handdator

Visa fullständig version : Inre fond - Reparationsfond i brf


BigM
2009-02-03, 23:48
Varför vill man avskaffa fonden för inre underhåll?
Har försökt inhämta kunskap om det men hittar inte i mitt tycke någon orsak till att avskaffa det, bara en massa åsikter men jag vill som vanligt ha fakta.

Så ni som förespråkar att den inre fonden ska avskaffas, dela med er, vilka skäl finns för avskaffa denna fond för underhåll i en brf?
Vid nästa årsmöte ska vi besluta om nya stadgar så tillfället är ypperligt för ett avskaffande, om jag bara förstod varför... :)

I den gamla tråden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=29) finns uttryck såsom "Inre fonden är en kvarleva från stenåldern.", "Tanken var okej, men idag är det totalt meningslöst att föreningar har en inre fond.", "Alla vettiga brf:ar har tagit bort denna för länge sedan.".

Vår inre fond betalar ut 600 kr/år och det är uppskattat av medlemmarna då husen är från 40-talet och det finns alltid renoveringsbehov.
Nu är det här på vischan och ryktet går att det är ett tecken på att det går dåligt om man inte betalar in på inre fonden.
Så det är svårt att få igenom något sådant här där lägenheterna kostar mellan 0 kr och 5000 kr och det är ett försäljningsargument att ha pengar på fonden.

Med hopp om klargörande

Francois
2009-02-04, 08:05
Vår inre fond betalar ut 600 kr/år och det är uppskattat av medlemmarna då husen är från 40-talet och det finns alltid renoveringsbehov.

Vad är meningen att först sätta in pengar - utan ränta för medlemmen - för att sen behöva ta ut pengarna igen?
I ditt fall tar medlemmar ut pengar som tidigare medlemmar betalat in tidigare, men varför ska medlemmar betala för framtida renoveringar?

Jag tycker inte att det finns något argument för att ha en inre fond.

Att det skulle vara ett försäljningsargument köper jag inte. Om en lägenhet utan inre fond är värd 10 000 kr, då är den väl värd 11 000 kr om det finns 1000 kr i inre fonden. Alltså spelar inre fonden ingen roll.

Sen tar inre fonden bort ansvaret från medlemmen om när pengarna ska betalas för renovering.
Ett exempel: Ett ungt par med baby flyttar in. De har det kärvt med ekonomin de första 5 åren, eftersom de är föräldrarlediga och i början av sina karriärer. De har inte råd med inre fonden och inte eller tid med renovering. 5-10 år senare har livet blivit lugnare, deras inkomst har ökat, då har de tid för renovering, samt deras ekonomi har blivit bättre.

Det är en fördel för en familj om de får bestämma själv när de ska spendera sina pengar. Det är en nackdel om andra bestämmer när pengarna ska betalas ut.

Hoppas du blivit övertygad.

totiki
2009-02-04, 09:03
Det är heller inte ovanligt att fonderna bara finns på papperet i bokföringen. Är inte kassan likvid när folk begär ut pengar ur inre fonden blir det till att låna upp pengarna, mot ränta. Då ska räntekostnaden betalas av alla medlemmar, även av dem som inte begär ut pengar. Det kan ju dessa medlemmar tycka är orättvist.

BigM
2009-02-04, 09:40
Hoppas du blivit övertygad.
Jag tror på det du säger, men det är våra medlemmar som ska övertygas och det blir väldigt svårt. Har inte hört om någon förening här i byn som avskaffat fonderna.

Jag ska ta upp detta på nästa styrelsemöte för att se vad övriga i styrelsen säger.

Admin
2009-02-04, 09:58
Som övriga här säger så finns det ingen som helst anledning att ha en inre fond.

En fond för inre underhåll i en bostadsrättsförening genererar bara massa onödig och kostnadskrävande arbete som inte tillför något överhuvudtaget för någon. Den inre fonden kostar tid - bortkastad tid för styrelsen såväl som för medlemmar - och pengar att hantera.

Den inre fonden är mycket riktigt en kvarleva från stenåldern.
Inga fördelar finns med en inre fond, endast nackdelar.
Tyvärr lever mycket sådant kvar bara för att man helt enkelt inte tänker efter, och det är kanske inte så lätt att göra för allt.

Ställ gärna frågan på stämman vad stämman kan se för fördelar med en inre fond.
Eftersom inga dylika fördelar finns så borde det bli ganska tyst.

Liknande frågor i detta ämne;


1. Styrelsen använder sig av medlemmarnas reparationsfond

Fråga: Jag fick nyligen höra att det hade gått lite galet med min förenings ekonomi och att föreningen då halverade våra reparationsfonder. Detta fick vi reda på efteråt. Jag trodde att dessa pengar tillhörde mig som bostadsrättshavare.
Har de verkligen rätt att göra så?

Svar: Nej, pengarna på fonden för inre underhåll är inte föreningens gemensamma pengar. Styrelsen kan inte besluta att använda pengarna till annat än det de en gång har avsatts för, alltså inre underhåll.

Styrelsen beslutar om avsättning till inre fonden. Men innestående medel hör till lägenheten och det är bara bostadsrättshavaren i fråga som kan använda dem för inre underhåll.

Vid en försäljning eller annan övergång av lägenheten följer inre fonden med lägenheten till den nye bostadsrättshavaren.


2. Reparationsfond till yttre fond

Fråga: Min förening består av fristående småhus där varje bostadsrätt tidigare hade en inre reperationsfond. Styrelsen har nu på eget bevåg beslutat att varje lägenhets inre fond ska omvandlas till en fond för yttre reparationer. Denna yttre fond är separat för varje lägenhet. Med styrelsens beslut är nu alla bostadsrättshavare själva ansvariga för både yttre och inre underhåll av sin bostadsrätt. Styrelsen säger att om bostadsrättshavaren åsidosätter det yttre underhållet kan styrelsen ta över fonden och utföra de åtgärder som styrelsen anser nödvändiga.
Har styrelsen rätt att göra så här?

Svar: Den inre reparationsfonden utgör de enskilda bostadsrättshavarnas medel. Denna reparationsfond ska enbart användas till det inre underhållet av lägenheten.

Reparationsfonden redovisas som en skuld i föreningens årsredovisning.

Styrelsen kan enligt normalstadgarna fatta beslut om att avsättningen till den inre fonden ska minskas eller upphöra helt. Om avsättningen upphör ska de sparade medlen antingen betalas ut till bostadsrättshavarna eller stå kvar i fonden för att fortsatt disponeras av bostadsrättshavarna för det inre underhållet av lägenheterna.

Det yttre underhållet, till exempel underhåll av fastighetens fasad, är alltid föreningens ansvar.

Styrelsen saknar rättighet för att besluta att en inre fond ska omvandlas till en yttre fond.
Styrelsen kan heller inte flytta över ansvaret för det yttre underhållet på bostadsrättshavaren.


3. Målning av förråd och ytterväggar

Fråga: Styrelsen och årsstämman har beslutat att bostadsrättshavaren själv ska måla yttre väggar och förråd för att på detta sätt undvika att årsavgiften måste höjas. De bostadsrättshavare som inte kan måla själv får på egen bekostnad anlita en målare.
Får styrelsen/stämman göra så här?

Svar: Ytterväggar, oavsett om det är själva bostaden eller förrådet, är föreningens underhållsansvar, vilket innebär att kostnaden för detta hör till föreningen.

Varken styrelsen eller stämman kan besluta att bostadsrättshavarna åläggs att måla ytterväggarna. En bostadsrättshavare som inte vill sköta det yttre underhållet kan inte straffas genom att denne debiteras en extra avgift.


4. Varför får medlemmarna ingen ränta på reparationsfonden?

Fråga: Varför är inte fonden räntebärande på mitt bostadsrättskonto?
Pengarna kommer ju ur min årsavgift. Vart har räntan tagit vägen?

Svar: Enligt HSBs normalstadgar är det bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur stor avsättningen till fonden för inre underhåll ska vara.

Den inre fonden är föreningens pengar, men medlemmarna kan använda den för att bekosta det inre underhållet av lägenheterna. De pengar du avsatt till fonden genom årsavgiften är öronmärkta för just din lägenhet. Det som finns kvar när du flyttar följer med lägenheten och till nästa innehavare.

Men eftersom pengarna är föreningens och inte dina egna tillfaller eventuell ränta föreningen.

Francois
2009-02-04, 09:59
Då ska räntekostnaden betalas av alla medlemmar, även av dem som inte begär ut pengar. Det kan ju dessa medlemmar tycka är orättvist.

Varför? En inre fond brukar fungera så att det finns en fond per bostadsrätt. Varje medlem/lägenhet betalar i fonder varje månad och kan sen ta ut pengar ur sin egen fond mot kvitto att de har renoverat (eller just innan renoveringen). Men vad jag vet är den inre fonden inte gemensam för alla medlemmar.

Är det inte så hos er?

totiki
2009-02-04, 10:15
Om det finns likvida medel i kassan att betala ut pengarna så är det inga problem.

Om bostadsrättsföreningen blir tvungen att låna upp summan så är det föreningen som tar lånet, inte den enskilde medlemmen. Den enskilde medlemmen ska inte behöva bli tvungen att betala ränta på pengar som denne betalat in till föreningens inre fond. Det är en förskottsinbetalning.

Föreningen har möjlighet att använda (låna) inre fonden under tiden den inte används, räntefritt. Men som för alla lån kommer en dag då lånet ska betalas tillbaka. Då blir det föreningens ansvar dels att betala ut ur inre fonden till medlemmen, dels - om medel inte finns - att låna upp samma summa för att betala ut. Räntan på detta nya lån kommer då automatiskt att fördelas mellan medlemmarna enligt andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010). Så den medlem som begär ut sina egna pengar ur inre fonden kommer i realiteten ändå att få betala ränta på sina egna pengar.

Dessutom är föreningens fonder aldrig räntebärande för medlemmen. Det innebär att de medel som sparas i inre fonden hela tiden minskar med inflationen. Den eventuella ränta som betalas ut på pengarna tillfaller föreningen. För den enskilde medlemmen är det då bättre att spara dessa medel på ett eget privat konto.

Francois
2009-02-04, 10:41
Då blir det föreningens ansvar dels att betala ut ur inre fonden till medlemmen, dels - om medel inte finns - att låna upp samma summa för att betala ut. Räntan på detta nya lån kommer då automatiskt att fördelas mellan medlemmarna enligt andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010). Så den medlem som begär ut sina egna pengar ur inre fonden kommer i realiteten ändå att få betala ränta på sina egna pengar.
Jag visste inte att bostadsrättsföreningen kunde ha mindre pengar i sin kassa än vad som ska finnas i inre fonden. Kunde inte existera i min värld. Men tydligen kan det det.

Dessutom är föreningens fonder aldrig räntebärande för medlemmen. Det innebär att de medel som sparas i inre fonden hela tiden minskar med inflationen.

Just det, ännu ett skäl att inte ha inre fond.

totiki
2009-02-04, 10:49
Jag visste inte att förenigen kunde ha mindre pengar i sin kassa än vad som ska finnas i inre fonden.
Jodå, precis samma sak gäller den yttre fonden. Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningar lånar denna under en viss tid, t ex för att amortera på lånen. Det är inte helt fel eftersom man man minskar den del som räntan tas ut på, samtidigt som man får (inverterat) en högre ränta på pengarna på så sätt, än på den normalt väldigt låga inlåningsräntan.

Under tider då det inte är några problem med att låna av banken är detta en bra taktik. Om det är tider då banken är svårflörtad gäller det ändå att ha likvida medel i kassan.

Så det gäller att ha en flexibel strategi där man kan ändra taktik efter rådande konjunktur.

Peter B
2009-08-11, 21:06
En tanke som slog mig är att en inre reparationsfond skulle kunna användas för att kompensera vid renoveringar som är tveksamma med hänsyn till likhetsprincipen. I min bostadsrättsförening har, vid renovering av balkongerna, styrelsen beslutat att de nedersta balkongerna ska extrautrustas med grind och trappa som inte lägenheterna längre upp kan få till en inte oansenlig summa. Se här: Beslut om balkonger i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8083)

Skulle man här kunna göra så att föreningen avsätter samma summa som läggs ut extra på lägenheterna i bottenplanet i en inre reparationsfond för var och en av de övriga lägenheter längre upp, eller kan man endast ta en del av medlemsavgiften till inre fond?

mäklare
2009-08-11, 21:24
Är väl betydligt enklare att fakturera dem som vill ha en extrabeställning på den faktiska kostnaden, istället för att börja krångla och trixa med fonderna.

Om ni bytt styrelse, och vill ha pröjs för redan byggda trappor, så kanske det går att plombera trapporna istället. Finns massvis med balkonger som inte är betalda av bostadsrättshavaren, men byggda och sedan plomberade i vänta på att någon ska köpa ut balkongen.