handdator

Visa fullständig version : Ordförande-våld


andersson
2009-02-11, 12:42
Brf Palsternackan har skickat kallelse till årsmöte,i kallelsen finnes motioner som medlemmar har skickat in, men som jag befarade har ordföranden sorterat bort min motion om orförande-våld mot min person ang. bråket vid sophuset.Att sortera bort obehagliga motioner kan väl inte vara lagligt? är detta ett fall för Tingsrätten? Motionen är undertecknad av mig plus 6 andra medlemmar.Hur skall vi göra? Årsmötet skall hållas 2009-02-26.

Hoppas på snabba svar MVH Björn

Admin
2009-02-11, 13:17
Det är självfallet inte lagenligt att sortera bort en motion på detta sätt.

Be styrelsen om en förklaring.
Tala om för styrelsen att ni kommer att klandra stämman om inte motionen delas ut.
Dedt blir då styrelsen som är ansvarig för denna onödiga extrakostnad, där det redan från början är givet att styrelsen kommar att förlora målet.

Ha så mycket som möjligt på pränt och/eller inspelat.

maria
2009-02-11, 13:37
Påtala till ordföranden att stämman är inte kallad enligt regelverket i och med att er motion inte är med i handlingarna.

Om motionen uppfyller de formkraven som ni har i er förening, ska den upp.

Ni är sex medlemmar som skrivit under motionen om jag förstår det hela rätt. Om ni inte får en ny kallelse ( och troligen också ett nytt datum) så har ni alltid möjlighet att under själva stämman säga att stämman är inte kalld enligt regleverket och det är ju en av de allra första punkterna i alla dagordningar.

Francois
2009-02-11, 16:49
Jag tycker som Maria, utan att jag tycker att styrelsen ska ta alla motioner till stämman, även motioner som kan bedömmas vara inte enligt rätt form. Det är upp till stämman som en viss motion är så felaktig skriven att stämman inte kan hantera den. Om en motion är så dålig skriven, att styresen inte kan göra ett yrkande, är en mindre viktig sak.

Francois
2009-02-11, 16:52
En tanke till: ordföranden kommer kanske att få stämman att ta beslut att stämman är ändå kallad lagenligt. Därför borde du se till att ha dina anhängare med dig, samt fullmakter från flera som tycker som du.

andersson
2009-02-11, 18:40
Har varit i kontakt med andra medlemmar, och vi konstaterade att det är 2 motioner till som inte är med i kallelsen! Funderar ändå hur jag skall agera.Har varit i kontakt med Tingsrätten i Helsingborg,Dom hade inte hört talas om ett sånt här ärende. Har inte erhållit någon hjälp därifrån.Jag får tacka alla som har svarat, men är fortfarande osäker hur vi skall agera.


MVH Björn.

Admin
2009-02-11, 20:40
Det finns egentligen inget som är att räkna som en felaktig motion.
Inte ens en motion som inte innehåller ett yrkande. Då får bara styrelsen kontakta motionären/motionärerna för att få en komplettering.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att inte låta medlemmarna få ta del av motionerna.

Marias förslag är bra, tycker jag.
Be om en förklaring till varför motionerna inte kommit med.
Kräv snabbt av styrelsen att alla motioner ska delas ut.

Ni kan ta upp detta på stämman under punkten för detta, precis som Maria säger, men problemet är bara att det då är för sent för medlemmarna att sätta sig in i motionerna.

Försök lösa det med skrivelser/telefon till styrelsens ledamöter.
Lyckas ni ändå inte så återstår bara en rättslig prövning... det vill man helst undvika, men om det inte finns några alternativ...

Motioner är det mest grundläggande i en förening, och denna rättighet kan och får man aldrig tumma på.

stephan
2009-02-11, 20:40
Jag ser att din förening är en HSB-förening. Jag ser också att styrelsen inte är fulltalig utan har 2 vakanser. Illa tecken?

Men det jag som förundrar mig är att HSB inte har någon representant, ovanligt?

Avseende motioner ser jag också att dessa ska vara inlämnade senast 2008-10-31, annars behandlas de inte enligt hemsidan.

Är motionerna inlämnade i tid?

Om så är fallet rekomenderar jag dig att ta kontakt med HSB, de uppger ju sig att hjälpa medlemmar i juridiska frågor som detta är.

andersson
2009-02-11, 23:17
Vår förening har inte haft någon Hsb-representant på minst 2 år.Motionerna är inlämnade i tid, men jag har funderat på att kontakta Hsb kontoret och tala om dessa förhållande med någon juridisk kunnig person.Ett litet problem är att på kontoret jobbar ordförandens son.Men det kanske går att hålla honom utanför saken.Ang. vakanserna samarbetsproblem??
MVH Björn.

meanmachine
2009-02-11, 23:51
Enligt avtal jag läst gällande admnistration är iallafall Riksbyggen skyldig att ha en representant närvarande vid minst 3 tillfällen årligen. Där stämman är obligatorisk, övrigt kan vara informationsmöten, styrelsesammanträdanden.
Vet inte om det skiljer sig från HSB