handdator

Visa fullständig version : Roterande ordförande i brf?


BigM
2009-02-23, 21:19
Kan man ha roterande ordförandeskap i en Brf?
Tanken bakom är att inte ha ständigt samma ordförande och att fler ska få prova på det. Vår ordförande är oerhört kompetent men vill trappa ner och då kom jag på att inom Eu:s ministeråd kör man med roterande ordförandeskap.

Vår föreningen är liten och ingen är väl direkt sugen på att vara ordförande.

Tror ni det kan gå?

totiki
2009-02-24, 09:28
Jo, det kan man ha om man beslutar sig för att välja om ordföranden varje år. Kortare tid är nog svårt att tänka sig. I andra typer av föreningar jag känner till är det vanligt att sekreteraren och kassören är poster som anses behöva ha lite längre tid på posten.

Jag anser det vara en bra idé att låta fler i föreningen sätta sig in i vad ordförandens insats består i. Det leder till större förståelse för vad styrelsen uträttar. Och hjälper medlemmarna att ställa berättigade krav på sina styrelser.

Be den avgående ordf. att skriva en lathund för postens uppgifter. Det är bra om varje styrelsemedlem kan göra det. Så mycket enklare att byta personer i styrelsen och mindre motstånd bland medlemmarna att åtaga sig uppgifter om de vet vad i de består.

Vi använder också en åtgärdslista där vi skriver upp vad som är på gång. Exempelvis avtal med negativ avtalsbindning, sådana där man måste säga upp dem för att inte få automatisk förlängning. På det viset kan de upphandlas inför varje ny period. Påminnelser om att banklånen måste behandlas på samma sätt. Och dessa påminnelser följer med åtgärdslistan även om det är 3-5 år innan detta händer, endast för att de inte skall glömmas bort (t ex. för att det valts nya styrelser under tiden).

stephan
2009-02-24, 10:00
Totiki skriver:
Jo, det kan man ha om man beslutar sig för att välja om ordföranden varje år. Kortare tid är nog svårt att tänka sig.

? Är det inte så att "ny" ordförande väljs varje år vid det konstituerande styrelsemötet oftast direkt efter föreningens årsstämma?

Jag hittar inget som inte stödjer Big M:s förslag om att byta ordföranden oftare. Det är styrelsen som genom ett konstituerande möte väljer ordförande och andra poster inom styrelsen.

Det betyder att det går bra att omkonstituera sig tillexempel efter ett halvår, och på så sätt låta 2 styrelseldamöter "prova på" att vara ordförande vilket verkar vara syftet med B M:s ide?

Det som är det viktiga i detta är att man då måste skicka in ny registerering av styrelsen till Bolagsverket, annars finns inga hinder.

Om man fullför en sådan här ide är det viktigt att förankra detta hos medlemmarna. Lättast gör man detta på en årsstämma.
Styrelsen kan tillochmed ha en motion om detta.

Ett annat alternativ som troligen inte medför så mycket merarbete är att man kallar till en extrastämma efter halva årsmandatperioden för styrelseledamöterna.

För övrigt anser jag det är en bra ide, och hoppas BigM:s förening finner en bra lösning på styrelsearbetet.

Totikis beskrivning av ordförandens lathund, verkar också "gångbar". Men....
är det inte så att hela styrelsen bör ha en arbetsordning som är käns även för medlemmarna. Detta tror jag är mycket sällsynt i bostadsrättsföreningar.
Medan det är vanligt hos företag och andra orgnaisationer.

Men denna enkla demokrati och öppenhet har väl aldrig fallit Riksbyggen, HSB och SBC på läppen?

Varför, jo deras demokrati handlar om att hålla medlemmarna "kort" och låta styrelserna köra över sina medlemmar..

clabbe
2009-02-24, 10:57
Tråkigt nog kostar det 700 kr för varje gång man vill ändra registrering hos Bolagsverket.

totiki
2009-02-24, 11:47
Jodå, Stephan. Det går bra att göra oftare som du säger. Vad jag menar är att det tar lite tid att sätta sig in i posten och att ett år kanske är lämpligare än 6 månader.
Ifall det är större pågående projekt på gång kan det bli lite mycket "överlämnande", planer och annat som pågår i "huvudet" kan bli svårare att få iväg i pipe-line.
För styrelseproffs är detta givetvis inget problem.

Sen kan stadgarna se lite olika ut. Ibland väljer man ordf. separat och låter denne konstituera styrelsen, ibland styrelse som konstituerar sig själv. Det andra är väl det vanligaste och det är då också det vanligaste att ordf. sitter kvar på samma post.

Ofta har också stadgarna tidsbestämda perioder för olika styrelseledamöter, för att alla inte skall bytas ut samtidigt, vanligt är att ordf. väljs på två år. Men detta är givetvis upp till stämmorna i varje förening att ta ställning till. Dock kan det innebära stadgeändringar med tillhörande motioner o s v. för att genomdriva detta.