handdator

Visa fullständig version : Uteplats i brf - Likhetsprincipen


Tussie
2009-01-12, 13:31
Jag har flyttat in i ett brf-nybygge förra året. Vi som har uteplatser (4 hus 18 uteplatser) har fått vänta med att göra något med dem tills alla flyttat in och det har nu skett.

En brf-innehavare byggde in sin uteplats redan förra året utan styrelsens medgivande. Hon har vindskydd på sidorna och ett staket på framsidan. Det hör också till att hon är arkitekt och att utförandet blev bra.) Nu har jag och min granne gjort en skiss som ser sånär lika ut som grannens uteplats och lämnat in till styrelsen för godkännande. I och med att hennes utförande är ok och att vi skulle kunna godkänna utförandet så att när vi som har uteplatser bara kan sätta igång när vi kan. Ex. kanske inte alla har ekonomi idag för att bygga men att utförandet/material etc finns på pränt.

Vi har bett att alla som har uteplatser ska få lämna in sina förslag. Men nu har en styrelseledamot (som byggt in sin uteplats med inglasning) meddelat mig att han ensam har av styrelsen fått befogenhet att lämna in en ritning. Och det gjorde han, utan att tillfråga någon av oss som har uteplatser, med att markera att endast ett sidoskydd i vardera husände får sättas upp. När jag fick reda på detta ifrågasatte jag hur en person i styrelsen får besluta detta helt själv i en sådan sak som gäller våra uteplatser. Och då sa jag att personen som redan har byggt sin uteplats utan styrelsens godkännande måste då iså fall riva sitt.

Likhetsprincipen är väl att alla ska få möjlighet att (om hennes uteplats godkänns) bygga som hon gjort. Styrelsen kan väl ändå inte få besluta att hon får behålla sitt och vi får endast ett vindskydd i vardera husknut.

Vad kan jag åberopa?

stephan
2009-01-12, 13:46
Hur mycket sånt här ska man behöva läsa om?
Styrelser som totalt missköter sitt uppdrag och tar egna fördelar är för dj....t

Men så länge de flesta sväljer "övermakten" så lär väl inte så mycket hända.

Likahetsprincipen är väl knappt "testad" vad det gäller bostadsrätter?

Ett allvarligt brev till styrelsen, där de klart skall ge svar på sitt agerande i denna fråga är ett måste.

En motion till nästa stämma där styrelsen skall ta fram vilka regler som gäller för uteplatserna är ett alternativ till.

Vid "försummelse" från styrelsen, med tillexempel inget svar på brev, kan man ta kontakt med en tidning.

Myggan
2009-01-12, 16:24
inglasning av uteplats eller ombyggnad av uteplats...
Kräver inte det bygglov?

Tussie
2009-01-12, 19:38
inglasning av uteplats eller ombyggnad av uteplats...
Kräver inte det bygglov?
Byggbolaget ansökte bara för de som har balkonger. Sedan ansökte styrelseledamoten om bygglov för sin uteplats och då ansåg styrelsen att det var ok. Vi andra som har uteplatser tillhör lägenheten och där behövs det inte något bygglov om inte man vill ha över 1.80 cm i höjd (vad jag har fått höra). Men vi ska ha på var sida och i framkant ca 1 meter högt.

Gusten
2009-01-14, 11:32
Det finns ett rättsfall där styrelsen ansökte om handräckning för att få bort
ett stålstaket runt en uteplats, vilket bifölls i både tingsrätt och hovrätt. Medlemmen tvingades ta bort staketet.
I det fallet var dock ingen mark upplåten med bostadsrätt.

I ert fall antar jag dock att en bit mark ingår i bostadsrätten? Det ska i så fall
framgå av upplåtelseavtalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602). Om mark hör till bostadsrätten kan man ta upp den saken med styrelsen
och hoppas på att dom då kommer fram till att tillstånd till staketet bör ges. Om styrelsen ändå vägrar
ge tillstånd kan man ansöka hos hyresnämnden om tillstånd till staketet.