handdator

Visa fullständig version : Utbildning för styrelsen i brf


BigM
2009-01-20, 20:21
Hej,

Är relativt ny när det gäller styrelsearbete och jag vänder mig därmed till er och undrar om det finns några bra utbildningar för styrelser?
Vi är en privat brf och vi bara köpt in diverse böcker inom området.
Men man vill ju gå vidare och lära sig nya saker som är bra att kunna när det gäller styrelsen.

Själv har jag en teknisk bakgrund och kan mycket sådant medan det administrativa är mer främmande för mig och med det menar jag inte att jag är ovillig utan bara okunnig.

Jag ställde upp som ledamot för att jag vill påverka mitt boende och jag tror mig besitta kunskaper som är till nytta för föreningen. Men det finns mycket mer man kan lära sig.

Så för att förtydliga:

Finns det bra styrelsekurser?
Vad anser ni en ledamot ska kunna?/BigM

totiki
2009-01-20, 21:10
Alla större bostadsrättsorganisationer som HSB, SBC, Riksbyggen och även Fastighetsägarna ordnar kurser. Men kolla med Medborgarskolan, ABF m fl. de gör förmodligen det samma och är oberoende samt billigare. Utöver det kan du googla efter privata alternativ som säkert också finns.

Det är väl jättebra om man lär sig om BRL, LEF, men givetvis också om hur man bygger upp en förening och skapar lathundar för de olika posterna så det kan fungera lika bra även om det är rotation på posterna. Rotation tycker jag är bra eftersom det ger samhörighetskänsla och gemensam ansvarskänsla. Även att man bildar arbetsutskott eller komitteer för olika ansvarsområden så medlemmarna lär sig från början att dela på jobbet och inte bara snackar.
Upphandling och förhandling, enklare bokföring samt intern revision är också nyttiga grejer i sammanhanget. Är någon villig att gå en fastighetsskötarekurs för enklare jobb är inte heller det illa.

stephan
2009-01-21, 11:19
Bra utbildning för styrelser är att anordna "egna" kurser.
Alternativt slå ihop sig med en eller några andra föreningar.

En kursledare kan då specialsy en utbildning på ett annat sätt än de traditionella HSB kurserna.

Någon intresserad av detta kan jag ta fram några namn som hade sådan kurs i brf Väduren för ett antal år sedan.

Något annat som jag vill pusha för men som det talas väldigt lite om är arbetsordningar för styrelserna.

Någon som vet mer om arbetsordningar, nåon styrelse som deklarerat någon för medlemmarna?

schrapet
2009-01-22, 10:00
Hej,
:
Så för att förtydliga:

Finns det bra styrelsekurser?
Vad anser ni en ledamot ska kunna?

/BigM
Är du osäker kan följande företag ordna kurser eller hör med eran förvaltare om de kan samla ihop ett antal deltagare och köpa in en kurs på er hemort.

Kurs (http://www.bostadsgaranti.se/kurser/fordjupningskurs.htm)

Själv har jag inte gått en ända kurs men jag kan lugnt påstå att 18 års styrelsearbete ger mer än vad någon kurs kan ge. Alla är vi nybörjar någon gång med det hindrar inte. Är det något man inte vet så tar man bara reda på hur saker och ting förhåller sig./SP

Katten Georg
2009-01-22, 22:47
Kontakta SBC de har infört kostnadsfria utbildningar av hög kvalitet för sina medlemmar.

Myggan
2009-01-23, 23:58
Om Admin har tid så tycker jag du skall fråga honom!
Finns ingen i Sverige kam kan mer om detta än Admin!