handdator

Visa fullständig version : Styrelsen låtit föreningen betala för egna reparationer i lägenheten


tractors
2008-04-19, 08:44
Vår styrelse har beklagat sig över fakturor från vår tekniska förvaltare. Fakturorna avser reparation av läckande kranar och liknande i lägenheterna. Nu tar vi inga fler fakturor av den typen nu måste alla stå för sina egna kostnader!

Det här är bland det mest korkade jag hört! Jag tycker att styrelsen inte över huvudtaget skall ta några som helst fakturor av den typen. Har man ansökt om medlemskap och blivit godkänd ska alla visa respekt för stadgar och regler. Vår gemensamma kassa ska användas till gemensamma utgifter. Tycker att styrelsen gjort sig skyldig till grovt tjänstefel och bör omgående fakturera de (några få) medlemmar som har tagit kostnader "på firman".

Francois
2008-04-19, 09:23
I våra stadgar och regler (se tabellen under "Felanmälan" på vår sajt http://www.liljantyreso.se) ska den boende stå för "blandaren", alltså kranar.

Er styrelse har varit slarvig som godkänt sådana fakturor, men de borde också:
- ha informerat den tekniska förvaltaren att sådana reparationer är på den boendes ansvar, så att fakturan skickas till den boende
- ha informerat de boende om detsamma

Styrelsen borde ha en hemsida med sådana uppgifter väl synliga, tycker jag.

tractors
2008-04-19, 09:58
Det framgår av våra stadgar vad vi själva ansvarar för. Tex kranar och packningar. Tycker att det är grovt tjänstefel av styrelsen att bekosta dessa reparationer. Nu meddelar styrelsen att "detta kommer vi inte att göra i framtiden".
För min del tycker jag att styrelsen omgående ska fakturera de medlemmar som inte respekterar stadgar och tror att vi andra skall vara med och bidraga till deras kostnader. (likabehandlingsprincipen?).

j.a
2008-04-19, 10:38
Styrelsen har uppenbarligen gjort ett fel här men hur stora pengar har det hunnit bli?

Begär att styrelsen skall återkräva pengarna av de medlemmar som felaktigt har fått reparationerna utförda på föreningens bekostnad.

tractors
2008-04-19, 10:45
Detta svar har jag hoppats på och tycker att det är så självklart. Jag tror inte att det är frågan om jättebelopp (tot kanske 5000:-) men i det här fallet har storleken ingen betydelse. Vi har det lite tufft ekonomiskt och nyligen har vi fått höjd avgift. Tycker att livet blir enklare om alla följer reglerna. Att vara slarvig med egna pengar må vara tillåtet men inte med andras. Nu skall jag på ordinarie föreningsstämman föreslå detta. Det kan jag väl ta upp i samband med genomgången av förra årets ekonomi.

stephan
2008-04-19, 12:49
År 2003 kom lagen om att kranar, packningar och liknande ska underhållas av den boende. Innan var det föreningen som skulle stå för detta underhåll av ursprungsinstallationer (problem om den boende själv hade bytt till exempel engreppsblandare).

Som vanligt var de flesta styrelser sent ute med att skriva om och besluta om nya stadgar.

En synpunkt på detta är också att fråga sig om det är lönande för föreningen att låta den boende ta tillexempel packningsbytesansvaret?

Detta medför troligen höjda vattenkostnader för hela föreningen?

Men....... om nu styrelsen låtit förvaltaren göra reparationer i de boendes lägenheter skall väl inte de boende straffas?????

Helt fel att föreslå att de ska betala i efterskott (om de inte handlat i vetskap om detta).

Vad har styrelsen för avtal om fastighetsskötsel är den första frågan?
Om det är i sin ordning och förvaltaren gjort fel enligt avtal är saken "biff", förvaltaren ska ta kostnaderna.

Firmatecknaren som attesterat förvaltarens fakturor avseende detta ska ställas till svars för felaktig utbetalning i det fall det är så.

Francois
2008-04-19, 17:20
Jag tycker inte att det är fel att fråga om pengarna tillbaka i efterskott. En styrelse kan mycket väl kontakta en boende och förklara att styrelsen gjort fel, och att felet måste rättas till. Inget konstigt med det (jo, ibland kan det vara konstigt, t.ex. ifall en boende köper en grej i tro att föreningen ska stå för kostnaden, men inte skulle köprt grejen om han hade vetat att föreningen inte stått för kostnaden).
I alla fall, en styrelse få göra fel ibland och få ångra sig. Det hopaps jag att den intelligenta medlemmen kan förstå.

schrapet
2008-04-21, 09:54
Om föreningen har normala stadgar där det står att lägenhetsinnehavaren ansvarar för reparation av yttre rör och ledningar tillhörande lägenheten så borde väl den tekniska förvaltaren känna till det! Kolla upp vad som står i avtalet med förvaltaren. Förvaltare är ju som alla vinstdrivande och kan uppfatta vissa paragrafer som affärshämmande. De vill ju gärna att man anlitar dom för smärre jobb och tycker nog INTE att det är fel om medlemmar kallar på dom i föreningens namn. För över tio år sedan sa våran förening upp ett fastighetsförvaltningsavtal där det stod luddiga meningar som "löpande underhåll".
Förvaltaren ansåg att denna hade rätt att utföra mindre jobb och fakturera föreningen extra utan att först fråga styrelsen om lov. :15://SP