handdator

Visa fullständig version : Avsägande av styrelseuppdrag i brf


Mazchi
2009-03-15, 19:43
Kan man avsäga sig ett styrelseuppdrag i en brf med omedelbar verkan och i så fall hur bör man formulera sig?
Om inte, vad händer om den förtroendevalda bara helt sonika vägrar?

Frågan i det här fallet gäller en suppleant.

Francois
2009-03-15, 19:52
En en styrelseledamot vill säga upp sig, är det bara att skriva ett uppsägningsbrev. Finns ingen uppsägningstid. Styrelsen kan inte vägra detta. Styrelsen måste också meddela bolagsverket.

Mazchi
2009-03-15, 19:59
Nu ska jag göra något mer intressant med min fritid och bara vara en medlem som råkar bo där han bor.
Mycket skitsnack och mycket bjäbb o småsaker har fått mig att inse att jag ska nog ro min egen båt en stund.

Däremot så tänker jag fortsätta att besöka detta eminenta forum och bestämt fortsätta att hävda min rätt.

Admin
2009-03-16, 07:36
Det är inte alltid ett tacksamt arbete att sitta i en brf-styrelse. Engagerar man sig så är det sällan någon som noterar detta, och sedan ska man fungera ihop med personer med olika mål, viljor och kunskaper i styrelsen.

För att avsäga sig sitt uppdrag krävs ingen formell formulering. "Jag avsäger mig mitt uppdrag som ____ " räcker, tillsammans med datum och underskrift.

För suppleanter spelar det ingen praktisk roll, men för styrelseledamöter är det viktigt att få verifierat från styrelsen att Bolagsverket avregistrerat ledamoten som styrelseledamot. Så länge man står kvar i Bolagsverkets register så är man fortfarande ansvarig för det som resten av styrelsen gör.

Det är ett konstigt system som det är idag eftersom Bolagsverket aldrig bekräftar till ledamöter deras aktuella status i styrelsen.

Det är bra att du fortsättningsvis kommer att hävda din rätt. De flesta medlemmar ger upp rätt snabbt när de märker motstånd direkt om man man har åsikter. Men att inte engagera sig och inte hävda sin rätt i en bostadsrätt innebär att man lämnar över helt till andra att bestämma över sitt liv, och det kan kosta.

Liknande frågor i samma ämne;

1. Avsägelse av styrelseuppdrag

Fråga: Jag är ordförande i en bostadsrättsförening. Jag flyttar snart från föreningen och undrar vad som gäller när jag som ordförande vill avsäga mig mitt uppdrag i styrelsen.
När är jag befriad från mitt uppdrag? Är det när jag lämnar in min skriftliga uppsägning på styrelsemötet eller när registreringen av min uppsägning sker hos Bolagsverket?

Svar: Som styrelseledamot kan du när som helst välja att lämna styrelsen. Det krävs inget "giltigt skäl" för detta och när uppsägningen blivit gällande svarar du inte längre för beslut som tas av styrelsen.

En ledamot som avgår ska meddela detta till styrelsen och till den som tillsatt honom, om han inte är tillsatt av föreningsstämman.

Du befrias formellt från ditt uppdrag samma dag du säger upp dig till styrelsen. Ur bevishänseende är det emellertid viktigt att få uppsägningen registrerad hos Bolagsverket.

Det är styrelsen som ansöker om registrering hos Bolagsverket. Eftersom du efter uppsägning inte längre sitter med i styrelsen kan du inte själv se till att avregistrering sker.

Lämna in en skriftlig, daterad, ansökan om uppsägning av uppdraget till styrelsen. Begär att få en kopia där styrelsen medger kännedom om uppsägningen. Skicka sedan genast kopian för kännedom till Bolagsverket. Eftersom Bolagsverket är en myndighet är de skyldiga att diarieföra inkomna handlingar. På detta sätt skaffar du dig ett starkt bevisläge för det fall att tidpunkten för uppsägningen skulle komma att ifrågasättas i framtiden.


2. Avgående styrelseledamot

Fråga: En ledamot i styrelsen har avsagt sig sitt styrelseuppdrag. En suppleant har gått in i hans ställe och blivit ordinarie ledamot.
Är det så här det ska gå till?

Svar: Det finns två sätt för styrelsen att hantera en situation där en styrelseledamot avgår.


1. En suppleant träder in vid styrelsemötena så att styrelsen därigenom blir fulltalig.
.
Styrelsen kallar till en extrastämma där det sker ett fyllnadsval till den avgående ledamotens plats.
En suppleant eller någon annan medlem i föreningen kan då väljas in som ordinarie ledamot.
Om stämman väljer en styrelsesuppleant som ordinarie ledamot bör stämman vid detta tillfälle även göra ett fyllnadsval för suppleanten.Styrelsen kan inte själv bestämma att en suppleant träder in som ordinarie ledamot, utan detta beslut är det endast stämman som har mandat att ta.

clabbe
2009-03-16, 08:48
Du kan själv anmäla till Bolagsverket att du utträtt ur styrelsen.
Välj blankett 962 på sidan http://www.bolagsverket.se/blanketter/bostadsratt/
Det kostar föreningen 700 kr om det görs elektroniskt.

Jag håller med Admin om synvinkeln på styrelsearbetet. Man får mer skit för det man gör fel än vad man får beröm för vad man gör rätt.

Francois
2009-03-16, 09:40
Efter sista stämma sa en medlem till mig (som är ordförande): "Ni var väl beredda på stämman, ni hade gjort ett bra jobb". Det värmde hjärtat starkt.

Mazchi
2009-03-16, 16:24
Men visst är det föreningen som ska stå för kostnaden även om det är begäran om eget utträde eller?

clabbe
2009-03-16, 16:33
Jo det håller jag med om att det borde vara så. Kostnaden blir ju lika hög oavsett eget utträde eller anmälan från föreningen om ändrad sammansättning och föreningen är skyldig att hålla bolagsverket udnerrättat om ändringar i styrelsen. Dock kanske det skett någon annan förändring som föreningen ändå ska anmäla så det är bäst att kolla av först med föreningen så det inte blir flera ändringsanmälningar på samma gång dvs flera avgifter.

Att anmäla själv ska man egentligen inte behöva göra men om man inte litar på att föreningen snabbt underrättar Bolagsverket kan man göra det själv.

Phonta
2017-06-17, 14:33
En en styrelseledamot vill säga upp sig, är det bara att skriva ett uppsägningsbrev. Finns ingen uppsägningstid. Styrelsen kan inte vägra detta. Styrelsen måste också meddela bolagsverket.

I vårt fall blev det nu så att den som var Ordförande tidigare personligen delade ut en daterad uppsägning för sig själv , detta i samtliga medlemmars brevlåda , inklusive kvarvarande styrelse , skönt tänkte de flesta ...
Men efter ett par dagar så vill han inte kännas vid detta brev ,Citat" vet inget om att jag delat ut ett brev" För övrigt så skrev jag ju inte under detta :16: , Nu har han tillsammans med revisorn "Kapat" föreningen!!! Med hjälp av sin svärfar som är revisor och har kontakter på SW bank har han lyckats spärra
övriga styrelsen från vårt konto, saken är polisanmäld , men farbror blå agerar såååå djäkla långsamt ,, Likaså Bolagsverket då kvarvarande styrelse försöker få honom avskriven som ledamot ..... Vilken soppa , dessutom sitter dessa tillsammans nu och betalar fakturor son hans svärfar (lekmannarevisor )tillsänder sin svärson ... De har även ändrat posten så allt går till denna enligt mitt tycke kriminelle FD ledamoten ... Vad tycker ni som har erfarenhet att föreningen skall göra ??

Pensionär
2017-06-18, 08:49
... Vad tycker ni som har erfarenhet att föreningen skall göra ??
Inte många som har erfarenhet av detta slag.
Ger i alla fall ett förslag.
Jag -tror- att kvarvarande styrelse ska söka informell kontakta med varandra. Enas och snabbt kalla till extra sammanträde. Se till att infinna sig mangrant, oavsett ordförandens reaktion (om försök görs att hindra/blockera). Resonera sig fram till lämplig fortsättning för att inte låta ev oegentligheter fortgå utan åtgärder. Detta skulle också kunna leda till allvarlig kritik av er andra i styrelsen. Rådfråga även t ex HSBs (?) ev repr i styrelsen, eller dess jurist.
Ordinarie rutiner måste ju snabbast möjligt regleras/ordnas. Skriv ned allt som kan ha betydelse för ev kommande utredning.
Det bör väl även kallas till extra sammanträde, där ni alla ställer era platser till förfogande. Ni redogör så gott det går för nuvarande situation, och stämman få lämna besked om vilka man har förtroende för i ett läge som detta. Det kan ju leda till att den ende som inte vill avgå är just ordföranden. Men saker ställs på sin spets och läget blir klarlagt att ledamöterna har inte förtroende för sin ordförande. Att vända sig till polisen är nog inte rätt åtgärd i nuvarande läge. Oegentligheter har kanske ännu inte bevisats. Men att resten av styrelsen inte har förtroende för ordföranden kan kanske visas, och då är det kört. Ev utredning om oegentligheter kan behövas, men får inte förlama ordinarie verksamhet.

Dia
2017-06-18, 09:19
En förälder till ledamot får inte vara revisor för den föreningen.

Egenmäktigt förfarande ska polisanmälas, finns ingen anledning att vänta.

Pensionär
2017-06-18, 09:41
En förälder till ledamot får inte vara revisor för den föreningen.

Egenmäktigt förfarande ska polisanmälas, finns ingen anledning att vänta.
Men vad ska polisen göra? Extrarevisorn är väl vald av stämman?

Dia
2017-06-18, 09:55
Men vad ska polisen göra? Extrarevisorn är väl vald av stämman?

Ledamot och revisor hindrar övriga styrelsemedlemmar att få tillgång till bankkontot. Banken har också gjort fel.

Rättelse. Revisorn är svärfar, inte föräldern.

Thomas_A
2017-06-19, 00:24
I vårt fall blev det nu så att den som var Ordförande tidigare personligen delade ut en daterad uppsägning för sig själv , detta i samtliga medlemmars brevlåda , inklusive kvarvarande styrelse , skönt tänkte de flesta ...
Men efter ett par dagar så vill han inte kännas vid detta brev ,Citat" vet inget om att jag delat ut ett brev" För övrigt så skrev jag ju inte under detta :16: , Nu har han tillsammans med revisorn "Kapat" föreningen!!! Med hjälp av sin svärfar som är revisor och har kontakter på SW bank har han lyckats spärra
övriga styrelsen från vårt konto, saken är polisanmäld , men farbror blå agerar såååå djäkla långsamt ,, Likaså Bolagsverket då kvarvarande styrelse försöker få honom avskriven som ledamot ..... Vilken soppa , dessutom sitter dessa tillsammans nu och betalar fakturor son hans svärfar (lekmannarevisor )tillsänder sin svärson ... De har även ändrat posten så allt går till denna enligt mitt tycke kriminelle FD ledamoten ... Vad tycker ni som har erfarenhet att föreningen skall göra ??

Det saknas ju en hel del information som gör det hela obegripligt.

Varför skulle ordförande säga upp sig själv och sedan "kapa" föreningen? Vilka fakturor är det de betalar? Pågår förskingring eller betalar de bara de ordinarie fakturorna? Nuvarande styrelse försöker få honom "avskriven som ledamot", vad menas? Har medlemmarna valt eller valt bort personen och revisorn på stämma?

Om det finns ny styrelse och revisor säg till bolagsverket hur läget är och be dem skyndsamt skicka uppdateringen och kontakta banken omgående.

Phonta
2017-06-21, 08:36
han har först skickat ut ett brev till samtliga medlemmar där han uppger sig dags datum avsäga sig sitt uppdrag , dessutom säger han sig även kunna föra talan att hans svärfar som är revisor även han avsäger sig uppdraget , efter ett par dagar blir han uppringd av kvarvarande styrelse och uppmanad att lämna över BRFs bokföring , nu uppger han sig inte vilja kliva av sitt uppdrag , samt att uppsägningen inte gäller då denna inte var undertecknad ,,, (Enligt bolagsverket behöver en uppsägning inte vara undertecknad )
De fakturor han betalar är hans svärfars fakturering för revisionsarbetet 15,000 för en revision han ännu inte har färdigställt, övriga styrelsen är inte vidtalad om dessa fakturor utan detta gör han helt i egen regi , bara han och revisorn som har tillgång till kontot efter att Swedbank godkänt att spärra de övriga .. .. Polisanmälan om att han har kapat kontot har gjorts ... Vi inväntar nu att farbror blå agerar , men inget händer , igår kallade bolagsverket till extrastämma som jag först hade begärt av styrelsen , fick ett elakt mail av denna sk.ordföranden i går som löd "pajas" Han känner sig väl trängd nu när bolagsverket kallar på 10%av medlemmarnas önskemål om stämma , punkter till stämman är som jag skrev ,, Nyval av styrelse samt val av extern revisor ..

Thomas_A
2017-06-21, 18:44
han har först skickat ut ett brev till samtliga medlemmar där han uppger sig dags datum avsäga sig sitt uppdrag , dessutom säger han sig även kunna föra talan att hans svärfar som är revisor även han avsäger sig uppdraget , efter ett par dagar blir han uppringd av kvarvarande styrelse och uppmanad att lämna över BRFs bokföring , nu uppger han sig inte vilja kliva av sitt uppdrag , samt att uppsägningen inte gäller då denna inte var undertecknad ,,, (Enligt bolagsverket behöver en uppsägning inte vara undertecknad )
De fakturor han betalar är hans svärfars fakturering för revisionsarbetet 15,000 för en revision han ännu inte har färdigställt, övriga styrelsen är inte vidtalad om dessa fakturor utan detta gör han helt i egen regi , bara han och revisorn som har tillgång till kontot efter att Swedbank godkänt att spärra de övriga .. .. Polisanmälan om att han har kapat kontot har gjorts ... Vi inväntar nu att farbror blå agerar , men inget händer , igår kallade bolagsverket till extrastämma som jag först hade begärt av styrelsen , fick ett elakt mail av denna sk.ordföranden i går som löd "pajas" Han känner sig väl trängd nu när bolagsverket kallar på 10%av medlemmarnas önskemål om stämma , punkter till stämman är som jag skrev ,, Nyval av styrelse samt val av extern revisor ..

Och vad säger banken om uppsägningsbrevet och den nu aktuella kallelsen från Bolagsverket?

Phonta
2017-06-21, 21:26
banken ?? Banken har ju fått brevet av mig , brevet där han säger upp sig , men revisorn är polare med detta lilla lokala kontor , var nere i Norrköping på stora kontoret , de säger att banken har gjort fel som stängt av övriga styrelsen från kontot ,,, Vi får se nu vad som händer när bolagsverket kallar till möte ,,

Phonta
2017-06-25, 07:03
Ledamot och revisor hindrar övriga styrelsemedlemmar att få tillgång till bankkontot. Banken har också gjort fel.

Rättelse. Revisorn är svärfar, inte föräldern.

Helt korrekt , men polisen gör ingenting , fortfarande så är föreningen no kapad av denna egenmäktiga kille samt hans svärfar

Pensionär
2017-06-25, 09:54
Helt korrekt , men polisen gör ingenting , fortfarande så är föreningen no kapad av denna egenmäktiga kille samt hans svärfar
Ibland kanske man måste ta fasta på detta med -förtroendevalda- . När de inte längre har ert förtroende, varför vänta på polisen? Varför inte genast starta den process som verkar vara naturlig i fall som detta. Agera enligt mitt förslag i # 10 ? Kalla till stämma, förklara läget och genomför nyval.

clabbe
2017-06-25, 13:04
Ibland kanske man måste ta fasta på detta med -förtroendevalda- . När de inte längre har ert förtroende, varför vänta på polisen? Varför inte genast starta den process som verkar vara naturlig i fall som detta. Agera enligt mitt förslag i # 10 ? Kalla till stämma, förklara läget och genomför nyval.

Jag trodde de redan gjort det? "nu när bolagsverket kallar på 10%av medlemmarnas önskemål om stämma" (inlägg 15)

Phonta
2017-06-26, 07:48
Jag trodde de redan gjort det? "nu när bolagsverket kallar på 10%av medlemmarnas önskemål om stämma" (inlägg 15)

Han kommer ej att avgå ,oavsett vad stämman om en vecka kommer att välja för styrelse ,, varken bolagsverket eller polisen gör ett skit , ej heller skitbanken som vi har ...Moment 22 , Varför har vi lagar när de inte följs och de som är tillsatta att tillse att de följs inget gör :(

Gusten
2017-06-26, 07:59
Han kommer ej att avgå ,oavsett vad stämman om en vecka kommer att välja för styrelse ,,

Enligt denna information från Bostadsrätterna verkar det som att han kommer att tvingas avgå om stämman så beslutar.

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/bostadsrattens-grundbultar

Under punkten 3 står det följande:
"Den demokratiska makten utövas genom att medlemmar tillsätter och avsätter styrelse och andra förtroendevalda.
Missnöjda medlemmar kan utöva makt genom att avsätta styrelsen."

Dia
2017-06-26, 10:58
Han kommer ej att avgå ,oavsett vad stämman om en vecka kommer att välja för styrelse ,, varken bolagsverket eller polisen gör ett skit , ej heller skitbanken som vi har ...Moment 22 , Varför har vi lagar när de inte följs och de som är tillsatta att tillse att de följs inget gör :(

Är han inte invald så finns det inget moment 22. Polisanmäl honom igen eller kontakta kronofogden för att få tillbaka allt som tillhör styrelsen. Kontakta media.

Skulle överväga att byta bank.

Phonta
2017-06-29, 13:09
Vi får se på måndag ,, problemet är att det verkar vara knappt 50% av medlemmarna som stödjer detta beteende , de två skyldiga är duktiga på att manipulera , till och med banken har förts bakom ljuset , han samt revisorn har fört en personlig vendetta mot övrig styrelse(tre personer ),, Beskyllningar om bedrägerier mm , allt har nu avslöjats som fake , Ingen som helst sanning i deras påståenden , sista mötet hade de till och med medvetet försökt få medlemmar att förlora sin rösträtt , bla mig själv, de påstod att sista inbetalningen av årsavgiften inte fanns på BRF konot , vilket var lögn , jag betalt nämligen alltid två veckor innan förfallodatum ,,Allt för att vinna en votering om styrelsen . han bad sedan om ursäkt och påstod till sitt försvar att alla kan ju göra fel,, jag frågade honom hur han överhuvudtaget kan agera som styrelse utan att ens samtala med övriga i styrelsen ,, ett sjukt beteende ,, tror vi har att göra med en psykopat ,, Nu börjar även polisen vakna hörde jag av övriga tre i styrelsen . Dessa som anmält både revisor samt den så kallade ordförande för kapning av styrelsens konto samt även att han betalar ut större summor till sin svärfar (revisorn) för arbete som inte godkänts av styrelsen ... Lär bli ett helsikes liv på måndag ... Igen :13:

clabbe
2017-07-03, 21:22
Hur gick det då på stämman?

Phonta
2017-07-10, 12:13
Det gick ju bra , men dagen innan stämman så meddelade den som kapat BRF kontot att de idag den 10e skulle ha en ny stämma ,,, ,, mao då välj återigen en ny styrelse, har diskuterat detta med Bolagsverket , svaret blev citat "Vi är en registrerande myndighet ,inte en domstol " de kan mao inte göra ett skit åt olagligheter ,, och farbror blå gör ju intet heller , så nu börjar jag kika på ett nytt boende, har hittat en BRF som är HSB ansluten , kanske kan köpa en likvärdig eller bättre där , då säljer jag till kommunen , då får dessa skitstövlar fina grannar:D:D:D

Mirre11
2017-07-10, 13:28
Det gick ju bra , men dagen innan stämman så meddelade den som kapat BRF kontot att de idag den 10e skulle ha en ny stämma ,,, ,, mao då välj återigen en ny styrelse, har diskuterat detta med Bolagsverket , svaret blev citat "Vi är en registrerande myndighet ,inte en domstol " de kan mao inte göra ett skit åt olagligheter ,, och farbror blå gör ju intet heller , så nu börjar jag kika på ett nytt boende, har hittat en BRF som är HSB ansluten , kanske kan köpa en likvärdig eller bättre där , då säljer jag till kommunen , då får dessa skitstövlar fina grannar:D:D:D

Men det är ju den nya styrelsen som ska kalla till stämma. Den som kapat föreningen och som inte längre är "förtroendevald" kan inte kalla till stämma. Det finns en ny styrelse som blev vald under ordinarie föreningsstämma, den styrelsen gäller, se till att få den registrerad. Vill någon kalla till extrastämma så är det 10% regeln som gäller.

HSB skulle jag inte rekommendera.

Thomas_A
2017-07-10, 16:38
Det gick ju bra , men dagen innan stämman så meddelade den som kapat BRF kontot att de idag den 10e skulle ha en ny stämma ,,, ,, mao då välj återigen en ny styrelse, har diskuterat detta med Bolagsverket , svaret blev citat "Vi är en registrerande myndighet ,inte en domstol " de kan mao inte göra ett skit åt olagligheter ,, och farbror blå gör ju intet heller , så nu börjar jag kika på ett nytt boende, har hittat en BRF som är HSB ansluten , kanske kan köpa en likvärdig eller bättre där , då säljer jag till kommunen , då får dessa skitstövlar fina grannar:D:D:D

Jag förstår inte av ovan vad som hände på stämman.

clabbe
2017-07-11, 14:26
Det gick ju bra , men dagen innan stämman så meddelade den som kapat BRF kontot att de idag den 10e skulle ha en ny stämma ,,, ,, mao då välj återigen en ny styrelse, har diskuterat detta med Bolagsverket , svaret blev citat "Vi är en registrerande myndighet ,inte en domstol " de kan mao inte göra ett skit åt olagligheter ,, och farbror blå gör ju intet heller , så nu börjar jag kika på ett nytt boende, har hittat en BRF som är HSB ansluten , kanske kan köpa en likvärdig eller bättre där , då säljer jag till kommunen , då får dessa skitstövlar fina grannar:D:D:D

Kallar man till stämma den 2:a och den ska hållas den 10:e är den ju för sent kallad i vilket fall som helst så den är ju helt klart inte beslutsfähig.

För vem gick stämman bra?

Phonta
2017-07-11, 18:52
ja, det beror ju på hur man ser det , den andra sidan som håller på den som kapat föreningen höll mötet igår ,,, de valde en ny styrelse ,, Svar nej , denna var felaktigt kallad på många sätt , men vad skall vi göra ?? De kallar bara till ny stämma ,samt skickar ut att tillex jag inte betalat mina avgifter , det spelar ingen roll om man sen sticker upp samtliga transaktionspapper under näsan ,, restant skriker ordförande då , hoppas inga andra föreningar hamnar i detta , det finns ingen myndighet som tar ansvar , rena trakasserierna , Polisen skiter i allt , detta med BRF är SKIT helt enkelt , ingen som man kan vända sig till ,, Hyresnämnden tar inte i detta heller ,, kan ju stämma dem , och sen själv ta kostnader på hundra tusen om ett år kanske vi får rätt ... Bara att flytta samt göra livet surt för dem så långt det är möjligt ,, finns ju internet , kan ju skriva ner maffiatyperna ,, LAGEN för BRF är tydligen inget som skall följas :(

Mirre11
2017-07-11, 19:55
ja, det beror ju på hur man ser det , den andra sidan som håller på den som kapat föreningen höll mötet igår ,,, de valde en ny styrelse ,, Svar nej , denna var felaktigt kallad på många sätt , men vad skall vi göra ?? De kallar bara till ny stämma ,samt skickar ut att tillex jag inte betalat mina avgifter , det spelar ingen roll om man sen sticker upp samtliga transaktionspapper under näsan ,, restant skriker ordförande då , hoppas inga andra föreningar hamnar i detta , det finns ingen myndighet som tar ansvar , rena trakasserierna , Polisen skiter i allt , detta med BRF är SKIT helt enkelt , ingen som man kan vända sig till ,, Hyresnämnden tar inte i detta heller ,, kan ju stämma dem , och sen själv ta kostnader på hundra tusen om ett år kanske vi får rätt ... Bara att flytta samt göra livet surt för dem så långt det är möjligt ,, finns ju internet , kan ju skriva ner maffiatyperna ,, LAGEN för BRF är tydligen inget som skall följas :(

Är du fortfarande styrelsemedlem? Du har något att bidra med för att hjälpa oss andra som känner likadant om BRL. Berätta om dina erfarenheter i media och risken att förlora en rättsprocess som ensam betalande medlem mot styrelsen. Du har sett hur saker fungerar på insidan, det måste den sovande lagstiftaren få läsa i tidningen!

clabbe
2017-07-12, 02:04
ja, det beror ju på hur man ser det , den andra sidan som håller på den som kapat föreningen höll mötet igår ,,, de valde en ny styrelse ,, Svar nej , denna var felaktigt kallad på många sätt , men vad skall vi göra ?? De kallar bara till ny stämma ,samt skickar ut att tillex jag inte betalat mina avgifter , det spelar ingen roll om man sen sticker upp samtliga transaktionspapper under näsan ,, restant skriker ordförande då , hoppas inga andra föreningar hamnar i detta , det finns ingen myndighet som tar ansvar , rena trakasserierna , Polisen skiter i allt , detta med BRF är SKIT helt enkelt , ingen som man kan vända sig till ,, Hyresnämnden tar inte i detta heller ,, kan ju stämma dem , och sen själv ta kostnader på hundra tusen om ett år kanske vi får rätt ... Bara att flytta samt göra livet surt för dem så långt det är möjligt ,, finns ju internet , kan ju skriva ner maffiatyperna ,, LAGEN för BRF är tydligen inget som skall följas :(

Med all respekt för att du är upprörd, vad bestämdes på den extra stämman den 3:e?
Tog ni upp på stämman den 10:e att den var kallad i fel tid?

Thomas_A
2017-07-12, 14:52
Med all respekt för att du är upprörd, vad bestämdes på den extra stämman den 3:e?
Tog ni upp på stämman den 10:e att den var kallad i fel tid?

+1 på frågorna. Fn är det totalt förvirrat förklarat vad som hände den 3:e och 10:e.

Phonta
2017-07-16, 13:20
+1 på frågorna. Fn är det totalt förvirrat förklarat vad som hände den 3:e och 10:e.


På frågan om vad jag har att rekommendera ,, skit i rättsprocess ,, finns ingen instans som tar detta på allvar ,,, nu två månader sen föreningen kapades ,, utredningen ej nerlagd , men inget händer . Bolagsverket skiter fullständigt i allt , de är "endast en registrerande myndighet som de skriver "":15: Jag är bara en väldigt aktiv och i lagen kunnig medlem , just nu så är det mötet från den 10e överklagat till Bolagsverket , dvs den styrelse som då valdes skall ej godkännas ... den 3e var vi bara fem stycken som satt kvar efter att den andra delen av medlemmarna helt enkelt gick därifrån när de såg att vi var i majoritet , de skulle överklaga ,, men vad kunde de inte säga ,,, kaos kaos och mer kaos ... Riktigt skit detta ,, tre människor som förstör en förening m,ed 15 medlemmar ...Polisen utreder , går på semester , sen börjar återigen ,, kanske nu låser de konton i väntan på resultat av "Otrohet mot huvudman " som brottet blir om han döms ,, Dvs han som kapat föreningen ,, + en del andra bedrägerianklagelser samt återbetalningsskyldig för det han betalat ut utan övrig styrelses medverkan eller tillfrågan ...

clabbe
2017-07-16, 13:55
Varför undviker du hela tiden på att svara på vad som egentligen bestämdes den 3:e?
Om det bara satt kvar en sida av medlemmarna var väl detta ett utmärkt tillfälle att tillsätta en med er sympatisk styrelse.

Korsdraget
2017-07-16, 14:01
Detta är komplicerad förstår jag. Jag vet att ingen kommer till nödställd.

Jag kan endast säga vad jag vet jag skulle göra,
1. räkna på de ekonomiska skador som fd ledamot/styrelse har orsakat mig.
2. finns det skador på det fysiska kapitalet. Byggskador t ex. kolla det.

Jag skulle polisanmäla skadorna, (är gjort förstår jag).
Söka advokat för direkt stämning av ledamoten, kassören och sekreteraren, alternativt hela föreningen. Ek för lagen och brl .

efter domstolsbeslut; stämma hela föreningen med yrkande om skadestånd.
Skäl den som tiger när föreningen skadas ska betala för kostnaderna.

tragiskt är det när folk inte förstår sitt eget bästa ens. fegt på riktigt. Sätt dit dem. :7:

Mirre11
2017-07-17, 12:17
Trolöshet mot huvudman
http://barrister.nu/troloshet-mot-huvudman/

Phonta
2017-07-17, 21:32
Varför undviker du hela tiden på att svara på vad som egentligen bestämdes den 3:e?
Om det bara satt kvar en sida av medlemmarna var väl detta ett utmärkt tillfälle att tillsätta en med er sympatisk styrelse.

jag undviker ingenting , Och ja det fanns mycket väl tillfälle till detta , dock skulle det utlysta mötet den 10e ändra den styrelsen igen, dvs ,om vi hade valt en styrelse den 3e , så skulle den andra falangens möte den 10e ändrat detta ,, nu väntar vi med spänning på att farbror blå skall stänga kontot helt då det börjar likna trolöshet mot huvudman och stora tillgångar kan tömmas .... därför har nu Polisen sagt att det inte är otänkbart att så sker , samt att en opartisk revisor utses ... Den styrelse som "DEM " valde den 10e kommer ej att bli godkänd då bestridande om mötets kallelse har gått till bolagsverket ...Så fortfarande samma styrelse , där ordförande är den som förfogar över föreningskontot efter han kapat detta samt ändrat adress ...

Phonta
2017-07-17, 21:34
Trolöshet mot huvudman
http://barrister.nu/troloshet-mot-huvudman/

Precis vad jag anser detta vara , och jag hyser förhoppning att polisen även anser detta vara fallet ...De anklagelser de anmält som grund för att kapa föreningen är rent löjliga samt rena falsarier, polisen lade ner dessa direkt , Kvarstår gör däremot polisanmälan mot Orföranden samt revisor som kapat föreningen ...

clabbe
2017-07-18, 01:15
jag undviker ingenting , Och ja det fanns mycket väl tillfälle till detta , dock skulle det utlysta mötet den 10e ändra den styrelsen igen, dvs ,om vi hade valt en styrelse den 3e , så skulle den andra falangens möte den 10e ändrat detta ,, nu väntar vi med spänning på att farbror blå skall stänga kontot helt då det börjar likna trolöshet mot huvudman och stora tillgångar kan tömmas .... därför har nu Polisen sagt att det inte är otänkbart att så sker , samt att en opartisk revisor utses ... Den styrelse som "DEM " valde den 10e kommer ej att bli godkänd då bestridande om mötets kallelse har gått till bolagsverket ...Så fortfarande samma styrelse , där ordförande är den som förfogar över föreningskontot efter han kapat detta samt ändrat adress ...

Jag fattar inte tänket. Ni hade en stämma som var korrekt utlyst. Ni hade möjligheten att välja en styrelse som passade er. Ni visste att stämman den 10 var utlyst för sent. Ändå valde ni inte en ny styrelse den 3:e?

Phonta
2017-07-18, 07:36
Jag fattar inte tänket. Ni hade en stämma som var korrekt utlyst. Ni hade möjligheten att välja en styrelse som passade er. Ni visste att stämman den 10 var utlyst för sent. Ändå valde ni inte en ny styrelse den 3:e?

Skulle bara ge ett nytt möte som skulle ge en ny styrelse mm .. att hela tiden kalla till extrastämmor ger inget ,, I stället bättre att invänta polisen och vad de nu kommer att göra ,, vi har även ett extra ess i rockärmen ,, en medlem bland oss som vill sköta allt enligt lagen är med nya lagen 1a september huvudman , dvs han förfogar inom sin familj över 25 % av föreningens röster , detta innebär att han kan avsätta 50 av styrelsen samt även efter eget huvud tillsätta 50 efter eget tycke ....
Så vi bidar vår tid , och hoppas att polisen gör att vi kan göra oss väck med denna människa , dessutom så bor han inte i föreningen utan driver endast ett hotell/vandrarhem i lägenheten ovan mig ,, detta går djäkligt dåligt med få gäster ,,, men han har mao endast ett ekonomiskt intresse i föreningen ...

Gusten
2017-07-18, 08:19
Vad är det för lagändring på gång 1 september som påverkar röstetalen?
Enligt stadgarna brukar det bara vara en (1) röst per lägenhet.

Phonta
2017-07-18, 17:59
Vad är det för lagändring på gång 1 september som påverkar röstetalen?
Enligt stadgarna brukar det bara vara en (1) röst per lägenhet.

En ny lag att all BRF samt alla ekonomiska föreningar skall låta meddela om de har en Huvudman , googla på Huvudman bolagsverket så kommer ni att finna ganska intressanta uppgifter från 1 september 2017 ,, Vad har en huvudman för möjligheter att påverka ,, Massor skulle jag vilja påstå ...

Thomas_A
2017-07-18, 20:57
En ny lag att all BRF samt alla ekonomiska föreningar skall låta meddela om de har en Huvudman , googla på Huvudman bolagsverket så kommer ni att finna ganska intressanta uppgifter från 1 september 2017 ,, Vad har en huvudman för möjligheter att påverka ,, Massor skulle jag vilja påstå ...

Oklart hur den nya lagen appliceras på bostadsrättsföreningar. Om det är 3 medlemmar var och en >25 % andelar i föreningen. Men inte om det är fler medlemmar.

Phonta
2017-07-19, 23:01
Oklart hur den nya lagen appliceras på bostadsrättsföreningar. Om det är 3 medlemmar var och en >25 % andelar i föreningen. Men inte om det är fler medlemmar.

I vårt fall 16 medlemmar samt en av dessa som förfogar över mer än 25%


Beträffande den som nu kapat föreningen ,,, Denne har ju inte ensam attest rätten , den skall minst två ha när det gäller större belopp . han har till dags datum till sin hustrus mors sambo ,som även är revisor betalat uta minimum 30,000 kr i arvode för ospecificerat arbete med revisionen , som ännu idag inte för 2016 har färdigställts.
Som jag ser detta så borde det vara jäv samt även juridiskt ses som trolöshet mot huvudman , någon kunnig i detta som har åsikter ... farbror blå är än så länge tyst ,, undrar vad som kommer att ske ,, ännu inget ändrat hos bolagsverket vad gäller styrelsen ,, väntar de på något ???? Kan de ha kontakt med andra berörda myndigheter ...

clabbe
2017-07-19, 23:07
I vårt fall 16 medlemmar samt en av dessa som förfogar över mer än 25%

Hur leder det till en rätt att tillsätta "50 av styrelsen"?

Thomas_A
2017-07-20, 08:04
I vårt fall 16 medlemmar samt en av dessa som förfogar över mer än 25%

Vad menar du med att förfoga över mer än 25 %? Hur många andelar i föreningen har denna person?

clabbe
2017-07-20, 09:26
I vårt fall 16 medlemmar samt en av dessa som förfogar över mer än 25%


Beträffande den som nu kapat föreningen ,,, Denne har ju inte ensam attest rätten , den skall minst två ha när det gäller större belopp . han har till dags datum till sin hustrus mors sambo ,som även är revisor betalat uta minimum 30,000 kr i arvode för ospecificerat arbete med revisionen , som ännu idag inte för 2016 har färdigställts.
Som jag ser detta så borde det vara jäv samt även juridiskt ses som trolöshet mot huvudman , någon kunnig i detta som har åsikter ... farbror blå är än så länge tyst ,, undrar vad som kommer att ske ,, ännu inget ändrat hos bolagsverket vad gäller styrelsen ,, väntar de på något ???? Kan de ha kontakt med andra berörda myndigheter ...

I dina tidigare inlägg var ni 15 medlemmar och det var 15.000 utbetalat fel. Nu är ni 16 medlemmar och det är 30.000 kr.

Något stämmer inte här.

Phonta
2017-07-20, 19:00
I dina tidigare inlägg var ni 15 medlemmar och det var 15.000 utbetalat fel. Nu är ni 16 medlemmar och det är 30.000 kr.

Något stämmer inte här.

Kanske beror på att det nu finns en ägare till den(en ) lägenhet som var till salu , föreningen ägde denna till den 15e juli , 15+1 brukar bli 16 medlemmar ..

30 tusen är nu summan då han betalat ut ytterligare 15,000 kr som han betalat ut till sin svärfar utan styrelsebeslut ,, för ett ej utfört revisionsuppdrag ,, Detta hade inget med huvudman att göra ....

Beträffande Diskussionen om nya lagen ang Huvudman
25% av 16 medlemmar i en förening brukar vara summa 4 röster, dvs den medlem jag anser var huvudman förfogar genom sin familj över 4 bostadsrätter och då deras 25% i röstetal ... Det är detta som skrivs i den nya lagen om huvudman ,,
För att kunna säga att man förfogar över dessa röster skall det vara ,maka , make, bror , syster eller sambo ,, så är även fallet.

Phonta
2017-07-20, 19:08
Kanske beror på att det nu finns en ägare till den(en ) lägenhet som var till salu , föreningen ägde denna till den 15e juli , 15+1 brukar bli 16 medlemmar ..

30 tusen är nu summan då han betalat ut ytterligare 15,000 kr som han betalat ut till sin svärfar utan styrelsebeslut ,, för ett ej utfört revisionsuppdrag ,, Detta hade inget med huvudman att göra ....

Beträffande Diskussionen om nya lagen ang Huvudman
25% av 16 medlemmar i en förening brukar vara summa 4 röster, dvs den medlem jag anser var huvudman förfogar genom sin familj över 4 bostadsrätter och då deras 25% i röstetal ... Det är detta som skrivs i den nya lagen om huvudman ,,
För att kunna säga att man förfogar över dessa röster skall det vara ,maka , make, bror , syster eller sambo ,, så är även fallet.

5 § En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon tillsammans med en eller flera närstående kan kontrollera en juridisk person enligt 4 §.
Utdrag ur nya lagen om verklig Huvudman


4 § En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon
1. på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
3. på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt 1 eller 2.

Mirre11
2017-07-20, 19:36
5 § En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon tillsammans med en eller flera närstående kan kontrollera en juridisk person enligt 4 §.
Utdrag ur nya lagen om verklig Huvudman


4 § En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon
1. på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
3. på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt 1 eller 2.
Jag tror att paragraferna hänvisar till aktieägare eftersom de kan äga fler röster.

Du har i ett annat inlägg hänvisat till att två juridiska personer driver verksamhet i föreningen. Varför beviljades så många köp av lägenheter?

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=27309

clabbe
2017-07-21, 10:35
Kanske beror på att det nu finns en ägare till den(en ) lägenhet som var till salu , föreningen ägde denna till den 15e juli , 15+1 brukar bli 16 medlemmar ..

30 tusen är nu summan då han betalat ut ytterligare 15,000 kr som han betalat ut till sin svärfar utan styrelsebeslut ,, för ett ej utfört revisionsuppdrag ,, Detta hade inget med huvudman att göra ....

Beträffande Diskussionen om nya lagen ang Huvudman
25% av 16 medlemmar i en förening brukar vara summa 4 röster, dvs den medlem jag anser var huvudman förfogar genom sin familj över 4 bostadsrätter och då deras 25% i röstetal ... Det är detta som skrivs i den nya lagen om huvudman ,,
För att kunna säga att man förfogar över dessa röster skall det vara ,maka , make, bror , syster eller sambo ,, så är även fallet.

Tack för klargörandet. Jag förstår fortfarande inte det du skrev om att tillsätta 50 av styrelsen. Jag är tacksam för mer info.

Mirre11
2017-07-21, 10:53
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/om-verklig-huvudman/om-verklig-huvudman-aktiebolag-1.14794

Phonta
2017-07-22, 08:25
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/om-verklig-huvudman/om-verklig-huvudman-aktiebolag-1.14794


Tack , exakt vad jag menade ...

Jag fanns inte med då dessa tilläts sitt medlemskap , undersöker nu om detta kan återtas , dvs fråntas dem , detta kan vad jag sett endast ske av en stämma eller av styrelsen med särskilda skäl , däremot är en av lägenheterna är hotell direkt olämpligt i en BRF , den andra juridiska är ett fastightetsbolag som hyr ut och äger sex av de sammanlagt 22 lägenheterna ...

Det sistnämda är det inga problem med , där bor det dessutom samma människor år efter år på vanliga Hyresrätter , däremot hotellet är ju ett korttidsboende som hyr ut till kommunen samt turister , där festas det mm parkeras utanför porten mm. Mao helt opassande i en BRF , Dessutom så har det i detta "Turistboende "samtidigt bott upp till 12 personer i en två på 62 m2 ,, ej heller brandsäkerhetskraven är uppfyllda , skall ju finnas två helt separata utrymningsvägar från ett hotellvandrarhem , ingen brandtrappa från fönstret trots att det ligger på andra våningen ...

Mirre11
2017-07-22, 13:00
Juridiska personer kan varken tillsätta eller avsätta styrelsen i en brf på egen hand eftersom ni inte är ett aktiebolag.

Du skriver om 22 lägenheter. Av dessa 22 lägenheter ägs 6 lägenheter av en juridisk person med EN röst och 1 lägenhet ägs av en annan juridisk person med EN röst. Totalt borde det bli 17 röstberättigade medlemmar?

clabbe
2017-07-22, 16:40
Tack för klargörandet. Jag förstår fortfarande inte det du skrev om att tillsätta 50 av styrelsen. Jag är tacksam för mer info.

Jag förstår inte heller hur 4 röster är mer än 25% av 16 röster.

Phonta
2017-07-22, 17:24
Juridiska personer kan varken tillsätta eller avsätta styrelsen i en brf på egen hand eftersom ni inte är ett aktiebolag.

Du skriver om 22 lägenheter. Av dessa 22 lägenheter ägs 6 lägenheter av en juridisk person med EN röst och 1 lägenhet ägs av en annan juridisk person med EN röst. Totalt borde det bli 17 röstberättigade medlemmar?

Kan nog stämma , frågan är hur lagen skall tillämpas i en BRF , denna lag om registrering av Huvudman gäller även för BRF Stämmer bra nu när man efter att den sista tomma lägenheten är såld har vi 17 röstberättigade medlemmar , varav två juridiska, krävs då att en huvudman kontrollerar minst sex lägenheter , så detta med huvudman stupar nu med detta .
Problemet i vårt fall är att Ordföranden som nu kapat föreningen är en av ägarna till vandrarhemmet /Hotellet . Bor inte i husen utan har bara ett kommersiellt intresse i föreningen ,dessutom en bråkmakare som hittar skäl att djäklas med allt och alla i byn , frågan är om hur vi skall bli av med dessa tre ägare till hotellverksamheten , farbror blå verkar inte skynda på ärendet om kapningen av vårt konto samt adressen

En fråga som jag vet diskuteras är huruvida vi som förening kan drabbas om den juridiska personen som driver hotellet inte uppfyller lagkrav avseende brand (lagen om skydd mot olyckor ) , skadas någon eller avlider någon av deras gäster ,vad händer då , vilka är ansvariga ,, den juridiska personen med sina tre delägare eller solidariskt föreningen .... Finns ingen brandtrappa , inga belysta utrymningsskyltar i trapphus ... och hotellet ligger på andra våningen vilket kräver två helt separata utrymningsvägar
Skulle gärna se att detta hotellboende försvann , det skulle lösa många problem här