handdator

Visa fullständig version : Årsmöte


andersson
2009-02-16, 11:49
Till årsmötet skall vi medlemmar taga ställning till ett otroligt förslag som styrelsen har fått i uppdrag av en motion som en minoritet drev igenom vid förra årsmötet,nämligen att föreningen skall bygga ut och bygga nya balkonger till en kostnad av c:a 15 miljoner.

Vi kommer att drabbas av hyreshöjning på 19%! Detta är enl. ordförande redan klart, innan vi har röstat!!

Vi börjar att misstänka att han räknat med Socialens 8 lägenheter i röstlängden. Dessa personer äger inte sina lägenheter och har enligt min mening inte rösträtt.
Oklart är om Socialen äger dessa lägenheter, men i så fall har ägarna till dessa lägenheter endast 1 röst.

Hur skall vi gå till väga?
I detta balkong-förslag är att de gamla inglasningarna, som inte går att använda, ska erhålla en ersättning på 10.000 kr.
Detta strider väl mot likarättsprincipen. Dessa 10.000 kr ska ingå i det stora lånet och ska betalas även av de medlemmar som inte har någon inglasning.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

Not från Admin
Vissa inlägg här har flyttats till tråden;
Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)

Myggan
2009-02-16, 23:08
Innan ni kommer så långt att ni ska rösta om dessa inglasningar borde du samla dina medmedlemmar till ett möte som du kallar till.
Ta upp frågan med dina medmedlemmar +att du ska se till så att alla som inte kan gå på omröstningen ger en annan medmedlem en fullmakt .

Minst 67% måste rösta "ja" annars så faller hela förslaget.
Se till så att DU blir en av rösrräknarna annars kommer dom att räkna på det berömda HSB-viset.
Dvs "jasidan vann med en röst"

Även om "jasidan" vinner så ska detta dras i hyresnämden för att det är en väsentlig förändring.

Om det finns lägenheter UTAN balkong och dessa inte vill ha balkong så kommer hyresnämden fram till att dessa i vart fall inte ska eller skulle kunda tvingas till balkong.

Om det blir som i detta jag har beskrivit nu så innebär det att andelstalen måste göras om.

Francois
2009-02-16, 23:22
Socialen har 8 röster om de äger 8 bostadsrätter i föreningen. Försök prata med socialen och övertyga dem att rösta nej.

Mitt påstående ovan är felaktigt, som framgår av diskussionen som följer.

andersson
2009-02-17, 09:08
Detta med rösträtt tror jag att det är litet fel. Enligt lagen har man bara en röst även om man äger flera bostadrätter.
Kanske Admin kan klargöra detta lite närmare.

Trötter
2009-02-17, 09:10
Om röster! så ska detta vara reglerat i stadgan.
Om jag inte har helt fel så enligt normalstadgan så är rösterna fördelade på EN fysisk person som står som medlem i föreningen och det är oavsett hur många bostäder personen äger, och det är medlemmen som äger rösträtten inte antal lägenheter. Kolla stadgan och lagen om ekonomiskförening.

totiki
2009-02-17, 09:21
Som ni kan se i 6 kap. 3 § En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål.
Samtycke behövs dock inte vid
1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap., om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller
2. förvärv som görs av en kommun eller ett landsting. Lag (1995:1464).

Så finns det rakt igenom BRL diverse undantag för kommun och landsting genom Lag (1995:1464).

Det innebär inte nödvändigtvis att det påverkar röstetalet, jag har inte tid att se igenom lagen för just detta och nu, men det måste man kolla upp innan man går vidare. Så man är klädd för det bistra klimat man kan råka ut för i frågan. Kommun och Landsting har en förmåga att överskrida regler slentrianmässigt, enligt går det så går det-principen, och i efterhand säga "det hade vi ingen aaaaaning om".

andersson
2009-02-17, 09:32
Inlägget från "Trötter " har jag kollat, och det stämmer.

clabbe
2009-02-18, 06:43
Instämmer om antalet röster. Röstetalet är kopplat till innehavaren, inte antalet ägda lägenheter.

Balkonger är väl vanligtvis värdehöjande så det kan ju vara ett riktigt bra förslag... fast se till att höjningen av årsavgiften enbart landar på de lägenheter som får balkong.
Frågan om någon betalning för inglasningar är svår att bedöma utifrån vad du skriver. Kan du ge lite mer upplysningar om vad som hänt där?

totiki
2009-02-18, 10:00
Nu vet jag inte riktigt vem du vänder dig till?
Och jag förstår inte helt vilket av de två alternativen vi talar om längre?

För kommun och Landsting finns undantag, dessa undantag regleras av det villkor som är ställt mellan föreningen och kommun och Landsting. Detta kan variera från fall till fall och är inte beskrivet i denna tråden vad det gäller detta specifika fallet. Kommun och Landsting är att betrakta som juridisk person.

En person kan som jag nämnde tidigare endast äga fler lgh om dessa befinner sig i samma trappuppgång. En person med fler lgh än en, har fortfarande bara en röst om inte annat sägs i stadgarna. Det är i alla fall så jag uppfattar det.

Trötter
2009-02-18, 10:28
Om man är ett par så kan bara en stå som medlem i föreningen med rätt att rösta och där med ge en röst om nu paret äger två bostäder så är det smart att skriva den ena på en av bostäderna som medlem med rätt att rösta. Det behöver inte var den som äger bostaden juridiskt.

"Här gäller att man har ett avtal mellan paret om ägerförhållandet"
För då har man två bostäder som ger två röster inom familjen. Är man i en familj 11 st och har 11 lägenheter så kan man ha 11 röster inom familjen. Sen vid en eventuell votering i föreningen så är det med största sannolikhet reglerat i stadgan hur många man får biträda eller var ombud. Jag skulle tro att det står i stadgarna att man kan ha ett biträde med sig och endast vara ombud för en medlem mm.

Tilläggsinformation!!!!!!!!!!

Om man investerar eller tänker att investera i någonting så finns det några sätt att gör detta på

1: SPARA TILL DET MAN VILL SKAFFA SIG.
2: LÅNA UPP KAPITALET SOM MEDFÖR EN UTSPRID KOSTNAD ÖVER TIDEN.
3: HAR TUR, MAN HAR PENGAR PÅ BANKEN

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1: VÄNTA MED INVESTERINGEN

2 FÖR ATT BETALA DE ÖKADE KOSTNADERNA SÅ KAN MAN HÖJA AVGIFTEN, ALTERNATIVT SE ÖVER KOSTNADERNA. FÖR ATT SE ÖVER KOSTNADERNA SÅ SKA MAN FÖRHANDLA OM AVTAL MED LEVERANTÖRER AV TJÄNSTER, AVSKAFFA BEKVÄMLIGHETER GENOM ATT GÖRA EN DEL AV ARBETET I FÖRENINGEN I EGEN REGI.

3: UTFÖRA INVESTERINGEN UTAN ATT HÖJA AVGIFTERNA. I DETTA FALL KOLLA OM NI HAR NÅGON TYP AV FOND. KOLLA HUR DEN EKONOMISKA PLANEN ÄR SKRIVEN OM DET STÅR ATT FÖRENINGEN SKA SÄTTA AV KAPITAL I EN DISPOSITIONSFOND ELLER DYLIKT SÅ ÄR DET MÖJLIGT ATT DET FINNS STÅLAR I FÖRENINGEN.

Snacka med styrelsen "om det går". Rådet du skulle kunna ge dem är att utreda hur kostnaderna för investeringen påverkar föreningens ekonomi över en längre period och att de utformar en ekonomisk strategi för investeringen.

Detta arbete bör inte HSB göra.

Mottot i alla föreningar borde vara att använd den kunskap och det engagemang som finns i föreningen SAMT ATT LYSSNA PÅ VARANDRA.

totiki
2009-02-18, 10:37
En tanke angående röstetalet är att hela BRL utgår från generalklausulen och likhetsprincipen till skillnad från andelsägande och andra former av samfällighetstyper. I dessa andra former kan röstetalet variera med andelen, men här skiljer sig bostadsrättsformen från dessa.
Hur ett utslag i hyresnämnden skulle te sig kan man bara spekulera om ifall det inte redan finns ett vägledande beslut i frågan.

andersson
2009-02-18, 10:48
Balkonger är väl vanligtvis värdehöjande så det kan ju vara ett riktigt bra förslag... fast se till att höjningen av årsavgiften enbart landar på de lägenheter som får balkong.
Frågan om någon betalning för inglasningar är svår att bedöma utifrån vad du skriver. Kan du ge lite mer upplysningar om vad som hänt där?

Det står klart för mig att socialens lägenheter har en röst för alla deras lägenheter. De personer som bor i dessa lägenheter är hyresgäster och kan inte rösta om balkongerna på mötet.

Ang. balkongerna. Styrelsens proposition föreslår att de gamla inglasningarna som inte går att använda får en ersättning om 10.000 kr (45st). Den summan 450.000 bakas in i banklånet som alla medlemmar ska amortera av på (även de som inte har inglasning!!). Detta förslag strider enl. min mening mot likarättsprincipen.

Detta är väl ett frikostigt förslag, dessa 10.000 kr som vi får i ersättning får vi betala en gång till via amorteringen till banken!!

Trötter
2009-02-18, 11:02
Hur är det med dessa inglasningar?

Är det medlemmar som har bekostat dessa på egen hand?
Eller är det föreningen som har utfört detta tidigare?

Om det är medlemmar i egen regi som har utfört dessa inglasningar så borde det var de som står för kostnaden.

I fallet om det är föreningen som har investerat i att glasa in balkongerna då är jag övertygad att den ekonomiska belastningen faller på förening.

Är det så att inglasningarna ska avlägsnas så antar jag att dessa är avskrivna enligt en avskrivningsplan, då med för det att det inte finns något värde i kuvösen.

om det är ett normalt underhåll ska inga ersättningar utgå för installationer på de som föreningen ansvarar för. Det kan utgå ersättning på om föreningen behöver ta en enskilds medlems bostad i anspråk av någon anledning för att utföra ett arbete på fastigheten. Om det är så att all drabbas lika så finns det ingen anledning att betala ut någon ersättning.

andersson
2009-02-18, 11:14
Det där med att investera, tycker vi att det blir alldeles för dyrt. Vi är ca 20--talet pensionärer som konstaterat att vi får ca 4.000 kr per hushåll lägre pension plus 8-9.000 kr i årshyra. 12-13000 kr mindre att leva för. Flera medlemmar har även blivit arbetslösa. Detta att investera är ett otroligt dåligt förslag i dessa tider!

Hur är det med dessa inglasningar? Är det medlemmar som har bekostat dessa på egen hand?

Inglasningarna har medlemmarna själva betalat privat.

Trötter
2009-02-18, 11:22
Det förbättringar som ni utför på fastigheten är investeringar.

Att renovera balkonger kallas då för en investering.

Det kommer att medföra att värdet stiger, det är helt avgörande hur styrelsen i föreningen planerar detta arbete ekonomiskt och rent byggmässigt för att det ska medföra så låga kostnader som möjligt för er.

Alla kostnader i föreningen är så kallade rörliga kostnader och går att påverka med undantag av fastighetsskatten.

I detta fall har ej föreningen något ansvar för glaspartierna. Jag antar att de som sitter i styrelsen har glasade balkonger så dom försöker sko sig på er andra i föreningen som ej har galasade balkonger. Så mitt förslag är de som vill ha kvar glaspartiern tar ner dessa och säljer dom på Blocket och ser om det finns ett värde i dessa kvar.

clabbe
2009-02-18, 14:36
Jag måste säga att jag inte förstår förslaget. Finns det 45 gamla balkonger som är inglasade och nu ska dessa rivas helt eller delvis? Är balkongerna utslitna så det finns rivningsbehov? Utslitna balkonger borde inte ha nåt värde så varför ska 45 lägenheter få 10 000 kr var?

I övrigt så är det helt galet om de som inte får balkonger byggda får en avgiftshöjning pga balkongerna. Andelstalen måste ju ändras så att kostnaden för balkongerna stannar hos de som får balkong!

andersson
2009-02-18, 16:48
Förslaget ang. balkonger är att samtliga balkonger repareras och bygges ut c:a 1,5 meter och förses med inglasning samt att det bygges nya balkonger till 18 st ettor samt att dessa får inglasning.Styrelsen föreslår att dom gamla inglasningarna (45st) ersättes med 10.000. per balkong, dessa inglasningarna går ej att använda på dom nya balkongerna.

andersson
2009-02-22, 16:37
Förslaget ang. balkonger är att samtliga balkonger repareras och bygges ut c:a 1,5 meter och förses med inglasning samt att det bygges nya balkonger till 18 st ettor samt att dessa får inglasning. Styrelsen föreslår att dom gamla inglasningarna (45st) ersättes med 10.000 kr per balkong, dessa inglasningarna går ej att använda på de nya balkongerna.

Nu går väl skam på torra land!!!
Styrelsen har skickat ut ett medelande ang. röstningen om våra balkonger. I medelandet talar styrelsen om hur viktigt det är att man besöker detta möte, och om man inte kan komma själv lämnar en fullmakt som röstar efter din mening.
Styrelsen skriver att man på fullmakten ska villkora sin mening! Vi ska ha en sluten omröstnig, och vem ska kontrollera om det står ja eller nej på fullmakten?

Styrelsen tar till vilka medel som helst för att få igenom dessa balkonger. Som nej-sägare är det intressant att se på hur denna styrelse gör bort sig mer och mer! Styrelsen tror att de har att göra med en samling höns. Medlemmarna har till min glädje vaknat mer och mer!

Myggan
2009-02-23, 11:14
Inte får man vilkora en fullmakt?
Se till så att DU blir en av rösträknarna -annars så blåser dom nejsidan till 100%.
Det kan lätt bli att jasidan vinner med 1(En)öst :10:

Så blev det på Myggan Etts omröstning gällande inglasning!
När jag påpekade att rösterna skulle räknas en till gång så fick man höra:"Nu får du ge dig!"

"Vet" att det var mygel med rösterna (Vi var 4 som såg fusket)

Styrelsen hade redan bestämt att det skulle bli inglasning så det va tvunget att fuska.:1:

Om det blir ett nej på din stämma så lovar jag att det kommer en lapp till samtliga som har röstat nej med en anmodan om att rösta ja!

Så fungerar det i HSB.
Hot ,mygel,hot om vräkning om du uttalar dig i tal och skrift!

Otroligt att denna Org har lyckats så länge...
Stå på dig och se till att du får andra medlemmar med dig!