handdator

Visa fullständig version : Avsägelse av bostadsrätt enligt BRL


BigM
2009-02-03, 13:02
Kan någon tyda vad BRL menar med §4 och stycke 11?
"11 § En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna"

Är medlem tvungen att bo i minst 2 år?
Varför vill man låsa upp någon på två år, mycket hinner hända under tiden såsom arbetslöshet, sjukdomar eller dödsfall som gör att man vill flytta?
Köper jag villa så får jag väl sälja villan när jag vill...?
Antar dock att styrelsen kan göra undantag eller har jag missförstått det hela?

Admin
2009-02-03, 13:17
Jo, BrL är inte precis tydlig här.

Avsägelse av bostadsrätt
Du får sälja din bostadsrätt precis när du vill.
Du kan köpa den ena dagen, flytta in och sälja den nästa dag.
Det här handlar om nybildade bostadsrätter.

Om du vill köpa en bostadsrätt i en nybildad förening så måste den stå i din ägo under två års tid, innan du kan ge bort den och bli fri från förpliktelser gentemot föreningen.
Jag skulle förmoda att de "förpliktelser" det handlar om är mest bara att du måste betala månadsavgiften under loppet av två år, och sedan är du fri att "avsäga" dig din bostadsrätt, vilket innebär att bostadsrätten går tillbaka till föreningen, som sedan får göra vad de vill med den.

Men vill du sälja den och det finns en köpare inom de två första åren så finns det naturligtvis inget hinder från att sälja.

clabbe
2009-02-03, 13:25
På 90-talet fanns det nybildade föreningar som hade mycket höga månadsavgifter och mycket liten insats. Tack vare de dåliga tiderna och läget m.m. var marknadsvärdet på dessa bostadsrätter mycket låga och lägenheterna i princip osäljbara. För den som köpte en sådan nybildad lägenhet, och sen behövde flytta till annat boende, var det en tung börda att inte kunna bli av med lägenheten. Jag minns annonser i tidningen där bostadsrättslägenheter utbjöds till salu för 1 krona.

j.a
2009-02-03, 19:56
Det blir förstås oskäligt mot föreningen om delägarna mitt under husbygget drar sig ur föreningen utan att tvingas betala något. Om inte dylika regler skulle finnas skulle inte många hus byggas för föreningars räkning.

klippa
2012-01-21, 10:36
Jo, BrL är inte precis tydlig här.

Avsägelse av bostadsrätt
Du får sälja din bostadsrätt precis när du vill.
Du kan köpa den ena dagen, flytta in och sälja den nästa dag.
Det här handlar om nybildade bostadsrätter.

Om du vill köpa en bostadsrätt i en nybildad förening så måste den stå i din ägo under två års tid, innan du kan ge bort den och bli fri från förpliktelser gentemot föreningen.
Jag skulle förmoda att de "förpliktelser" det handlar om är mest bara att du måste betala månadsavgiften under loppet av två år, och sedan är du fri att "avsäga" dig din bostadsrätt, vilket innebär att bostadsrätten går tillbaka till föreningen, som sedan får göra vad de vill med den.

Men vill du sälja den och det finns en köpare inom de två första åren så finns det naturligtvis inget hinder från att sälja.

Hur länge räknas en brf som nybildad?
Om vi blev brf för ett år sen gäller den här regeln då?

Gäller det här även för alla som var med när föreningen blev brf vid en ombildning?

Om man nu är en brf-förening som är mer än 2 år, varför har man fortfarande kvar den paragrafen?

För mig är det förvirrande

schrapet
2012-01-24, 09:26
På 90-talet fanns det nybildade föreningar som hade mycket höga månadsavgifter och mycket liten insats. Tack vare de dåliga tiderna och läget m.m. var marknadsvärdet på dessa bostadsrätter mycket låga och lägenheterna i princip osäljbara. För den som köpte en sådan nybildad lägenhet, och sen behövde flytta till annat boende, var det en tung börda att inte kunna bli av med lägenheten. Jag minns annonser i tidningen där bostadsrättslägenheter utbjöds till salu för 1 krona.
Stämmer bra det! Här kommer en annons (97-08-11) på en central lägenhet tillhörande min BRF som skänktes bort. Samma lägenhet skänktes bort 2 ggr inom loppet av ett år då första innehavaren försökte göra ett klipp. Jag minns att denna typ av annons lockade till sig ett visst klientel som styrelsen måste neka medlemskap i föreningen av olika orsaker.:cool:/SP