handdator

Visa fullständig version : Motioner i HSB Malmö


Talle
2009-01-23, 21:50
Det ryktas att HSB Malmö inte kommer att ange hur många motioner de får in. :5: Asså är det inte skyldiga att berätta en sådan sak?

stephan
2009-01-23, 22:32
Maffian har aldrig deklarerat någonting.
HSB är Sveriges maffia. hemska människor som högste HSBchefen Kenth_Olof Stiegh skiter i hur många medlemmar som blir lurade, bara han kan rädda någon HSBanställd.

För att inte tala om om HSB.Stockholms näst högsta chef Anders, eller hans kompanjon chefsjuristen Ove Schramm deras motto är tala är silver tiga är guld.

Må de bli gamla nog så att sanninegn hinner ikapp dem.....

Admin
2009-01-24, 00:34
Jodå, HSB Malmö kommer att berätta hur många motioner de fått. Men de säger att de kommer att vänta ett par veckor efter motionstiden med att berätta detta, av någon märklig anledning.

För tillfället är det bara några få motioner som trillat in. HSB Malmö är lite osäkra om antalet. De påstår att det bara är tre stycken, men jag vet att minst fyra lämnats in.

Mina motioner från förra året kommer i retur i år.
Dessa 178 motioner är nu omgjorda till mindre motioner, och är till antalet kanske runt 500 stycken.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

totiki
2009-01-24, 00:58
På grund av taktik eller strategi?

Ja, ja. Du behöver inte svara på frågan. Det finns ingen berörd som inte är inne på forumet ett par tre gånger varje dag. Säkert oftare just nu.

Talle
2009-01-24, 09:12
Går det att lämna in motioner som redan är behandlade? Räknas de som nya? Det blir ju inte många "nya" motioner om de 178 omvandlas till 500...:11:

Admin
2009-01-24, 09:25
Det finns ingen bortre gräns för hur många gånger samma motion kan lämnas in.

En motion som inte går igenom ett år, kan gå igenom nästa år, så det vore dumt att inte åter lämna in en motion om det är något man vill ha genomfört.
Man kanske dessutom kan hitta en mer säljande motivering till nästa stämma för motionen, som gör att stämman ändrar åsikt.

Sedan hänger mycket på styrelsens svar. Ett väl genomarbetat svar med en tydlig motivering till varför motionen ska avslås gör ju att motionären inte behöver lämna in den igen (om inte de redovisade förhållandena förändrats). Men som vi alla kunde se så fanns det inte ett enda väl genomtänkt svar från styrelsen på mina 178 motioner till årsstämman 2008.

Utav 700 yrkanden så hade HSB Malmös styrelse bara ett halvt bifall för ett enda yrkande!
Kan något bättre än detta visa hur illa det står till i styrelsen?
Hade jag inte skrivit motionerna så hade ingen känt till att styrelsen inte var funktionsduglig.

Sedan är det viktigt att konstatera att de 178 motionerna inte blev seriöst behandlade varken av styrelse eller stämma, så därför finns det särskild anledning att lämna in dem igen. De 178 motioner som (gissningsvis) denna gång närmar sig 500 till antalet räknas som nya precis som alla motioner som lämnas in oavsett om de behandlats på föregående årsstämma.

I de fall en styrelse använder sig av något av de många trick och maktmedel en styrelse har för att på ett rent ohederligt sätt se till att motioner avslås, så blir resultatet bara att motionerna återkommer rakt upp och ner (tillsammans med kompletterande motioner) till nästa årsstämma.

75 % av styrelsens svar på motionerna förra året var "Anse besvarad", trots att det var uppenbart för alla att varje sådant svar var felaktigt. Styrelsen har utlovat att det inte ska bli ett enda "Anse besvarad" till motionerna 2009. Sedan återstår att se om det verkligen blir så, och att det inte i stället blir 100 % avslag.

500 motioner kan bli 1.000 motioner nästa år, om styrelsen missköter behandlingen av motionerna.

En seriös behandling av stämman gör att motioner som avslås inte behöver återkomma.
Men avslås motioner bara för att den som motionerat inte är poppis så är det givet att alla motioner som avslagits återkommer till dess att denna tråkiga attityd från stämman förändrats.

Yrkanden som har genomförts är det naturligtvis meningslöst att lämna in igen, men jag överlåter med glädje åt HSB Malmös styrelse att leta reda på vilka yrkanden som redan genomförts, och då drar jag självklart tillbaka dessa yrkanden (några av dessa har jag redan tagit bort eftersom jag vet med säkerhet att de genomförts).

Ju mer HSB Malmös styrelse samarbetar med mig fram till årsstämman, desto fler motioner kan förhoppningsvis dras tillbaka redan innan stämman.

Själv önskar jag definitivt att så få som möjligt av de 178 motionernas yrkanden återkommer i år, men det hänger nu på HSB Malmös styrelse.

Utöver de 178 motionernas yrkanden så blir det kanske inte så väldigt många nya från mig i alla fall.
Det blir nog mest om HSB-ledamoten och om klandret av årsstämman, samt obesvarade frågor.

Jag kan tillägga att en en stor del av yrkandena till årsstämman 2009 är rena frågor.
Besvarar HSB Malmös styrelse dessa frågor seriöst (det behöver alltså inte göras något annat än att ge ett skriftligt svar) så försvinner några hundra yrkanden bara genom detta.

Att HSB Malmös styrelse redan före motionstidens utgång stoppat svar på alla frågor jag som medlem ställer till HSB Malmö, oavsett vad frågorna handlar om, borgar tyvärr inte för något hjärtligt samarbete, men vi får se hur styrelsen beter sig fram till stämman.

OBS! Varje medlem i HSB Malmö kan begära att få ut motionsboken (som i år lär bli "motionsböckerna").

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Talle
2009-01-24, 16:15
Som totiki skriver "På grund av taktik eller strategi?" är inte risken stor att alla motionerna behandlas genom ett beslut precis som i fjol, om det blir så många?:5:

Admin
2009-01-24, 16:34
Det går inte att avslå alla motioner i ett beslut så som gjordes på årsstämman 2008 eftersom motionärer har yttranderätt.
Kanske det rent teoretiskt skulle gå att göra likadant i år som 2008, men det kräver då att motionären inte har något att tillföra.

Skulle någon ens tänka tanken att göra som i fjor så klargör jag att jag kommer att redogöra för, utveckla och argumentera för varje liten motion jag har, och det kommer bara att ta betydligt längre tid än om motionerna behandlas seriöst.

Dessutom, som jag nämnt tidigare, de motioner som inte behandlas seriöst av styrelse eller stämma kommer då bara tillbaka nästa år, med tilläggsmotioner.
Dvs då blir det nästa år kanske 1.000 - 1.500 motioner.
Vem tjänar på det?

Fullmäktige kostade medlemmarna över ½ miljon kronor på förra årets stämma till ingen som helst nytta!
Det visar på en fruktansvärd respektlöshet mot HSB Malmös 42.000 medlemmar.
Jag vet inte om du är fullmäktigeledamot, men tror du en majoritet av fullmäktige vågar göra om detta en gång till?

Så inga trick funkar överhuvudtaget, varken från styrelse eller stämma, utan nu är det bara en seriös behandling från alla som gäller.
Det är fullmäktiges förbannade skyldighet som ombud för HSB Malmös 42.000 medlemmar att seriöst överväga varje motion, och har man något skäl för att vilja avslå en motion så ska man som fullmäktigeledamot framföra dessa skäl på stämman. Kan jag då inte argumentera emot de skäl för avslag som ges så får jag helt enkelt acceptera att motionen avslås.
Motioner som avslås utan grund kommer tillbaka.

En motion som avslås på sakliga skäl behöver inte återkomma.
Motioner som avslås bara för att fullmäktige tycker illa om mig eller för att styrelsen gett ett dåligt svar återkommer som ett brev på posten.

Motioner där stämma/motionär luras att tro att motionen ska genomföras och den inte är genomförd innan motionstiden gått ut nästa år, kommer bara tillbaka igen. Det finns nästan oändligt många sätt för en styrelse (eller stämma) att trixa bort motioner, men ingen har något att vinna på att bara skjuta motionerna framför sig hela tiden. Det blir bara en fruktansvärd massa pengar som slängs i sjön.

Det är min lilla förhoppning att styrelsen för HSB Malmö också går ut och informerar fullmäktige om detta, så att alla är förberedda och införstådda med vad som gäller.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Talle
2009-01-24, 19:45
Om det är så som du skriver admin kan jag inte se utan att HSB Malmös stadgar kommer att ändras. Var inne på deras hemsida och läste stadgarna. Tror inte att de vill ha så många motioner det kommer säkert att begränsas.... :5: Frågan är om stadgarna kan ändras med en sådan bestämmelse?

Vet någon det?

Francois
2009-01-24, 20:47
Dessutom, som jag nämnt tidigare, de motioner som inte behandlas seriöst av styrelse eller stämma kommer då bara tillbaka nästa år, med tilläggsmotioner.
Dvs då blir det nästa år kanske 1.000 - 1.500 motioner.
Vem tjänar på det?


Frågan är om du och medlemmarna känner nåt på det att 178, sen 500, och sen 100 motioner blir avslagna gruppvis år efter år. Jag vet att du har rätt i det du säger, Admin, men jag tycker att 500 motioner inte är rimligt. "Rimligt" är kanske inget som finns i lagen. Man kan ha 20 000 motioner. Men om du hade haft ska vi säga 10 st. motioner förra året, skulle det kanske inte ha skrämd styrelsen, och du kunde ha fått medlemmarna på din sida i större omfattning. Du hade fått en bättre chans att få dina motioner genom, och också fått ökad trovärdighet (mot skeptiska styresle/medlemmar, här i forumet har du full trovärdighet). Sen kunde du ha tagit fram 10 till i år, med en större chans att få dem bifallna. Det är vad jag tror. Det är så jag skulle gjort.
Om man vet att en person ha fel, kan man skrika hela sanningen i hans ansikte, men då får man en fiende. Genom att diplomatiskt ta fram en sanning i taget i en rimlig tempo, kan man få den här personen att förstå peu à peu.
Det viktiga är att få vad man vill på slutet, hur spelar inte så stor roll.

j.a
2009-01-24, 21:00
Jag förstår din "retorik" i detta sammanhang men vore det inte bättre och mer produktivt att som "chock" inkomma men endast 1 st mycket välformulerad motion från dig. Inte mer och inte mindre.

Vore inte detta att överraska stämman snarare än att fortsätta på den inslagna vägen (som ju inte verkar leda framåt?).

Admin
2009-01-25, 01:56
Om det är så som du skriver admin kan jag inte se utan att HSB Malmös stadgar kommer att ändras. Var inne på deras hemsida och läste stadgarna. Tror inte att de vill ha så många motioner det kommer säkert att begränsas.... Frågan är om stadgarna kan ändras med en sådan bestämmelse?
Vet någon det?

Stadgar ändras? Till vad?
Stadgar kan alltid ändras.
Om fullmäktige inte begriper dels att HSB Riksförbund aldrig skulle acceptera att motionärer tystas/motionsrätten inskränks (vilket stoppar en stadgeändring redan där) och dels att det skulle leda till en enorm ekonomisk förlust årligen för HSB Malmö, ja då kan man försöka sig på att ändra stadgarna.

Det blir också något intressant för samtliga media i hela Sverige att skriva om.

Jag gissar att du är fullmäktige, Talle.
Du får vackert finna dig i att det inte alltid bara är de i pyramidtoppen som alltid styr och bestämmer i den "demokratiska" eller "parlamentariska" organisationen, och att det faktiskt inte är möjligt att i alla lägen kunna köra över enskilda medlemmar.

Motionsrätten är egentligen den enda rätt en enskild medlem har rent konkret, och den är oantastbar.

Vill fullmäktige inte ha många motioner så är det bästa sättet att undvika detta att börja prestera något i det uppdrag man har.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Admin
2009-01-25, 02:08
Frågan är om du och medlemmarna känner nåt på det att 178, sen 500, och sen 100 motioner blir avslagna gruppvis år efter år. Jag vet att du har rätt i det du säger, Admin, men jag tycker att 500 motioner inte är rimligt. "Rimligt" är kanske inget som finns i lagen. Man kan ha 20 000 motioner. Men om du hade haft ska vi säga 10 st. motioner förra året, skulle det kanske inte ha skrämd styrelsen, och du kunde ha fått medlemmarna på din sida i större omfattning. Du hade fått en bättre chans att få dina motioner genom, och också fått ökad trovärdighet (mot skeptiska styresle/medlemmar, här i forumet har du full trovärdighet). Sen kunde du ha tagit fram 10 till i år, med en större chans att få dem bifallna. Det är vad jag tror. Det är så jag skulle gjort.
Om man vet att en person ha fel, kan man skrika hela sanningen i hans ansikte, men då får man en fiende. Genom att diplomatiskt ta fram en sanning i taget i en rimlig tempo, kan man få den här personen att förstå peu à peu.
Det viktiga är att få vad man vill på slutet, hur spelar inte så stor roll.

Jodå, självklart tjänar jag och medlemmarna på motionerna. Man måste förstå lite hur det fungerar och hur systemet är uppbyggt i de olika delarna.
För första gången i historien så tvingas de sovande fullmäktigeledamöterna att engagera sig.
Tycker du inte bara detta är ett plus?

Du säger att 500 motioner inte är rimligt. Varför tror du det?
500 motioner är väl snarare ett minimum.
Klarar en medlemsorganisation som HSB inte av att 10 % - var tionde medlem - skriver en motion var (vilket i HSB Malmös fall ger drygt 4.000 motioner), ja då är det ju verkligen ett riktigt allvarligt fel i systemet.

Om jag hade haft en spänn för varje gång jag hört varianter på;
"Om du bara hade haft några motioner så hade du fått medlemmarna på din sida"...
Världen fungerar inte riktigt på det sättet, och det förvånar mig att det är så många som tror att det skulle fungera.
Alla måste känna till att generellt är det så att motioner ska avslås oavsett vad de handlar om och oavsett hur bra de är (precis som inom HSB Malmö).
En vacker dag, när tiden finns, ska jag försöka utveckla detta!

Kort kan jag säga att rätt utfört kan man uppnå mycket, mycket, mycket mer med 500 avslagna motioner än med 10 bifallna motioner (även om det säkert aldrig i Sveriges historia hänt att någon fått så många motioner bifallna... gissningsvis ligger rekordet på 2 eller 3 bifallna motioner) !!!!

Men visst! Det har sina nackdelar, och en av dem är att man blir rejält hatad av alla de oengagerade för sitt engagemang.

Francois, du skriver;
"Det viktiga är att få vad man vill på slutet, hur spelar inte så stor roll".
Exactly !!!

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Admin
2009-01-25, 02:22
Jag förstår din "retorik" i detta sammanhang men vore det inte bättre och mer produktivt att som "chock" inkomma men endast 1 st mycket välformulerad motion från dig. Inte mer och inte mindre.

Vore inte detta att överraska stämman snarare än att fortsätta på den inslagna vägen (som ju inte verkar leda framåt?).

Det är ingen retorik, det är en väl utarbetad långsiktig plan, som redan tycks ha fungerat bättre än något annat i organisationens historia.

Varför tror du inte att den inslagna vägen verkar leda framåt?

Det är liksom knappast en tillfällighet att det inom HSB Malmö hänt mer de senaste åren än sammanlagt under decennier tidigare.

Om jag skulle ha inkommit med endast en motion till HSB Malmös årsstämma så kan jag garantera dig att att ingen hade blivit det minsta "chockad". Fullmäktige hade bara nöjt konstaterat att de "vunnit kampen" mot de engagerade, så att de kan gå tillbaka in i sin dvala.

Den metod du föreslår är redan använd.

Till förra årets extrastämma fick HSB Malmö panik när de trodde att jag skulle börja ösa in motioner till denna extrastämma. De fick in två motioner från andra medlemmar, och blev då rejält skakiga. Turning Torso stod och darrade i skyn.

Jag hade aldrig en tanke på att lämna in en enda motion till extrastämman, så den panik som uppstod med alla fel före och under stämman var helt meningslösa.

Notera följande;
HSB Malmö fick in ca 5 motioner till årsstämman 2007. Dessa misshandlades av såväl styrelse som stämma.
HSB Malmö fick in ca 200 motioner till årsstämman 2008. Dessa misshandlades av såväl styrelse som stämma.
HSB Malmö fick in 2 motioner till extrastämman 2008. Dessa misshandlades av såväl styrelse som stämma, och man tog dessutom beslut i en av de två motionerna i en fråga som inte ens ingick i motionens enda lilla yrkande.

Fullmäktige läser säkert vad jag skriver här och förfasas över mig.

Jag kommer att bli häcklad, spottad på, anklagad för än det ena och än det andra av en irriterad massa fullmäktige på årsstämman.
Men i kampen mot rättvisa och demokrati samt en fungerande organisation där det idag mest handlar om att en diktatorisk minoritet ska ha rätt att misshandla en majoritet såväl som enskilda utsatta medlemmar, så får man kanske tåla dessa smällar i en viss utsträckning.

Så frågan är vad fullmäktige tror sig uppnå av att trakassera mig?
Det visar ju bara hur viktigt det är att komma till rätta med problemen, eller hur?


Den skada fullmäktige åsamkat medlemmarna under årens lopp kanske aldrig någonsin går att uppväga, men förhoppningsvis leder mina motioner bl.a. till att den skada medlemmarna utsätts för i alla fall reduceras framöver.


Sköter sig inte styrelse och fullmäktige på årsstämman 2009, så kan jag informera om att planen redan ligger klar för 2010.
Det som kommer att hända då gör att mina 500 motioner i år är som en piss i Mississippi jämfört med 2010.

Jag kan förmodligen aldrig trycka nog hårt på detta; det handlar inte om att alla mina motioner ska bifallas.
Det tycks råda en allmän missuppfattning om detta, att döma av den respons som ges här!

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Talle
2009-01-25, 09:06
"Jag kan förmodligen aldrig trycka nog hårt på detta; det handlar inte om att mina motioner ska bifallas.
Det tycks råda en allmän missuppfattning om detta, att döma av den respons som ges här!"

Då blir frågan vad handlar det om? I motionsrätten ligger väl att få igenom sina förslag... annars förefaller det ganska meningslöst att motionera? :8: Jag tycker att Francois och j.a har en poäng då de talar om ett mindre antal motioner.

Det återstår väl att se hur det går, frågan är väl om HSB Malmö kommer i likhet med admin att lägga ut inkomna motioner. Förstår jag inläggen här verkar det inte så, vilket är synd.

Admin
2009-01-25, 09:19
Det handlar i grund och botten bara om att motioner och medlemmar ska behandlas med respekt av såväl styrelse som stämma samt tjänstemän på HSB Malmö!

Det är långt kvar tills detta uppnåtts, men mer komplicerat än så är det inte, även om det även finns skäl av underordnad betydelse här.

Det är alltså inte på något sätt meningslöst att motionera även om motionerna inte går igenom.

Att skriva ett mindre antal motioner kommer under inga omständigheter att uppnå det syfte jag har med motionerna.

Självklart kommer HSB Malmö att lägga ut även övriga motioner på HSB Malmös webbplats. Det är ju en av de saker jag uppnått. Frågan är bara när.

Jag lägger ut mina egna motioner samt de motioner jag får från andra som vill att de ska komma medlemmarna till del snabbt.

Resten av motionerna torde bara vara vara ett par stycken.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Micke1
2009-01-25, 09:28
Antalet motioner spelar inte mig någon roll.Alla skall ha rätte att motionera till stämman och behandlas på ett rätt sätt oavsätt antalet man lämnar in.
Förstår att det kommer fler och fler motioner eftersom fullmäktige/HSB Malmö inte kan behandla dem på rätt sätt, enligt mitt tycke.
Spelar ingen roll vad de handlar om eller vem som skriver dem.
Sitter själv i fullmäktige och hade motioner inlämnade som behandlades på ett korrekt sätt men frågan är varför jag fick det och inte andra?
Alla motionärer är medlemmar i HSB.
Kanske skall informera alla om vad de olika hörnstenarnas betydelse?

Admin
2009-01-25, 09:47
Jag kände att det var något viktigt jag hade glömt i mitt föregående inlägg... men det kompletterade du snabbt med, Micke1.

Jo, likabehandlingen är viktig.
Att fullmäktigeledamöterna har mage att sitta och rösta bort specifikt alla mina motioner i ett svep är rent ut sagt ett smutsigt beteende som måste stävjas, och det visar allvaret i mina motioner och vikten av att jag inte låter mig tryckas ner av dessa odemokratiska krafter och maktfullkomliga representanter som bevisligen gjorde allt annat än att se till HSB Malmös medlemmars bästa på årsstämman 2008.

Det gäller nu att styrelse och stämma sköter sig på stämman 2009, och ser till att allt går rätt till, utan fortsatta hatyttringar mot motionärer.

Annars går vi per automatik över i den sista fasen år 2010 i min lilla stilla och fredliga kamp mot rättvisa, demokrati, likabehandling och respekt mot medlemmarna, och denna fas kan jag lova redan nu att ingen någonsin vill hamna i.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Francois
2009-01-25, 10:41
Om det är inte meningen att motionerna ska bifallas, kan stämman bestämma att motionerna ändå är tänkta att bifallas, och att de är en störningsmoment utan syfte att bifalls, och då kan stämman bestämma att avslå dem allihop gruppvis.

Admin
2009-01-25, 10:55
Mjae, det är väl ändå inget som står i lagen?

Självklart vill jag att motionerna ska bifallas (inte minst motionen om att få fullmäktige till att skriva motioner så att det inte bara är 1,6 % av fullmäktige som någonsin skriver motioner), men det är inte huvudsyftet.

Alla kan se att det är nedlagt en fruktansvärd massa tid på mina motioner (långt, långt, långt mer tid än samtliga fullmäktige inom HSB Malmö tillsammans lagt ner på motioner sedan HSB bildades, dvs under en period av runt 20.000 fullmäktigeår).
Alla kan också se att de flesta av dessa motioner enbart är till för alla medlemmars bästa.
Jag har inte en enda motion som är skriven för att jag personligen ska ha något att tjäna på det (i motsats till vad jag kan se från de motioner som ofta skrivs i brf:ar).
Samtliga motioner är för samtliga medlemmar inom HSB Malmö, även om inte särskilt stor del av dessa medlemmar vet om eller förstår vad jag gör för dem... tyvärr.

Har styrelse eller stämma ett välgrundat argument för att avslå ett yrkande, vilket inte fanns för ett enda av de 700 yrkandena år 2008, så får jag naturligtvis finna mig i det.
Men då får man bannemej också anstränga sig lite från styrelsens sida för att motivera sina rekommendationer till avslag.
Att bara avstyrka motioner på rutin, så som det nästan uteslutande fungerar i föreningar, finner jag mig inte i.

Det finns massor med sätt att avslå motioner för såväl styrelse som stämma.
Som motionär är man t.ex. som regel helt chanslös om styrelsen använder sig av något av de många tricken för att avslå motioner.
Stämman följer nästan uteslutande styrelsens rekommendationer oavsett vad de är.
Stämman har ytterst, ytterst sällan en egen vilja, och speciellt inte HSB Malmös fullmäktige!!!

Som motionär har man oftast inget som helst att stå emot alla dessa trick... mer än att skriva många motioner och låta dem återkomma.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

stephan
2009-01-25, 14:09
Att HSB kunde behandla motioner som de gjorde sist handlar inte om hur många motioner det var. Det handlar mer om att familjen HSB tidigare har gjort precis som de velat.

För snart 100 år sedan var det några som föreslog att kvinnor skulle ha rösträtt, hur tror ni det behandlades från början? Jo de som styrt och ställt tidigare skrattade åt förslaget. men ju fler som tog del av förslaget och började tänka insåg att det inte skall vara några "toppgubbar" som styr.

HSB gräver sin egen grav med "sin demokrati" i dagens upplysta samhälle, men det tar lite tid. först måste "de nickedockor" som väljs in i fullmäktige bort.

Och innan det kanske man måste finna en valberedning som gör sitt arbete, och inte bara sitter i knät, och låter sig smekas och spinna som en katt.

totiki
2009-01-25, 14:17
Strategi alltså.
Det är mycket bra med dina och andras motioner. För i en större förening finns inget annat sätt att nå ut och belysa de aspekter man vill visa på, för de medlemmar som besöker stämman likväl som för de som inte kommer men ändå läser motionerna. Det kan få fler att vilja komma på nästa stämma för att uttrycka sitt stöd för frågor de anser är negligerade.

Jag stödjer alltså din strategi och även taktiken.
Taktiken med att inte lägga in några motioner till extra stämman var bra eftersom det visade på att inte enbart dina utan allas motioner blir behandlade på samma styvmoderliga sätt.

Admin
2009-01-25, 14:58
Jo, de som ville införas kvinnlig rösträtt hade säkert en lika tung uppförsbacke som vi få inom HSB Malmö som verkligen engagerar oss. Någonstans måste man börja, och någon måste ha civilkurage nog att stå för demokrati och öppenhet inom HSB Malmö.

Bara tråkigt att det i en medlemsgrupp på 42.000 inte går att uppbringa mer än en handfull engagerade medlemmar.

Jo, Totiki, HSB felbedömer mig hela tiden, och i motsats till HSB Malmö så har jag en strategi. HSB Malmö agerar ofta bara för stunden. Jag är alltid öppen och ärlig mot HSB. De hade lugnt kunnat fråga mig om jag tänkte skicka in några motioner till extrastämman 2008 utan att riskera något. Hade jag planerat att skicka in motioner så hade jag gjort det långt innan, men det fanns inte ens i mina tankar att göra detta, och det hade jag öppet och ärligt berättat för HSB Malmö om de bara frågat mig. Då hade de kunnat hålla extrastämman i lugn och ro i stället för att bara abrupt kasta ut en kallelse i ren panik utan att ha planerat något.

De odemokratiska krafterna är onekligen starka inom HSB-organisationen, men de är inte oomkullrunkeliga (inte varje dag man får tillfälle att använda sig av detta ord :p).

Det måste bara finnas en motkraft till de odemokratiska krafterna!

Ja, ju fler såväl fullmäktige som vanliga medlemmar som kommer till HSB Malmös årsstämma 2009, desto bättre naturligtvis.

Det är lite oroväckande att HSB Malmös styrelse bara planerat in två dagar för stämman.
Jag förklarade för HSB Malmös styrelse häromdagen att två dagar är en ren omöjlighet, hela första dagen behövs bara för den första delen i dagordningen, och det innebär att det bara är en dag planerad för 500 motioner. Styrelsen tycktes dock inte se något problem med detta, och då börjar man naturligtvis undra om de tror att de kan köra något fult trick även på årets stämma.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Talle
2009-01-25, 20:37
Hur långt kan ett möte bli? Jag tror att med den situation vi har idag kommer många motioner att gå samma öde till mötes som på förra årsmötet. Om det nu går att göra så?

Chanserna till enskild behandling av varje motion tror jag ökar om de är färre än 500. Möjligheterna till att finna en lösning på att hantera 500 motioner ökar på bekostnad av att behandla dem, just därför att de är så många. Det tål att tänka på. :9:

Myggan
2009-01-25, 21:46
Menar du på fullaste alvar att du vill begränsa antalet motioner?
Om samtliga medlemmar skickar in 1 motion blir ju det 43000.

Vem ska få motionera?
Bara den som inte skriver alls eller den som skriver 1000?

Säg det då :ingen får skriva motioner för det har inte HSB något intresse av!

Talle
2009-01-25, 22:25
Däremot är jag rädd för att HSB Malmö kommer att fixa så det blir så om en ensam medlem skickar in 500 motioner. Det blir säkert så om alla medlemmar skickar in en motion var också...

Då admin är duktig på att motionera blir risken för framtida begränsningar mindre med ett fåtal motioner. Det är så jag tror. Med flera motioner kommer frågan om motionsrätten säkert upp till behandling av fullmäktige. :4:

totiki
2009-01-25, 22:59
Motionsrätten finns väl inskriven i lagen, LEF? Skall HSB på egen hand genomföra denna lagändring?

Admin
2009-01-26, 08:00
Hur långt kan ett möte bli? Jag tror att med den situation vi har idag kommer många motioner att gå samma öde till mötes som på förra årsmötet. Om det nu går att göra så?

Ett fullmäktigesammanträde tar den tid det behöver ta för att behandla alla motioner.
Det finns inga alternativ... i alla fall om man vill följa lagen.
Motionerna kan inte gå samma öde till mötes som på årsstämman 2008. Om HSB Malmö bryter mot lagen i år också, och t.o.m. på ett om möjligt ännu värre sätt, så är risken att det väcker uppmärksamhet i hela vårt avlånga land. Det kanske är lite onödigt, speciellt eftersom det inte kommer att leda till att motionerna hoppas över ändå.

Chanserna till enskild behandling av varje motion tror jag ökar om de är färre än 500. Möjligheterna till att finna en lösning på att hantera 500 motioner ökar på bekostnad av att behandla dem, just därför att de är så många. Det tål att tänka på.
Det är inget alternativ, och kommer inte att ske.
Samtliga motioner jag har kommer att lämnas in och jag selekterar inte bort några motioner bara för att det inte skulle finnas kapacitet att behandla motioner i HSB Malmö.

Däremot är det upp till HSB Malmös styrelse att arbeta för att så många motioner som möjligt genomförs redan före stämman (speciellt frågemotionerna, som inte kräver annat än ett svar). Då kan man, som jag redan tidigare nämnt, få bort kanske drygt 100 motioner relativt enkelt, med bara denna åtgärd.

Tänk nu på att de flesta av mina motioner är ungefär 1½-2 år gamla.
Om man inte hinner behandla 500 motioner på 2 år i en organisation med 42.000 medlemmar så är det väl mer än uppenbart att det är något allvarligt fel i organisationen, eller hur?

Det är HSB Malmös styrelse som är orsaken till de många motionerna
Kom ihåg att anledningen till årets många motioner är att HSB Malmös styrelse inte utförde sin skyldighet 2008 och behandlade motionerna.
Det vore väl väldigt märkligt om man belastar eller straffar motionären bara för att styrelsen inte gör vad de ska.
Om man inte behandlar motioner så måste det vara en självklarhet att motionerna återkommer!!!
Att HSB Malmö inte besvarat frågor är också en stor orsak till att det blivit så många motioner.
Om man inte svarar på frågor så måste det vara en självklarhet att frågorna i stället görs om till motioner!!!

HSB Malmö har haft två personer i styrelsen som sedan årsstämman 2008 jobbat med alla mina motioner till årsstämman 2008.

HSB Malmös styrelse gör ett stort fel som låter fullmäktige tro att stämman ska kunna klaras av på två dagar. Bara detta kommer att skapa en helt onödig irritation.
I stället skulle HSB Malmös styrelse naturligtvis i lång tid i förväg förberett fullmäktige på vad som komma skall.

Nu kan vi bara hoppas att HSB Malmö svarar på ett tillräckligt konkret sätt som gör att så få motioner som möjligt behöver återkomma till 2010.
För varje motion som avslås pga något trick från styrelsens sida så återkommer denna motion till 2010.

Ju bättre, fullständigare och konkretare svar styrelsen ger på motionerna (där styrelsen inte bara gör det enkelt för sig genom att föreslå att utskott o.dyl. tillsätts för att bereda frågor som är färdiga yrkanden, utan behov av vidare utredning), desto fortare kan stämman avverkas.

Talle, som fullmäktigeledamot kan du planera för detta i förväg.
Se till att ha suppleanter till fullmäktigeledamotsposten.
Turas om att gå de olika dagarna.

Notera att HSB Malmö klantat till det ordentligt och nu infört en gräns på max en ersättare till fullmäktigeledamoten, men denna galna begränsning måste rivas upp omedelbart (det är en av mina motioner).

PS.
Vid ett snabbt överslag får jag det till att de 178 motionerna från 2008 nu är 422 motioner, exkl. frågemotionerna.
Sedan tillkommer kanske 50 nya motioner i år (exkl. frågemotionerna).

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Admin
2009-01-26, 08:06
Däremot är jag rädd för att HSB Malmö kommer att fixa så det blir så om en ensam medlem skickar in 500 motioner. Det blir säkert så om alla medlemmar skickar in en motion var också...

Då admin är duktig på att motionera blir risken för framtida begränsningar mindre med ett fåtal motioner. Det är så jag tror. Med flera motioner kommer frågan om motionsrätten säkert upp till behandling av fullmäktige

Jag tycker du ska skriva en motion om detta och ge ditt förslag till stämman hur du vill införa begränsningar av motionsrätten, så får vi se vad som händer.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Talle
2009-01-26, 12:51
Grundläggande måste vara det som står i stadgarna, att alla medlemmar har rätt att motionera och då inte ett visst antal... Jag kommer inte att motionera för en begränsning. Det finns annat som jag funderar på att lyfta i så fall.:8:

Admin
2009-01-26, 13:00
Grundläggande måste vara det som står i stadgarna, att alla medlemmar har rätt att motionera och då inte ett visst antal... Jag kommer inte att motionera för en begränsning. Det finns annat som jag funderar på att lyfta i så fall.

Men då är vi ju överens om hur det ska fungera. :4:
Notera dock att det inte är stadgarna som bestämmer motionsrätten, det är lagen.

Det är bra att du engagerar dig genom att skriva motioner.

Jag vet inte vad det är som du finner särskilt viktigt att ändra på inom HSB Malmö, men jag hoppas att vad det än är så är det något som tillför förbättringar för organisationens medlemmar.

Se även;
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061)

Talle
2009-01-29, 16:09
Jag har försökt leta efter i vilken lag och paragraf som det står om motionsrätten, men inte kunnat hitta det. Någon som kan hjälpa till? :1:

Holger
2009-01-29, 16:58
I HSB Malmös stadgar står det :

Motionsrätt
Medlem och fullmäktig som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

Detta har stått i stadgarna i många år men på grund av bristande information från HSB Malmös sida så har denna möjlighet inte kommit enskilda medlemmar till del. Nu är det grönt så det är bara att köra på.

Talle
2009-01-30, 09:32
nja, vad jag menade var i vilken lag det står om motionsrätten. Stadgarna är en sak, det har jag läst....:5:

totiki
2009-01-30, 10:38
LEF. 7 kap. 6§