handdator

Visa fullständig version : Styrelser som inte följer stämmobeslut


stephan
2008-04-21, 09:58
Vad kan man göra som styrelse som är värre än att följa stämmobeslut?
Vad får en styrelse/styrelseledamot för "straff" som inte följer stämmobeslut?

Ja i värsta fall blir det icke ansvarsfrihet, men det är ovanligt. I alla fall för mindre förseelser.

Jag kommer här att lägga in de cirka 15 stämmobeslut som brf vädurens styrelse inte följer.
En del små en del större saker, men alla beslut är ju beslut eller hur?
Det är ju inte så stor skillnad på att "sno" en Toblerone, som att sno en mlijon?

Föreningsstämman beslutade att "kattrappor" är förbjudet.
Förra årets ordföranden i Väduren detta år sstyrelseledamoten Rolf Stockhaus har en kattrappa. Vägrar ta ner den. Styrelsen skriver i föreningstidningen med bild på en trappa (dock inte hans) inget händer.

En månad kvar till nästa stämma, beskedet kommer från valberedningen att Rolf inte "ställer upp" som löedamot nästa år.

Samvetet eller "allt för katten"?

Nästa gång handlar det om hemsida i föreningen.