handdator

Visa fullständig version : Vem äger vad i vår bostadrättsfastighet?


str3303
2009-01-09, 15:00
Var kan jag finna uppgifter om vem som äger vilka delar av vår bostadsrättsfastighet? Finns det något officiellt register över hur samtliga fastighetens kvadratmetrar är uppdelade mellan föreningens medlemmar och föreningen i sig? Det råder lite tvetydigheter i vår förening om vem som äger en del utrymmen—är det en medlem eller föreningens gemesamma yta?

clabbe
2009-01-09, 15:52
Föreningen äger fastigheten dvs alla utrymmen.

Du som bostadsrättsägare har rätt att nyttja en del av ytan, dvs den lägenhet som är upplåten till dig med bostadsrätt, ev. förråd samt "gemensamma" ytor dvs trapphus, gård, tvättstuga etc.

stephan
2009-01-09, 16:10
I föreningens ekonomiska plan, som varje förening är skyldig att uprätta och tillhandaha, ska dessa uppgifter finnas.

Bostadsrättslagen 2 kapitlet handlar om och reglerar den ekonomiska planen.
Bostadsrättslagen (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-4.htm)

str3303
2009-01-09, 16:26
Så i den ekonomiska planen ska samtliga fastighetens ytor vara indikerade och uppgifter om vem som förfogar över vilka ytor vara tydliga?

Vem har den ekonomiska planen? Finns den registrerad? Hur ofta uppdateras den?

schrapet
2009-01-09, 17:12
Så i den ekonomiska planen ska samtliga fastighetens ytor vara indikerade och uppgifter om vem som förfogar över vilka ytor vara tydliga?

Vem har den ekonomiska planen? Finns den registrerad? Hur ofta uppdateras den?
Som "clabbe" skriver har man bara rätten att utnyttja sin lägenhet med förråd.
Medlemmens skyldigheter och rättigheter regleras för övrigt av stadgarna. Medlemmen i en BRF äger inte lägenheten utan det gör föreningen. Stämman väljer styrelse och denna får i sin tur agera fastighetsägare. Ekonomisk plan innehåller bara uppgifter om lägenheternas antal, andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010), storlek och gemensamma utrymmen. Planen upprättas inför bildandet av en BRF och uppdateras endast vid speciella fall. Styrelsen/förvaltaren bör ha en kopia annars kan man vända sig till Bolagsverket som kan skicka dig en kopia mot avgift./SP

Francois
2009-01-09, 18:18
Så i den ekonomiska planen ska samtliga fastighetens ytor vara indikerade och uppgifter om vem som förfogar över vilka ytor vara tydliga?

Vem har den ekonomiska planen? Finns den registrerad? Hur ofta uppdateras den?

Jag, trots att jag är ordförande, vet inget om detta, fast jag känenr att jag borde. I vår förening (med radhus) har nästan varje lägenhet en bit tomt. Var gränsen på tomten är dragen är oklar, och vissa boende utäkar lite sina ytor.

Ska den ekonomiska planen reglera detta? Står det i lagen att det är så? Kan nån skriva en urklipp ur lagen om detta här?

schrapet
2009-01-12, 10:58
Det är Boverket som utformar det regelverks för vad en ekonomisk plan skall innehålla. De har en egen hemsida där man kan hämta mer information, blanketter, delta i kurser m.m.

Vill man få en ekonomisk plan godkänd utser Boverket vissa auktoriserade personer i den regionen man bor i till att granska planen.

Gusten
2009-01-13, 11:02
Ingår mark i bostadsrätten, så borde detta framgå av upplåtelseavtalet som upprättades när lägenheten ursprungligen uppläts med bostadsrätt (eller eventuellt av senare upprättat tilläggsavtal om markupplåtelse).