handdator

Visa fullständig version : Stämma, beslutsmässig


andersenils
2009-02-18, 18:54
När är stämman beslutsmässig (hur många medlemmar måste rösta)?
Är det reglerat i lag om ekonomiska föreningar eller kan man bestämma det i stadgarna?


För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Specifikation av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61) - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116) - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-stamma2.pdf) - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma (http://hotpot.se/hsb-klander-svar.pdf)
Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120) - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9826)
Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10016)

Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989)
Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13959)

Antal röster på stämma i en brf om par äger två lägenheter. Har storleken på andel betydelse för rösträtten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500)

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14246)

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9656)

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7471)

totiki
2009-02-18, 19:00
Stämman är alltid beslutsmässig efter att en röstlängd upprättats, justeringspersoner utsetts.

andersenils
2009-02-18, 19:14
Förutom formalia så påverkas inte beslutsmässigheten av antalet medlemmar på stämman?

Myggan
2009-02-19, 15:26
Styrelsen kan ha "egna" stämmor om det är så att den har lyckats med att se till så att ingen medlem förutom styrelsen kommer.
Ganska vanligt att en styrelse mobbar, trakaserar, hånar medlemmar till den gräns att ingen vanlig medlem orkar gå på stämmor.

:78: