handdator

Visa fullständig version : Beslut om balkonger i brf


Peter B
2009-03-18, 01:17
Våra balkonger ska renoveras och nu har styrelsen fattat beslut om hur det ska göras. Man har bestämt att de lägenheter i bottenplanet, som vetter mot en innergård, ska få trappor ned till gräsmattan och gården på föreningens bekostnad.

Strider beslutet mot likhetsprincipen när dessa lägenheter får en standardhöjning som de andra inte får?
Kan styrelsen ta beslut om man på det här sättet använder föreningens mark för utbyggnad för privat bruk för enskild medlem? Om inte: vilken lagstiftning kan åberopas?

clabbe
2009-03-18, 08:11
Man kan väl lika gärna använda samma resonemang på de som ska få balkonger, de får en standardhöjning som de som får trappor ned till gården inte får?

Om trappbygget innebär en väsentlig förändring av föreningens mark så ska normalt föreningsstämman och inte styrelsen besluta.

Jag skulle tänka så att det väsentliga inte är att alla får exakt lika förändring utan att värdet av förändringarna är ungefär lika för alla lägenheterna. Hur man räknar ut det i detta fallet är knepigt, spec. när man vet så lite om hur det ser ut på plats.

Peter B
2009-03-18, 12:29
Jag var visst lite otydlig och lämnade utrymme för misstolkning.

Alla lägenheter i huset har idag likadana balkonger, som samtliga ska renoveras på samma sätt. Utöver detta ska lägenheterna i bottenplanet få trappor ned från balkongerna nyanlagda.

Ingen ska få balkong.

clabbe
2009-03-18, 12:35
OK, my bad. Jag läste som att det inte fanns balkonger alls men du skrev ju att balkongerna skulle renoveras.

Jag tycker hela beslutet ska lämnas över till en föreningsstämma.

Francois
2009-03-18, 13:06
Tycker också att stämman ska bestämma om detta.

Men man ska också vara medveten att alla kostnader i en förenigen aldrig kan vara till gagn på exakt samma sätt till alla medlemmar. Det blir liteorättvis ibland.

I detta fall kan man kanske tro att styrelsen har hittat ett sätt så att de som bor på bottenvåning inte ska betala för de andrasbalkongs renovering, uan att själv få en del av kakan..

Att sen någon med balkong kommer och klagar om detta, låter som ren avunsjuka. Är värdet på renoveringen så myckt billigare än byggandet av trappan? Har du kollat upp det?

bostadsrättsinnehavare
2009-03-18, 13:49
En trappa mer eller mindre kan ju verka ganska oskyldigt vid en första anblick men detta borde vara ett solklart fall där man bryter mot likhetsprincipen.
Varför ska lägenheterna i bottenplanet få denna fördel? Det skulle inte förvåna mig om det visar sig att några i styrelsen bor just i bottenplanet.

Francois
2009-03-18, 16:04
Tycker också att stämman ska bestämma om detta.

Men man ska också vara medveten att alla kostnader i en förenigen aldrig kan vara till gagn på exakt samma sätt till alla medlemmar. Det blir liteorättvis ibland.

I detta fall kan man kanske tro att styrelsen har hittat ett sätt så att de som bor på bottenvåning inte ska betala för de andrasbalkongs renovering, uan att själv få en del av kakan..

Att sen någon med balkong kommer och klagar om detta, låter som ren avunsjuka. Är värdet på renoveringen så myckt billigare än byggandet av trappan? Har du kollat upp det?

Det jag skrev här ovan var strunt!!

Balkongerna är redan mde i andelstalen som varje lägenhet står för. Alltså betalar bostadsrättsinnehavare för balkongerna hela tiden, och då ska renoveringen ingå.
Trapporna som de andra också får är nåt annat, som inte har med balkongerna att göra.
För trapporna behövs beslut på stämma, samt kanske att andelstalen ändras.

Peter B
2009-03-18, 22:55
Det skulle inte förvåna mig om det visar sig att några i styrelsen bor just i bottenplanet. Ja. Det är mer än så i bakgrunden.