handdator

Visa fullständig version : Måste vara hemma när man använder tvätt- och diskmaskin i brf? - Vattenskada


Tobbe
2009-01-27, 13:01
Vad gäller egentligen när kör egen tvättmaskin (även diskmaskin)? Finns det någon sorts praxis för brf att man under användning av tvätt- och diskmaskin inte får lämna lägenheten pga att det kan bli en vattenläcka, så att man ska kunna ingripa? Kan det vara vårdslöshet att lämna tvätt- och diskmaskin obevakad i bostadsrätt?

Vad gäller rörande utloppet till tvättmaskin? Ska det alltid sättas i badkaret, såvida inget annat anges (dvs att brunnen klarar de vattenmängder som kan uppstå)?

j.a
2009-01-27, 13:55
Om alla röranslutning är hela och gjorda enligt den standard som anses gälla är det inte vårdslöst att lämna maskinen utan tillsyn.

schrapet
2009-01-27, 15:14
Vad gäller rörande utloppet till tvättmaskin? Ska det alltid sättas i badkaret, såvida inget annat anges (dvs att brunnen klarar de vattenmängder som kan uppstå)?
Vissa badrum är förberedda för att kunna koppla in tvättmaskin enkelt. Dessa badrum har ett eget avlopp i golvet som är plomberat. Tar man bort plomberingen kan man montera ett speciellt avlopp med vattenlås ovanpå.

Saknas avloppet kan man även låta bygga om rören till tvättstället så att maskinen tappar av innan tvättställets vattenlås. Detta förutsätter att det inte är för högt. Anvisningar finns att läsa i tvättmaskinens instruktionsbok.

Sist men inte minst så måste en tvättmaskin ha 220 v driftspänning. Saknas detta så rekommenderar jag att du vänder dig till fackmän!

Bruk av tvättmaskin och diskmaskin sker på egen risk. Vad som än händer så är man ansvarig om något skulle inträffa.

Tobbe
2009-01-27, 17:49
Men om badrummet inte är förberett för tvättmaskin och man stoppar ner tvättmaskinsutloppet i den vanliga golvbrunnen. Om då brunnen inte klarar av att svälja vattnet från maskinen och det svämmar över, borde inte detta kunna klassas som vårdslöshet av bostadsrättshavaren?

totiki
2009-01-27, 18:30
Om badrumsgolvet är våtsäkrat skall inte en kortare tids överflöde behöva innebära något större problem.
Jag antar att man duschar i badrummet och att golvet även då kan bli vått.

Tobbe
2009-01-27, 18:46
Jag förtydligar: Det svämmar över och rinner ut ur badrummet och lägenheten blir fuktskadad så golv får rivas upp samt att vatten rinner ner till grannen. Detta är ett exempel ur verkligheten. Exakt orsak tvistas det dock om.

Francois
2009-01-27, 19:34
Så du menar att en bostadsrättshavare i föreningen använt sin tvättmaskin med avloppsrör i badkaret, och det har blivit översvämning. Du vill veta om denna person är skadeståndskyldig p.g.a. vårdlöshet?

Denna medlem kan vara skadeståndsskyldig eftersom anordningen inte var lämplig för tvättmaskin, eller möjligtvis var golvbrunnen inte rensad. Men, om det var stammen längre ner som var igentäppt, då är det föreningens ansvar.

Man kan också tycka att detta är en olycka, och då kan föreningen stå för kostnaden för allt under ytskiket, och den boende för allt som är ytskiket (samt grannes ytskikt). Det är så vi gör i vår förening om ett rör "hoppar ur" bakom tvättmaskinen, under diskhon, eller i värmepannan (vi har en värmepanna i varje lägenhet).

Tobbe
2009-01-27, 20:44
Nej, avloppsröret går direkt ner i golvbrunnen. Är inte badrummet anpassat till tvättmaskinsanvändning bör man ju se till att tvättmaskinen tömmer i badkaret för att mildra belastningen på brunnen. Det var då jag tänkte att det kunde vara fråga om vårdslöshet om man ändå placerar utloppet direkt ner i brunnen. Det är ju som att be om problem om man dessutom lämnar lägenheten medan tvättning pågår.

Kusinen
2009-01-28, 00:53
Om bostadsrättshavaren stoppar ner slangen i golvbrunnen riskerar man att maskinen läcker ut vatten under pågående tvätt.
Det är mycket troligt att då drabbas av kostnader och få trassel med försäkringsbolaget. Bättre att ordna det riktigt.

Nedan beskrivs hur det ska fungera, men badkaret funkar också om man sätter fast slangen så att den inte hoppar ur. Troligen kommer emellertd badkaret att missfärgas genom detta (egen erfarenhet).

Tänk på att det ska vara fast elanslutning och inga sladdar på golvet. Givetvis jordat.

Så här skall det vara.
Vattenanslutning
- Avstängningsventil ska monteras före anslutningsslangen.
- Anslutningsslang till tvättmaskin ska vara förlagd inom ett och samma rum.

Avloppsanslutning
Det utvändiga avloppsröret ska fästas med
klammor på väggar och nå över toppen på tvättmaskinen.
Om det utvändiga avloppsröret ej mynnar i
en golvbrunn, måste det förses med vattenlås.

Tvättmaskinen ska anslutas via en avstängningsventil.
Det ska även finnas backventil (om kommunalt vatten).

Om det inte finns en separat tappkran för tvättmaskin så kan
man ansluta den via en disklådsblandare med avstängning.
Eller, om det finns en 2-greppsblandare, via ett extra vattenuttag.

Skiss och text: Köket och tvättstugan, att koppla tvättmaskin, etc (http://gelia.se/upload/231/VVSguide5.pdf)

Francois
2009-01-28, 08:28
Man kan kanske hantera detta problem på följande sätt:
- Öppna ett skadeärende hos föreningens försäkringsbolag samt ett hos den boendes försäkringsbolag.
- Låt de två försäkringsbolagen göra upp med varandra om vilket bolag som betalar vad.

Enkelt!

Tobbe
2009-01-28, 14:48
Fallet är som följer:
En boende i föreningen har drabbats av vattenläcka från tvättmaskinen. Föreningen har gått in och fixat/bekostat sanering av lgh för att hindra större skador på föreningens ansvarsområde.

Den boendes försäkringsbolag anser inte att bostadsrättshavaren gjort något fel som orsakat vattenskada.
Föreningen hävdar att vårdslöshet förekommit genom att golvbrunnen inte var konstruerad för att svälja vattnet från tvättmaskinen, och att den boende (bostadsrättshavarens försäkringsbolag) därmed är ansvarig för kostnaderna för vattenskadan.Vem har rätt?

Francois
2009-01-28, 19:03
Men vad säger föreningens försäkringsbolag om vem som är ansvarig för vattenskadan och om vårdslöshet förekommit?

Tobbe
2009-01-28, 20:38
Detta ärende är minst sagt rörigt och har hållit på i flera år. Jag har kommit in i det nyligen för att se vad som kan göras. Tänkte därför höra lite vad kunnigt folk här ansåg om scenariot. Föreningens försäkringsbolag kommer jag att kontakta så snart som möjligt.

Francois
2009-01-28, 21:09
Försäkringsbolaget ska kontaktas inom några få dagar efter att skada har konstaterats. Det är det första man ska göra när en vattenskada uppkommer i en lägenhet i en brf.

Är tveksam om de kan vara till hjälp i detta ärende när det gått flera år.

Tobbe
2009-01-28, 23:02
Var otydlig. Naturligtvis kontaktade den dåvarande styrelsen föreningens försäkringsbolag när olyckan inträffade. Jag är dock ännu inte insatt i försäkringsbolagets ståndpunkt anno 2009.