handdator

Visa fullständig version : Bristfällig dränering radhus, vem är ansvarig? - Mögelskada i brf


JonasB
2009-02-12, 22:26
Nyligen upptäcktes en mögelskada under vårt parkettgolv som har fått till följd att vi blivit jättesjuka av möglet. Vi tvingades flytta till en lgh och har nu bott i denna lägenhet under sex månader. Våra saker står kvar i radhuset och väntar på sanering.

Efter många provtagningar och koll av stammar kom det slutligen fram att det HELT saknas dränering runt husen, vilket gör att plattan suger upp all fukt.
För ca 7 år sedan isolerades grunden (platta på mark, huset byggt 1963) och ny panel slogs på husen.
Jag har pratat med de killar som gjorde jobbet och de säger att de endast fyllde igen runt husen utan att lägga ny dränering eftersom dränering inte fanns med i offerten (någon i styrelsen har missat detta eller struntat i det).

Nu har vi haft möte i föreningen angående detta eftersom fler medlemmar upptäckt mögel.
Totalt rör dig sig om 10 radhus.

Till min fråga, styrelsen säger att detta med dräneringen är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ordna och betala?
Det kan väl ändå inte stämma? Jag anser att föreningen ska stå för att alla hus dräneras.

Eftersom den obefintliga dräneringen är direkt orsak till mögelproblemen och vår sjukdom så tycker jag även att föreningen borde stå för sanering av våra saker samt även ersättning för sådana saker vi tvingats köpa nytt.

Tacksam för kommentarer och tips!

Francois
2009-02-13, 09:02
Jag anser att föreningen är ansvarig för att husens stomme inte ska mögla. Om dränering är det enda sättet att se till att husen inte får mögel, borde styrelsen ordna så att dränering utförs. Föreningen har ansvar för alla yttre delar av byggnader, fasader, stomme.
Jag är ganska säker på vad jag påstår, men jag vet inte hur man skulle kunna bevisa det.

Gusten
2009-02-13, 12:16
Detta problem med ansvar för dränering tas upp på sid 199-200 i 3:e uppl av boken "Bostadsättslagen - en kommentar" från Norsteds gula bibliotek.
Där framgår det att vid införandet av 1991 års BRL diskuterades om man skulle införa en möjlighet att ålägga bostadsrättshavaren ansvar för yttre underhåll i BRF-småhus. Man valde dock att tillsvidare inte införa någon sådan möjlighet.

Det borde därför inte vara någon tvekan om att de fuktskadade bottenplattorna är föreningens problem.