handdator

Visa fullständig version : Alla motioner till HSB Malmös årsstämma


Admin
2009-02-16, 13:56
Samtliga motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 ligger nu ute på HSB Malmös webbplats.

Denna motion till HSB Malmös årsstämma 2009 gillar jag;
Borttag av motions-, yttrande- och förslagsrätt för medlemmar (http://www.hsb.se/content/1/c6/14/23/00/Brf_Eriksdal_stadgeandring.pdf)

Skriven av en fullmäktigeledamot och en styrelsesekreterare (som förmodligen aldrig ens varit på ett fullmäktigesammanträde) i täten för de odemokratiska krafterna.

Jag gillar motionen eftersom den visar både hur låg kompetensen är och hur illa ställt det är med de antidemokratiska krafterna inom HSB.

Det blir också komiskt av att en av de två som står för motionen inte ens är fullmäktigeledmot. Han har bara undertecknat en motion som t.o.m. tar bort motions-, yttrande- och förslagsrätten för honom själv. Fullmäktigeledamoten vågade inte stå för sin motion ensam.

Dessa två nissar har aldrig skrivit en motion tidigare, och lär aldrig göra det igen, med mindre än att det handlar om att försöka minska demokratin på olika sätt.

Den för fullmäktige viktigaste motionen
Man kan bara hoppas att de är ensamma om att tro att detta låter sig göras, så att denna motion kan betas av snabbt.
Tyvärr är det nog så illa att fullmäktigesammanträdet kommer att fastna ganska länge på denna motion. Detta dels pga ett mindre antal fullmäktigeledamöter som inte begriper bättre och dels pga resten av fullmäktige som inte förstår att de måste stoppa de antidemokratiska krafterna... med kraft!

Inget engagemang är inget problem, och alla former av engagemang ska stävjas!
Det har skrivits i snitt ungf. en motion om året, men ingen har sett denna totala brist på engagemang som ett problem.

"Explosion" av antalet motionärer... 4 st
Nu är det rekord i år då det utöver fyra stycken som tidigare skrivit motioner tillkommit hela ytterliggare fyra motionärer.
Det är klart att denna "explosion" av antalet motionärer till ett tiotal gör dem nervösa.
Det ska gå tillbaka till som det fungerade tidigare, när engagemanget bland fullmäktige var noll och i princip inga motioner skrevs.

Hur tänker de?
De två motionärerna ovan kan väl ändå knappast ha undgått att lagen gör deras förslag omöjligt, men precis som i deras egen förening så tror de tydligen att lagen inte gäller. Lite svårt att förstå hur de tänker...

Vad kommer HSB Malmös styrelse att svara?
Det intressanta med denna motion är vad HSB Malmös styrelse kommer att svara.
Att bara ta avstånd från motionen räcker naturligtvis inte.
Om inte HSB Malmös styrelse tydligt visar sin avsky för dessa antidemokratiska krafter så är HSB Malmös styrelse bara en del av dessa.

Francois
2009-02-16, 14:31
På vilket sätt gör lagen detta omöjligt?


Hur tänker de?
De två motionärerna ovan kan väl ändå knappast ha undgått att lagen gör deras förslag omöjligt, men precis som i deras egen förening så tror de tydligen att lagen inte gäller. Lite svårt att förstå hur de tänker...

Admin
2009-02-16, 14:35
Har du lyckats missa detta, Francois?
Vi har ju diskuterat detta en hel del innan (vilket är ungefär samma som konstaterades på HSB Malmös årsstämma 2008).

Som medlem har man enligt lagen motionsrätt, och inom HSB finns det ett dubbelt medlemskap som gör att alla medlemmar i en brf också är medlem i den lokala HSB-regionen!

Francois
2009-02-16, 14:38
Jag har inte missat nåt! Ville bara att du skulle vara övertydlig för de andras skul :4:

Admin
2009-02-16, 16:17
Ja, det har du väldigt rätt i.

Detta faktum att en medlem i förening per automatik har motionsrätt kan nog aldrig upprepas tillräckligt ofta.


Kan förvarna om att jag nu fått svaret från Blanca Kruljac med anledning av klandret av HSB Malmös årsstämma 2008.

Blanka Kruljac har t.o.m. använt sig av vad jag skrivit i detta forum till HSB:s försvar!!!

Det är lustigt att Blanka inte förstår att dessa utdrag från mina inlägg (och andras) bara är till min fördel. Dvs det hon försöker vända till min nackdel visar bara tydligare på vilka fel HSB Malmö begått.

Jag har bara hunnit skumma igenom det Blanka skrivit, och vad jag sett så här långt så är det, precis som jag redan visste, bara en massa oväsentligheter och säkert rena felaktigheter.

Men mer om detta senare. Jag lägger ut HSB-svaret successivt med mina kommentarer.

stephan
2009-02-16, 18:15
Den här motionen till HSB Malmös stämma blir mycket intressant att läsa HSB:s utlåtande om?


MOTION 2009-02-01
Till HSB årstämma

Förslaget är att även suppleanter skall omfattas av tystnadsplikt i
styrelsearbetet.
Förslag till HSB årstämma 2009
Bakgrund
Styrelsesuppleanterna omfattas inte av tystnadsplikt.
Motivering
En suppleant som medverkar på ett styrelsemöte utan att vara ersättare får ju höra mycket av
vad en styrelse diskuterar och borde omfattas av samma tystnadsplikt som de ordinarie
styrelseledamöterna gör.

stephan
2009-02-16, 18:26
Motionen som admin här ovan tagit upp är lite magstark?

Att ta bort demokratirätt för enskilda medlemmar låter rent ut sagt för dj....t.

Jag måste också ställa en undran eftersom motionen kommer från en förening.

Hur röstade HSB ledamoten Bengt Skånehamre när styrelsen beslutade att skicka in denna motion?

Kan man hoppas på att han reserverade sig, eller............

Francois
2009-02-16, 18:35
Den här motionen till HSB Malmös stämma blir mycket intressant att läsa HSB:s utlåtande om?


MOTION 2009-02-01
Till HSB årstämma

Förslaget är att även suppleanter skall omfattas av tystnadsplikt i
styrelsearbetet.
Förslag till HSB årstämma 2009
Bakgrund
Styrelsesuppleanterna omfattas inte av tystnadsplikt.
Motivering
En suppleant som medverkar på ett styrelsemöte utan att vara ersättare får ju höra mycket av
vad en styrelse diskuterar och borde omfattas av samma tystnadsplikt som de ordinarie
styrelseledamöterna gör.

Denna motion är däremot inte konstig i sig. Men jag är nyfiken på vad tystnadsplikt för HSB Malmö styrelses omfattar. Är den definierad? I min styrelse har vi definierat vad vi menar men tystnadsplikt. Har HSB Malmö gjort det?

Admin
2009-02-16, 18:37
Det är en bra fråga.

Men hur Bengt lade sin röst för denna motion är något vi aldrig kommer att få svar på.
Styrelsen har gett Bengt Skånhamre från HSB Malmö munkavle, och det finner sig Bengt i, tydligen helt utan att opponera sig mot detta.

Man tycker att Bengt i alla fall borde känna till att motionen är omöjlig att genomföra.

Övrigt:
När jag lägger ut HSB Malmös svar på klandret av årsstämman så kan jag garantera att ni kommer att häpnas över synpunkterna som ibland t.o.m. övergår i rena osanningar som dessutom enkelt kan bevisas som sådana! Det är t.o.m. så helt osannolikt att det är närmast omöjligt att hålla sig för skratt!