handdator

Visa fullständig version : Vilka beslut får styrelsen i en brf ta? - Beslut om kabelTV


MrStax
2009-02-03, 20:16
Jag har nyligen flyttat in i en bostadsrätt. Föreningen har 12 st marklägenheter. Vi har en liten kabel-tv anläggning med 8 kanaler och nu har styrelsen beslutat att säga upp alla kanaler utom 1,2 och 4:an.

Problemet är att på stämman för 2 år sedan så beslutades det att kanalerna skulle vara kvar.

Kan verkligen styrelsen ändra det beslutet ? Måste inte det göras av alla medlemmar på nästa stämma?

Admin
2009-02-03, 20:23
Stämman är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen kan aldrig gå emot stämmans beslut.

Men är du säker på att styrelsen bryter mot stämmobeslutet?
Det kanske står något annat i stämmoprotokollet?

Eftersom det oftast är styrelsen som skriver stämmoprotokollen så händer det att styrelsen formulerar om de beslut stämman tagit.

Men med bara 12 lägenheter kan 2 av er kalla till en extrastämma och ändra styrelsens beslut.

Francois
2009-02-03, 20:43
Jag tycker att styrelsen gör fel i detta fall, helt klart. Stämman har sagt att kanalerna skulle vara kvar, så ska dem vara kvar.