handdator

Visa fullständig version : Godkännande av ny medlem i brf


tractors
2009-02-01, 08:25
I vår privata brf har vi haft en stående punkt på dagordningen. Medlemsärenden. Under denna punkt har vi även tagit upp frågan om godkännande av ny medlem. Nyligen har en ny medlem flyttat in men frågan om godkännande har inte tagits upp på ngt möte. Vår nya ordf meddelade kort
" upplysningen på den nyinflyttade såg bra ut och hon tjänar en rejäl slant så kassören och jag har godkänt henne som medlem". Jag tycker att tillvägagångssättet är galet. Tacksam för kommentar.

schrapet
2009-02-01, 09:53
Igår var jag över hos vice ordförande. Han meddelade mig att han hade några papper som måste skrivas på. Förvaltaren hade skickat föreningen ansökan om uträde/inträde av ny medlem i fyra exemplar, kopia på överlåtelseavtal samt kreditupplysning på köparen. Det hela såg OK ut så det var bara att skriva på och godkänna den nya medlemmen. Därmed klappat och klart!Sådana här händelser kan inträffa vid olika tidpunkter under året och därmed kan man inte ta upp det på en stämma som sker vid en tidpunkt under året. Vid en stämma kan ordförande visserligen hälsa nya medlemmar välkommna men vad beträffar medlemmskap så är det redan uppklarat i och med att styrelsen överlämmnat en påskrivet papper. /SP

tractors
2009-02-01, 10:37
Jag var kanske lite otydlig. Det gäller dagordning på styrelsemöten som vi har regelbundet vae 4:e vecka. /tractors

mäklare
2009-02-01, 20:33
formellt räcker det med ordf. + 1 styrelsemedlem för godkännandet.

Francois
2009-02-01, 22:41
Ordförande sägs ofta äga teckna föreningens firma. jag tycker att styrelen ska ta ett beslut på första mötet efter stämman (konstituerande möte) om att 2 ledamöter (eller hur många man vill) får godkänna medlemskap. Sen borde det protokollföras på följande möte.

Admin
2009-02-02, 07:57
formellt räcker det med ordf. + 1 styrelsemedlem för godkännandet.

Något sådant regelverk finns inte, med mindre än att det är inskrivet i stadgarna.
Jag har aldrig sett några stadgar innehållende riktlinjer för detta.

Godkännande av medlem är ett styrelsebeslut, och måste ovillkorligen fattas av hela styrelsen, med mindre än att beslut om annan ordning tidigare tagits i styrelsen.


Se även;
* Medlemskap och ägarskap i bostadsrätt - Vad gäller? (http://hotpot.se/hsb-medlemskap-agarskap.htm)
* Medlemskap och ägarskap i brf, på vilket sätt hör dessa ihop? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13003)

* Hur många bostadsrätter kan man köpa och sälja samt äga? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13008)
* Spekulationsköp av bostadsrätter via bulvan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11808)

* Vilka får äga bostadsrätt i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17219)
* Jag har fått nog! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15946)

* Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10905)

* Styrelse kan stoppa delat ägarskap av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12870)...
* Fråga kring delägande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12820)
* Föräldrar 100% ägare till barnets bostadsrätt. OK? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12968)
* Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)

* Andrahandsuthyrning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596) (Faktabanken)
* Olovlig andrahandsuthyrning till kriminell (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17454)
* Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10124)

* Borgensman för månadsavgiften (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15858)
* Borgenär som inte vill vara borgenär längre (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11015)

* Kreditupplysning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16678)
* Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i brf överflödig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4190)

* Att godkänna en ny medlem i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17763)

* Betalningsanmärkning - vad gäller för att godkännas som medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2223)
* Nekande av medlemskap i brf, betalningsanmärkningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15028)
* Medlemskap i bostadsrättsförening med betalningsanmärkningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12044)

* Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6327)

* Gnällkärring - Kurs i bostadsrättsjuridik - Rätt att neka medlemskap i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)

* Bli godkänd som medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7927)

* Stadgeändring äldreboende, olaglig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16999)

* Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8838)

* Kan en styrelse neka medlemskap pga att inspektion först måste utföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15451)

* Befogat avslå ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11995)

* Folkbokförd på annan adress (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14799)

* Medlemskap i BRF vid tidigare utlandsboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12945)

* Tre köpare i rad nekades medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14180)

- Vägras inträde i brf Trollstigen i Hultsfred (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5076)
- Brf Järnhand rostar smått! - Nekad medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17162)
- Styrelsen vägrar ny medlem medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12357)

- Funderingar gällande medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11218)
- Frågor angående medlemskap i BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11028)

* Ansökan om medlemskap i BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10586)

* Policy för prövning av medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16476) (Faktabanken)
* Utökning av " policy för prövning av medlemskap i brf "? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16487)

* Hur lång tid ska det ta att godkänna medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4709)

* Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2588)

* Skadestånd på 1,3 mkr för styrelse pga nekat medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13011)

* Köpare hoppat av, dessutom nekad medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17577)

* Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4252)

* Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4251)

* Ansökan om medlemskap, mall (http://hotpot.se/Pdf/ansokan-medlemskap-brf-mall-2013.pdf) (Pdf)

* Överlåtelseavtal (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-overlaatelse-avtal.docx) (Doc)
* Överlåtelse av bostadsrätt, mall från HSB (http://hotpot.se/Pdf/hsb-oeverlaatelse-av-bostadsraett-avtalsmall.pdf) (Pdf)
* Upplåtelseavtal, mall (http://hotpot.se/php/vb/hotpot.se/Pdf/upplatelseavtal-mall.pdf) (Pdf)

* Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? (http://hotpot.se/hsb-oeverlaatelse-brf.htm)
* Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8600) (Faktabanken)
* Överlåtelse, övergång av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8601) (Faktabanken)
* Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602)

* Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8597) (Faktabanken)

* Hur protokollför man nekat medlemskap? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16922)

* Sälja bostadsrätt (utan mäklare) - Tillvägagångssätt för att sälja bostadsrätt, steg för steg (http://hotpot.se/hsb-saelja-bostadsraett.htm)

* Mäklarens ansvar vid köp av bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13206)

* Prövning av medlemskap i brf - Bortselekterad som medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4253)

* Sambo ej medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13422)
* Ta över lägenhet och lån av sambo i brf (http://hotpot.se/php/vb/hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10760)

j.a
2009-02-03, 19:51
Vi har löpande delegation av beslutet till undertecknad. Om ett beslut fattats utan fullmakt kan detta alltid "läkas" genom ett styrelsebeslut i efterhand.