handdator

Visa fullständig version : Fönsterbyte i brf - Vem ska stå för ytskiktet


Kusinen
2009-01-20, 23:50
Styrelsen har beslutat om fönsterbyte och ytterdörrar till lägenheterna. Dessa är inte i så dåligt skick att de måste bytas av underhållsskäl. Många medlemmar är förgrymmade och vill inte genomföra åtgärden. Ligger detta inom styrelsens befogenhet?
Dessutom har man inte för avsikt att återställa ytskikt i badrum och övriga utrymmen utan hävdar att ytskikten svarar medlemen för.
Detta kan väl inte vara rätt.

Francois
2009-01-21, 14:50
Fråga styrelsen varför de vill byta dörrarna som är i gott skick. Om deras svar inte är tillfredsställande, kan du gå runt och samla underskrifter av 10% av medlemmarna för att få en extrastämma där ni kan riva styrelsens beslut. Att hota styrelsen att du tänker samla underskrifter för att få en extra stämma, kan räcka för att de ska tänka om.

Angående badrum, håller jag med din styrelse. Men varför har de rivit ner badrummet? Är det p.g.a. stammbyte?
De borde i så fall återställa ytskiktet och ta kostnaden för det av medemmarna. En annan fördel: medlemmarna kan dra ner kostnaden för badrummet (ROT-avdrag), vilket föreningen inte kan göra, och föreningens pengar är också dina pengar.

Admin
2009-01-21, 14:59
HSB har svarat mig på frågan om ytterdörrar att det inte ligger inom styrelsens befogenhet. Det stämmer delvis. Med en stämma där minst 2/3 röstar för dörrbyte och det godkänns i hyresnämnden kan dörrbyte genomföras. Annars icke!

Vad gäller ytskiktet så är det rent juridiskt korrekt att det är medlemmen som svarar för ytskiktet (lagarna är galna, och de föreningar som inte fixar de galna lagarna genom fungerande stadgar får problem).
Samma här. En stämma kan fixa detta enligt ovanstående villkor.

Kusinen
2009-01-21, 23:10
Jag får förtydliga mig: När fönsterbytet sker skadas ytskiktet (Kakel m.m. på insidan i badrum och målning/tapeter i rum). Detta åtgärdar inte föreningen med hänvisning till att det är bostadsrättshavaren som svarar för ytskiktet. I alla andra fall då någon gör åverkan på egendom uppstår ju skadeståndsskyldighet. Frågan är om styrelsen genom anlitad entreprenör eller på annat sätt skadar lägenheten borde de ha skyldighet att rätta till detta.

Francois
2009-01-22, 08:54
Ni kanske kan förhandla med styrelsen så att varje medlem får välja när fönstret ska bytas inom 10 års tid i samband med egen badrums renovering?

Det låter krånligt, men vi gör så i vår förening med:
- golvbrunnar: när folk renoverar sina badrum, kräver vi att de byter golvbrunn, och vi föreningen betalar för golvbrunnen (material + arbete)
- värmepanna: vi har en värmepanna i varje lägenhet (ofta i badrummet). Om man vet att pannan ska bytas inom 1-3 år (pannorna lever ungefär 15-17 år), kan en boende tycka att det är pratiskt att byta panna i samband med en renovering, så allt blir gjort på en gång. Om pannan är ändå väldigt gammal, går vi styrelsen med på det under förutsättningen att den boende bidrar med att betala får demonteringen av pannan (vilket är 5% - 10% av vad hela pannbyte kostar). På så sätt förlårar föreningen inget på att byta en pannan 1-2 för tidigt, samt den boende har fått en fungerande praktisk lösning.

Jag vet inte om din styrelse är praktiskt lagt, eller om det är även möjligt att göra så i din förening (nu kanske får nya fönster med en anann färg..), men fick du några idéer i alla fall.

Din resonnemang om att "Frågan är om styrelsen genom anlitad entreprenör eller på annat sätt skadar lägenheten borde de ha skyldighet att rätta till detta." har inte fått något tydligt svar än så länge, och jag själv tror att svaret är nej. Jag undrar om det finns nån som kan kolla djupare i detta. Kan svaret vara ja? Hur låter argumentationen då?