handdator

Visa fullständig version : Störningar i brf - Rådvill, finns det någon som kan hjälpa?


en till som är trött
2009-02-23, 18:24
Bor i BRF på bv. Det finns en enorm lekborg ca 30-40m utanför vårt sovrum. Vi blir väckta från 7 på morgonen till mitt i natten av oljud, senast var i fredags natt vid halv två, då ett ungdomsgäng stannat till vid lekborgen för att umgås.

Föreningen har tagit ner så mycket träd runtikring de senaste åren så att ljudet nu studsar rakt mot vår vägg/fönster, det låter som de står vid sängen och leker, skriker och pratar. Sände brev till styrelsen att vi stördes i stort sett varje dag, utom regn- och rusk dagar. Ordf. svarade att man ska ringa polisen om man störs från ljud som kommer utifrån eftersom det är en kommunsak. Vi ringde naturligtvis inte polisen så fort ett barn skrek eller ungdomar stannande till på natten, utan vi kontaktade kommunen, men de svarade att det är styrelsens ansvar eftersom både lekborg och mark är föreningens.

Styrelsen vill nu få det till en stämmofråga, men vi anser att det ligger i deras uppdrag att medlemmar inte störs så att de ens kan sova eller vila ut i sitt eget hem. När vi frågar styrelsen om fakta så snäser de av oss, per e-post, och svarar med att allt står i stadgarna.

Saken hör till att det är endast ordförande som har svarat, fast vi bett de andra i styrelsen om vad de tycker att vi ska göra (ingen vågar väl.).
Helst vill vi få lekborgen flyttad till vår fotbollsplan, det andra förslaget är att få upp någon bullerplank som suger upp ljuden. Annars så trivs vi bra i vår lägehet och vill inte flytta i första taget.

Vad ska vi göra i nästa steg, vad tycker ni?

schrapet
2009-02-25, 13:39
Jag känner inte till bakgrunden varför er Brf har en lekborg på ert område men den skvallrar nog om att ni är en stor förening med en del barnfamiljer. Jag tycker att ni skall lämna in en motion till stämman med förslag på vad er förening skulle kunna göra för att minska ljudnivån så att alla på stämman blir varse och inte bara styrelsen. Det kanske finns fler som tycker som ni !!

Cariya
2009-03-01, 11:38
"Störning från 7 på morgonen till mitt i natten."
Vet inte om det innebär att ni själva sover på dagarna?

Stöningar på dagtid är nog mycket svårt att göra något åt om ni inte flyttar lekplatsen. En ågärd kan vara att ni själva bekostar att sätta in 3-glas med bättre energiglas i era fönster mot lekplatsen. Är det fler som blir störda så kanske ni kan gå samman om detta.

Störningarna på natten av ungdomsgäng som uppehåller sig på platsen handlar väl om att i första hand tala med ungdommarna eller i andra hand göra det mindre "mysigt" för dem att hålla till där. Störningsjour eller polis brukar efter några gånger få ungdommarna att byta ställe. Om detta är juste mot ungdomarna och/eller de som får ta emot dem när de byter ställe, är en annan fråga.

En tredje lösning kan även vara att på fasaden montera en kraftig belysning som efter skymningen aktiveras av rörelser på lekplatsen.

Francois
2009-03-02, 09:36
Styrelsen vill nu få det till en stämmofråga

Jag tycker att din styrelse har ett utmärkt förslag. Ett beslut på denna stora ändring, att flytta på en lekplats, kan mycket väl tas på en stämma. Jag förstår inet varför du är emot detta.

en till som är trött
2009-03-02, 22:33
Styrelsen har väl ett visst ansvar för medlemmarna att de inte blir störda i sitt boende? Det är de som monterat upp lekborgen. Det dem som fällt ner träd och buskar, så att ljuden från lekborgen förstärkts genom att det studsar mot vår vägg. Vår situation beror på deras handlande.
Om man lämnar in en motion så är det kanske 98% i föreningen som inte störs eller kanske inte ens bryr sig om lekborgen, eftersom dem inte har den vid sitt hus. Så hur stora chanser har man med en motion, om styrelsen dessutom redan tycker att vi är "besvärliga"? men vi sänder en motion, så att övriga i föreningen ser hur vi upplever det hela. Redan nu vet vi att det är fler som störs.

Trötter
2009-03-08, 13:58
Bränn ner skiten en natt men lämna inga fingeravtryck eller andra spår på platsen, polisen kommer inte prioritera en sådan skit sak som en dåligt placerad lekanläggning.:1:

Var noga med att det inte existerar någon som helst risk för spridning.

Ett andra alternativet är att såga ner anläggningen eller sabotera den så den utgör en fara och därmed skall avhjälpas enligt.

3 kap.
3 § Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande
anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom
på offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.

Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på
offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak,
rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt
att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller
egendom kommer att skadas.

Ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar
på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på
någon annan grund är i ägarens ställe.