handdator

Visa fullständig version : Hur räknar man antal medlemmar vid underskriftinsamling


Francois
2009-03-09, 14:42
Hej

Om en medlem vill kalla på extrastämma, ska man ha underskrifter av minst 10% av medlemmarna.

I en förening med 70 lägenhet, där det bor singlar i 40 lägenhet och par i 30 lägenhet, blir antalet medlemmar 100, om vi utgår att alla sambo äger sin bostadsrätt till 50%.

Behöver man då samla 10 röster oavsett vilka, eller bara 7 röster av singlar eller 14 av sambo (eller en blandning av dem).

Trötter
2009-03-09, 14:56
Det medlemskap som är förknippat med rösträtten...

är kopplat till bostaden och en fysisk person.

Enligt det som du anger här.

70 lägenheter ger då 70 st röster om all bostäderna har olika ägare, kolla med medlemsförteckning som styrelsen skall tillhandahålla.

Om det är så att en medlem äger flera bostäder så har denna endast en röst vid stämma

Så i ert fall blir uträkningen 70 lägenheter*0.1 = 7 medlemmar

Trötter
2009-03-09, 15:04
Detta med att ha verifikation på hur många som vill kalla till stämma.
Alltså i ditt fall 7st underskrifter av de som är rättmätiga medlemmar med röst rätt. Jag tycker att man skriver ner de namn som förespråkar en stämma på ett papper och bifogar detta till styrelsen om begäran till extrastämma

stephan
2009-03-09, 16:16
Glöm inte att den av 10% underskrivna listan också skall innefatta vad stämman skall besluta om. Annars kan man samla hur många namn som helst utan att styrelsen behöver kalla till extrastämma.

clabbe
2009-03-09, 16:17
Hej

Om en medlem vill kalla på extrastämma, ska man ha underskrifter av minst 10% av medlemmarna.

I en förening med 70 lägenhet, där det bor singlar i 40 lägenhet och par i 30 lägenhet, blir antalet medlemmar 100, om vi utgår att alla sambo äger sin bostadsrätt till 50%.

Behöver man då samla 10 röster oavsett vilka, eller bara 7 röster av singlar eller 14 av sambo (eller en blandning av dem).

Som huvudregel har varje medlem en röst (7 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar) och i en bostadsrättsförening gäller dessutom att i en gemensamt ägd bostadsrätt har man bara en röst för en lägenhet (9 kap 14 § lagen om bostadsrättsföreningar). Det krävs 10% av de röstberättigade för att påkalla en extra stämma.

Men man har frihet att skriva in i stadgarna att det ska vara annorlunda regler. Man kan skriva in att man har en röst per lägenhet man äger t.ex, eller om man är flera som delar en lägenhet har man en röst vardera. Stadgarna kan också innehålla regler om att en extra stämma kan påkallas av färre än 10% av de röstberättigade.

I din fråga så kan man tänka sig minst 2 alternativ beroende på stadgarna:

1. Det finns 70 lägenheter och därmed 70 röstberättigade (om stadgarna inte säger något speciellt här och om ingen äger mer än en lägenhet). Det krävs 7 röster.

2. Det finns 100 röstberättigade (om stadgarna säger att varje ägare har en röst). Då krävs 10 röster.

Trötter
2009-03-09, 17:04
Som huvudregel har varje medlem en röst (7 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar) och i en bostadsrättsförening gäller dessutom att i en gemensamt ägd bostadsrätt har man bara en röst för en lägenhet (9 kap 14 § lagen om bostadsrättsföreningar). Det krävs 10% av de röstberättigade för att påkalla en extra stämma.

Men man har frihet att skriva in i stadgarna att det ska vara annorlunda regler. Man kan skriva in att man har en röst per lägenhet man äger t.ex, eller om man är flera som delar en lägenhet har man en röst vardera. Stadgarna kan också innehålla regler om att en extra stämma kan påkallas av färre än 10% av de röstberättigade.

I din fråga så kan man tänka sig minst 2 alternativ beroende på stadgarna:

1. Det finns 70 lägenheter och därmed 70 röstberättigade (om stadgarna inte säger något speciellt här och om ingen äger mer än en lägenhet). Det krävs 7 röster.

2. Det finns 100 röstberättigade (om stadgarna säger att varje ägare har en röst). Då krävs 10 röster.

Ett litet tillägg

Enligt Bostadsrättslagen

14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrätts- föreningar med följande undantag:

1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.
2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.
3. Bestämmelserna i 23--25 §§ gäller i stället för 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar

clabbe
2009-03-09, 19:47
Jo det var ju det jag skrev...

Trötter
2009-03-09, 22:39
Jo det var ju det jag skrev...

Jag är trött