handdator

Visa fullständig version : Huvudnyckel till lägenheter i brf


stephan
2009-03-12, 12:00
Läser senaste HSB tidningen Hemma, som för övrigt är intressant med 4 minuters läsning för en bostadsrättshavare.

Fråga från boende :
Får en bostadsrättsförening ha huvudnyckel.
Ja säger HSB förbundjurist Sofie Kjellin.

Inga kommentarer från mig avseende detta.

Däremot hennes vidarespekulation avseende huvudnyckel, hon skriver:

"Om bostadsrättsföreningen har huvudnyckel bör stadgarna justeras så att bostadsrättsföreningen får underhålls- och reparationsansvaret för låsen i ytterdörren. bostadsrättshavaren får då inte byta låset utan tillstånd från bostadsrättsföreningen".

Enligt mig ett totalt korkat uttallande.

Men tillhör man sekten HSB så poppar det väl bara upp tankar hur man ska kunna se till att HSB får nya intäkter, hur dumt det än är????

clabbe
2009-03-12, 12:53
Jag fick reparera mitt lås för 800 kr inkl arbetskostnad. Det skulle varit skönt att slippa betala utan bara lämna räkningen till föreningen.

stephan
2009-03-12, 13:33
Tycker du också att styrelsen bör bestämma att du skall köpa mellanmjölk också?

Nej ändå bättre, föreningen står för inköpet?

Admin
2009-03-12, 17:33
Fråga från boende :
Får en bostadsrättsförening ha huvudnyckel.
Ja säger HSB förbundjurist Sofie Kjellin.

Frågan är felställd.
Frågan skulle ha varit;
Får en brf ha huvudnyckel till medlemmarnas bostadsrätter mot en medlems vilja?

Jag vill inte betala för andras låsproblem, och jag skulle aldrig acceptera denna typ av överförmynderi!

Sedan ser jag framför mig problemen, med anklagelser mot styrelsen om stöld i lägenheterna, och tolkningsproblem om när styrelsen har rätt att använda huvudnyckeln, och problemen med att ha kontrollen över huvudnycklar, etc.

Jag hade aldrig under några omständigheter accepterat detta.

Sofie Kjellin är fel ute igen!
Det är bara att beklaga att medlemmarna blir vilseleddda på detta sätt gång på gång!


Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om styrelsens rättighet till bostadsrättshavarnas nycklar.

1. Styrelsens tillgång till nycklar?

Fråga: Har styrelsen rätt att vid t.ex. dörrbyte (utan att tala om för sina medlemmar) behålla ett nyckelpar för att hantverkare lättare ska kunna genomföra efterarbeten?

1. Får styrelsen ha kopia av nycklar?

Svar: Styrelsen har under inga omständigheter rätt att behålla (eller kopiera) nycklar till någons bostadsrätt. Oavsett om man talar om det eller ej.

Endast med ditt uttryckliga godkännande får styrelsen ha kopia av nycklar till din bostadsrätt.
I annat fall skulle jag vilja säga att styrelsen t.o.m. begår ett lagbrott.

1. Styrelsens tillgång till nycklar

Fråga: Ja, det känns lite märkligt att inte ha full kontroll över sin egen bostad. Försäkringen är förmodligen satt ur spel också, om något skulle hända har ju dörren öppnats med nyckel och inte brutits upp.

OK, styrelsen har alltså helt klart begått ett stort misstag i sin iver att förenkla processen.
Eftersom ett antal olika gubbar har hanterat nycklarna (överlås och underlås) så kan det i teorin även cirkulera kopior vilket gör att jag helst vill koda om låset hos en låssmed för att vara säker på att bara jag har tillgång till nycklarna. Kan jag skicka faktura på den kostnaden till styrelsen?

1. Föreningen måste ersätta
Svar: Jajamen, skicka fakturan för nycklarna till styrelsen!


Här nedan redovisas hela det svar som HSB Riksförbund gav på frågan; "Får man ha huvudnyckel",

System med huvudnyckel i brf

Fråga: Min bostadsrättsförening har en huvudnyckel för att komma in i samtliga lägenheter.
Har de verkligen rätt till det?

Svar: En bostadsrättsförening kan ha en huvudnyckel till bostadsrättslägenheter. Enligt HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar är det dock bostadsrättshavaren som har underhålls- och reparationsansvaret för ytterdörren inklusive lås med mera. Det innebär att en bostadsrättshavare när som helst kan välja att byta lås. Bostadsrättsföreningens tillstånd behövs inte.

Ett system med huvudnyckel kan i de flesta fall med tiden komma att urholkas.

Om bostadsrättsföreningen har huvudnyckelsystem bör stadgarna justeras så att bostadsrättsföreningen får underhålls- och reparationsansvaret för låsen i ytterdörren. Bostadsrättshavaren får då inte byta ut låset utan tillstånd från bostadsrättsföreningen.

En bostadsrättsförening får däremot aldrig gå in i en bostadsrättslägenhet utan tillstånd från bostadsrättshavaren.

I vissa fall har föreningen rätt till tillträde till lägenheten, som vid tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

I normalfallet, om det inte är en nödsituation eller liknande, måste dock bostadsrättsföreningen i god tid före meddela bostadsrättshavaren att tillträde önskas. Det gäller självklart även om föreningen har huvudnyckelsystem.

Min kommentar:
Att skriva "om det inte är en nödsituation eller liknande" är väldigt luddigt uttryckt. Stryk "eller liknande"!

Sedan är frågan dels vad som definieras som nödsituation och dels hur detta tillträde i nödsituation ska gå till?Se bl a;
Nycklar och lås i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13546) - Faktabanken

Vicevärd - huvudnyckel - ersättning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=61)

mark
2009-03-12, 19:48
Om en det finns huvudnyckel i föreningen - vilka regler gäller för att få komma in i medlemmarnas bostäder? I min förening är det vanligt att man får besök utan att medlemmar först informeras/tillfrågas. Efter 3 sådana besök i mitt hus bytte jag lås. :15:

stephan
2009-03-12, 19:53
Finns bara ett läge där det är legalt att gå i annans lägenhet; Tillstånd från den boende.
Ska nog vara skriftligt.

Francois
2009-03-12, 23:11
Om en det finns huvudnyckel i föreningen - vilka regler gäller för att få komma in i medlemmarnas bostäder? I min förening är det vanligt att man får besök utan att medlemmar först informeras/tillfrågas. Efter 3 sådana besök i mitt hus bytte jag lås.

Jag håller med dig Mark, skulle heller aldrig acceptera att styrelsen kom hem till mig utan min tillåtelse. Helt sjukt att de vågar göra så.

Admin
2009-03-13, 08:23
Om en det finns huvudnyckel i föreningen - vilka regler gäller för att få komma in i medlemmarnas bostäder? I min förening är det vanligt att man får besök utan att medlemmar först informeras/tillfrågas.

Det är ju faktiskt så att det är ett det är en klart brottslig handling, nämligen hemfridsbrott.
Dvs ett brott där man utan tillåtelse från vederbörande tränger sig in eller uppehåller sig i någons bostad.
Även om styrelsen har en huvudnyckel till alla bostadsrätter så innebär det inte att man ger styrelsen fritt att använda denna huvudnyckel efter behag (såtillvida man inte tecknar ett avtal med styrelsen om detta... men vem skulle göra det?).

Jag har gett min granne nycklar till min dörr, men det är för att jag litar avsevärt mer på grannen än på styrelsen i min brf. Men naturligtvis inte ens i detta fall innebär det att grannen kan gå in i min lägenhet utan mitt tillstånd först.

Om det är uppenbar fara för annans liv kanske man skulle kunna tänka sig att en ev. huvudnyckel kan användas utan bostadsrättshavarens uttryckliga tillstånd, annars inte.

Varje gång HSB Riksförbund ger sina felaktiga, galna och ibland t.o.m. rent lagstridiga svar på medlemsfrågor så bara ökar problemen i bostadsrättsvärlden. Många tror nog att det HSB säger är korrekt, men så är det inte alls. Långt därifrån. Det mesta är bara personligt tyckande utan grund i något specifikt regelverk. Notera att när HSB Riksförbund svarar på medlemsfrågor så ger de ytterst sällan referenser till något regelverk.

Jag har många gånger förr anmärkt på de svar och rekommendationer som HSB Riksförbunds jurist Sofie Kjellin (http://hotpot.se/hsb-juridik-fraagor.htm) har gett, och det är bara att beklaga att medlemmarna vilseleds på detta sätt.

Att bostadsrättshavaren inte skulle ha rätt att byta lås till sin egen lägenhet utan styrelsens tillstånd är skrattretande. Vi bor väl för f-n inte i ett fängelse!

Det skulle vara intressant att veta om det finns någon brf i Sverige där föreningen har underhålls- och reparationsansvaret för bostadsrättshavarnas lås.

Trötter
2009-03-13, 11:30
Hör upp alla som läser detta!

Om det inte finns kontroll på huvudnycklarna i föreningen och framföralt på vilket sätt som föreningen tillträder bostaden så kan det bli problem vid ett eventuellt försäkringsåtagande.

När försäkringsbolag utreder ett ärende, om det visar sig att det finns minsta oklarhet på hur skadan som ska regleras uppkommer. Så kommer försäkringsbolaget med största sannolikhet att reducera eller helt avstå att betala ut ersättning för skadan.

Tips 1. För att ha kontroll på vilka och när någon beträder bostaden så rekommenderar jag till att man installerar ett säkerhetslås eller en säkerhetsgrind. Detta ska vara som ett komplement till det ordinarie låset som föreningen har huvudnyckel till.

Tips 2. Om det är på det viset att föreningen önskar tillträde till bostaden så uppge då för föreningens representanter att de får endast tillträde vid lägenhetsinnehavarens närvaro.

Tips 3. Vid fara så är det myndigheterna som är ansvariga polis, ambulans och barnkåren och som ska närvara vid inträde i bostad.