handdator

Visa fullständig version : Meningslöst bospara! - HSB Bospar?


Admin
2008-03-18, 20:55
Under rubriken 23 års bosparande gav ingenting (http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_985727.svd) kan man i SvD läsa om det meningslösa i att bospara.
Vi har nu gett upp, avslutat alla våra medlemskap hos HSB och köpt nybyggda bostadsrätter från ett kommersiellt byggbolag utan att behöva stå i kö i 25 år. Dessutom till lägre pris än HSB erbjuder.Medan andra banker erbjuder en sparränta på 4,5 procent så får en HSB-medlem bara 2,35 procent hos Swedbank, som administrerar bosparandet.

Är det inte dags att HSB erbjuder sina medlemmar ett bättre sparande? :44:

Och vem vill vänta på en bostad i 25-30 år?
Mycket lär ha hänt under denna tid, och efter så lång tid kanske man hellre vill satsa på någon annan boendeform än bostadsrätt.

HSB uppger följande om HSB Bospar, 2008-02-07;
2007 ökade antalet bosparare med 2 100 personer, vilket betyder att drygt 102 000 svenskar bosparar i HSB. Ett klokt val för den som vill öka sina chanser att hitta en bostad den dag det är dags att flytta hemifrån.
Räntan på bospararnas pengar höjdes i flera steg under 2007. För det traditionella Bosparkontot höjdes räntan från 1,35 % i början av året till nivån 2,10 % i december.
Bosparkontot är fortsatt HSBs mest populära form för bosparandet, eftersom det ger möjlighet till att månadsspara.Idag kan vi konstatera att denna påstådda ökning av antalet bosparare bara var en lögn från HSB.

I Ystads Allehanda (http://www.ystadsallehanda.se/article/20080105/FAMILJEN/324043393) kan man läsa att Swedbank, som administrerar bosparande, t.o.m. själv avråder från att bospara.
Det finns även bosparande till barnen där man får sparpoäng hos HSB, Riksbyggen eller SBC. En nackdel kan vara att de lägenheter som erbjuds för bosparkön oftast är nyproducerade och därför dyra. Ganska få föräldrar väljer den formen av sparande till sina barn.
Däremot kan ju det vanliga sparandet användas till en grundplåt till en bostad om det är vad man vill.Mer om bospar och dess nackdelar (finns fördelar?);

Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1759)

Bosparkonto, smygsubventionering - Varför så låg ränta på bosparkonto? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11721)

Uselt att bospara hos SBC (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8742)

HSB-sparare blåsta på 50 miljoner kr varje år (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14704) (SvD, 31/5 2011 - 18/5 2012)

Bosparande ger förtur? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14165)

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14219)

Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del2.htm#21) - Motion 2011

Hur många bosparare finns det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=49)

tette
2012-07-11, 23:26
Kvartalsvis redovisning Bosparlista

Hur tänkte hsb här?

Fördelade lägenheter baserat på bosparpoäng (http://www.hsb.se/malmo/hyreslagenheter/fordelade-lagenheter)
"HSB Malmös hyreslägenheter
Fördelade lägenheter
Som bosparare i HSB Malmö får du förtur till våra hyresrätter.
Hur många bosparpoäng krävs då för att man ska bli tilldelad en hyresrätt?
Här kommer vi att kvartalsvis redovisa statistik kring hur många bosparpoäng respektive hyresgäst haft vid tilldelning av lägenheter."

Statistik bosparpoäng för tilldelning av lägenhet (http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.148779.1310127275!/bosparare%20110705.pdf)
Innerstan
Västra Innerstan
Västra Hamnen
Södra Innerstan
Lindeborg
Söderkulla
Limhamn

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter - HSB bryter mot lagen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14219)

Admin
2012-11-30, 12:38
Dagens Nyheter har undersökt om det lönar sig att bospara. DN (september 2012) konstaterar - precis som vi gjort här i forumet för flera år sedan - att bosparandet inte är en lönsam affär. Det har nu många andra också upptäckt. DN skriver att HSB gått från att ha 250 000 bosparare vid mitten av 90-talet till att nu bara ha knappt 100 000 bosparare.

Själv tycker jag att det är förvånande att det finns så många kvar som fortfarande bosparar med tanke på att - som DN säger - sparandet inte på långa vägar räcker till insatsen och räntan är löjligt låg. Hur kan människor vara så passiva och okunniga att de fortsätter bospara trots detta?

Åke Johansson på HSB Riksförbund försöker bemöta DN:s avslöjanden. Han säger att DN:s uppgifter är korrekta och att de flesta bostadsrätter som är nybyggda inte säljs till bosparande medlemmar utan de går till den "allmänna marknaden", dvs den öppna marknaden (vilket bara detta visar hur korkat det är att bospara).

Åke Johansson skriver;
"Att bosparandet i dag inte har samma tydliga medlemsvärde som tidigare ska ställas i relation till det stora systemskifte som skett inom bostadspolitiken. Det handlar inte om att HSB har ändrat inställning och numera bara vill bygga för rika, som en och annan tycks tro, när man inte känner till bakgrunden."

Ja, Åke Johansson läser detta forum (vilket är positivt, även om han och övriga på HSB tycks vara rädda för att bemöta åsikter), men kanske inte tillräckligt noga?
När jag skrivit att HSB endast vill bygga för de rika så är det inte bara taget ur luften. Jag känner till all "bakgrund". Mitt påstående är alltså befogat och HSB kan inte bemöta detta faktum på ett sakligt sätt, ej heller i sin respons på DN:s artikel (där han t om erkänner att så är fallet).

Se bl a;
- HSB bygger bara för de rikaste (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1564) (2008)
- Bygger HSB för vanliga människor? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16089) (2012-02-05)

Orsaken till att HSB bara bygger för de rika skyller Åke Johansson på att miljardsubventioner slopats, och skriver;
"Förutsättningarna för bostadsbyggandet har i grunden förändrats när räntesubventionerna slopades under en period av 90-talet. Som mest hade staten utgifter på 38 miljarder för bostadsbyggandet under slutet av 80-talet. Det var ett system som upprätthöll ett ett högt byggande, men efter finanskrisen blev det helt nödvändigt att slopa utgifterna för att rädda den svenska ekonomin. Men på den tiden blev det förstås populärt att bospara.

I Stockholm, som även då hade bostadsbrist, kunde den som fick en lägenhet i HSBs bosparkö sälja den vidare med betydande vinst eftersom insatsen var väsentligt lägre än marknadsvärdet. Det var således inte alls konstigt att antalet bosparare ökade snabbt, när en säker Bingolottovinst hägrade."

Är det någon som förstår vad statens subventioner till HSB har att göra med att HSB bara vill bygga exklusiva fastigheter (inte minst Turning Torso i Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14816), historiens kanske största flopp i fastighetsvärlden)?
Att subventionerna minskats hindrar väl ingen att bygga boende som medborgarna har råd till?
Nej, sanningen är att HSB bygger sina lyxbostäder för att de tycker att det ger mer status för dem själva än att bygga ekonomiskt boende. HSB vill hellre bygga bostäder som står tomma, men är exklusiva, än boende som inte bara de rikaste i samhället kan tänka sig att betala för.

Åke Johansson fortsätter;
"I dag är situationen helt annorlunda och det går inte att jämföra bosparandet förr och nu. Avvecklingen av subventionerna har också lett till att bostadsbyggandet drastiskt minskat, vilket i sin tur har medverkat till att bristen på bostäder ackumuleras för vart år som går. Ingen vill dock återvända till en politik med räntesubventioner, men samtidigt söker alla politiker en alternativ politik för att öka byggandet, men utan att veta hur det ska gå till.

Politik för att stimulera bosparandet

HSB har föreslagit att bosparandet bör stimuleras genom skatteavdrag. Så sker i många andra länder, t ex i Norge. En sådan politik skulle leda till fler bosparare. Det är riktigt som DN skriver att sparandet inte räcker till insatsen. Men det sparade beloppet är ändå viktigt för den som vill kunna ta ett banklån med hänsyn till att bolånetaket kräver att man har en egen insats för att bli beviljad lån.

Men viktigast är kanske att vi i Sverige behöver gynna sparande. Att allt fler har höga lånekostnader kan på sikt skapa stora problem, inte minst om vi får en lånebubbla som spricker.

HSB driver frågan om att bosparandet bör stimuleras och som det nu ser ut verkar det vara flera partier i Riksdagen som visar intresse för förslaget. Det kanske kan förverkligas och i så fall kommer intresset för att bospara att öka igen.".

Visst behöver vi låna mindre (och spara mer), men är detta ett argument för att bospara? Det förstår jag inte. Här bör HSB dessutom kanske lära sig lite om hur verkligheten ser ut; Hur banker fungerar och bostadsbubblan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17645).

Bara för att "andra länder" (Norge) - där vi inte känner till omständigheterna - gör fel behöver väl inte även vi göra det?

HSB kan inte ge några sakliga skäl för bosparandet.

Vem lönar sig bosparande för?
Om det skulle vara sant att subventioner av byggande - dvs i realiteten ekonomiskt stöd till organisationer som har ett bosparande som bara lönar sig för dem som arbetar i dessa organisationer och ingen annan, alltså inte för de boende -, i form av skatteavdrag för bosparande, leder till att fler bosparar så uppstår osökt frågan om det är något vi vill ha?

- Vad är skälet till att byggande ska subventioneras (mer än vad det redan görs) så att HSB kan fortsätta bygga bostäder som ingen sedan har råd att flytta in i?

- Vad är skälet till att vi ska ha ett system där vissa får förtur om de lägger sina pengar på något som de både förlorar på och som man aldrig vet om det ens ger vad man önskar?

- Är inte en fri marknad bättre, där man inte tvingas måla in sig i ett hörn utan att veta om de pengar man satsat ger någon form av avkastning överhuvudtaget?

- Om byggande ska subventioneras är det inte då bättre med mer direkta former av subventioner än sådana som helt eller delvis bara går till bostadsorganisationerna och tjänstemännens rekordhöga löner och förmåner. Eller till lyxbyggen för HSB, som Turning Torso (med lägenheter som har en månadshyra på 25.000 kr eller mer)?

Istället för att satsa pengar i något som bara gynnar icke-kooperativa organisationer som HSB - som tyvärr inte har den respekt för sina medlemmar som man skulle önska - kanske man ska låta medborgarna göra lite klokare investeringar?

Ska vi gå tillbaka till något som vi nu av erfarenhet vet inte fungerar bara för att organisationer som HSB tycker detta? Eller är det kanske dags att tänka i lite mer konstruktiva banor?

http://hotpot.se/Bild4/hsb-bospar-dn.jpg

Mer kommer i detta ämne...

tette
2012-12-04, 11:49
Är Räven röd eller vit?


HSB Stockholm Det stämmer att antalet bosparare har minskat sedan mitten av 90-talet. Räntesubventionerna innan dess var gynnsamma och gjorde det mycket populärt att bospara. Fick du en lägenhet genom ditt bosparande i HSB var insatsen betydligt lägre än marknadsvärdet och du kunde därför sälja den med god vinst. Det genererade i ett snabbt ökande antal bosparare. Bostadsmarknaden ser inte ut så idag. Avvecklade subventioner har lett till ett minskat bostadsbyggande och man kan helt enkelt inte jämföra bosparandets villkor då och nu. Har du fler funderingar i frågan är du välkommen att höra av dig till mig. Sofia Trison, Marknad 010-4421000

tette
2013-06-11, 11:07
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hsb_riksforbund/pressrelease/view/upp-till-660-miljarder-kostar-stockholms-bostadsbrist-i-minskad-tillvaext-875063

Tur att bospararna har organisationer som anlitar experter för att räkna ut hur mycket Stockholm förlorar på att HSB o Riksbyggen misslyckats med sitt byggande.

tette
2013-07-02, 11:02
http://www.di.se/artiklar/2013/7/1/storbrak-om-unga-bosparare/?allakommentarer=&flik=senaste

Någon som vet vad försäljningsskatten som i Sverige är 22% av värdeökningen är i andra länder?