handdator

Visa fullständig version : Försäkringskrav för bostadsrätt i stadgar till brf


BigM
2009-02-09, 17:11
Om det står i våra stadgar att alla boende är skyldiga att ha en hemförsäkring, vad kan man då göra om någon vägrar att skaffa en sådan?
Och framför allt, vad händer om det blir en skada och den boende inte har nån hemförsäkring fast det står att man ska ha det i stadgarna?

totiki
2009-02-09, 17:54
1. Ni kan ställa krav på att en sådan måste finnas enligt stadgarna. Åtgärder? Vet ej riktigt, kanske någon rättslig instans.

2. Den boende blir skadeståndsskyldig. Ni blir tvungna att per civilmål få det fastslaget. Därefter kan kronofogden ( i sista hand) sälja borätten för att få in pengarna.

j.a
2009-02-09, 21:24
Mitt svar skulle faktiskt bli tvärt om.

Eftersom det är medlemmen som är ansvarig gentemot föreningen om skada uppstår (alltså inte försäkringsbolaget) är det därefter upp till medlemmen att avgöra hur han/hon vill göra med eventuella krav på skadestånd.

Föreningen vänder sig alltså till medlemmen i vart fall.

BigM
2009-02-09, 22:50
Mitt svar skulle faktiskt bli tvärt om.

Eftersom det är medlemmen som är ansvarig gentemot föreningen om skada uppstår (alltså inte försäkringsbolaget) är det därefter upp till medlemmen att avgöra hur han/hon vill göra med eventuella krav på skadestånd.

Föreningen vänder sig alltså till medlemmen i vart fall.

Tack för svaret (bägge två)!
Men om det står i våra stadgar att alla ska vara försäkrare så borde väl
föreningen gå fri, eller?

Det måste väl bero på skadan? Om den boende har genom slarv orsakat problem så kan väl inte dom rikta nån skadestånd mot föreningen?
Men däremot om skadan beror på föreningen så förstår jag att den boende kan rikta skadestånd mot föreningen.

Däremot förstår jag inte alls varför man inte vill ha sitt hem försäkrat, det om något borde väl vara en självklarhet?

/BigM

totiki
2009-02-09, 23:52
Jag förutsatte att den boende förorsakat skadan, inte föreningen. Samt att ingen tvist om detta förelåg. Och svarade utefter det.

Ifall det står i stadgarna att man måste ha hemförsäkring (med bostadsrättstillägg) så måste man det. Stadgarna är bland annat att betrakta som villkor i ert avtal för medlemskap i föreningen.

stephan
2009-02-10, 03:51
Om nu en förening skrivit in i sina stadgar att boende måste ha en hemförsäkring, Vilket jag anser vara något tveksamt att man kan ha i stadgarna är det då inte styrelsens skyldighet att se till att den som köper en lägenheten i föreningen har det, likväl som styrelserna kollar nya medlemmens ekonomi????

BigM
2009-02-10, 07:28
Jag förutsatte att den boende förorsakat skadan, inte föreningen. Samt att ingen tvist om detta förelåg. Och svarade utefter det.

Ifall det står i stadgarna att man måste ha hemförsäkring (med bostadsrättstillägg) så måste man det. Stadgarna är bland annat att betrakta som villkor i ert avtal för medlemskap i föreningen.

Jo helt rätt och tack för svaret.
Dock svarade jag på j.a just för att han skrev mer eller mindre tvärtom mot det du skrev.

Men nu vet jag vad som gäller.

Admin
2009-02-10, 10:32
Dock kan man kanske ifrågasätta möjligheten att i stadgarna skriva in att man måste ha försäkring med bostadsrättstillägg. Det är möjligt att detta kan betecknas som oskäligt (jag vet inte säkert, eftersom det aldrig prövats juridiskt), och därför skulle det kunna leda till problem. Men förmodligen går det bra att ha detta i stadgarna.

Varför man inte har hemförsäkring?
Svårt att säga, det enda jag kan komma på är rent ekonomiskt.
Dvs man anser sig inte ha en tillräckligt god ekonomi för att kunna betala hemförsäkringen.
Detta försätter naturligtvis övriga boende i en riskabel situation som inte känns acceptabel.

Många har pratat om att föra in ett krav i stadgarna om att försäkring med bostadsrättstillägg måste tecknas av varje medlem, men jag har aldrig tidigare hört talas om någon förening som verkligen genomfört detta. Inom HSB har 99,9 % av föreningarna svårt att tänka utanför de av HSB framtagna normalstadgarna, så det skulle förvåna mig mycket om det fanns en HSB-förening i Sverige som infört något liknande.
Jag tycker själv att det är en utmärkt stadgeparagraf, och den finns också med i mitt förslag till stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm);

23 § Försäkring
Bostadsrättshavaren är skyldig att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar.

Att kontrollera så att medlemmarna verkligen tecknar en dylik försäkring lär bli svårt att göra, men ansvaret för detta ligger ju ändå på den enskilda medlemmen. Skulle en skada inträffa och medlemmen inte tecknat en försäkring så måste det fulla ansvaret ändå ligga på den enskilda medlemmen.

Ett alternativ är att teckna bostadsrättstilläggsförsäkring kollektivt.


Tvingad av föreningen att teckna bostadsrättstillägg

På följande medlemsfråga;
Kan en bostadsrättsförening kräva att jag har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg?

svarar HSB:
Nej, din bostadsrättsförening kan knappast kräva av dig att du tecknar ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring, även om ett sådant krav skulle finnas i föreningens stadgar. Var och en bestämmer själv vilken typ av försäkring som ska tecknas för hemmet.

j.a
2009-02-10, 12:08
Jag håller helt med admin om att det är en vettig sak att uppmana alla medlemmar att ha hemförsäkring.

Min synpunkt är dock att försäkringen är en sak mellan medlemmen och ett försäkringsbolag. Det är alltid medlemmen som är ansvarig för skador som denne orsakar, hur han/hon har löst frågan i nästa led är upp till honom. Det lär inte vara möjligt att förverka en bostadsrätt pga att man inte har hemförsäkring. Däremot kan detta bli följden om medlemmen utan försäkring inte kan betala och föreningen (kronofogden) måste mäta ut hans tillgångar.

Man kan tänka sig att olika medlemmar har valt att försäkra till olika självrisk/premie varför det även om försäkring finns är svårt att veta vad den egentligen innebär.

Admin
2009-02-10, 12:29
Min synpunkt är dock att försäkringen är en sak mellan medlemmen och ett försäkringsbolag. Det är alltid medlemmen som är ansvarig för skador som denne orsakar, hur han/hon har löst frågan i nästa led är upp till honom. Det lär inte vara möjligt att förverka en bostadsrätt pga att man inte har hemförsäkring. Däremot kan detta bli följden om medlemmen utan försäkring inte kan betala och föreningen (kronofogden) måste mäta ut hans tillgångar.

Ja, det känns kanske inte rimligt att en avsaknad av hemförsäkring eller bostadsrättstillägg är grund för förverkande av en lägenhet.

Men problemet här är om det står i stadgarna att medlemmarna måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
1. Är det ens juridiskt möjligt att ställa dessa krav i stadgarna (personligen anser jag det, men det finns kanske de som tycker annorlunda)?
2. Har det någon praktisk betydelse (med tanke på att det, precis som du säger j.a., ändå inte förändrar vem som har ansvaret för vad)?
3. Kan det leda till någon form av sanktioner mot medlem som inte följer stadgarna i detta avseende?

Förmodligen finns det ingen som kan svara på ovanstående frågor.
Men jag kan i alla fall inte se att det finns något att förlora på att ha med denna paragraf i stadgarna om krav på hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
Om inte annat så kanske det kan vända någon enstaka medlem till att skaffa sig hemförsäkring.

totiki
2009-02-10, 14:36
Nej, jag kan inte finna det i våra standardstadgar heller. Fast jag skall motionera om detta till stämman.

Vad jag däremot hittade var, i mäklarens kontrakt mellan parterna vid köp/sälj så stod det med som krav på säljaren att fram till tillträdesdatum skall sådan försäkring finnas, med bostadsrättstillägg.