handdator

Visa fullständig version : Påverka beslutsfattare


Trötter
2009-02-18, 11:47
Detta har delgets beslutsfattare i den SVENSKA riksdagen

Och jag hoppas fler försöker påverkar våra beslutsfattare för att få tillstånd en förändring vad gäller Firmorna som förvaltar föreningar. Det behövs någon typ av konsument skydd vad gäller bostadsrättsföreningar.

Meddelande till beslutsfattare: Hej
Jag har varit aktiv i styrelsen inom den brf där jag är en av 12st delägare, pga. att det inte krävs några som helst förkunskaper eller krav på att skaffa dessa kunskaper angående lagar och regler runt en ekonomisk förening, så besluta jag mig för att inte utsätta mig för eventuella rättsliga påföljder och lämnade mitt uppdrag i styrelsen.

När föreningar beslutar i ärenden rörande medlemmars ekonomi så finns det ingen plikt i att informera medlemmarna samt att insynen är obefintlig i styrelsens arbete. Det som jag har tagit till mig av är att brf bör bedrivs som demokratier och då anser jag att det ska finnas en skyldighet enligt lag att allt som styrelsen beslutar i ska vara tillgängligt för medlemmarna i föreningen, då förutom personuppgifter av känslig karaktär. En del föreningar i Sverige arbetar på detta sätt men långt ifrån all har jag fått en känsla av.

När det gäller förvaltare
Förvaltningsförtag som har som affärs ide att förvalta ekonomiska föreningar av karaktären brf. Så anser jag att dessa skall regleras med lagstiftning, att dessa företag inte ska kunna knyta till sig föreningar genom "medlemskap" många av dessa förvaltare utnyttjar föreningarnas okunskap genom desinformera och sprida propaganda inom föreningar för att vilseleda och skrämma medlemmar till underkastelse för att få egen ekonomisk vinning i sak . Detta är en ut studerad affärs metod hos många av dessa företag.

Till sist så är det vanliga medborgare som driver och är ansvariga för betydande värden i samhället vad gäller infrastruktur i bostäder, så ni beslutsfattare var vänliga och beskydda dessa genom att göra regelverket stramare och tydligare.

Med Vänliga Hälsningar
Missnöjd bostadsrätts innehavare
TRÖTTER

stephan
2009-04-08, 18:59
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1527390/de-skickar-bajs-till-politiker

Eon kommer att för att påverka deras intressen skicka bajs till politikerna .

Vad skall man skicka till HSB, för att de skall tillvarata medlemmarnas intressen?