handdator

Visa fullständig version : 3G mast på brf tak


Isabella
2009-01-21, 21:13
Jag har en fråga om styrelsen i en förening, utan att informera om det, kan besluta om att en 3G mast sätts upp på ett av flerfamiljshusen inom föreningen?

j.a
2009-01-21, 22:55
Om ett beslut skall ligga utanför styrelsen kompetens att fatta måste det ligga utanför den löpande förvaltningen av föreningen eller innebära en väsentlig förändring av fastigheten (om inte stadgarna medger styrelsen detta).

Själva placeringen av en antenn på fastighetens tak kan inte i sig anses vara en väsentlig förändring av fastigheten. Sannolikt finns där redan antenner av olika slag. Kan dock bli en annan bedömning om det är en mast på mark som ligger i ett litet bostadsområde.

Om åtgärden däremot anses ligga inom den löpande förvaltningen är mer svårt att säga. Det är trots allt fråga om upplåtelse av föreningens egendom för ett "nytt" ändamål (jfr upplåta ny lokal i föreningens fastighet). Föreningens storlek kan också påverka bedömningen.

Emellertid kan 3G-operatören genom ledningsrätt tvångsvis få tillstånd att placera sin antenn på fastigheten om föreningen säger nej så förhandlingsutrymmet är något "illusoriskt".

Isabella
2009-01-22, 18:32
Kan inte direkt säga att jag blev klokare av ditt svar :) Jag kanske är felinformerad, men innebär det inte en risk med strålningen från masten? Påverkas priserna på bostäderna? Borde vi inte åtminstone fått information?

Francois
2009-01-22, 22:58
Självklart har din styrelse gjort fel, men kanske inte nåt formellt fel.

Strålning kan vara skadlig och skapar med all säkerhet oro, och oro i sig (även om det inte finns nån anledning att vara orolig) skapar sömnlöshet, mm

Jag tycker absolut att din styrelse borde ha låtit medlemmarna bestämma om detta. De borde ha informerat och lagt fram en proposition på stämman. Det skulle jag ha gjort.

Apropå 3G-master: jag har forskat en hel del om detta, i samband att jag ville få bort 3G-masten från Kumla skolan i Tyresö för några år sedan. Jag har verkligen läst om all forskning om strålning. Strålningen från en mast är mycket mycket lägre en den från en mobiltelefon (om man inte använder handsfree). En skillnad är att ni kommer att bli strålade dag och natt med en väldigt svag strålning. Det finns inga bevis på att detta är skadligt, men inga bevis på att det inte är det heller.
Det finns dock en mycket sida på att ha en mast i närheten. När du pratar i din mobil, blir strålningen från din mobil mycket lägre om det finns en mast väldigt nära, eftersom telefonen inte behöver "jobba" för att fånga signalen. Det är denna anledning som har fått mig att strunta i min kamp att ta bort masten vid skolan. Jag insåg att det skulle vara omöjligt att få ungdommarna att används handsfree. Därför är det bra med en mast i närheten, då blir strålningen från deras telefon lägre.

totiki
2009-01-23, 14:28
Motionera om en stadgeändring. "Alla frågor som på något vis kan påverka medlemmarnas hälsa skall tillställas stämman".