handdator

Visa fullständig version : Garage i brf som ingår i lägenheten


Hella
2009-01-30, 07:58
I vår förening ingår det garage till några av lägenheterna, enligt orföranden i föreningen. Enligt henne har dessa garageplatser en gång i tiden bekostats av boende i dessa lägenheter.

De betalar ingen avgift för dessa garage. Varken för hyra eller el. Det gör däremot de som hyr parkeringsplats utomhus, med eller utan el.

Jag undrar om det finns fler som har kommit i kontakt med detta arrangemang av garageplats i en förening?

Jag förstår att stadgarna måste ändras för att en ändring ska komma till stånd. Vad krävs för det?
Jag har själv ingen bil och anser att det är en principfråga, alla ska ha lika rätt till en garageplats.

stephan
2009-01-30, 09:26
Detta låter mycket tveksamt. Det måste finnas ett stämmobeslut på detta?

Lämna in en motion avseende garageplatserna så kommer sanningen att träda fram.

Hur många % av föreningsmedlemmarna är det som har detta garage?

totiki
2009-01-30, 10:30
Ett avtal mellan föreningen och de boende som en gång bekostade dessa måste finnas.
Finns inte ett sådant avtal kan stämman upprätta en ny förordning gällande dessa garage.

Gusten
2009-01-30, 11:40
Man kanske kan kolla i upplåtelseavtalet om garage ingår i bostadsrättsupplåtelsen till de lägenheter där det sägs att garage ingår, och om även el till garaget ingår. Om garage ingår i bostadsrättsupplåtelsen har dessa lägenheter antagligen andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010)och årsavgift som är lite högre med anledning av garaget.