handdator

Visa fullständig version : Boende och boendemiljö: Fortfarande trångbott för ensamstående mammor


Admin
2009-03-17, 18:24
Newsdesk
Ensamstående mödrar är lika trångbodda som de var på 1970-talet. Bara 17 procent av dem har hög utrymmesstandard, jämfört med 45 procent i hela befolkningen. Det framgår av undersökningarna av levandsförhållanden (ULF) gjorda åren 2006-07.
De som bor i småhus är mer nöjda än de som bor i flerfamiljshus och likaså är de som bor med ägande- eller bostadsrätt mer nöjda än de med hyresrätt. Cirka 5 procent av befolkningen saknar hemförsäkring, och så har det varit sedan början av 1990-talet.
Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.newsdesk.se/pressroom/scb/pressrelease/view/boende-och-boendemiljoe-fortfarande-traangbott-foer-ensamstaaende-mammor-280124)

Statistiska centralbyrån
Ensamstående mödrar är lika trångbodda som de var på 1970-talet. Bara 17 procent av dem har hög utrymmesstandard, jämfört med 45 procent i hela befolkningen. Det framgår av undersökningarna av levandsförhållanden (ULF) gjorda åren 2006-07.
Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.scb.se/Pages/PressArchive____259759.aspx?PressReleaseID=264324)