handdator

Visa fullständig version : Viktigt om Energideklarationer och SBC


j.a
2008-04-15, 14:59
SBC har tagit fram ett specialavtal med Anticimex för att upprätta Energideklaration för medlemsföreningar under 2008 till förmånligt pris.

Nu visar det sig emellertid att detta specialavtal är 30% dyrare än vanliga
standardavtal på marknaden. (efter offertförfarande från vår förening)

Därför måste jag uppmana alla föreningar som är medlemmar i SBC att inte utnyttja Anticimex, eller i vart fall förhandla ned priset.

Anticimex uppger även att de gör mer än vad som krävs för att upprätta deklarationen, det har dock inte gått att få exakt uppgift om vad detta extra arbete innefattar och vad det ger för fördelar jämfört med en vanlig energideklaration.

Admin
2008-04-15, 15:33
HSB brukar också vara duktiga på att förhandla fram avtal för medlemmarna som blir dyrare eller t.o.m. betydligt dyrare om varje brf förhandlar själv. Dock med ett undantag, och det är HSB:s senaste försäkringserbjudande. Där tjänar faktiskt alla på att teckna detta avtal.

Det är nu otroligt många ute på marknaden som vill tjäna enorma summor pengar på denna energideklaration, och tydligen är även detta skadedjursbekämpningsföretag ett av alla dessa.

Jag bara väntar på att korvkiosken här utanför ska börja erbjuda energideklarationer.

Jag har försökt ta reda på vad som ingår i SBC:s avtal med Anticimex om energideklaration, men det är helt omöjligt. Det finns ingen som helst information om detta.

Som standard erbjuder dock Anticimex följande avseende energideklarationen;

1. Besiktning och kontroller
En av våra besiktningsmän går noggrant igenom byggnaden och områden som kan inverka på energianvändningen.
Även viktiga detaljer för att uppnå en god inomhusmiljö ses över.
Vi kontrollerar också om funktionskontroll av ventilationssystemet och radonmätning har utförts.
All information som inhämtas under besiktningen noteras i ett omfattande protokoll.

2. Diagnos med konkreta åtgärdsförslag
Besiktningsinformationen registreras därefter i vårt energiberäkningsprogram.
Med hjälp av programmet analyserar våra energiexperter områden där det finns möjlighet att göra förändringar som bidrar till en minskad energianvändning och tar fram rekommenderade åtgärder.

3. Resultatrapport med energideklaration och investeringskalkyl
Energideklarationen och våra åtgärdsförslag sammanställs i en rapport där vi förklarar varför vi rekommenderar, eller inte rekommenderar, en viss åtgärd.
Alla våra förslag utgår från din unika situation.
Rapporten innehåller även uppgifter som visar hur mycket varje åtgärd ger dig i energibesparing, samt vilken ekonomisk investering som krävs för respektive åtgärd.

4. Kontinuerlig rådgivning
Vi lagrar alla dina besiktningsuppgifter i vårt system och du kan ringa oss om du har frågor.

Som alla förhoppningsvis omedelbart kan se så innehåller detta inte mycket konkret. Allt är mycket luddigt, och mest i form av "säljtermer".
Precis som i HSB Malmös svar på motioner så aktar man sig noga att förpliktigas till något, och kunderna ska inte veta vad de får.

Inte heller det absolut viktigaste uppges, dvs vilka garantier kunden får för att de uppgifter som lämnas är korrekta. Dvs om en brf gör åtgärder baserat på energideklarationen och det sedan visar sig att den utlovade besparingen ej uppkommer, vem står då för de onödigt genomförda åtgärderna?

Samma gäller alla andra energideklarationsleverantörer.
Ingen vill precisera vad som egentligen ingår i enegrideklarationen.

Se även;
Energideklaration bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4683)

Johannes316
2008-06-06, 09:31
Hej,

Vi är en Brf i Linköping som gjorde vår energideklaration i början av denna vecka. Vi hade precis som ni svårt att förstå vad de olika aktörernas erbjudande faktiskt innehöll samt vilka garantier vi kunde få. Vad vi kom fram till var att det faktiskt inte var aktörerna som offererade oss som medvetet var luddiga i sina offerter utan att det var myndigheten Boverket som inte givit dom tillräckligt tydliga riktlinjer vad en energideklaration ska innehålla. Därför tycker jag inte att man ska säga att någon aktör är oseriös eller dyligt utan istället använda vanligt sunt förnuft när man upphandlar - vår Brf valde den leverantör som vi ansåg hade det bästa erbjudandet till bäst pris. Det kändes bra när besiktningsmannen var här, hon var civilingenjör och verkade kompetent. Nu väntar vi med spänning på hennes rapport med förslag på åtgärder.

www.energideklaration.com är deras domänadress.

/Johannes i LKPG

Admin
2008-06-06, 11:48
Jag vet inget om Actava i Bromma (som länken du anger går till) så jag kan inte uttala mig om detta företag, men jag vill bara säga en liten sak i sammanhanget.

Av de miljoner sajter jag sett i mina dagar så är detta företags sajt definitivt en av de absolut sämsta. Sajten innehåller 5 mycket simpla webbsidor med tillsammans ungefär tillräckligt mycket text för att fylla upp en halv A4-sida (och då mest bara kontaktinformation).

Företaget vill inte med ett enda ord uppge vad de erbjuder (dvs vad företagets energideklaration innebär rent konkret).

Dessutom är webbplatsen tidvis så seg (trots att den saknar innehåll) att det tycks som att den lagts på en uråldrig 486 PC.

Jag är lite av expert på att utifrån webbsajter se om det är skojare och charlataner som står bakom den. Actavas webbsajt ger en del signaler om att det inte är några ärliga eller inom branschen erfarna/kunniga personer som står bakom detta företag (men notera att jag inte har några belägg för detta utöver den urusla webbplatsen... och vissa företagssfakta).

Därför måste jag tyvärr göra antagandet att Johannes316 arbetar för Actava och att man ska undvika den av Johannes rekommenderade webbplatsen. Skulle jag ha fel så får Johannes uppge sitt fulla namn, sin position i styrelsen och namn på brf. Antingen här eller i ett personligt meddelande/mail till mig.

Not.
Actava AB är ackrediterad av SWEDAC, så de är vad jag förstår behöriga att utföra energideklarationer i någon form.
Det är Actavas sällsynt undermåliga sajt som ger dåliga vibbar.
Vad jag kan se har företaget inga anställda.

Actava AB
Org.nummer: 556733-6747 Bolagsform: Aktiebolag
VD: Ehrs, Jens Olof Zackarias
Registreringsår: 2007
F-Skatt: Registrerad

BESÖKSADRESS
Rörläggarv. 12
168 33 Bromma
Stockholms län
Telefon: 08-58500901

EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
Ehrs, Jens Olof Zackarias (f. 1976), VD

STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
Olsson, Mats Åke Henrik (f. 1975), Ordinarie ledamot
Ehrs, Jens Olof Zackarias (f. 1976), Suppleant

TILLSYNSBEFATTNINGAR
Forsberg, Lars Olof (f. 1942), Revisor
KPMG Bohlins AB, Revisor


Ehrs, Jens Olof Zackarias
EF Medical AB Stockholm Org.nummer: 556594-1423
Verksamhet: Primärvårdsmottagning

Bostadsrättsföreningen Gråberget nr 19 Stockholm Org.nummer: 702000-8012
Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar
Styrelseledamot: Belatchew, Hirouy

Actava AB Bromma Org.nummer: 556733-6747
Verksamhet: Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik
Årsomsättning: 0 kr (pga nystartat företag, bolaget har ännu inte lämnat in sitt första bokslut)

Vill du ha meningsfull information om energideklarationer så är det (utöver Boverket) i stället följande sajt du ska gå till; Energirådgivningen (http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=51)

Ett i detta sammanhang särskilt viktigt avsnitt är följande;

Hur går det till?

Energideklaration i fyra steg:

Samla alla uppgifter som har med din byggnads energianvändning att göra
Kontakta en oberoende expert
Experten bedömer handlingarna, upprättar energideklarationen och skickar ett exemplar av energideklarationen till Boverket
Sätt slutligen upp den i din byggnads entré (gäller ej småhus)1. Samla in uppgifter
Energideklarationen ska göras av en energiexpert, men det är byggnadsägaren som samlar in de uppgifter som behövs. Ju mer byggnadsägaren förbereder, desto billigare blir genomförandet. Småhusägare ska ta fram uppgifter på husets energianvändning under ett år. Det hittar man på sina fakturor, t.ex. elräkningar, olje-, fjärrvärme- eller pelletsfakturan. Man kan naturligtvis också läsa av sin mätare med ett års mellanrum. Man behöver också A-temp, vilket är den uppvärmda arean (över 10 grader) mätt från insidan av ytterväggarna. Atemp kan beräknas utifrån BOA och LOA för flerbostadshus samt för BRA och BTA. Det finns inga omräkningsfaktorer för småhus. För större byggnader kan man behöva ritningar och tekniska beskrivningar. Om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) inte är gjord är detta en bra förberedelse eftersom det i energideklarationen ska anges om OVK utförd. Om radonmätning är utförd ska också anges.

2. Kontakta en oberoende expert
Energiexperten måste vara knuten till ett företag som är godkänt av ackrediteringsorganet SWEDAC (http://www.swedac.se/sdd/System.nsf/(GUIview)/index.html). Företaget ska ha minst en behörig energiexpert med särskilda kunskaper om byggnader och byggnaders energianvändning. Han ska bl.a. ha minst 5 års erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg- eller fastighetsförvaltningsbranschen. Han ska dessutom ha genomgått en särskild utbildning för att bli certifierad.

Swedacs hemsida (http://search.swedac.se/index_ie.asp) - Tryck på "Energideklaration för byggnader" för att få en lista på alla certifierade företag som kan utföra energideklarationer. Totalt cirka 200 företag i Sverige. Välj sedan "Kvalificerad" eller "Normal" under Ackrediteringsområde beroende på vilken typ av byggnad det gäller.

Byggnaderna delas upp i två typer: enkla och komplexa. Den oberoende experten ska ha motsvarande behörighet. Om byggnaden dessutom har ett luftkonditioneringssystem ska experten ha behörighet för detta. Det är upp till byggnadsägaren att bedöma vilken kategori hans byggnad tillhör.

Enkel byggnad
En- eller tvåbostadshus. Flerbostadshus eller lokal som inte har luftkonditioneringssystem större än 12 kW kyleffekt. Byggnaden ska ha låg eller ingen integrationsnivå mellan de tekniska systemen eller ha ett enkelt system för styrning och reglering.
Behörighet som krävs: Normal

Komplex byggnad
Andra byggnader än enkla byggnader. Sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 3 kap 12 § plan- och bygglagen betraktas alltid som komplexa byggnader (Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär).
Behörighet som krävs: Kvalificerad

Luftkonditionering
System för komfortkyla som innebär att kyla producerad av kylmaskin, fjärrkyla, frikyla eller dylikt och distribueras i huset med vattenkyld ventilationsluft och/eller av vatten.
Behörighet som krävs: Luftkonditionering

3. Experten bedömer handlingarna och upprättar energideklarationen
Energiexpertens uppgift är att upprätta energideklarationen baserat på de uppgifter byggnadsägaren lämnat. Om experten bedömer att det finns kostnadseffektiva åtgärder som kan utföras med hänsyn till god inomhusmiljön ska han först göra en besiktning av huset. Experten kan också göra en besiktning om han anser det nödvändigt för att säkerställa de uppgifter byggnadsägaren har lämnat. För energideklarationens innehåll, se längre ned. Energiexperten ser till att energideklarationen registreras i Boverkets databas och ger dig ett exemplar.

4. Sätt slutligen upp den i din byggnads entré (gäller ej småhus)
Enligt lagen ska sista sidan i energideklarationen "Husets energianvändning" sättas upp på en väl synlig och framträdande plats. Det kan t.ex. vara i receptionen om byggnaden är en lokal eller i trapphusen om byggnaden är ett flerbostadshus. Utformningen av energideklarationen är bestämd av Boverket, men byggnadsägaren bestämmer själv om han vill sätta upp en pappersutskrift eller göra energideklarationen som en beständig skylt i till exempel plast eller aluminium.

Urreg
2009-09-09, 12:15
Johannes316 har helt rätt, det avgörande för vilket företag som man skall köpa energideklarationen av, är dess kompetens och erfarenhet av energiåtgärder för liknande byggnader. Alla data och uppgifter för energideklarationen, kan i stort sett byggnadens ägare/styrelsemedlemmar klara att utföra själva. Energiexpertens viktigaste uppgift är att lämna ekonomiskt lönsamma förslag. Som grädde på moset behöver dock experten gardera sig mot att byggnadsägaren gör en dålig/ej genomtänkt upphandling och genomförande av föreslagna åtgärder. Därför anger experten även att byggnadsägaren måste kontrollera med eventuella entreprenörer om kostnader och energibesparing, innan köp av energibesparande åtgärder. Energiexperten kan således råka ut för stämningar från missnöjda byggnadsägare. Ett tips är att kolla med andra byggnadsägare, som är nöjda med experten och experter som kan lämna referenser.

Hur kan det löna sig att köpa en dyrare energideklararation? Tänk efter själv, hur kan ett förtetag som begär 500:- för att utföra energideklararationen lägga ned samma tankearbete som ett som begär 7 500:- ? Den billigare lämnar troligen inga förslag, då detta ej är något krav. Den billigare har förmodligen en lågavlönad anställd som fyller i boverkets databas, utan ens ett besök till byggnaden. Den billigare utför förmodligen 10 ggr fler energideklarationer än den dyrare.

Köp tjänsten av någon som andra rekommenderar, så är risken att bli "lurad" minimerad. Glöm inte det faktum som gäller alla slags tjänster, att det man betalar för, får man utfört....

totiki
2009-09-09, 13:29
Visst finns det ett flertal olika aktörer på denna nya marknad. Dels fastighetsförvaltare sedan gammalt ÅF exempelvis eller splitt nya som Actava.
Bäst pris? Att kasta pengarna i sjön är alltid ett dåligt pris! Det spelar ingen roll hur mycket.

Det bästa man kan göra är att förbruka mindre med energi. Det sparar man också pengar på. Konsulter på att hjälpa fastighetsägare att finna besparingsmöjligheter har funnits minst sedan oljekrisen på 70 talet. BRFr har haft goda möjligheter att genomföra energibesiktningar långt innan lagen kom.

Problemet som nu uppstått är att lagen satte en deadline och en broms för försäljningar av fastigheter. Då dök lycksökarna givetvis upp. De som vill tjäna pengar på okunskap och styrelsernas rädsla för att begå regelbrott.

Man kan ta den billigaste, få deras utlåtande att sätta upp i trapphuset och sedan utifrån det försöka förbättra energianvändningen i fastigheten. På de år man har på sig innan nästa energideklaration skall göras hinner man med en hel del.
Man kan lägga in åtgärderna i underhållsplanen och budgetera för dem t ex. Man skaffar sig en hel del kunskap dessutom under tiden.

Och det finns mycket man kan lista ut själv. Kolla vilka medlemmar ni har, det brukar finnas mer kompetens inom föreningen än man kan ana. Tillsätt en arbetsgrupp. Begär in offerter på det de kommer fram till och räkna på avskrivningstiden så får ni fram vilken budgetökning detta innebär. Så får ni fram en kostnad. Är det rimliga tal som erhålls? Vägs det på något vis upp mot besparingen? Glöm inte det känslomässiga värdet för all del, av att göra något för miljön.

Det är aldrig så bråttom som energideklarationsfirmorna vill understryka. Ännu har ingen blivit bötfälld för detta.

mäklare
2009-09-09, 23:21
Hela grejen med energideklaration är trams. Efter en certifiering kan man gå ut och sälja en identisk produkt som vilken annan firma som helst.

Åtgärdslistan kan man som brf kopiera av grannföreningen, är inga revolutionerande åtgärder som föreslås....

Typ... byte av fönster... 10% besparing... återbetalningstid 20 år...

byte av värmeväxlare... 10% besparing återbetalningstid 5 år...

Reglersystem.... inställning av element...

Köp den billigaste tjänsten som ni hittar, ska man energieffektivisera ett flerfamiljshus fungerar det inte med att schablonberäkna kåken och göra en halvdagsanalys. Det är ungefär, el tom sämre, som att testa en bil inför ett inköp genom att åka till bilbesiktningen... (hoppas nu ingen gör det här)