handdator

Visa fullständig version : Motion till ordinarie föreningsstämma i maj


tractors
2008-04-20, 13:21
En medlem i vår privata brf har i rätt tid lämnat in en motion ang vår underhållsplan. " Föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att redovisa den nu uppdaterade underhållsplanen" slut citat.
Nu i vårt senaste nyhetsbrev meddelar styrelsen att underhållsplanen finns tillgänglig på vår expedition.
Nu har man för avsikt att inte nämna motionen över huvudtaget i och med att den redan är tillgänglig. Tanken med motionen var att på stämman få en muntlig redovisning av styrelsen och samtidigt få en diskussion om kommande rep. Vad är er åsikt? Gör styrelsen rätt om man inte tar upp motionen på stämman?

Admin
2008-04-20, 13:34
Styrelsen har inget val!

Alla motioner som skrivs måste tas upp oavsett allting annat.
Det enda som kan göra att en motion inte tas upp är att samtliga (om flera) som står för motionen uttryckligen drar tillbaka motionen.

HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, är av en något avvikande åsikt. Han säger att det finns ett läge till, och det är om man gör som jag har gjort och skriver en ny motion där det i den nya motionen står att den "ersätter" den gamla. Det kan kanske diskuteras, men enligt min bestämda mening gäller då att styrelsen måste gå till motionären och fråga denne om detta är samma som att den "ersatta" motionen dras tillbaka.

Bara som lite kuriosa, det är ju inte aktuellt för ditt fall.

Motionen måste alltså tas upp oavsett vad som händer mellan att motionen skrivs och stämman hålls. Görs inte detta så ska stämman klandras och styrelsen ställas till svars (där styrelsen har noll chans att klara sig).

Motionären kan sedan fortfarande på stämman argumentera för och utveckla sin motion om underhållsplanen. Och naturligtvis, be styrelsen, om så önskas, att få en muntlig redovisning.

Dock tror jag inte det kommer att fungera med en muntlig redovisning. Vad är det styrelsen ska redovisa, hur, på vilket sätt?

Även om det är en liten brf så kan underhållsplanen vara ganska omfattande.

Däremot kan motionen utvecklas till t.ex. att medlemmar som så önskar kan få ett låneexemplar av underhållsplanen och/eller - ännu bättre - att underhållsplanen läggs ut på nätet.

När motionen om underhållsplanen behandlas så kan varje medlem ställa frågor till styrelsen på innehållet i underhållsplanen.

tractors
2008-04-21, 05:55
Tack Admin för ett utförligt svar. Om det ändå visar sig att vi får problem med motionen och man kanske tänker avstå att ptresentera den för stämman (i rätt tid) vilken lag kan jag åberopa?