handdator

Visa fullständig version : Vem ska betala elarbete för utelampa till bostadsrätt?


Ullis E
2008-04-18, 21:53
Under byte av fasad på min bostadsrätt har man tagit bort en lampa + ett eluttag som satt ute på fasaden. Föreningen skall stå för elarbetet för lampan. Skall dom även stå för att eluttaget hamnar på plats igen ? Lampan som satt på ut sidan håller knappt ihop Skall jag stå för den kostanden om det behövs en ny?

Francois
2008-04-18, 23:23
Min gissning är: om du hade själv satt upp den (lampan + eluttag), borde du tagit bort den innan renoveringen. I vilket fall som helst är lampan och eluttaget ditt ansvar. Om entreprenören som renoverat varit slarvig, och gjort sönder lampan och eluttaget, borde de fixa en ny för dig.

Men om det handlar att bara att skruva i 2 skruvar för att eluttaget ska sitta fast igen, borde du kanske göra det själv (om du kan), istället för att kräva att föreningen gör det, vilket kan kosta mycket mer än om du fixar det själv.

stephan
2008-04-19, 07:14
Konstig fråga, konstigt svar, ellr ofullständiga fakta?

Fasaden är föreningens, så långt allt klart.
Sedan kan det ha gjorts överenskommelser i föreningen pm utebelysning?

Innan jag vet mer kan jag bara svara att om det var så att du betalade för elen som eluttaget gällde, det var din lampa etx, så skulle styrelsen informerat vad som gäller innan entreprenören påbörjar fasadrenoveringen..

Ullis E
2008-04-21, 22:04
Har egentligen inte fått någon info om el + lampa innan mer än att fasaden skall bytas ut och att dom tar bort allt med el och lampan! Jag har inte själv satt dit något eluttag, utan det fanns vid övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Varför jag frågar är för jag undrar om jag själv måste stå för kostnaden att sätta dit eluttaget igen. Jag har köpt elgrill, högtryckstvätt m.m ! Och använder det ofta. Ordföranden i styrelsen lämnar alltid felaktiga svar och bryr sig inte!

Francois
2008-04-21, 22:23
I vår förening är allt som hänger på fasader den boendes ansvar, även om de ställdes där när huset byggdes.
Jag tror att din styrelse måste bestämma sig på hur de ska hantera eluttagen. Om ni har en stämma innan renoveringen, kan du skriva en motion där du beskriver hur du vill ha det.
Jag är nyfiken på en sak: är det svårt för dig att ta bort eluttaget och ställa tillbaka efter renoveringen? Om inte, är det inte bättre att hjälpa din styrelse och bidra med en egen liten insats?

Ullis E
2008-04-23, 19:50
Renoveringen är redan i gång ! Och jag är ensamstående mamma och har stora problem med att fixa elgrejer ! Jag tycker det är märkligt att man kommer hem en dag och lampa + mina elsladdar är avkapade!

Jag förstår att lampan ligger på mitt ansvar men inte att dom kapar min sladd till eluttag och inte återställer det. En sak är om sladden funnits kvar och jag kunde köpt tjänsten för att sätta dit mitt uttag igen. Men det tycker jag är märkligt att jag skall behöva göra också ! Jag gör det jag kan naturligtvis ! Men el och snickeri m.m är inte min grej !

Är det så att jag måste återställa det själv ? Även om jag inte kan och har råd?

Trötter
2009-06-01, 11:06
Detta är inte så enkelt att svara på. Men om det är så att installationen fanns när föreningen bildades så borde den återställas till ursprungs skicket om inte styrelsen har fått mandat att avlägsna dessa vid en stämma eller liknade.

Du kan titta i den ekonomiska planen om det finns någon notering kring detta eller underhållsplanen om det finns någon rekommendation angående belysningen och eluttaget.

Fråga: Är det fler som har denna installation på fasaden i föreningen.

Om det är fler som har installation så kan du diskutera detta med övriga medlemmarna i föreningen och se om det finns fler som är av samma åsikt som du. Är ni en majoritet som vill ha detta med el och belysning så är det bara att ge styrelsen i uppdrag att fixa detta eller avgå.

Till sist angående vem som skall betala, jag är ganska säker på att föreningen får stå för kostnaden och det innebär att medlemmarna får betala.

MikHo
2009-06-01, 14:04
Om installationen fanns uppsatt innan renoveringen och inte bröt mot de lagar som finns ( till exempel: ojordat uttag utomhus ) så skall detta återställas om renoveringen har upphandlats enligt ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentrepenad) reglerna.

Har AB använts blir föreningen skyldig att "ta hand" om återställningen. Såvida installationen är regelmässigt gjord från början.

men det är ganska knapphändig information i ärendet och det kan finnas detaljer som ändrar förutsättningarna.