefär samma sak mot en entreprenör.
Man lät honom ha en lägenhet värd 8000kr i månaden. dessa intäkter för föreningen ska enligt förvaltarens kommentar på en stämma kvittas mot fakturor för utförda arbeten.

Revisorn godkände iochförsig detta, men kompisar emellan så kanske det går???

Men jag kan inte tänka mig att detta är enligt god revisionssed och god bokföringssed??????

totiki
2009-04-28, 16:15
Fast du utelämnade detta, "Här beror det dock på lite vilken skuld det avses. Han kan exempelvis inte ha ett företag som löpande utför arbete åt föreningen och som sedan kvittas mot hans personliga åtaganden till föreningen. Det är att anse som skattesmitning eller pengatvätt."

Annars är det vanligt förekommande att man inte har någon handkassa utan allt går på checkräkningskontot. Det innebär mycket ofta att man lägger ut av sina egna pengar och får betalt i efterhand av kassören genom att denna överför pengar till den som lagt ut dessa. Det kan då förekomma att man kvittar ett kvitto mot ett annat. Det är inte ovanligt och ej heller ohederligt när det handlar om redan skattade pengar. Det är en helt annan sak när man "skitar ner" pengar (skatt/soc. avg.) enligt mitt inlägg, till svart inkomst.

rannerboy
2009-04-29, 10:15
[B]Att föreningen har en skuld till honom måste också finnas dokumenterat givetvis och reglering av skulden måste dokumenteras i den mån detta görs. Här beror det dock på lite vilken skuld det avses. Han kan exempelvis inte ha ett företag som löpande utför arbete åt föreningen och som sedan kvittas mot hans personliga åtaganden till föreningen. Det är att anse som skattesmitning eller pengatvätt.


Hmmm... efter att ha sett delar av bokföringen igår så tycker jag det verkar vara precis detta som skett.

Jag har inte sett några skuldebrev eller liknande på de pengar han lånat ut till föreningen. Snarare verkar det som att när föreningens pengar tagit slut har han bara skjutit till så mycket som behövts för tillfället. Detta har skett flertalet gånger.

På avräkningarna stod det också klart och tydligt att man kvittat fakturor från hans AB eller HB (han har två företag som renoverat) mot de skulder föreningen har till honom. Är det detta som klassas som skattesmitning?

Min tolkning av hela situationen är att han lagt in egna pengar när föreningen inte haft tillräckligt med pengar för att betala vanliga löpande räkningar som t ex räntor på lån eller elräkningar. Sen har han minskat föreningens skuld till sig själv antingen genom att inte betala hyrorna för sina lägenheter, eller genom att kvitta fakturor från sina bolag. För mig ter sig detta bara jätterörigt, och jag förstår inte riktigt om föreningen hamnat i kläm någonstans eller om han bara gör en personlig vinning på detta.

totiki
2009-04-29, 10:48
Det var snällt av honom att skjuta till pengar när det behövts. Men det betyder att årsavgiften är för lågt ställd, att ingen likviditetsbudget gjorts så att föreningen kan veta när vissa större utbetalningar skall göras och kan parera för det.
Han borde ha dokumenterat dessa utlägg både för sin egen del och för föreningens.

"På avräkningarna stod det också klart och tydligt att man kvittat fakturor från hans AB eller HB (han har två företag som renoverat) mot de skulder föreningen har till honom. Är det detta som klassas som skattesmitning?"
Här måste det vara något syftningsfel? Fakturor från hans bolag måste väl vara samma sak som "de skulder föreningen har till honom". Jag kan inte svara på frågan ifall du inte menar de krav föreningen har till honom.
Är det krav det handlar om, då får han inte göra på detta viset "minskat föreningens skuld till sig själv antingen genom att inte betala hyrorna för sina lägenheter". Eftersom, och nu kommer en viktig skillnad årsavgiften måste betalas med skattade pengar. Är det däremot hyror för exempelvis lokaler han använder i sin bolagsverksamhet är det inte skattesmitning. Däremot är det precis som stephan säger inte god bokföringssed. Dessutom sker det i alldeles för stor omfattning.

Men informationen från dig rannerboy är oklar, exempelvis är det bostad eller lokaler det handlar om? Det gör att svaren kan bli felaktiga då du verkar mena något annat än det du skriver i vissa fall.

Ett sätt att reda ut detta kan vara att ta kontakt med skattemyndigheten och be dom reda ut det eller kontakta Länsstyrelsen för att få en revisor utsedd som kan gå igenom föreningen. Jag kan inte ge några vettiga råd utan att ha en helhetsbild eller kunna stämma av mot vad som är gjort eller inte och på vilket sätt. Det är precis som du säger, "jätterörigt"!

clabbe
2009-04-29, 10:57
Hmmm... efter att ha sett delar av bokföringen igår så tycker jag det verkar vara precis detta som skett.

Jag har inte sett några skuldebrev eller liknande på de pengar han lånat ut till föreningen. Snarare verkar det som att när föreningens pengar tagit slut har han bara skjutit till så mycket som behövts för tillfället. Detta har skett flertalet gånger.

På avräkningarna stod det också klart och tydligt att man kvittat fakturor från hans AB eller HB (han har två företag som renoverat) mot de skulder föreningen har till honom. Är det detta som klassas som skattesmitning?

Min tolkning av hela situationen är att han lagt in egna pengar när föreningen inte haft tillräckligt med pengar för att betala vanliga löpande räkningar som t ex räntor på lån eller elräkningar. Sen har han minskat föreningens skuld till sig själv antingen genom att inte betala hyrorna för sina lägenheter, eller genom att kvitta fakturor från sina bolag. För mig ter sig detta bara jätterörigt, och jag förstår inte riktigt om föreningen hamnat i kläm någonstans eller om han bara gör en personlig vinning på detta.

Ja det låter verkligen jätterörigt. Det är ju en god ansats att vilja stötta ekonomin i det boende man bor i men när det får såna här konsekvenser blir det väldigt obegripligt. I en bostadsrättsförening finns det ju fler än en ekonomisk intressent så att säga så om föreningens ekonomi inte går att begripa för andra berörda kan det leda till stora problem.

Om det finns någon kvarvarande skuld till honom från föreningen borde ni sätta er ner tillsammans och göra en avbetalningsplan. Man ska se det separat från hans eventuella åtaganden mot föreningen.

Han kan inte efter eget skön kvitta saker mot andra saker.


Om det är så som du skriver att han "kvittat fakturor från hans AB eller HB (han har två företag som renoverat) mot de skulder föreningen har till honom" så har han ju egentligen tillskjutit sina egna pengar till sina företag, det är alltså ingen skattesmitning utan hans företag har jobbat gratis kan man säga. Eller missförstår jag hur du menar?

rannerboy
2009-04-29, 11:02
Du har rätt, jag gjorde det nog ännu rörigare än vad det redan är med mitt inlägg nyss. :-)

Självklart menade jag att han verkar ha kvittat sina företags krav på föreningen mot föreningens krav på honom som privatperson, dvs fakturor kvittas mot hans avgifter på lägenheterna samt garageplatser. Garageplatserna skulle han väl kanske kunna hävda är för företagens räkning.

Jag har också väldigt svårt att tycka att det var "snällt" av honom att skjuta till pengar som saknats, när styrelsen både försummat att göra en vettig kalkyl samt även verkar ha använt en stor del av föreningens pengar till att renovera sina egna lägenheter.

Måste man verkligen kontakta Länsstyrelsen för att få en revisor utsedd att granska? Jag trodde detta bara var om man var en minoritet, men nu är ju jag tillsammans med tre nya styrelsemedlemmar firmatecknare och då trodde jag man kunde plocka in en revisor, jurist eller vad man anser sig behöva utan att blanda in Länsstyrelsen?

clabbe
2009-04-29, 12:13
Nej ni behöver verkligen inte kontakta Länsstyrelsen. Ni kan hyra in en duktig revisor eller annan kompetens som hjälper er med att granska era räkenskaper så ni kan reda ut er ekonomi.

rannerboy
2009-05-07, 14:41
Efter fortsatta påtryckningar och även hot om polisanmälan mot gamla styrelsen har jag som ny ordförande fortfarande inte fått tillgång till alla papper som har med föreningen att göra. Jag har rättare sagt inte fått tillgång till nånting alls, utan de gamla styrelsemedlemmarna sitter fortfarande och trycker på all bokföring, avtal mm.

Ni har ju tidigare försökt få mig att göra en polisanmälan vilket jag inte alls är främmande för, men vad ska jag anmäla för egentligen? Kan man anmäla dem för att "de vägrar lämna över kontrollen över föreningen" och vad klassas det som för brott i så fall?

clabbe
2009-05-07, 14:55
Egenmäktigt förfarande, olovligt förfogande eller trolöshet mot huvudman kommer väl närmast.

rannerboy
2009-06-01, 20:59
Hej igen, nu är det dags för årsstämman i vår problemfyllda förening och vi står inför nya problem som vi inte har koll på gällande årsredovisningen och hur vi ska gå tillväga på stämman.

Vi nya styrelseledamöter tillträdde alltså 1 jan 2009 och hade ingenting alls med förra verksamhetsåret att göra. De gamla styrelseledamöterna har gjort klart årsredovisningen och vill att vi ska skriva på den. Som vi har förstått det så måste alla nu sittande ledamöter skriva på denna för att vi ska kunna ha stämman. Vi har som sagt ingen aning om vad de hållit på med och det känns väldigt olustigt att skriva på den eftersom vi vet/misstänker att mycket inte gått riktigt rätt till under tidigare år. Men vad ska vi göra, stämman måste ju hållas?

Om vi nu skriver på den och håller stämman så kommer vi definitivt inte bevilja dem ansvarsfrihet, och vi kommer efter stämman sätta igång med att ta in en extern revisor och/eller jurist att titta på vissa saker. Men jag undrar hur man gör med fastställandet av resultat- och balansräkningen? Vi vill som sagt inte bara godkänna det de gjort utan att det granskats av någon utomstående, men kan vi välja att inte fastställa den på stämman trots att vi själv har skrivit på den?

Allt känns helt ologiskt och motsägelsefullt för oss, så jag hoppas på att få lite bra tips av er. Vi vill verkligen inte göra nåt som sätter oss i en jobbig situation senare, eller något som försvårar utredningen av det som gjorts tidigare.

Mycket tacksam för råd!

totiki
2009-06-01, 21:13
Ni borde kunna reservera er för ett år då ni inte suttit med. Och alltså inte skriva på.

stephan
2009-06-01, 21:17
Lagen säger att årsredovisning skall undertecknas av alla styrelseldamöter som är valda då årsredovisningen lämnas.

Om någon har en avvikande mening ska ett yttrande om det finnas med i årsredovisningen.

Det betyder att ni som är valda i år måste reservera er mot allt som står i årsredovisningen.En snabb hjälp från en jurist vore nog inte fel att anlita för den reservation ni ämnar skriva in i årsredovisningen.
En jurist kanske också kan hjälpa er att ge råd hur ni skall hantera beslutet att fastställa resultat och balansräkningen.
och resultatdispositionen. Ni kanske inte ens skall ha en föredragning av årsredovisningen?
Mycket beror på revisorernas hantering och utlåtande av densamme.

Stämman måste kunna besluta om att granskning skall göras av den tidigare styrelsens förehavanden.

Utkast på reservation.

Reservation avseende brf xxx årsredovisning för år 2008:
Nu sittande styrelse måste enligt lag underteckna årsredovisningen. Det gör vi med reservation att vi inte tar något ansvar för något som finns i denna årsredovisning. Årsredovisningen är upprättad av de styrelseldamöter som fanns i styrelsen fram tillochmed den 31 december 2008.
etc etc. Men som sagt anlita en jurist för er och föreningens bästa.

rannerboy
2009-06-01, 21:21
Ja, det var just det där med reservation som vi var osäkra på. Det känns ju konstigt att man ska behöva reservera sig mot något som man inte varit med och beslutat, men man kanske måste ta det säkra före det osäkra och göra som du säger och reservera sig mot allt som står i årsredovisningen.

Låt säga att vi gör så, dvs skriver under med reservation. Ska vi då fastställa resultat- och balansräkningen på stämman eller skapar vi oss ytterligare problem genom att göra det?

clabbe
2009-06-02, 06:33
Er revisor måste väl kunna vara ett gott stöd i detta läge?

rannerboy
2009-06-02, 10:59
Er revisor måste väl kunna vara ett gott stöd i detta läge?

Nej, tyvärr inte eftersom han är "allierad" med gamla styrelsen och antagligen också kan bli föremål för utredning framöver...

totiki
2009-06-02, 15:13
Om ni inte skriver på så skickar dom den till banken i alla fall. Så vitt jag förstår behöver inte ni skicka till Bolagsverket. Och det kommer inte att leda till någon åtgärd.

Vi glömde något år att skriva på allihop. Det var ingen som brydde sig. Banken vill bara se att deras säkerhet inte minskar under den belåningsgrad de har som gräns.