handdator

Visa fullständig version : Kapitaltillskott i brf


Ardennern
2008-03-19, 13:51
Vi är en liten (8 lgh) relativt ny förening, bildades 2004, och vi går inte riktigt runt. Fastigheten var rejält eftersatt vid köpet så vi har gjort ganska stora investeringar, bl a ny fasad, nytt tak och bergvärme.

Nu visade det sig att vi förmodligen måste dränera om fastigheten också vilket vi inte har pengar till och får inte ta fler lån.

Någon som vet hur det fungerar med kapitaltillskott?
Vad innebär det? Kan varje lägenhet tex betala in 30.000 kr för att bekosta en ev. dränering?
Vad innebär det för varje medlem?
Vad är det för pappersexercis som måste finnas?

Se;
Kapitaltillskott och insatshöjning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18966)

För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11537)

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14662)

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15679)

Samma andelstal men olika avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009) - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610) - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17720)

Beräkna andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13649)

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15697)

Utökad boendeyta - högre månadskostnad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11454)

Dubbla andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14857) - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1475)

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14490)

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10293)

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15916)

Avgift för altan på vind i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9905) - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15877) - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14271)

Avskrivningar av brf-fastighetens värde (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14031) - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=204)
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13368)

Tillbyggnad och höjd avgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1213) - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12255)

Sänka avgift / ändra andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16395)

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4597) - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8788) - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8786) - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

schrapet
2008-03-19, 16:42
Ska försöka besvara detta men jag vill reservera mig för eventuella felaktigheter. Bostadsrättsföreningen ska ha en hos boverket registrerad ekonomisk plan där det bl.a står hur stort andelstal varje lägenhet har i föreningen. Detta tal anges i %. Om det t ex kostar 100.000 kr att dränera fastigheten och en lägenhet har 15% i andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) så ska just den lägenheten tillföra ett kapital på 15.000 kr.

Ekonomisk förvaltare (kassör) måste skicka ut en inbetalningsavi till varje lägenhet på vad medlemmen ska betala in extra och gärna ge ett kvitto på detta när det är gjort. Om ni inte kan få kvitto måste förvaltaren komma ihåg att subtrahera bort beloppet på kapitaltillskottet från köpeskillingen när medlemmen sedan säljer lägenheten. Kolla gärna med skattekontoret vad som är bäst!

Pengarna som medlemmarna har betalat in ska sedan redovisas i bokslutet som övriga avgifter eller liknande.

Ardennern
2008-03-20, 09:14
Kvitto är inget problem att få. Men jag förstår inte riktigt vad det innebär vid en försäljning? Får varje bostadsrättshavare lägga till det de lagt in som kapitaltillskott till ursprungsköpeskillingen? Alltså att man köpt bostaden till ett högre pris än tidigare? Vilket innebär att en vinst/förlust blir större/mindre.

schrapet
2008-03-20, 09:53
Glöm det där med köpeskillingen om det går att fixa kvitto!

Om du säljer lägenheten för mer än vad du gett för den så kan du dra av kapitaltillskottet vid en eventuell skattedeklaration. Det måste vara samma sak som om bostadsrättshavaren renoverat köket eller badrummet. Då vill man gärna ha kvitto på vad man lagt ut i bostadsrätten.

Francois
2008-03-20, 12:04
Jag har undersökt detta med kapitaltillskott för min förening, för några år sedan. Jag är ganska säker på att det finns ett krav på att alla medlemmar ska vara med på det, inte bara de som ställer upp på årsstämman, men alla överhuvutaget. Om så är fallet, så är det inga problem att genomföra.

Om några inte vill, kan det vara så att de inte tror att de kan få låna mer pengar av banken. Ett gemensamt möte med dem och banken kan eventuellt lösa sådana problem. Om någon inte vill ställa upp, kan föreningen välja att låna ut pengarna till den boende (inte att rekommendera). Jag har för mig att man kan gå till hyresnämnden för att tvinga den boende att ställa upp ändå (detta måste kollas upp, är lite osäker).

Kapitaltillskottet ska vara i proportion till varje bostadsrätts andel i föreningen.

Om en bostadsrättsförening har dålig ekonomi, borde föreningen kanske undersöka om det är värt det att gå i konkurs istället för att hålla på med kapitaltillskott och skuldsätta medlemmarna.

totiki
2008-10-13, 21:35
Det finns en annan aspekt på detta med kapitaltillskott, nämligen kapitalförstöring. Motsatsen.

För om man ska ta del av gjorda kapitaltillskott, ska man då inte också ta ansvar för gjord kapitalförstöring?

En bostadsrättsförening som under en period drivits med underskott och täckt den förlusten med "eget kapital" har till motsvarande del utarmats av de då aktuella bostadsrättshavarna.
Om någon av dessa säljer sin bostadsrätt säljer denne också en skuld, motsvarande sitt andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010), till köparen. En skuld som denne blir tvungen att täcka i den mån det blir aktuellt. Kan köparen i så fall kvitta denna skuld mot eventuell reavinst, till exempel? Ska en sådan skuld redovisas på liknande sätt som kapitaltillskott redovisas vid en försäljning?

Finns det någon här som är lämpad att svara på denna fråga?
Har skatteverket någon tillämpning gällande denna typ av fall?

Se;
Kapitaltillskott och insatshöjning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18966)

clabbe
2008-10-14, 16:44
Nej, ett underskott i en bostadsrättsförening har ingen skattemässig effekt hos medlemmarna. Skulle det ha det vore väl det isåfall i form av en vinst bostadsrättshavaren beskattas för vid försäljning, liksom ett kapitaltillskott är avdragsgillt vid försäljning av bostadsrätt.

totiki
2008-10-14, 17:00
Det är precis så jag också uppfattar det.
Är det inte konstigt egentligen, att man inte behöver ansvara för sin skuld utan istället kan sälja den (eftersom den inte redovisas).
Det finns inget som säger att man inte skulle kunna köra en bostadsrättsförening i underskott hur länge som helst, så länge man kan låna upp pengar till att betala underskottet.
Så länge värdestegringen ökar som den gjort de senaste 10 åren hinner man bli bra överbelånad tills marknaden sätter sig, som nu. Men det finns inget personligt ansvar för detta.

I ett sådant läge, skall banken gå in och driva föreningen?
Pantsättningen på borätterna är ju personlig så det kan banken inte röra, utan det gäller ju föreningens pantsättning.