handdator

Visa fullständig version : Garage i brf, egoism och sandlåda!


tractors
2009-02-01, 14:47
I vår privata brf har vi 12 st garage och lång kö. Garagen är fördelade i 3 st
hus intill varandra. Vi har kontrakt utskrivna på Fastighetsägarnas blankett.
Ex användning: " garageplatsen hyrs ut att användas till uppställningsplats för av hyresgästens nyttjade personbil". " Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten eller hyra ut garaget i andra hand utan hyresvärdens medgivande". Så långt allt väl.
För en tid sedan kunde vi se att 4 st medlemmar bytte garage med varandra.
På så sätt fick de en ngt kortare väg ( 50 m ) till hissen !! Av de inblandade
var 2 st aktiva i styrelsen och en fd. Enligt styrelseprotokoll hade beslut tagits om att man fick "lånebyta". Dvs man har kvar kontraktet på det gamla men byter med annan medlem. Efter bytet gjordes informerades samtliga medlemmar att nu var det tillåtet att "lånebyta".
Som jag ser det är detta ett allvarligt brott mot likabehandlinsregeln. Alla skall få samma chans samtidigt. Dessutom skall väl formerna fastställas för ev byten ex lottning. Problem 2 kan väl vara försäkringsproblem.
Tacksam för kommentarer.

chox
2009-02-01, 16:18
Jag ser inte hur det kan bryta mot likabehandlingsprincipen när två hyresgäster är överens om att byta garageplats med varandra? Det vore konstigare om inbördes byte inte tilläts. Alla garagehyresgäster har väl samma chans att fråga övriga hyresgäster om de vill byta. Däremot tycker jag nog att hyreskontrakten bör skrivas om när byte sker.

tractors
2009-02-01, 17:00
OK -tack för svar. För min del tycker jag att det är hyresvärden (styrelsen) som skall meddela att nu har alla chansen att byta. Men i vårt fall byter först
delar av styrelsen till sig attraktiva garage för att därefter medela de övriga att nu är det fritt fram.

Admin
2009-02-01, 17:09
Jag vill nog hålla med chox.
Det är inget brott mot likabehandlingsprincipen.
Med 12 likadana garage (som jag förmodar att det är) så vore det väl konstigt om man inte fick byta garage med varandra.

Chox har också rätt i att hyreskontrakten måste skrivas om.
Rätt hyresgäst måste stå på rätt plats.

Vad som däremot inte låter riktigt bra är att detta skett just med styrelseledamöter (plus f.d.)... men styrelsen verkar skött sig exemplariskt genom att styrelsen informerat alla medlemmar om möjligheten att byta garage med varandra.
Önskar man såg mer av denna öppenhet i föreningarna.

clabbe
2009-02-01, 20:15
OK -tack för svar. För min del tycker jag att det är hyresvärden (styrelsen) som skall meddela att nu har alla chansen att byta. Men i vårt fall byter först
delar av styrelsen till sig attraktiva garage för att därefter medela de övriga att nu är det fritt fram.

Eftersom de med de "attraktiva" garagen ville byta bort dem får man väl förmoda att de "mindre attraktiva" var mer attraktiva för dem som fick dem i byte.

Francois
2009-02-01, 22:37
Men i vårt fall byter först
delar av styrelsen till sig attraktiva garage för att därefter medela de övriga att nu är det fritt fram.

Jag håller med de andras svar här.

De styrelseledamöter kan inte ha bytt de attraktiva garageplatser med tvång, de fick byta med någon annan, som måste varit med på detta bytte. Jag tycker att det är så sjölvklart att man ska få byta med varandra att dem som inte gjorde det tidigare när de ville får skylla sig själva att de inte frågade och gjorde det.

tractors
2009-02-04, 10:39
Tack alla som engagerat sig i frågan om man får byta garage. För egen del tycker jag fortfarande att det är ok att byta. Men likabehandlingsprincipen borde betyda att alla samtidigt blir informerade om att nu är garagebyte möjligt enligt följande regler etc etc.

Admin
2009-02-04, 12:23
Jo, där håller jag med, om det är så att styrelsen utnyttjat sina positioner för att skapa ett regelverk som de sedan genast utnyttjar.

Det är inte snyggt gjort.
Men sedan måste man också se till den eventuella skada detta lett till.
Jag kan inte direkt finna någon sådan.
Nu har ju alla denna möjlighet, så alla kan fortsätta byta med varandra om de vill.

Men som sagt, det måste nog stå rätt plats på rätt hyreskontrakt, annars kan problem uppstå.
Byter Kalle garage med Lisa, utan att kontrakt ändras, och Kalles garage sedan brinner upp, så säger jag bara lycka till att lösa detta försäkringsmässigt.