handdator

Visa fullständig version : Poolbygge i brf


Susannea
2009-02-17, 23:11
Jag har bett min styrelse om tillåtelse att låta gräva ner en pool på tomten, tillhörande min bostadsrätt. Jag fick svaret ett det var tveksamt med att de skulle ta upp det på nästa styrelsemöte.

Vilka argument kan finnas mot? Jag har för avsikt att inhägna med plank. Det är det fler i området som har. Med bygglov så går ju det rätt till. Jag bor längst ut i en kedjehus länga och hade tänkt att anlägga poolen i det hörn av tomten där det inte finns några fler hus. Bara skog sedan.

Är det rimligt att de ska säga nej? Kan man överklaga till högre instans?

Kanske någon här som vet vart jag kan vända mig för svar?

Trötter
2009-02-18, 08:55
Hej som jag ser på det. Om det är så att det ingår en bit tomt i anslutning till bostaden så borde det regleras på samma sätt som om du gör ändringar i bostaden så länge det håller sig inom kommunens regelverk, kolla med kommunen. Kolla även hur er stadgan är utformad når det gäller tomtytan.

j.a
2009-02-18, 09:10
Om er tomt utgör en del av bostadsätten gäller samma regler för förändring av tomten som för övriga delar av er bostadsrätt (dvs 7 kap 7 § BRL). Utöver kraven i denna bestämmelse kan i vanlig ordning vissa större förändringar kräva bygganmälan eller bygglov.

7 kap BRL
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar...
... 3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen...

Det är alltså fråga om punkt 3 i bestämmelsen. Frågan är dels om det är en väsentlig förändring av lägenheten och dels (enligt andra stycket) om ger påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.