handdator

Visa fullständig version : Allsmäktiga styrelser i brf


karintaavo52
2009-02-05, 12:57
Vi har just avsatt styrelsen på en extrastämma. Döm om vår förvåning när vi ser att de har passat på att bevilja sig själv både reseers och ers för förlorad arbetsinkomst för att närvara på stämman.Till saken hör att det enda de beviljats på årsstämman är arvode de ska dela på.
Vad ska vi i nya styrelsen göra??? Vore tacksam för förslag

clabbe
2009-02-05, 13:36
Av det du beskriver har styrelsen överträtt sina befogenheter. Både den som tagit emot pengarna och den som beordrat utbetalning torde ha ansvar för att återbetala vad som betalats ut. Skicka ett krav på återbetalning. Om de inte återbetalar bör de stämmas in till tinget för att betala skadestånd.

bostadsrättsinnehavare
2009-02-10, 15:38
Hej

Gratulerar!!

Kan du inte berätta mer hur du gick till väga för att avsätta styrelsen? Man måste ju rimligen börja med att få med sig övriga i huset som inte är med i styrelsen?

karintaavo52
2009-02-12, 10:56
Hej,ja vi är glada att vi fick byta ut dom.Jo vi var ca 10 st(av totalt 27) som kallade in till extra föreningsstämma.Vilket styrelsen vägrade kalla in.Så då kallade länsstyrelsen till stämma.Första stämman ajournerades pga att vi inte kom överens om vilka som fick rösta om styrelsens avgång eller inte.
Gamla styrelsen hade tagit dit HSB som sköter om vår administration.Vilket vi påpekade att hon inte hade rätt att vara där.Trots det blev hon ordförande för extrastämman.
Vi ansåg att gamla styrelsen så klart inte fick rösta när det gällde att byta ut dom,men Hsb tolkade att de fick rösta.
Därför ajournerades mötet.När mötet återtogs hade vi 9 st som röstade för ny styrelse,för vi hade folk som ställde upp.Gamla styrelsen fick avgå.
Glada var vi.
Men nu har vi fått rätt ang misstron mot dom.De hade utbetalat ersättningar till sig själv som stämman inte hade beslutat om.
Nu har vi bestämt oss för att inte utbetala deras arvode förrän vi fått en revision till stånd.Men förra ordföranden har tänkt gå till domstol för att vi inte betalar ut arvodet?
Så vi får väl se vad som händer??Tur i alla fall att vi fick bort dom.Hade de fått fortsätta några år till hade vi blivit bankrutt.
Vi har ju lagar och stadgar men tydligen är det ofta styrelser inte kan dessa,eller inte vill förstå dessa för att tjäna pengar på medlemmars bekostnad??????

bostadsrättsinnehavare
2009-02-12, 11:04
Fick de i styrelsen vara med och rösta när mötet återupptogs?

karintaavo52
2009-02-12, 11:12
Javisst men de förlorade i alla fall för en av suppleanterna i gamla styrelsen röstad på de nya styrelsemedlemmarna.
Vi fick 9 röster mot 7.

Myggan
2009-02-13, 13:07
Bra jobbat karintaavo52!

Francois
2009-02-13, 13:43
Bra gjort!

Om den gamla styrelsen har gjort fel, och eftersom det finns en HSB-representant i styrelsen (eller?) då är denna representant medskyldig.
Alltså, om ni röstar fram åtgärder mot den gamla styrelsen inom den nya styrelsen, borde då HSB-representant inte få rösta p.g.a. jäv.

Francois
2009-02-16, 11:21
De hade utbetalat ersättningar till sig själv som stämman inte hade beslutat om.
Nu har vi bestämt oss för att inte utbetala deras arvode förrän vi fått en revision till stånd.Men förra ordföranden har tänkt gå till domstol för att vi inte betalar ut arvodet?


Vad menar du med "ersättningar"? Om de har haft kostnader, t.ex. resor, telefonsamtal, frimärke, mm har de rätt att få en ersättning för detta. Om du menar "arvode" utöver det stämman har betalt, har de gjort fel.

clabbe
2009-02-16, 12:04
Jag tycker reseersättningar inte är helt självklara i en ideell föreningsstyrelse. Det bästa är om stämman fattar beslut om någon ersättning utöver arvode ska betalas ut.

Francois
2009-02-16, 12:53
Håller med.

stephan
2009-02-16, 13:00
Håller med dig Clabbe till 100%, att stämman skall göra klart vilka arvoden styrelserna ska kunna ta ut.

Malmöregionen är tydligen värst på att ta ut arvode utöver stämmobeslut. Se sammanställningen hur föreningarnas styrelser tar ut videvärdarvode.

Jag tror att ingen skulle kunna förklara vad det är för skillnad på styrelsearbete och vicevärdarbete.

Förlorad arbetsfötjänst är knepigt? De ledamöter som tar ledigt från arbetet för att utföra styrelsearbete, kan vara besiktningar och förhandlingar med entreprenörer som kanske måste ske på dagtid bör ersättas, men med vad?

Det faktiska bortfallet (glöm inte semesterersättningen) minus det arvode som skulle ha utgått om det var på fritiden?

HSB är snart 100 år och aldrig har de haft några rekomendationer avseende arvodesfördelningar, men de säger väl att vi lägger oss inte i enskilda föreningarnas styrelsearbete. det gör de bara när de kan gynna dem själva på något sätt.