handdator

Visa fullständig version : Flytt av sophus, styrelse eller stämma?


Mazchi
2009-01-29, 14:27
Lägenheterna i vår förening är nyproducerade. Under bygget så gjordes en felaktig flytt av vårt sophus, och vi fick rösta om vi ville ha det kvar på det nya stället eller om vi ville flytta den till de ursprungligen tänkta platsen (vi hade två förslag med ritningar etc.). Vi röstade för en flytt.

Nu har det visat sig att Skanska, som ska stå flytten, inte kan flytta sophuset till den plats som vi har röstat fram pga, placering av brunnar och rör i marken.

Nu kommer frågorna.
Kan styrelsen besluta ny placering i närheten av den tänkta? Vi frångår då den ritning som presenterades vid köp av lägenheterna och vid röstningen.
Själv tycker jag det låter som ett beslut för en stämma.

Om (när) vi är överens om en ny placering, finns det då regler på hur och var man får placera ett sophus? I vårt fall blir det en bra bit från bostadshusen.

schrapet
2009-02-01, 10:07
Jag vet inte hur stort ert sophus är, om det är att betrakta som en fastighet men styrelsen bör kanske kolla upp med fastighetkontoret så att inte sophuset är utritat på någon planritning. Om det är det så kanske man måste ha tillstånd för att flytta det med tanke på grannfastigheter eller liknande. Anledningen till att jag påpakar detta är att för några år sedan ville föreningens grannfastighet bygga upp ett cykelskjul på sin tomt. Vår styrelse fick från kommunen ritningar på denna och dom bad oss som "grannar" att ge vårat medgivande !! /SP

Mazchi
2009-02-01, 22:08
Tack för tipset. Jag ska kolla med fastighetskontoret.

Sophuset är ett fristående hus, uppskattningsvis 4x6m och heltäckande väggar, tak och låsta dörrar.

Francois
2009-02-01, 22:38
Om vissa medlemmar behöver gå 20 meter til lsoprumemt, och ska sen behöva gå 200 meter, blir de kanske inte så glada... Nåt att tänka på?

Mazchi
2009-02-02, 12:54
Nej, det är inte det som är problemet. Flytten av sophuset är en flytt tillbaka till planerad placering, alltså till den plats där det var ritat när vi köpte lägenheterna. Huset har alltså blivit felplacerat och vi har röstat om hurvida vi vill ha det där det står idag, eller om det ska flyttas tillbaka enligt ritning.

Nu vill Skanska, som ska finansiera flytten, inte placera det just där eftersom det krockar med brunnar etc. Nu är det egentligen skanskas bekymmer, men de har frågat oss om vi kan tänka oss att flytta det 5-10 meter till längre bort.

Det jag känner är att jag som styrelsemedlem vill inte sätta mitt namn på något som innebär en förändring och en, om än liten, försämring för medlemmarna, särskilt när det är något som vi medlemmar har röstat fram.
Skanska har presenterat förslaget, med bifogad ritning och nu säger de att det inte är möjligt.

Den stora frågan är om styrelsen får ta beslutet. Sen kan man diskutera om vi borde det eller inte.

j.a
2009-02-03, 19:53
Om det finns ett stämmobeslut på att sophuset skall stå på en viss plats kan inte styrelsen ändra detta beslut på egen hand. Detta förutsätter att omröstningen som du hänvisar till uppfyller kraven på ett stämmobeslut, dvs tillkommit i behörig ordning.

Francois
2009-02-03, 20:39
Jag tycker att 5-10 meter låter som en liten avvikelse, alltså något marginellt. Men för säkerhets skul kan ni vänta till nästa stämma och försöka få den nya platsen bli godkänt av stämman.

Mazchi
2009-02-03, 21:43
Om det finns ett stämmobeslut på att sophuset skall stå på en viss plats kan inte styrelsen ändra detta beslut på egen hand. Detta förutsätter att omröstningen som du hänvisar till uppfyller kraven på ett stämmobeslut, dvs tillkommit i behörig ordning.
Vill minnas att informationen att det skulle poströstas gick ut på stämman. Jag tänker föreslå att styrelsen inte tar något beslut. Om det ändå sker så får jag väl reservera mig.

Jag tycker att 5-10 meter låter som en liten avvikelse, alltså något marginellt. Men för säkerhets skul kan ni vänta till nästa stämma och försöka få den nya platsen bli godkänt av stämman.
Jo, förvisso. Men personligen tycker jag att en annan placering är den vi röstade om är ganska dålig. Men fortfarande så sitter det i bakhuvudet att jag inte vill gå ifrån det som medlemmarna har röstat om, vilket jag tycker är viktigt.
Dessutom så räcker det att någon retar sig på det så riskerar man onödiga diskussioner.

j.a
2009-02-03, 22:11
Om 5-10 meter kan anses litet beror helt av situationen i det särskilda fallet. Är det fråga om ett flera km2 stor fastighet är några meter kanske "inom beslutet" som togs av stämman (dock även det inte helt givet). Är det däremot fråga om en mindre tomt, t o m en innerstadsgård är 5-10 meter i regel en betydande avvikelse från beslutet.

Francois
2009-02-03, 23:40
Jag håller med dig j.a.. Vad sa stämman? Ska man tolka stämmans beslut att det är meningen att sophuset ska flyttas från "detta område" till "detta område"? Även om stämman röstade för en ritning (om den fanns), kan man kanske tycka att stämmans mening inte var att bestämma sophusets exakta placering men bara att sophuset skulle placeras inom ett viss område.

Jag tycker sen att man ska göra en bedömning: är den nya placeringen lika bra som den på ritningen? Eller finns det nackdelar? Om den nya placeringen är minst lika bra och om man anser att den borde motsvara medlemmarnas förväntingar, även om det är en skillnad på 5-10 meter, kan man tycka att det är ok att flytta sophuset. I detta fall går det i alla fall att argumentera mot eventuella vakna medlemmar.

Kulan
2009-02-04, 09:38
Det här är solklart. En stämma har fattat ett beslut. Detta kan en styrelse inte ändra utan ett nytt stämmobeslut. Det är ju uppenbart att stämman fattat ett beslut som inte går att genomföra och då måste man kalla till extrastämma, om inte den ordinarie stämman ligger nära, och fatta beslut som passar med den verklighet ni har hamnat i.

Francois
2009-02-04, 10:06
Håller med, men i detta fall är frågan vad stämman har beslutat om. Har stämman beslutat att sophuset ska flyttas till:
1- ett viss område, eller
2- en särskild plats

I fall 1 kan det var så att beslutet handlar om att sophuset ska flyttas till "vid vändplatsen". Då är det inte så noga var vid vändplatsen det ska stå. Även om en ritning har visats var det ska stå, var kanske inte det viktiga var det ska stå, men att det ska stå "vid vändplatsen". (detta med vändplats är bara ett exempel jag hittat på)

I fall 2, måste man ta ett nytt stämmobeslut.


Vore bra om vi kunde läsa stämmobeslutet.

Mazchi
2009-02-04, 17:23
Jag ska se om jag inte kan rota fram protokollet från stämman. Jag har inte det här hemma iallfall, men jag kan tänka att ordföranden sitter på det.

Som kommentar till era funderingar kan jag säga att det för vår del är ganska vanskligt att flytta sophuset några meter ens eftersom det i föreningen redan finns en del irritation redan om både små och stora saker. Både befogat och obefogat. Inte direkt riktat mot styrelsen utan snarare mot Skanska som stod för bygget. Men detta kan får konsekvensen någon gör någon stor sak av det och begär att det ska flyttas igen eller något i den stilen. Jag vill göra det rätt från början så vi kan lägga detta till handlingarna.