handdator

Visa fullständig version : Årsavgiften i olika lägen... lgh:er som slås ihop och årsavgift i relation till yta


BigM
2009-01-28, 20:42
Funderingar gällande årsavgiften.
1. Hur bör man göra när två lägenheter slås ihop? Hur sätter man då korrekt årsavgift?
Vår föreningen har kvar den inre fonden, då är frågan om denna medlem ska ha dubbla insättning på inre fonden för plötsligt blir ju lägenheten dubbel så stor.

2. Hur man brukar sätta årsavgift gentemot ytan i en lägenhet? Bör man ha samma avgift per kvm eller ska det vara några andra kriterier? Har likhetsprincipen nåt med detta att göra?
Som det är nu kan det skilja 10 kr per kvm på en etta jämfört med en femma, kan då den som betalar mer åberopa likhetsprincipen?

Våra stadgar säger i princip inget och dessa fyller pension i år... :)

j.a
2009-01-28, 20:49
1. Det beror på om man slår ihop lägenheten till 1 st ny bostadsrätt eller om man låter det vara bostadsrätter men med en ägare.
Om man ska göra en ny bostadsrätt får man först sälja bostadsrätterna till föreningen, besluta att dessa två ska upphöra (stämman), upplåta en ny bostadsrätt med ett andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) istället för 2 st (dvs avgift).

2. Man ska använda samma principer som man använde för att sätta andelstalen ursprungligen. Detta brukar finnas uppgift om i föreningens originalhandlingar.
Vill man byta beräkningsmetod för andelstalen är detta beslut på stämma och kan beröra fler lägenheter.

BigM
2009-01-28, 23:55
Då är våra lägenheter inte ihopslagna på riktigt utan det är en bostadsrättshavare som innehar två lägenheter.
Säkerligen vill medlemmen ta ut köket i den ena men det borde inte vara nåt hinder, vi vill ju inte ha tomma lägenheter.
Då är det bara årsavgiften som ska lösas, måste med andra ord göra en djupdykning i arkivet.

Gusten
2009-01-29, 16:40
BigM tar upp frågan om en bostadsrättshavare som betalar mer per kvm än andra i föreningen kan åberopa likhetsprincipen.

Rättspraxis visar att det inte krävs någon millimeterrättvisa. Exempelvis fann både Hovrätten och Högsta domstolen att det inte stred mot likhetsprincipen att en stor lägenhet genom sin högre årsavgift fick bidra mer till kabeltv-kostnader än en liten lägenhet. Flera föreningar har dock fört in i stadgarna att kostnader för kabeltv och bredband som ingår i årsavgiften tas ut med lika belopp per lägenhet.

När det gäller årsavgift per kvm är det väl ofta så att små lägenheter har något högre årsavgift per kvm än stora lägenheter.