handdator

Visa fullständig version : Extra föreningsstämma


karintaavo52
2009-01-12, 17:04
Hej jag undrar om ngn kan hjälpa mig med en del frågor gällande extra föreningsstämma. Vi vill byta ut styrelsen och ska rösta om det på stämman.

Har den sittande styrelsen rösträtt när det gäller frågan byte av styrelse?
Får de rösta på ev ny styrelse på samma stämma?


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

Francois
2009-01-12, 22:39
Styrelseledamöterna är förmodligen medlemmar i föreningen. Om leamöterna är medlemmar får de rösta i egenskap av medlem i föreningen.

Du säger att ni ska "byta ut" styrelsen. Men detta stämmer inte om man ska vara lite formell. Ni ska helt enkelt välja en ny styrelse, det fungerar på samma sätt om det är en stämma eller en extrastämma.

Alla medlemma har en rösträtt (en röst per lägenhet är vanligast).

karintaavo52
2009-01-12, 22:59
Vi har begärt extra föreningsstämma för att vi anser att styrelsen misskött sig och inte följt lagar och stadgar. Länsstyrelsen har kallat till extra föreningsstämma för att styrelsen inte följt lag och stadgar.
Och det är på detta möte vi undrar om styrelsen verkligen får rösta mot vårt misstroende mot dom.

Francois
2009-01-13, 09:26
Jag förstår er tanke, och jag hoppas att styrelsen inte ska bli omvald, om styrelsen inte följt lagar och stadgar, samt inte kallat till extrastämma när ni medlemmar (minst 10 % av er) har krävt det.

Det finns faktiskt en paragraf i lagen som definierar när en medlem blir fråntagen sin rätt att rösta på föreningsstämma (eller extrastämma), men jag tror inte det kan användas i detta fall. Och det är när denna medlem inte fullföljt sina plikter mot föreningen.

Jag är osäker på vad "inte fullföljt sina plikter mot föreningen" innefattar. Jag tror att det innefattar medlemmar som inte betalar sina avgifter. Det innefattar i alla fall inte dåliga styrelseledamöter. Slå upp det gärna i brf-lagen.

karintaavo52
2009-01-13, 11:41
Jag har fått annan upplysning om detta. Nämligen att styrelsen inte får rösta i detta eftersom de är jäviga. Eftersom talan är mot styrelsen är de jäviga och får inte rösta på sig själva. Allt enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Francois
2009-01-13, 13:12
Det hade jag inte tänkt på. Får jag fråga dig vad ni har skrivit i kallelse till extrastämman?

Har du en referens till paragrafen i lagen om ekonimiska föreningar?

karintaavo52
2009-01-13, 14:46
Vi har skrivit att vi vill byta ut styrelsen och ev välja ny styrelse.
Jag kommer inte ihåg kapitlet i föreningslagen. Är på jobbet och har inte med det här. Men det står under rösträtt på stämmor.

clabbe
2009-01-13, 19:02
Jag har fått annan upplysning om detta. Nämligen att styrelsen inte får rösta i detta eftersom de är jäviga. Eftersom talan är mot styrelsen är de jäviga och får inte rösta på sig själva. Allt enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Det stämmer inte. Att välja styrelseledamöter är inte samma sak som en talan mot en styrelseledamot utan det är två skilda saker.

Francois
2009-01-13, 19:40
Jag kommer inte ihåg kapitlet i föreningslagen. Är på jobbet och har inte med det här. Men det står under rösträtt på stämmor.
Jag hittar fortfarande inget om detta i varken brf-lagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Jag vill gärna veta om detta verkligen stämmer.

karintaavo52
2009-01-13, 21:10
Jag förstår inte hur du menar? För i första hand gäller detta talan mot den sittande styrelsen.

karintaavo52
2009-01-13, 21:14
7 kapitlet, paragraf 3. Talan mot, tolkar en del tydligen olika? Hur tolkar du den paragrafen?

Myggan
2009-01-16, 15:58
Talan MOT styrelsen skriver du.
Jag behöver veta vad det är kallat till extrastämma för.
Kan du skriva ORDAGRANT vad det står i kallelsen?
Det är viktigt att veta det.
Om det handlar om ansvarsfrihet så har INTE styrelsen rösträtt.
Skriv ordagrant vad det står i kallelsen så är det lättare att svara.

karintaavo52
2009-01-27, 08:51
Byta ut styrelsen och välja en ny.

Francois
2009-01-27, 09:20
Om det står så i agendan "Byta ut styrelsen och välja en ny" så handlar det inte om att väcka talan, det står ju inget om "talan" i kallelsen.

Och, som sagt, får alla medlemmar rösta vid val av ny styrelse.

Om den nuvarande styrelsen har gjort fel, borde ni ha haft en punkt i agenda för att bestämma om extrastämman ska eller inte bevilja styrrlsen ansvarsfrihet. Men oavsett vad resultat av detta skulle blivit (beviljad eller icke beviljad), kan de utgående styrelseledamöter fortfarande rösta för en ny styrelse. Däremot är det nog oetisk för en styrelse som inte beviljats ansvarsfrihet, att ställa upp på nytt.

eldaren
2009-05-07, 20:57
Man röstar inte för att styrelsen skall avgå, man röstar fram en ny styrelse. Då borde ni få fram nya namn till den nya styrelsen och presentera på stämman. Däremot den gamla styrelsen får svårt att hävda sig om de inte får ansvarsfrihet för mandat som de misskötte. Får denna styrelsen ansvarsfrihet beviljad på ordinarie stämman?
När det gäller jäv är det klart att en medlem som är ledamot i styelsen anses vara jävig när det gäller röstning i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas för honom själv så i den fråga får styrelseledamoten inte rösta. I övriga frågor får styelseledamot rösta som alla andra medlemmar (utom skådestånd mot honom givetvis)

totiki
2009-05-12, 11:52
När det gäller en "extra" föreningsstämma och kallelsen lyder " byta ut styrelsen och välja ny styrelse ", då måste ni väl ha en motivering till varför styrelsen skall bytas ut?
Denna anledning borde väl vara det som är orsaken till att styrelsen behöver bytas ut? Denna anledning borde finnas med i kallelsen och är väl förmodligen så graverande att ansvarsfrihet ej kan beviljas.

Gäller detta styrelsen som helhet eller enstaka personer?

En styrelse/personer som icke får ansvarsfrihet kan ej återväljas på samma stämma, för då visar man dem nytt förtroende och det tidigare beslutet upphävs.

Ingår dessa personer i röstlängden har de rösträtt, som tidigare sagts, i alla frågor där jäv inte kan anses föreligga.