handdator

Visa fullständig version : Val av ny styrelse på en extrastämma


Figaro
2009-03-09, 10:35
Vi har i motionen begärt att styrelsen skall avsättas, men inte talat om varför. Kan vi också redogöra på x-stämman varför eller måste det också anges i motionen? // Undrar Skåneföreingen

Hejsan
Majoriteten av medlemmarna i vår förening vill avsätta nuvarande styrelse och har skickat in en motion till en x-stämma som styrelsen har deklarerat att de kommer att kalla till inom ca 3 v (men vi vet inte orsak till x-stämman))
Styrelsen vill inte godkänna motionen med förklaring att vi måste inkomma med namn på personer som vi föreslår som nya styrelsemedlemmar? Måste vi ange namnen i motionen på de vi kommer att föreslå på x-stämman?
Tacksam för snabbt svar önskar en Skåneförening

Francois
2009-03-09, 10:40
Detta verkar vara rörigt.

För att kalla på en extra-stämma måste an ha ett kallelse med en agenda. På agenda kan man ha en elelr lera motioner. Om en motion handlar om val av ny styrelse, behöver denna motiion absolut inte lista vilka medlemmar är tänkta att ersätta den nuvarande styrelsen. Kandidaterna kan presentera sig på extra-stämman.

stephan
2009-03-09, 10:50
Man kan föreslå att styrelsen entledigas, och lämna förslag på nya namn på stämman. Man kan också besluta om att minska styrelsen om det är svårt att hitta namn till en "full styrelse".

I sista hand kan man också föreslå att en interimstyrelse tillsätts.

Den kan bestå av 3 stycken som bildar en interimstyrelse (=tillfällig styrelse) på stämman bör man då ge denne styrelse att de skall ta fram ett förslag till en ordinarie styrelse.
, som en föreningsstämma beslutar om senare.

Admin
2009-03-09, 10:53
Styrelsen vill inte godkänna motionen med förklaring att vi måste inkomma med namn på personer som vi föreslår som nya styrelsemedlemmar? Måste vi ange namnen i motionen på de vi kommer att föreslå på x-stämman?

Ja, som Francois redan upplyst om så saknar styrelsen helt möjlighet att ställa krav på att det ska uppges vilka nomineringar som gäller. Det är de som kallat till extrastämman som bestämmer om det ska uppges i dagordningen eller ej.

Från det att begäran inkommit till styrelsen om en extrastämma så har styrelsen maximalt två veckor på sig att kalla till extrastämman (inte tre veckor som du här säger att styrelsen hävdat).

FL 7 kap.
5 § Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det.
Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen
begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade
eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall
utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till
föreningen.

Det är ju alltid bra om nominerade uppges i kallelsen, men det är under inga omständigheter något krav.

Vill styrelsen ställa detta krav och de som begärt extrastämman motsätter sig detta så måste man be länsstyrelsen att kalla till stämma.

FL 7 kap.
7 § Styrelsen kallar till föreningsstämma. Om en stämma som skall hållas
enligt denna lag, enligt stadgarna eller enligt ett stämmobeslut inte
sammankallas i föreskriven ordning, skall länsstyrelsen på anmälan av en
styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon
röstberättigad genast på föreningens bekostnad sammankalla stämman i den
ordning som sägs i 8 §.

PS.
Det är i detta fall inte en "motion" det handlar om, utan en kallelse.

Figaro
2009-03-09, 10:58
Tack för utförliga svar, nu vet jag.


Majoriteten av medlemmarna i vår förening vill avsätta nuvarande styrelse och har skickat in en motion till en x-stämma som styrelsen har deklarerat att de kommer att kalla till inom ca 3 v (men vi vet inte orsak till x-stämman))
Styrelsen vill inte godkänna motionen med förklaring att vi måste inkomma med namn på personer som vi föreslår som nya styrelsemedlemmar? Måste vi ange namnen i motionen på de vi kommer att föreslå på x-stämman?
Tacksam för snabbt svar önskar en Skåneförening[/QUOTE]

bostadsrättsinnehavare
2009-03-09, 11:01
Det som förvånar mig när jag läser här på forummet är med vilken envishet de olika styrelserna vill hålla sig kvar vid makten trots att en stor del av medlemmarna i föreningen anser att de är så värdelösa att man vill att de avgår. Varför avgår man inte frivilligt?

Admin
2009-03-09, 11:11
Ja, det är också en fråga jag ställt mig många gånger.

Om jag sitter i en styrelse och det finns ett missnöje mot mig och det jag presterar så hade jag verkligen inte lagt någon energi på att envist bita mig fast vid min position i styrelsen. Då hade jag bara följt regelverket, hoppat av och låtit någon annan ta över som mina grannar då anser sig ha större förtroende för.

Men allra först hade jag nog ändå försökt anstränga mig för att missnöje med mig överhuvudtaget inte ens skulle uppstå, och jag hade bemött all kritik sakligt (utan personangrepp mot dem som kritiserade mig).

Jag gissar att det finns flera olika förklaringar till varför vissa styrelseledamöter så envist vill hållas sig kvar i styrelsen, och det skulle vara väldigt intressant om någon gjorde lite forskning på detta.

Figaro
2009-03-09, 11:23
Vi har i motionen begärt att styrelsen skall avsättas, men inte talat om varför. Kan vi också redogöra på x-stämman varför eller måste det också anges i motionen? // Undrar Skåneföreingen


Hejsan
Majoriteten av medlemmarna i vår förening vill avsätta nuvarande styrelse och har skickat in en motion till en x-stämma som styrelsen har deklarerat att de kommer att kalla till inom ca 3 v (men vi vet inte orsak till x-stämman))
Styrelsen vill inte godkänna motionen med förklaring att vi måste inkomma med namn på personer som vi föreslår som nya styrelsemedlemmar? Måste vi ange namnen i motionen på de vi kommer att föreslå på x-stämman?
Tacksam för snabbt svar önskar en Skåneförening[/QUOTE]

stephan
2009-03-09, 11:25
Det räcker med 2 ord att förklara varför styrelseldamöter inte ens avgår efter kritik. MAKTBEGÄR OCH PENGAR.

FRAMFÖRALLT MÅSTE DETTA GÄLLA ORDFÖRANDE, ELLER DE LEDAMÖTER SOM DESSUTOM ÄR VICE VÄRDAR I SINA FÖRENINGAR (Gäller mest Skåne vad jag erfarit).

Var någonstans annars behövs så lite kompetens för att tjäna bra med slantar som ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening?

"Läderfåtölj och egen telefon" som nationalteatern en gång sjöng om.

bostadsrättsinnehavare
2009-03-09, 11:47
Jag kan ha en viss förståelse för att styrelseledamöter i ett företag envist håller sig kvar trots att de saknar kompetens. Där handlar det om prestige.
Men hur tusan kan man vara så fruktansvärt intresserad av frågor som hur tvätttiderna i tvättstugan ska fördelas eller i vilken färg fasaden ska målas att man gör vad som helst för att hålla sig kvar trots medlemmarnas missnöje?

Trötter
2009-03-09, 11:53
Hejsan
Majoriteten av medlemmarna i vår förening vill avsätta nuvarande styrelse och har skickat in en motion till en x-stämma som styrelsen har deklarerat att de kommer att kalla till inom ca 3 v (men vi vet inte orsak till x-stämman))
Styrelsen vill inte godkänna motionen med förklaring att vi måste inkomma med namn på personer som vi föreslår som nya styrelsemedlemmar? Måste vi ange namnen i motionen på de vi kommer att föreslå på x-stämman?
Tacksam för snabbt svar önskar en Skåneförening
Hej Figaro

Enligt lagar och regler så får det inte avhandlas något annat än det som finns i kallelsen = dagordningen till en extrastämma. Detta betyder att om man besluta eller för något till protokollet i något annat ärende på en extrastämma än det som är angivet på dagordningen kan det väckas klander i mot stämma. Och det är inte tillåtet att redigera eller stryka innehåll som är fört till dagordning
Detta medför att ni inte kan få en motion prövad på en extrastämma.

Om nu det är styrelsen i förening som kallar till stämma. För att denna stämma ska vara korrekt, så i kallelsen ska det bifogas dagordning om det ej är bifogat en dagordning till kallelsen så har inte kallelse behörigen skett så detta leder till klander av stämma som görs hos Länsstyrelsen

Jag tycker att ni som medlemmar ska kalla till en egen extrastämma om ni har en majoritet för att avsätta en kass styrelse.

Ta med en diktafon till stämman för att ha ett bra underlag för att det förs ett korrekt protokoll

Så skriv så här i hemställan till styrelsen

Vi medlemmar kallar till extrastämma i Brf. En Skåneförening

Enligt lagen om ekonomisk förening Kap 7 §5 kallar vi en minoritet av medlemmarna i föreningen till extrastämma

På dagordningen till extrastämman

På dagordningen för styrelsen att föra till kallelsen
Stämman öppnas
Val av ordförande (Välj inte styrelsens ordförande till ordförande till extrastämman)

Anmälan av ordförandens val av protokollförare (ordförande väljer en protokollförare som ni har kontroll över)

Godkännande av röstlängd (ta med en förteckning över all medlemmar)

Fastställande av dagordning
Val av två personer att jämte ordföranden justera där justerare fungerar som röst räknare

Fråga om kallelse behörigen skett
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om att entlediga styrelsen från samtliga uppdrag i föreningen (Detta ska följas av en votering, föreslå en sluten votering)
Val av ny styrelse, alt. sammansättning enligt bifogat förslag (Detta ska följas av en votering, föreslå en sluten votering)
Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor för kommande mandatperiod samt principerna för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
Stämman avslutasDetta skall ni föra till hemställan till styrelsen en lista på de i er förening som vill kalla till stämma med underskrifter.

Trötter
2009-03-09, 12:10
Jag kan ha en viss förståelse för att styrelseledamöter i ett företag envist håller sig kvar trots att de saknar kompetens. Där handlar det om prestige.
Men hur tusan kan man vara så fruktansvärt intresserad av frågor som hur tvätttiderna i tvättstugan ska fördelas eller i vilken färg fasaden ska målas att man gör vad som helst för att hålla sig kvar trots medlemmarnas missnöje?
Jag håller med dig bostadsrättsinnehavare till fullo.

Jag har en teori om detta. Detta med att människor speciellt män har en förmåga att ta åt sig om det är någon som kommer bra idéer och är ny i en förening. Dessa män tar det personligt och som det är påhopp på deras integritet och bristande kompetens.

Jag fick hör detta av en 70årig dam, i den förening som jag har ett ägande i . Du som är ny i våran förening ska inte komma här och tala om för oss hur vi ska göra och ställa till med oreda.
Mitt svar. Jag försöker delge er min kunskap vad det gäller den tekniska biten i hur det fungerar med projektring och en hel massa andra tekniska termer angående fastigheter, varvid 70åringen antog utseendet som en fiollåda.

Trötter
2009-03-09, 12:33
Vi har i motionen begärt att styrelsen skall avsättas, men inte talat om varför. Kan vi också redogöra på x-stämman varför eller måste det också anges i motionen? // Undrar Skåneföreingen


Hejsan
Majoriteten av medlemmarna i vår förening vill avsätta nuvarande styrelse och har skickat in en motion till en x-stämma som styrelsen har deklarerat att de kommer att kalla till inom ca 3 v (men vi vet inte orsak till x-stämman))
Styrelsen vill inte godkänna motionen med förklaring att vi måste inkomma med namn på personer som vi föreslår som nya styrelsemedlemmar? Måste vi ange namnen i motionen på de vi kommer att föreslå på x-stämman?
Tacksam för snabbt svar önskar en Skåneförening[/QUOTE]

Som jag ser på detta är att styrelsen inte har kallat till extrastämma på ett korrekt vis. Kallelse till stämma bör vara väl dokumenterad och samtliga medlemmar skall var delgivna på ett betryggande sätt. Om detta ej sker så finns det anledning att väcka åtal eller enskild stämning mot styrelsen.

Jag ser inte att ni är tvungna motiver varför ni vill sparka styrelsen. Förlag till ny styrelse kan ni framföra på stämma det är inte nödvändigt att avhandla före en stämma. Det kan ju var medlemmar i föreningen som ger sitt med tycke till att vara delartiga i en eventuellt ny styrelse vid en korrekt kallelse

clabbe
2009-03-09, 12:38
En bra lista men ska inte föreningen ha någon ny styrelse?

Det är svårt att ta ställning till om ansvarsfrihet kan beviljas om det inte finns någon fördig och granskad redovisning av ekonomi och förvaltning för den tid ansvarsfriheten ska beviljas (eller inte).

totiki
2009-03-09, 13:03
Det är svårt att uttala sig om detta eftersom det fattas information. Om anledningen till x-stämman, storleken på föreningen, vem som sköter förvaltningen m m.

Rent tekniskt kan kanske en förening klara sig utan en styrelse ifall man har stämma en gång i månaden för att sköta det löpande arbetet. Men stadgarna stipulerar säkert annorlunda. Och det lär bli särdeles omständligt.

En interimstyrelse tills ett bokslut kan bli klart samt en utredning av anledningen till att styrelsen avsätts så att det blir klara papper på bordet, anser jag är rimligt. Inte heller i en brf skall väl någon behöva bli dömd utan att få förklara sig. Det får väl också anses vara rimligt att få veta vad man anklagas för?

Saklighet och objektivitet är ett krav som kan ställas på alla parter.

Trötter
2009-03-09, 13:47
En bra lista men ska inte föreningen ha någon ny styrelse?

Det är svårt att ta ställning till om ansvarsfrihet kan beviljas om det inte finns någon fördig och granskad redovisning av ekonomi och förvaltning för den tid ansvarsfriheten ska beviljas (eller inte).
Hej Clabbe

Jag har lagt till en punkt om detta med ny styrelse:5:. Denna dagordning jag har framfört kan man redigera i, så länge man låter punkterna 1-7 samt den sista punkten på dagordningen var oförändrad i sin innebörd.


Detta med ansvarsfrihet kan prövas när som helst och av vilken anledning som helst. Om man granskar den information som admin har förmedlat i detta förträffliga forumet samt det som finns på hemsidan, så kan jag garantera att det kommer att klarna även för Clabbe.

Att man inte använder detta maktmedel med att pröva ansvarsfriheten mer frekvent för att få styrelser ska skärpa sig. Har jag svårt att förstå.

Anledningen till detta med ansvarsfrihet.
tex. att föreningen anser att styrelsenhar dragit på föreningen omotiverade onödiga eller höga kostnader. Detta ska ge föreningen möjlighet att
stämma styrelsen eller enskilda styrelse ledamöteri domstol för upprättelse.

Så om detta med att möblera om i styrelser.
Där jag av den åsikten, att ansvarsfrihet ska tas i från den styrelse eller ledamot som blir entledigad pga extrastämma som behandlar inkompetens styrelse. Det finnas med största sannolikhet en anledning till att vederbörande blir entledigad från uppdrag. Man kan aldrig veta vad man hittar i styrelsens spår när man börjar att granska det med egna ögon, då är det bra och vara förbered med att inte ge ansvarsfrihet.

Om kallelse till stämma förmedlas på ett korrekt sätt så finns det möjlighet att lobba för den nya styrelsen fram till att stämma genomförs. Alltså gå runt i föreningen och presentera sig som kandidat till en styrelsepost och ge sin syn på hur man tycker att föreningen ska drivas i framtiden.

Trötter
2009-03-09, 13:53
Det är svårt att uttala sig om detta eftersom det fattas information. Om anledningen till x-stämman, storleken på föreningen, vem som sköter förvaltningen m m.

Rent tekniskt kan kanske en förening klara sig utan en styrelse ifall man har stämma en gång i månaden för att sköta det löpande arbetet. Men stadgarna stipulerar säkert annorlunda. Och det lär bli särdeles omständligt.

En interimstyrelse tills ett bokslut kan bli klart samt en utredning av anledningen till att styrelsen avsätts så att det blir klara papper på bordet, anser jag är rimligt. Inte heller i en brf skall väl någon behöva bli dömd utan att få förklara sig. Det får väl också anses vara rimligt att få veta vad man anklagas för?

Saklighet och objektivitet är ett krav som kan ställas på alla parter.

Ekonomisk förening skall ha en styrelse som representerar föreningen enligt lagen om ek förening.

6 kap. Föreningens ledning

1 § En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.

totiki
2009-03-09, 14:28
Anledningen till detta med ansvarsfrihet.
tex. att föreningen anser att styrelsen har dragit på föreningen omotiverade onödiga eller höga kostnader. Detta ska ge föreningen möjlighet att
stämma styrelsen eller enskilda styrelse ledamöteri domstol för upprättelse.Det låter lite luddigt. Och med tanke på hur dåligt genomlyst det är med upphandling i de flesta föreningar blir det kanske svårt att göra en bedömning av vad som är "omotiverade onödiga eller höga kostnader". Det är inte alltid styrelsen väljer det billigaste alternativet, ibland kan finnas skäl att välja det dyrare men kvalitativt bättre alternativet.

Om detta sker frekvent, som det låter i ditt inlägg, så blir det kanske svårt att få någon som vill gå runt och lobba för sin styrelseplats särskilt om någon frekvent "stämmer styrelsen eller enskilda styrelse ledamöter i domstol för upprättelse" ifall besluten inte passar.

Att det går illa i vissa föreningar är vi väl medvetna om på detta forumet och det är väldigt bra att man kan vända sig hit när så sker. Men det finns ett mycket stort antal föreningar i landet där styrelserna trots allt sköter sig, också. Därmed inte sagt att det inte begås misstag även bland dem. Jag tror att de är de stora grova felen som måste åtgärdas, de mindre felaktigheterna kan man kanske ha visst överseende med. Det är trots allt i de flesta föreningar, särskilt små, lekmän som utgör styrelsen. Gratis och på sin fritid.

Trötter
2009-03-09, 14:57
Det låter lite luddigt. Och med tanke på hur dåligt genomlyst det är med upphandling i de flesta föreningar blir det kanske svårt att göra en bedömning av vad som är "omotiverade onödiga eller höga kostnader". Det är inte alltid styrelsen väljer det billigaste alternativet, ibland kan finnas skäl att välja det dyrare men kvalitativt bättre alternativet.

Om detta sker frekvent, som det låter i ditt inlägg, så blir det kanske svårt att få någon som vill gå runt och lobba för sin styrelseplats särskilt om någon frekvent "stämmer styrelsen eller enskilda styrelse ledamöter i domstol för upprättelse" ifall besluten inte passar.

Att det går illa i vissa föreningar är vi väl medvetna om på detta forumet och det är väldigt bra att man kan vända sig hit när så sker. Men det finns ett mycket stort antal föreningar i landet där styrelserna trots allt sköter sig, också. Därmed inte sagt att det inte begås misstag även bland dem. Jag tror att de är de stora grova felen som måste åtgärdas, de mindre felaktigheterna kan man kanske ha visst överseende med. Det är trots allt i de flesta föreningar, särskilt små, lekmän som utgör styrelsen. Gratis och på sin fritid.

Jag kan hålla med dig i vissa delar.

Detta med att de finns föreningar som fungerar.
Jag tror att den största anledningen till att det fungerar är att medlemmar kan konversera med varandra och lösa de problem som uppstår på ett bra sätt till allas belåtenhet. Sedan önskar jag vilja att du definierar små fel.

Detta med lekmän låter lite skrämmande i vårt informations täta samhälle. Om man nu har investerat stora belopp i en bostad så anser jag att man kan kräva av de som sitter i styrelser att besluten som fattas är byggda på kunskap. Och att inte besluten bygger på vad en yttre faktor som har ekonomiskt intresse i föreningen får styra besluten.

clabbe
2009-03-09, 15:52
Detta med ansvarsfrihet kan prövas när som helst och av vilken anledning som helst. Om man granskar den information som admin har förmedlat i detta förträffliga forumet samt det som finns på hemsidan, så kan jag garantera att det kommer att klarna även för Clabbe.


Jotack du, jag har inga problem med klarning.

Däremot har jag stora problem med att tänka mig att ta ställning i en sån viktig fråga som ansvarsfrihet utan att ha ett tillfredsställande underlag (som till exempel räkenskaper och styrelseprotokoll som granskats av föreningens revisor).

totiki
2009-03-09, 15:56
" Sedan önskar jag vilja att du definierar små fel.

Detta med lekmän låter lite skrämmande i vårt informations täta samhälle. Om man nu har investerat stora belopp i en bostad så anser jag att man kan kräva av de som sitter i styrelser att besluten som fattas är byggda på kunskap. Och att inte besluten bygger på vad en yttre faktor som har ekonomiskt intresse i föreningen får styra besluten."


Små fel? Ingen aning, den bedömningen får man väl göra från gång till gång men missförstånd, dåligt humör, städningen av tvättstugan o s v. vi är väl alla människor.

Jag anser, och handlar själv på det viset, att det jag kräver av andra får jag också finna mig i att också kunna uträtta. Allt som är värt att göra kan jag göra själv.
Är det inte värt att göra får jag lov att finna mig i att betala för det.
Så antingen ställer man upp själv för styrelsearbete eller så får man finna sig i att stämman eventuellt köper in styrelseproffs, eller allt däremellan.

Det är det vanliga problemet med att "äta kakan eller ha den kvar".
Föreningen kan också avsätta pengar till kontinuerlig utbildning av styrelseledamöterna.

Admin
2009-03-09, 16:10
Däremot har jag stora problem med att tänka mig att ta ställning i en sån viktig fråga som ansvarsfrihet utan att ha ett tillfredsställande underlag (som till exempel räkenskaper och styrelseprotokoll som granskats av föreningens revisor).

Jag förstår hur du tänker.
Men det är inte så det fungerar i praktiken.
Man har sällan eller aldrig tillgång till något konkret material i samband med frågan om ansvarsfrihet, utan detta material får man i så fall efter att styrelsen nekats ansvarsfrihet (eller inte alls, som när delar av styrelsen för HSB Malmö nekades ansvarsfrihet).

Efter att ansvarsfrihet nekats kan sedan revisorer granska och material kan lämnas ut frivilligt.
Eller så bestämmer stämman t.ex. att en särskild granskare ska tillsättas.

Alltså, att nekas ansvarsfrihet betyder i sig ingenting överhuvudtaget.
Det är beslutet som stämman tar vad som ska vidtagas för åtgärder med anledning av den nekade ansvarsfriheten som är av betydelse.

Hade bostadsrättsföreningar fungerat som de borde så hade däremot materialet som behövdes för att ta beslut om i frågan om ansvarsfrihet funnits tillgänglig för alla medlemmar alltid. Men det är en läng, lång, lång väg dit innan brf:arna blir så öppna, och så länge lagstiftarna inte förstått vidden av detta problem lär det inte hända särskilt mycket.

clabbe
2009-03-09, 16:30
Ojdå, jag har nog uttryckt mig fel upptäcker jag. När jag skrev "att ha ett tillfredsställande underlag" menade jag en redogörelse från revisorn att han granskat räkenskaper etc och kan tillstyrka ansvarsfrihet. Jag menade inte att jag personligen skulle ha tillgång till föreningens redovisning etc.
En rent grundläggande förutsättning för att ö h t tänka sig att medge ansvarsfrihet är ju att revisorn beretts tillgång till de räkenskaper etc som ska granskas. Håller du med mig om att åtminstone någon utanför styrelsen ska ha haft tillgång till handlingarna innan beslut kan fattas om att bevilja ansvarsfrihet?

Jag håller helt med dig om att ett beslut om att neka ansvarsfrihet inte betyder någonting i sig om det inte följs av någon annan åtgärd.

Trötter
2009-03-09, 16:33
Jotack du, jag har inga problem med klarning.

Däremot har jag stora problem med att tänka mig att ta ställning i en sån viktig fråga som ansvarsfrihet utan att ha ett tillfredsställande underlag (som till exempel räkenskaper och styrelseprotokoll som granskats av föreningens revisor).

Det var inte meningen att trampa dig på tårna Jag ber om ursäkt.

Vidare

Om jag har tolkat det rätt vad gäller ansvarsfriheten.
Om styrelsen inte får ansvarsfrihet är det inte med automatik som styrelsen blir utsatt för några rättsliga åtgärder.

Ansvarsfrihets frågan ger möjlighet för föreningen att granska och bedöma om det finns skäl till att stämma styrelsen i domstol. Vilken nu anledningen bör vara för att styrelsen ska utsättas för en prövning i rätten bör föregås av en väl förankrad och dokumenterad undersökning.

Det en eventuell domstolsförhandling lägger vikt på är dokumentation som protokoll från stämmor, styrelsemöten samt attester mm, för att besluta i domstolsärenden. Det som framkommer muntligen vid en förhandling väger mindre vid en förhandling om det inte är en kriminell handling.

När det gäller revision så är det revisions uppgift att ge en vägledning, rekommendation för medlemmar i föreningen att eventuellt vidta åtgärder.

Om nu en förening inte använder detta med att pröva ansvarsfriheten så kan föreningen försitta möjligheten att få upprättelse om det föreligger oklarheter.

Detta med upphandling som är förknippat med kostnader. Och nu en styrelse är osäker = oenig på vad som är bäst för föreningen, då har styrelsen den möjligheten att vända sig till medlemmarna för att få ett väl förankrat beslut och där med slippa detta med ansvarsprövning.

Jag har en uppfattning av att du är påläst om detta med ansvarsprövning så det är bra att vi här på forumet utvecklar detta området på ett bra sätt.

Jag ber ännu en gång om ursäkt för mitt agerande Clabbe.

Admin
2009-03-09, 17:04
Håller du med mig om att åtminstone någon utanför styrelsen ska ha haft tillgång till handlingarna innan beslut kan fattas om att bevilja ansvarsfrihet?

Visst håller jag med dig om att någon utanför styrelsen bör ha haft tillgång till handlingarna, men jag skulle t.o.m. vilja gå ett steg längre och säga att det borde vara så som jag först trodde att du menade. Dvs jag tycker att jag som medlem har rätten att ha del av så mycket som möjligt av det material som behövs för att bevilja styrelsen i min brf ansvarsfrihet.

Om jag inte har tillgång till detta material (och det har jag ju aldrig), hur ska jag då kunna bevilja ansvarsfrihet?

På HSB Malmös årsstämma kunde vi se att HSB Malmös revisor med alla medel försökte övertala fullmäktige att bevilja hela styrelsen ansvarsfrihet. Stämman godtog dock inte revisorns försvarstal utan nekade - mot revisorns vilja - ändå ansvarsfrihet för styrelseordförande och VD.

Sedan gjordes en utredning, initierad av styrelsen. Tyvärr missade stämman att klargöra hur utredningen skulle gå till, och i slutresultatet kunde vi läsa att de som gjorde utredningen, efter rekommendationer från den styrelse som var delaktig i händelserna, rekommenderade att inte gå vidare. Detta med som skäl att fel hade begåtts, men att man vilt gissade att rättegångskostnaderna skulle kunna bli höga (vilken betydelse har det när det ändå är den som gjort fel som får stå för rättegångskostnaderna?).

Styrelsen tog sig alltså rätten att besluta åt fullmäktigestämman - föreningens högsta beslutande organ - att inte gå vidare i frågan.

Det ska bli intressant att på HSB Malmös årsstämma 2009 höra om stämman tycker att styrelsen har rätt att ta beslut åt stämman på detta sätt.

Tilläggas kan att frågan om ansvarsfrihet inte fyller någon funktion i praktiken, och det är också därför som lagstfitarna nu funderar på att plocka bort denna punkt.

Trötter
2009-03-09, 17:22
Visst håller jag med dig om att någon utanför styrelsen bör ha haft tillgång till handlingarna, men jag skulle t.o.m. vilja gå ett steg längre och säga att det borde vara så som jag först trodde att du menade. Dvs jag tycker att jag som medlem har rätten att ha del av så mycket som möjligt av det material som behövs för att bevilja styrelsen i min brf ansvarsfrihet.

Om jag inte har tillgång till detta material (och det har jag ju aldrig), hur ska jag då kunna bevilja ansvarsfrihet?

På HSB Malmös årsstämma kunde vi se att HSB Malmös revisor med alla medel försökte övertala fullmäktige att bevilja hela styrelsen ansvarsfrihet. Stämman godtog dock inte revisorns försvarstal utan nekade - mot revisorns vilja - ändå ansvarsfrihet för styrelseordförande och VD.

Sedan gjordes en utredning, initierad av styrelsen. Tyvärr missade stämman att klargöra hur utredningen skulle gå till, och i slutresultatet kunde vi läsa att de som gjorde utredningen, efter rekommendationer från den styrelse som var delaktig i händelserna, rekommenderade att inte gå vidare. Detta med som skäl att fel hade begåtts, men att man vilt gissade att rättegångskostnaderna skulle kunna bli höga (vilken betydelse har det när det ändå är den som gjort fel som får stå för rättegångskostnaderna?).

Styrelsen tog sig alltså rätten att besluta åt fullmäktigestämman - föreningens högsta beslutande organ - att inte gå vidare i frågan.

Det ska bli intressant att på HSB Malmös årsstämma 2009 höra om stämman tycker att styrelsen har rätt att ta beslut åt stämman på detta sätt.

Tilläggas kan att frågan om ansvarsfrihet inte fyller någon funktion i praktiken, och det är också därför som lagstfitarna nu funderar på att plocka bort denna punkt.

Är det inte en bättre idé att ha en oberoende utredare som granskar och utreder. Så om då stämman bestämmer att en advokatfirma eller revisionsorgan med förtroende får uppdraget att göra utredning med på följande rekommendation.

Hur ser lagstiftaren på det att det inte har någon funktion med ansvarsfrihet?

Jag ställer även en fråga angående detta med ansvarsfrihet.
När man behandlar ansvarsfriheten på en stämma är det så att man voterar om ansvarsfrihet eller räcker det med en minoritet av medlemmarna för att styrelsen ska bli föremål för en djupare granskning och eventuell rättslig påföljd.

clabbe
2009-03-09, 19:51
Tack så mycket Trötter!
Återkommer senare med mer inlägg i diskussionen.