handdator

Visa fullständig version : Hyreshöjning lokal i brf, över 100%


gurans
2008-04-20, 15:10
Hyr en lokal av en brf och nu vill dom höja hyran med över 100 % !!!!

Får man höja hyror hur som helst ?
Jag är inte med i i denna brf..

Finns det nåt som styr detta och något tak på höjningar?

Tacksam för svar snarast.

Admin
2008-04-20, 16:28
Det är omöjligt för någon att säga om detta är rimligt eller ej eftersom vi inte vet omständigheterna. Det kan ha varit att hyran legat på en orimligt låg nivå tidigare.

Du får föra frågan vidare till hyresnämnden. De kan avgöra om det är rätt eller fel.

Ove Mollvik
2008-04-21, 14:10
Inte heller Hyresgästföreningen vågar uttala sig om vad som är skälig hyra om inte ett exakt liknande fall finns att hänvisa till. Hyra eller värde beräknat på sakliga, principiella eller hävdvunna grunder vägrar man att ta ställning till. Den socialt/politiskt starkaste parten eller anonymaste ägarkollektivet vinner varje tvistefråga. Med dyraste advokaten kan man som enskild på sin höjd få en förlikning likvärdig med något som motparten mycket snart ändå kan strunta i och bara sälja vidare.
På 80-talet före bankkrisen (Se http://www.bankrattsforeningen.org.se/) fanns mycket effektiva regler för värdering av både lokal och bostad. Då det gällde lokal skulle värden visa att det verkligen fanns någon som var beredd att betala mer eller att ägaren behövde lokalen för egen del och då det gällde bostad fanns skyldigheten att erbjuda något likvärdigt. Besittningsrätten hade på den tiden ett reellt värde och bevisbördan var hyresvärdens.
Sedan -96 har ägarmakten vilken den än kan ha varit inte behövt bevisa någonting. Man skäms inte ens för att ha ljugit sig igenom alla instanser och att varje avsikt, skäl och värdering i efterhand visat sig vara falska. Denna lönsamma taktik som för nyliberala rättsmissbrukare är ren sport tycks fortfarande ligga inom advokatsamfundets etiska regler.
Vi som protesterar mot att utan förklaring ha blivit berövade hem, lokaler och livsverk kallas nu istället allt från rättshaverister till mytomaner och dubbelnaturer. Tvistemål omvandlas när man minst anar till brottmål i förebyggande syfte mot något som normala rättsoffer ändå antas vilja göra mot systemet. Tyck synd om dem som aldrig kan få nog eller älska ihjäl dem är mitt bästa tips av egen erfarenhet.
Ove Mollvik