handdator

Visa fullständig version : Öppen spis i bostadsrätt - Vem ansvarar för reparation och kostnader?


tractors
2008-04-19, 08:36
I vår privata brf har de större lägenheterna öppen spis. Våra två hus är från 1950 talet och spisarna är mycket vackra. Men fungerar dåligt. När vi eldar luktar det rök i trapphuset och i hissen. Så pass mycket att det är störande och vid ett tillfälle blev brandkåren hitkallad. Vi har ordning på OVK och har även haft besök av sotaren för sotning och koll av draget.

Vem har nu ansvaret och nöjet att stå för reparation och kostnader?

Jag har för egen del för mig att jag som medlem har ansvaret upp till spjället.

Tacksam för synpunkter.

j.a
2008-04-19, 10:35
Om inte era stadgar säger något annorlunda är praxis för kakelugnar följande.
(Notera dock att kakelugnar användes för uppvärmning och inte huvudsakligen av estetiska skäl)

Den medlem som vill använda sin kakelugn måste bekosta provtryckning av kanalen och, i förekommande fall, de rör som behöver läggas i kanalen om denna inte är tät.

Skälet som anförs är att det idag finns radiatorer för uppvärmning och att kakelugn i dagsläget i sådant fall bara används av estetiska skäl. Föreningen ansvarar för uppvärmningen och denna är tillgodosedd genom fjärrvärmen.

Peter B
2009-01-20, 13:07
Skälet som anförs är att det idag finns radiatorer för uppvärmning och att kakelugn i dagsläget i sådant fall bara används av estetiska skäl. Föreningen ansvarar för uppvärmningen och denna är tillgodosedd genom fjärrvärmen.
Det skulle vara intressant att veta var (och hur) detta "anförs".
Finns det någon generell regel eller praxis formulerad i någon allmängiltig reglering, eller är det att förstå som att man framför det som ett argument bland andra för att t ex renovering av öppen spis inte tillhör dem som rör lägenhetens grundläggande funktion, utan är att betrakta som lyxrenovering eller åtminstone standardhöjning?

totiki
2009-01-20, 13:53
En öppen spis har inte samma möjlighet till drag som t ex en kakelugn. Man måste själv pröva sig fram till vad som fungerar bäst, kanske öppna ett fönster eller en balkongdörr.

En öppen spis fungerar överhuvudtaget dåligt. En idiotisk idé från människans förhistoria som levt kvar. Man ville flytta lägerelden inomhus, jmfr. med en Tipi eller samernas Kåta.

Det är också omöjligt att bygga om den öppna spisen så att den fortfarande är en öppen spis för att erhålla bättre drag. Då blir man tvungen att bygga om den till "stängd" spis eller braskamin eller liknande.
Man kan göra ett tillopp för sekundärluft utifrån (vilket är mycket bra i en braskamin för det höjer verkningsgraden) men det är knappast föreningens kostnad, fast kan eventuellt förbättra draget. Det beror lite grann på rummets övriga omständigheter.

//Totiki, med ej uthämtat gesällbrev från 1979 som kakelugnsmakare och 7 års lärlingstid.

Gusten
2009-01-21, 11:44
En sak som eventuellt kan påverka föreningens underhållsskyldighet kan vara om lägenheterna med öppen spis har högre andelstal/årsavgift (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) pga den öppna spisen.
SBC har konstaterat att frågan inte är rättsligt prövad i bostadsrätt.

När det gäller hyresrätt har Hovrätten funnit att hyresvärden inte är skyldig att underhålla rökgång som inte används för husets uppvärmning.

I mitt hus har vi med öppen spis samma andelstal som de som saknar öppen spis. Där har jag själv bekostat en tätning av rökgången. Tätningen blir dyrare ju längre ner i huset lägenheten ligger.

totiki
2009-01-21, 13:06
Jag uppfattade det som att sotaren provtryckt och inte utfärdat något eldningsförbud. Var det fel?

Är det läckage i kanalen? Har brandkåren ryckt ut? Och sotaren har ändå inte utfärdat eldningsförbud?
Eller finns det ett eldningsförbud?

På denna tråd finns mer info, frågan har diskuterats tidigare;
Höjning av avgift i brf för öppen spis? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5643)