handdator

Visa fullständig version : Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?


SADDE
2009-01-09, 10:25
Jag vill veta lite om vad man som medlem har rätt att ta del av ifrån styrelsen. T.e.x.;
Har jag rätt att ta del av en upphandling som styrelsen har gjort ?

(Upphandlingen avslutad, men rykten går om oegentligheter.)

j.a
2009-01-09, 10:34
Som medlem har du rätt att få ut uppgifter som rör din bostadsrätt, dvs vem som äger den, andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) och om det finns skulder till föreningen, m.m.

Revisorn bör upptäcka oegentligheter vid sin revision. Vill man ha ut annan information än den ovan får man se till att stämman kräver detta av styrelsen, t ex vid extra stämma.

Francois
2009-01-09, 11:20
Det är precis som j.a. säger angående vad du har rätt att kräva att se från styrelsen.
MEN, styrelsen gör absolut inget fel om de visar dig sina protokoll och andra arbetsdokument. Som ordförande skulle jag aldrig vägra en medlem att han läser våra protokoll. Vi går så långt i vår förening att vi har våra styrelseprotokoll på föreningens hemsida (med lösenord för medlemmarna), med undantag att vi stryker de paragraferna som handlar om enskilda medlemmar och som är av genanta karakter (om nån inte betalat avgift, mm).

Man kan också säga så: om din styrelse inte vill visa handlingar om ett avslutat anbudsarbete, är det för att de har nåt att gömma, eller möjligvis för att de tror att de inte får visa sina handlingar, vilket inte stämmer.

Ett sätt för dig är att kontakta revisorn i föreningen (om ni har en) och be honom att kontakta styrelsen och kolla handlingarna. Styrelsen får inte vägra.