handdator

Visa fullständig version : Ordföranden lämnar in en egen motion


tractors
2009-02-04, 10:43
I vår privata brf ämnar vår ordf lämna in en egen motion till den ordinarie föreningsstämman i maj. Hur skall den behandlas inom styrelsen och på stämman?

Francois
2009-02-04, 11:18
Styrelsen ska behandla motionen på ett styrelsemöte, men ordföranden ska inte delta i diskussionen. Ordföranden kan vara med i början av diskussionen för att svara på eventuella oklarheter. Sen ska han ut, och den övriga styrelsen ska prata vidare och även ta ett beslut om styrelsen ska yttra bifall eller avslag på stämman (styrelsen har aldrig nån rätt att bestämma att inte behandla en motion på stämman).

Admin
2009-02-04, 12:13
Ja, fast inte lämpligt att ordföranden är med i början av diskussionen. Då kan han påverka i sin rikting, och får inte övriga motionärer denna fördel så ska i likabehandlingens namn inte heller ordföranden få det.

På stämman är det ingen skillnad i behandlingen på ordförandens motion jämfört med andras motioner.

Francois
2009-02-04, 13:25
Ja, fast inte lämpligt att ordföranden är med i början av diskussionen. Då kan han påverka i sin rikting, och får inte övriga motionärer denna fördel så ska i likabehandlingens namn inte heller ordföranden få det.

Alla motions författare har rätt att svara på eventuella frågor angående motionen. Men idealiskt ska denna frågestund i detta fall ske utanför styrelsemötet. Att en motionär kan påverka ett beslut i sitt riktning är inget konstigt. Det är alltid så i en diskussion, man försöker övertyga de andra på att man jälv har rätt!

Admin
2009-02-04, 13:34
Ja, fast det var inte så jag menade.
Jag menade att en ordförande eller annan ledamot i styrelsen inte ska ha speciella privilegier när det gäller hur motioner hanteras.

Får en styrelseledamot vara med i en diskussion/svara på frågor så ska samma rättighet och möjlighet finnas för samtliga andra motionärer.

Självklart ska diskussion förekomma med motionärer.
Detta sker dock i princip aldrig.

(Det är också en av mina motioner till HSB Malmös årsstämma 2009.)