handdator

Visa fullständig version : Ekonomisk plan för brf, etc - Kan någon ge vägledning?


Trötter
2009-02-18, 15:34
Jag har funderingar om att kontakta revisor, Länsstyrelsen, alternativt en opartisk Jurist.

Detta är det som ligger bakom en del av turerna i föreningen

Jag har under en längre period efterfrågat föreningens ekonomiska plan vilket ej har hörsammats av varken styrelsen eller HSB, med att HSB uppger att den har inte vi och styrelsen hävdar att den finns på HSB.

Under styrelsens mandatperiod 2008 och fram till extrastämman 2009, Så har detta hänt i föreningen.

Vid styrelsens konstituerande möte som har uppgetts ägt rum i anslutning till ordinarie stämma 2008 har detta inträffat. Två st av de medlemmarna valda ledamöterna har ej kallas till detta möte för att konstituera styrelsen.

I och med att styrelsen konstitueras ska det registreras på Bolagsverket, vilket inte har skett. Den senaste registreringen av föreningen dateras till 2007.

Under mandat perioden har två av styrelsens medlemmar slutat. Det som jag anser, är att det åligger styrelsen att arbeta för att ersätta vakanserna alternativ att suppleanter träder in för vakanserna i styrelsen detta har ej skett. Det finns uppgifter om att suppleanten ej gets möjlighet att delta vid ett beslutande styrelsemöte under hösten.

Vid extrastämman 2008. Detta möte föredrogs av ordförande. ordförande tog ett beslut att stryka punkten om att pröva ansvarsfriheten för styrelsen med motivationen, jag har varit i kontakt med expertis inom HSB. Samt att ordförande uppgav att detta beteende är lagvidrigt att pröva ansvarsfriheten vid en extrastämma samt att det inte finns stöd i stadgan. ordförande redogör för att ansvarsfriheten endast får prövas vid ordinarie stämma vilket jag motsatte mig starkt.

Jag har även fått uppgifter om att det hände något med föreningens dispositionsfond för några årsedan och jag har försökt att få klarhat i detta men ej lyckats. Alternativa orsaker "INSYNS SKYDD" eller sekretess.


Kan jag ställa till med mer skada en nytt om jag driver detta vidare.

totiki
2009-02-18, 16:19
Såvitt jag vet finns den ekonomiska planen registrerad på bolagsverket. Det skall gå bra att begära ut den därifrån mot en smärre avgift.

Trötter
2009-03-23, 15:40
Jag har beställt en ekonomisk plan från Bolagsverket.

Denna plan enligt Bolagsvekt är upprättad 1948 och aldrig reviderad så detta kommer med största sannolikhet vår förening göra. Kostnad enligt HSB för att skriva om vår ekonomiska-plan är över 50 000 kr. Detta är fel

Admin
2009-03-28, 16:54
Samt att ordförande uppgav att detta beteende är lagvidrigt att pröva ansvarsfriheten vid en extrastämma samt att det inte finns stöd i stadgan.

Det är alls inte lagvidrigt på något sätt att pröva ansvarsfriheten på en extrastämma.
Bestämmer medlemmarna att ansvarsfriheten ska prövas på extrastämman så ska detta ovillkorligen ske.
Varken styrelse, styrelseordförande eller mötersordförande har rätt att ändra på detta!

Ansvarsfrihet kan nekas av många olika saker, och det är inte alltid man behöver årsredovisningen som grund för beslut om ansvarsfrihet.

Du kan inte ställa till med någon skada, vad jag kan se, genom att driva dina frågor vidare. Tvärtom, det handlar om öppenhet och att alla ska veta vad som gäller. Det är bara nytta förenat med detta. Men ofta blir man inte uppskattad om man engagerar sig.

totiki
2009-03-30, 12:09
Jag har beställt en ekonomisk plan från Bolagsverket.

Denna plan enligt Bolagsvekt är upprättad 1948 och aldrig reviderad så detta kommer med största sannolikhet vår förening göra. Kostnad enligt HSB för att skriva om vår ekonomiska-plan är över 50 000 kr. Detta är fel

Det låter som en bra idé att revidera den ekonomiska planen. Det har hänt mycket sedan 1948. En sådan grundlig besiktning borde alla föreningar göra minst var 50:ionde år.

Det är möjligt att HSB tar 50.000:- pix för det. Men det har vi ju förstått att HSB har en faktureringspolicy i särklass. Det finns ett flertal fristående bolag som kan hjälpa er med detta för en mycket lägre summa. Storstaden värdering är en, ISS en annan och det finns många fler.

Trötter
2009-03-30, 14:19
Det går inte att hitta den ekonomiska planen på Bolagsverket. Jag har fått vända mig till Länsstyrelsen för att se om den finns där, och det vet ju alla. Länsstyrelsen brukar ju inte vara speciellt effektiva i sitt arbete så det blir nog till vänta.

Att upprätta en ekonomisk plan kostar bara gransknings arvode av två godkända granskare, kostnaden som jag har hört ligger på ca 1500-4500 kr för granskningen av planen. Jag kommer att skriva revideringen av planen själv.