handdator

Visa fullständig version : Renovering av badrum - Var går gräns mellan förenings och medlems ansvar i brf?


tractors
2009-03-16, 11:52
I vår privata brf ska en medlem nu renovera sitt badrum. Av stadgarna framgår det bla att Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar bland annat rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt.

Var ligger det fuktisolerande skiktet i golvet? Under klinker, eller ska medlem bila upp det gjutna golvet för att det ligger ett fuktisolerande skikt under avloppsbrunnen (den sk grodan)?

Beträffande väggarna i badrummet är det halvkaklat. Så vitt jag förstår ska kakel och puts på väggarna bilas bort. Detta på medlems bekostnad.
Allt på väggarna ska väl bort ända till bakomliggande tegelvägg, som är föreningens ansvar?

Mackis
2009-03-16, 12:02
Finns inget krav på att man ska ända in i murstocken innan man kaklar.

Det viktiga är att arbetet ska vara fackmannamässigt gjort.

Fuktspärren (det fuktisolerande skiktet) är det sista man lägger på innan kakelplattorna limmas fast med så kallat "Fix"
Fuktspärren målar man på i 3 omgångar och när det torkar bildar det ett gummiaktigt material som tätar.

Viktigt att tänka på är att väggarna är ordentligt reglade för att orka bära tyngden från väggen, i synnerhet om man ska skruva fast en massa saker såsom speglar, duschhörnor mm.

Numera är det också ett krav från försäkringsbolagen att speciella väggskivor används, de gamla gipsskivorna är numera inte tillåtna.

Att tänka på är att samtidigt byta ut golvbrunnens manchett och för övrigt se till att det är ordentligt tätat kring den.

totiki
2009-03-16, 13:26
Är det putsade väggar och tegel bakom behövs inga skivor som beklädnad. Allt som görs ska givetvis vara fackmannamässigt utfört.

Vem skall utföra renoveringen av badrummet? En fackman eller han själv? Fackmän gör det oftast efter sina egna rutiner. Men det finns inga lagar eller regler som reglerar detta egentligen. Kraven ställs genom försäkringsbolagen, d v s. ifall försäkringen kommer att gälla vid eventuell skada.

Det kan behövas flera olika fackmän, t ex rörmokare, elektriker, plattsättare och målare. Så kallat "certifierat våtrumsfolk" är certifierade för tätskiktet, men det betyder inte att de nödvändigtvis vet hur underarbetet ska utföras. Ofta slarvas med just underarbetet vilket kan få negativa följder. De är oftast heller inte vare sig elektriker eller rörmokare men kan mycket väl samarbeta med dessa.

Har fått prisförslag i Skåne, där flera fackmänniskor samarbetar, på 150.000 kr för ett mindre badrum, ca 5 kvm. Det är dyrt men då blir det bra gjort. En annan offert var på 80.000:-, men det kändes tveksamt.

Viktigt är att "grodan" (golvbrunn) är av godkänd kvalité, d v s. insatt efter 1990 och av plast eller rostfritt material. Det kan man kolla upp på internet, kolla efter Sjöbo bruk (Porus) som är den vanligaste i Sverige.

Läcker inte det godkända vattenlåset är den oskadad och behöver inte bytas. Ifall man bilar upp golvet är det viktigt att ledningen till stammen inte skadas (kan ske p g a vibrationer, om det är ett gammalt gjutjärnsrör).

Kolla höjden på golvet. Ska det läggas in golvvärme? Elektriskt eller vattenburet? Då måste det finnas upp till 30 á 40 mm höjd kvar så att detta kan ordnas. Hur mycket sticker avloppen för toa och handfat upp? Det går bra att lägga vattnet i prisol-slang ingjutet i golvet och låta det komma fram där man vill ha det.

Tätskiktet ligger som sagt sist efter spackling, därefter kakel eller klinker.
Manschetter skall givetvis på där detta behövs och bakas in i tätskiktet.

Tätskiktet på golvet bör dras upp 300 till 400 mm på väggarna runt om. I duschhörnan och bakom handfat/badkar ska det finnas tätskikt. Vanligt är att man lägger tätskikt över hela badrummet numera. Det är inte nödvändigt, men heller inte fel.

Är det halvkaklat blir det snyggare om man inte sätter tätremsor ovanför det man tänkt kakla.

Man kan måla på tätskikt om man vill, men då måste man tänka särskilt på vilken färg man använder för att måla med. Båtfärg rekommenderas (oljefärg), med primer under för bra fäste. Vanlig våtrumsfärg släpper på tätskiktet.

Putsade väggar måste knackas ner där putsen släppt, det hörs när man knackar på den (ihåligt). Sedan grundar man med rödbruk och putsar därefter med b-bruk. Var noga med att väggen blir i lod så det inte blir ut- eller in-buktningar i väggen. Prima och bredspackla med våtrumsspackel därefter. Prima innan tätskiktet. Finns anvisningar till alla olika system, Höganäs, Maxit o s v. läs dem.

Är det ett duschrum är elektrisk golvvärme att föredra då det ger värme året om och golv och väggar får möjlighet att torka ut inom 3 timmar. Ett badkar ställer inte samma krav.

Ventilation är viktigt, vid självdrag är det bra med hål i dörren eller luft utifrån och backventil. Finns det en elektrisk fläkt så se till att den används för annars stoppar den bara upp självdraget. Den bör stå på 30 minuter efter att duschen använts.

bostadsrättsinnehavare
2009-03-17, 09:37
Är orsaken till renoveringen av badrummet en vattenskada? I så fall är det föreningen som får betala rivning av badrummet för att komma åt den del de ansvarar för.

Har fått prisförslag i Skåne på badrumsrenovering, där flera fackmänniskor samarbetar, på 150.000 kr för ett mindre badrum, ca 5 kvm. Det är dyrt men då blir det bra gjort. En annan offert var på 80.000:-, men det kändes tveksamt.
Att betala 150 000 kr för att få det "riktigt gjort" för ett badrum på 5 kvm verkar vara minst sagt överdrivet!

Jag föreslår att du gör jobbet själv för 10-15 000 spänn. Det värsta som kan hända är att det uppstår läckage och du får göra om jobbet.

Skulle det uppstå läckage i ett badrum för 150 000 kr får du i alla fall inte full ersättning av försäkringsbolaget.

totiki
2009-03-17, 09:50
Det högre priset, har jag fått höra, beror på att byggarna p g a det nya "hus-avdraget" (ROT) höjt sina priser med 20 till 30%.

Sedan är det visst även olika priser för Stockholmare och Skåningar har man förstått.